Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAT TARİHİ Nurdan Gül Kökten.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAT TARİHİ Nurdan Gül Kökten."— Sunum transkripti:

1 SANAT TARİHİ Nurdan Gül Kökten

2 Sanatın Tanımını yaparmı sınız
Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari, resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi ceşitli sanat etkinliklerinde biçimlenmesidir. Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten

3 Yukarıda ki görselleri pratik sanatlar,
güzel sanatlar olarak sınıflandırınız Yukarıda ki görsellerin hangilerinin sanat ,hangilerinin zanaat olduklarını söyleyiniz Sanatla Zanaat arasındaki farkı söylermisiniz Nurdan Gül Kökten

4 Görsel Sanatları sınıflandırınız. (Kaça Ayrılır)
Güzel sanatlar Sessel (fonetik) sanatlar Ritmik ve karma sanatlar Görsel ve biçimsel (plastik) sanatlar edebiyat müziktir. Dans, Opera bale tiyatro Resim, mimari, heykel kabartma Görsel Sanatları sınıflandırınız. (Kaça Ayrılır) Nurdan Gül Kökten

5 işlenen konuya göre resim türleri nelerdir
Kullanılan malzemeye göre resim türleri Fresko, yaş Sıva üzerine boyalarlayapılan renkli duvar resimleridir Temperra,Yumurta, bal ve zamk gibi kuruma özelliğinde olan malzemelerle yapılır Guaş, sıvı zamkla sulu boya karışımı bir malzeme kullanılarak yapılır Pastel, özel pastel kalemlerle yapılır. yap›lan resim türleri de vardır. sulu boya ve yağlı boya ile İşlenen konuya göre resim türleri Portre, insanın dış görüntüsünü işler. Janr, günlük yaşamdan bölümler verir. Peyzaj, manzara resmidir. Natürmort, konusu cansız doğa resmidir. Afiş,soyut resim,Enteriyör v.b Kullanılan malzemeye göre resim turleri nelerdir işlenen konuya göre resim türleri nelerdir

6 Yukarıdaki resim çeşitlerini söyleyiniz
peyzaj Fresko Portre pastel Natürmort Temperra Yukarıdaki resim çeşitlerini söyleyiniz Soyut resim Afiş

7 MİMARİ İlkÇağ ,Orta Çağ ,mimarisi gibi.
Ait olduğu döneme göre mimari: İlkÇağ ,Orta Çağ ,mimarisi gibi. Yapıların amacına göre mimari: Dinsel mimari, askerî mimari, sivil mimari Tarzına göre mimari: Barok mimarisi, Gotik mimarisi gibi. Kullanılan malzemeye göre mimari: Ahşap mimari, taş mimari, tuğla mimari gibi. Ait olduğu kültüre göre mimari: Türk mimarisi, Fransız mimarisi gibi. Nurdan Gül Kökten

8 Yukarıdaki mimari çeşitlerini söyleyiniz
Dinsel mimari Askeri mimari İlk çağ mimarisi Barok mimarisi Taş mimarisi Ahşap mimari Yukarıdaki mimari çeşitlerini söyleyiniz Gotikmimarisi İOrtaçağ mimarisi Nurdan Gül Kökten

9 Heykelcilikte kullanılan malzemeler nelerdir
HEYKEL VE KABARTMA Çeşitli maddelerin yontularak ya da kalıba alma tekniğiyle biçimlendirilmesidir Taş Heykel Kil Toprak heykeller Alçı Heykeller Heykelcilikte kullanılan malzemeler nelerdir Tunç Heykeller Ahşap heykeller Nurdan Gül Kökten

10 SESSEL(Fonetik) Sanatlar
Edebiyat: Duyguların,düşüncelerin, hayallerin,istek ve amaçların söz ya da yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır. Müzik: Duyguların ve düşüncelerin sesle biçimlendirildiği sanat türüdür Nurdan Gül Kökten

11 RİTMİK SANATLAR Dans: Opera: Bale: Tiyatro:
Genellikle insan yada çalgı (bir ya da birdençok)sesine uyularak düzenlenen beden Hareketlerinin bütünüdür. Opera: Sözlerinin bütünü veya bir bölümü orkestra eşliğinde müzik olarak söylenen sahne oyunlarıdır. Bale: Belli figürlerle, adım atışlarla sahne düzenine ve müziğe dayalı olarak yapılan bir gösteri sanatıdır d›r. Tiyatro: İnsanı ve toplumu ilgilendiren olayların, yine insanlar tarafından canlandırılmasıyla oluşanbir sanat türüdür. Nurdan Gül Kökten

12

13 Nurdan Gül Kökten

14 Karma sanat türlerini söyleyiniz
KARMA SANATLAR Hareketli ama temel malzemesi insan toplum ekseninde oluşan, her türlü dramatik çalışmaları kapsar. Sinema: bir film şeridi üzerine kaydedildikten sonra karartılmış bir salonda perdeye yansıtılarak seyirciye aktarılır Orta oyunu: Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosudur Kukla: Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak birperdenin üzerinden, kartongibi hafif nesnelerden yapılmış bebeklerle oynanır. Karma sanat türlerini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

15 İstasyon Tekniği uygulamaları
Portre Guaj Boya Peyzaj Natürmort Afiş İstasyon Tekniği uygulamaları Nurdan Gül Kökten

16 En güzel yazı burada yayınlanacaktır
KULTUR SANAT İLİŞKİSİ,SANAT TOPLUM İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON YAZINIZ Nurdan Gül Kökten

17 SANAT TARİHİNİN DİĞER BİLİM DALLARI ILE İLİŞKİSİ
Tarihin faydalandığı bilim dallarını açıklamalarıyla eşleştiriniz? Coğrafya SANAT TARİHİNİN DİĞER BİLİM DALLARI ILE İLİŞKİSİ Irk Bilimi Arkeoloji Kültür Bilimi (Yaşayış.gelenek-görenek) Antropoloji Kazı Bilimi Yer Bilimi Etnografya Yasa Bilimi(Toplum ilişkilerini düzenler) Hukuk Nurdan Gül(KÖKTEN)

18 Duygu ve düşünceleri etkili biçimde anlatma sanatıdır.
Kitaba (Anıt) Bilimi Edebiyat Toplum Bilimi Felsefe Akıl ve mantık Bilimi Paleografi Eski yazı Bilimi Epigrafya Duygu ve düşünceleri etkili biçimde anlatma sanatıdır. Sosyoloji Nurdan Gül(KÖKTEN)

19 filoloji Dil Bilimi Diplomatik Nümizmatik İstatistik
Belli amaç için veri toplar,tablo,grafik oluşturur Nümizmatik Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler İstatistik Siyasi Belge Bilimi Ekoloji Eski para Bilmi Nurdan Gül(KÖKTEN)

20 Sanat eserlerini inceler
Kimya Sanat eserlerini inceler Sanat tarihi Arma bilimi Heraldik Karbon 14 metoduyla buluntuların ait olduğu dönemi belirler. Zaman Bilimi Kronoloji Nurdan Gül(KÖKTEN)

21 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. Sanat ve sanat tarihini tanımlayınız. 2. Sanatı sınıflandırarak örnekler veriniz. 3. Bir sanat yapıtının ortaya çıkışındaki etkenler nelerdir? Açıklayınız. 4. Sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır? Belirtiniz. 5. Sanat yapıtlarını korumak niçin önemlidir? Açıklayınız.


"SANAT TARİHİ Nurdan Gül Kökten." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları