Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ REHBERLİK SERVİSİ

2 PUANNOTDERECE 0 – 240ETKİSİZ 25 – 441GEÇMEZ 45 – 54 2GEÇER 55 – 69 3ORTA 70 – 84 4İYİ 85 – 100 5PEKİYİ NOT/PUAN DÜZENİ NASILDIR? Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Beşli Not Düzeni” kullanılır. Öğrencinin başarısı veya başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir. ÖĞRENCİ BAŞARISI NASIL TESPİT EDİLİR? Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetleri ile değerlendirilir. YAZILI SINAVLAR Haftalık Ders SaatiSınav Sayısı Haftalık ders saati üç ve daha çokEn az 3 Haftalık ders saati bir ve iki saatEn az 2 ÖĞRENCİ SINAVA GİRMEMİŞSE Sınava girmeyen öğrenci özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 gün içinde bildirmek, bitimini izleyen 7 gün içinde de belgelendirerek okul idaresine vermek zorundadır. Bunu yerine getirmeyen öğrencinin sınav notu sıfırdır.

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR? BİR DERSİN YIL SONU NOTU : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM NOTLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖĞRENCİNİN, DERS YILI SONUNDA EN AZ “GEÇER”, ANCAK BİRİNCİ DÖNEM NOTU “ETKİSİZ” İSE İKİNCİ DÖNEM NOTUNUN EN AZ “ORTA” OLMASI GEREKİR. 1.Dönem Notu:4 2.Dönem Notu:1 Ortalama:3  BAŞARISIZ 1.Dönem Notu:0 2.Dönem Notu:2  BAŞARISIZ 1.Dönem Notu:0 2.Dönem Notu:3  BAŞARILI

4 YALNIZ BİR DÖNEM NOTU/PUANI ALDIĞI DERSTE DÖNEM NOTUNUN EN AZ GEÇER OLMASI GEREKİR. HİÇ DÖNEM NOTU YOKSA, O DERSİN YIL SONU NOTU YETİŞTİRME PROGRAMINDA ALINAN NOTTUR. BİRİNCİ DÖNEM NOTU BULUNMASI HALİNDE İSE BİRİNCİ DÖNEM NOTU İLE YETİŞTİRME PROGRAMINDA ALINAN NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖĞRENCİ ZAYIF DERSLERİNDEN VEYA ORTALAMASINI YÜKSELTMEK İÇİN “ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA”, SORUMLU OLDUĞU DERSLER VARSA BUNLARDAN DA “SORUMLULUK SINAVINA” GİREBİLİR. BU DERSLERLE İLGİLİ NOT ORTALAMASI İSE, KARNESİNDEKİ YIL SONU NOTU İLE SINAVDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. Matematik dersinin yıl sonu notu:1 Ortalama yükseltme sınavı notu:3 Matematik dersinin en son belirlenmiş yıl sonu notu:2 ‘dir.

5 BİR DERSİN AĞIRLIĞI/PUANI O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4’tir. BİR DERSİN AĞIRLIKLI NOTU/PUANI O dersin yıl sonu notuyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır. Matematik haftalık ders saati : 4 Yıl sonu notu/puanı : 3 - 80 Matematik ağırlıklı not/puan : 12 - 320 YIL SONU BAŞARI PUANI VE YIL SONU BAŞARI NOTU Öğrencinin yıl sonu başarı puanı,derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatlerini toplamına bölümü ile elde edilen puandır.Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notlar toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için ; İkinci dönem notunun en az “GEÇER” ancak birinci dönem notu “ETKİSİZ” ise ikinci dönem notunun en az “ORTA” olması gerekir.

6 DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM - II.DÖNEM – Y.S.ORT - AĞIRLIKLI NOT SAATİ Matematik 42228 Fizik 23548 Kimya 22436 Biyoloji 23336 T.Edebiyatı 33126 D.Anlatım 23336 Tarih 22436 Coğrafya 255510 Y.Dil 34239 Sağlık Bilgisi 25236 Girişimcilik 15233 D.K.Ahlk.Blg 14444 Beden Eğitimi 255510 Blg ve İltş.tekno 24448 İntrnt ve gvnlk 24448 32104 YIL SONU BAŞARI NOTU : 104 / 32 = 3,25

7 GENEL LİSELERDE SINIF GEÇMENİN KOŞULLARI NELERDİR? Ders yılı sonunda bütün derslerden başarılı olanlar. Ders yılı sonunda bazı derslerden başarısızlığı olup, ortalama yükseltme Sınavında bu derslerden başarılı olanlar doğrudan sınıflarını geçerler. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASIYLA DA ÖĞRENCİLER SINIFLARINI GEÇEBİLİRLER. Genel liselerde yıl sonu başarı ortalaması 2.50 nin üstünde olan öğrencilerde başarısız derslerine bakılmaksızın ortalama ile sınıflarını geçebilirler. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Matematik : 1 (Başarısız) Din Kültürü: 1 (Başarısız) Fizik: 1 (Başarısız) Coğrafya: 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması 2.59Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 nin üstünde olduğundan öğrenci ortalamayla sınıfını geçmiş olur. 9.Sınıfta en fazla 3 dersi olan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek,diğer Sınıflarda bu en fazla 2 ders olacak alt sınıflar dahil 5 den fazla sorumlu dersi olanlar sınıf geçebilecek.

8 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME Doğrudan ve yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıflarını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu derslerde dahil başarısız olduğu ders sayısı en fazla 5 olan öğrenci sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fizik: 1 (Başarısız) T.Edebiyatı : 1 (Başarısız) Coğrafya: 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.37 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den düşük olduğu için başarısız olduğu ders sayısı da 3 olduğundan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir ÖRNEK : Lise 2. sınıfta okuyan ve Lise 1. sınıftan da sorumlu dersi olan bir öğrenci ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Lise 1 Matematik (sorumlu) Lise 2 Türk Dili ve Edebiyatı 1 (başarısız),Lise 2 Matematik 1 (başarısız) Lise 2 Psikoloji 1 (başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması 2.29 Bu öğrencinin Lise 1. sınıftaki sorumlu olduğu dersi dahil olmak üzere başarısız Olduğu ders sayısı 4 den fazla olduğu için ortalaması da tutmadığından başarısız sayılır. Yani sınıf geçemez.

9 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME E öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil başarısız olduğu ders sayısı en fazla Lise 1-3, Lise 2- 2 zayıfı olan öğrenci sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Tarih: 1 (Başarısız) Kimya : 1 (Başarısız) Fizik: 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.32 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den düşük olduğu için başarısız olduğu ders sayısı da 3 olduğundan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir ÖRNEK : Lise 2. sınıfta okuyan ve Lise 1. sınıftan da sorumlu dersi olan bir öğrenci ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Lise 1 Biyoloji (sorumlu) – Matematik (Sorumlu) –Fizik (Sorumlu) Lise 2 Matematik 1 (başarısız) –T.Edebiyatı (başarısız) Lise 2 Coğrafya 1 (başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması 2.39 Bu öğrencinin Lise 1. sınıftaki sorumlu olduğu dersi dahil olmak üzere başarısız Olduğu ders sayısı 5 den fazla olduğu için ortalaması da tutmadığından başarısız sayılır. Yani sınıf geçemez.

10 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINA BAKILMAKSIZIN HER ÖĞRENCİ DERS YILI SONUNDA İSTEDİĞİ EN FAZLA DÖRT DERSTEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREBİLİR.BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINAGİREN ÖĞRENCİLER BU DERSLERDEN GEÇER NOT ALDIKLARINDA BAŞARILI OLMUŞ SAYILIRLAR.SINAVA GİRİLEN DERSİN EN SON BAŞARI ORTALAMASI,KARNE NOTU İLESINAVDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖRNEK : Matematik dersinin yıl sonu notu: 0 veya 1 Sınavda alınan not: 2 olursa 5 Matematik dersinin en son ortalaması: 1 3 olacaktır. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI OKULA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ SINIFTA BAŞARILI YADA BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN YAPILAN SINAVDIR. “Alan seçimi,ders kesiminden itibaren OYS ve sorumluluk sınavlarının bitimini 10 iş günü içinde yapılır.Ancak,okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve bu yönetmelikte belirtilen özre dayalı hallerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartlarını taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği yapabilir.

11 TÜM DERSLERDEN BAŞARILI OLUP SINIFLARINI GEÇEN ÖĞRENCİLER DE, YIL SONU ORTALAMALARINI YÜKSELTMEK İÇİN SEÇECEKLERİ ÜÇ DERSTEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREREK YIL SONU ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLİRLER. LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ YÖNELMEK İSTEDİKLERİ ALANLA İLGİLİ DERSLERİN ORTALAMALARINI TUTTURAMAMIŞLARSA ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREREK ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLİRLER. GEREK ALAN DERSLERİNDEN GEREKSE DİĞER DERSLERDEN BAŞARISIZLIĞI OLUP, YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI DA SINIF GEÇMEK İÇİN TUTMAYAN ÖĞRENCİLER, BU DERSLERİN DIŞINDAKİ (BAŞARILI OLDUĞU) DERSLERDEN SINAVA GİREREK ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLİRLER.

12 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME SORUMLULUK SINAVI; ÖNCEKİ YILLARDAN BAŞARISIZLIĞI BULUNAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN YAPILAN SINAVDIR. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINI TUTTURAMAYIP (GENEL LİSELER İÇİN 2.50) EN FAZLA 5 TANE BAŞARISIZ DERSİ OLANLAR, SORUMLU OLARAK BİR ÜST SINIFA DEVAM EDEBİLİRLER. SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİ.Bu sınavlar Haziran ve eylülün ilk haftası ve şubatta yapılacaktır. SORUMLULUĞUN KALKMASI BİR DERSİN SORUMLULUĞU ANCAK O DERSİN SORUMLULUK SINAVINDAN GEÇER NOT (EN AZ 2) ALMAKLA KALKAR. O DERSİN YIL SONU NOTUDA KARNE NOTUYLA SORUMLULUK SINAVINDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR.

13 SINIF TEKRARI Aşağıdaki durumlarda olan öğrenciler sınıf tekrarı yaparlar. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler Sorumlu olduğu ders sayısı 5 den fazla olanlar, Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar (Özürsüz 20, özürlü ve özürsüz 45 günü aşanlar) SINIF TEKRARI YAPARLAR. Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince 1 defa yapılır.

14 LİSE İKİNCİ SINIFTA SEÇİLECEK ALAN VE ALANA KAYNAKLIK EDEN LİSE 1. SINIF DERSLERİ HANGİLERİDİR? ALANLARKAYNAK DERSLERİ Fen Bilimleri Fizik Kimya Biyoloji Matematik Türkçe – Matematik Alanı Türk Dili ve Edebiyatı – Dil ve Anlatım Matematik Sosyal Bilimler Alanı Türk Dili ve Edebiyatı – Dil ve Anlatım Tarih Coğrafya Yabancı Dil Türk Dili ve Edebiyatı – Dil ve Anlatım Yabancı Dil Bilişim Teknolojileri Teknik Lise(Matematik-Fizik-Kimya-Dil Anlatım) Yıl sonu ortalaması:3.00 Elektrik-Elektronik Teknolojileri

15 ÖRNEK : Fen alanını seçmek isteyen bir öğrencinin yıl sonu ortalamaları aşağıdaki gibidir. ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERDEN BAŞARISIZLIĞI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLER, ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASINA BAKILMAKSIZIN O ALANI SEÇEBİLİRLER. DERSLER1.Dönem2. DönemYıl SonuHaftalıkYıl Sonu NotuNotuNotuDers SaatiAğırlık Notu Matematik132x4=8 Fizik222x2=4 Kimya122x2=4 Biyoloji222x2=4 1022 Bu öğrencinin yıl sonu ortalamalarına baktığımızda alana kaynaklık eden derslerden başarısızlığı bulunmadığından ağırlıklı ortalamasına bakılmaksızın (2.50 olma şartı aranmaz) fen bilimleri alanını seçebilir. Ağırlıklı Ortalama = = 2,20 22 10

16 ÖRNEK : TM alanını seçmek isteyen bir öğrencinin yıl sonu ortalamaları aşağıdaki gibidir. ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERDEN BAŞARISIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİNİN, ALAN SEÇİMİNDE, BU DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASININ 2.50 OLMASI KOŞULU ARANIR. DERSLER1.Dönem2. DönemYıl SonuHaftalıkYıl Sonu NotuNotuOrtalamasıDers SaatiAğırlık Notu Matematik233x4=12 Dil ve Anlatım444x2=8 T.Edebiyatı311x1=3 8 823 Bu öğrencinin alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalaması 2.50 ‘nin üzerinde olmasaydı T.Edebiyatı dersindeki başarısızlığından dolayı TM alanını seçemezdi. Ağırlıklı ortalaması 2.50 ‘nin üzerinde olduğundan TM alanını seçebiliyor. ŞARTLARI BİRDEN FAZLA ALANI TUTAN ÖĞRENCİLER İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİRİLİR. Ağırlıklı Ortalaması = = 2.83 23 8

17 ÖRNEK : Öğrencinin alanlarla ilgili ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fen Bilimleri alanı= 2,48 Türkçe – Matematik alanı= 2,39 Sosyal Bilimler alanı= 2,24 Yabancı Dil alanı= 2,15 Bu durumdaki öğrenci en yüksek ağırlıklı ortalamasının olduğu Fen Bilimleri Alanına yönlendirilir. HİÇBİR ALANA YÖNELME ŞARTI TAŞIMAYAN ÖĞRENCİLER, ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASI EN YÜKSEK OLAN ALANA YÖNLENDİRİLİR.

18 ÖĞRENCİ ALAN DEĞİŞTİREBİLİYOR MU? ÖĞRENCİ LİSE 2 den 3 e 3 ten 4 e SINIFTA ALAN DEĞİŞTİREBİLİR. ANCAK; YENİ ALANINA AİT LİSE 2 ‘DE GÖRÜLEN ALAN DERSLERİNDEN SORUMLU OLUR. ÖRNEK : LİSE 2. SINIFTA FEN ALANINDA OLUP, LİSE 3 SINIFTA TÜRKÇE – MATEMATİK ALANINA GEÇEN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İNCELEYELİM. LİSE 2. SINIF FEN BİLİMLERİ ALANI ALAN DERSLERİ LİSE 2. SINIF TÜRKÇE – MATEMATİK ALANI ALAN DERSLERİ BİYOLOJİ FİZİK KİMYA MATEMATİK GEOMETRİ EDEBİ METİNLER PSİKOLOJİ TÜRKİYE COĞRAFYASI (FİZİKİ) MATEMATİK GEOMETRİ ÖĞRENCİ, EDEBİ METİNLER, PSİKOLOJİ VE TÜRKİYE COĞRAFYASI (FİZİKİ) DERSLERİNDEN SORUMLU OLARAK LİSE 3. SINIFA DEVAM EDER.

19 ÖĞRENCİ YENİ ALANDA OKUTULMAYIP, ESKİ ALANINDA SORUMLU OLDUĞU DERSLERDEN SORUMLULUĞU KALKAR. ÖRNEK : LİSE 2. SINIFTA FEN ALANINDA OKUYUP, LİSE 3 SINIFTA TÜRKÇE – MATEMATİK ALANINA GEÇMEK İSTEYEN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İNCELEYELİM. LİSE 2. SINIF FEN BİLİMLERİ ALANI ALAN DERSLERİ LİSE 2. SINIF TÜRKÇE – MATEMATİK ALANI ALAN DERSLERİ BİYOLOJİ FİZİK - KİMYA - MATEMATİK GEOMETRİ PSİKOLOJİ COĞRAFYASI LİSE 2. SINIFTA TÜRKÇE – MATEMATİK ALANINDA FİZİK VE KİMYA DERSLERİ OLMADIĞINDAN ÖĞRENCİNİN BU DERSLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞU KALKAR. ÖĞRENCİ; LİSE 2. SINIFTA GÖRDÜĞÜ HALDE GEÇTİĞİ ALANDA BİR DERS SAATİNDEN FAZLA FARK OLAN DERSLERDEN DE SORUMLUDUR.


"ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları