Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanatın Tanımını yaparmı sınız Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan."— Sunum transkripti:

1

2 Sanatın Tanımını yaparmı sınız Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari, resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi ceşitli sanat etkinliklerinde biçimlenmesidir. Nurdan Gül Kökten

3 Sanatla Zanaat arasındaki farkı söylermisiniz Yukarıda ki görsellerin hangilerinin sanat,hangilerinin zanaat olduklarını söyleyiniz Yukarıda ki görselleri pratik sanatlar, güzel sanatlar olarak sınıflandırınız Nurdan Gül Kökten

4 Görsel Sanatları sınıflandırınız. (Kaça Ayrılır) Güzel sanatlar Görsel ve biçimsel (plastik) sanatlar Sessel (fonetik) sanatlar Ritmik ve karma sanatlar Resim, mimari, heykel kabartma edebiyat müziktir. Dans, Opera bale tiyatro Nurdan Gül Kökten

5 i ş lenen konuya göre resim türleri nelerdir Kullanılan malzemeye göre resim turleri nelerdir Kullanılan malzemeye göre resim türleri Fresko, yaş Sıva üzerine boyalarlayapılan renkli duvar resimleridir Temperra,Yumurta, bal ve zamk gibi kuruma özelliğinde olan malzemelerle yapılır Guaş, sıvı zamkla sulu boya karışımı bir malzeme kullanılarak yapılır Pastel, özel pastel kalemlerle yapılır. sulu boya ve yağlı boya ile yap›lan resim türleri de vardır. İşlenen konuya göre resim türleri Portre, insanın dış görüntüsünü işler. Janr, günlük yaşamdan bölümler verir. Peyzaj, manzara resmidir. Natürmort, konusu cansız doğa resmidir. Afiş,soyut resim,Enteriyör v.b

6 Portre Fresko peyzaj NatürmortTemperra pastel Afiş Soyut resim Yukarıdaki resim çe ş itlerini söyleyiniz

7 İlkÇağ,Orta Çağ,mimarisi gibi. Ait olduğu döneme göre mimari: Dinsel mimari, askerî mimari, sivil mimari Yapıların amacına göre mimari: Barok mimarisi, Gotik mimarisi gibi. Tarzına göre mimari: Ahşap mimari, taş mimari, tuğla mimari gibi. Kullanılan malzemeye göre mimari: Türk mimarisi, Fransız mimarisi gibi. Ait olduğu kültüre göre mimari: Nurdan Gül Kökten

8 Yukarıdaki mimari çe ş itlerini söyleyiniz İlk çağ mimarisi Dinsel mimari Askeri mimari Taş mimarisi Barok mimarisi Ahşap mimari İOrtaçağ mimarisi Gotikmimarisi Nurdan Gül Kökten

9 Çeşitli maddelerin yontularak ya da kalıba alma tekniğiyle biçimlendirilmesidir Taş Heykel Alçı Heykeller Kil Toprak heykeller Ahşap heykeller Tunç Heykeller Heykelcilikte kullanılan malzemeler nelerdir Nurdan Gül Kökten

10 Duyguların,düşüncelerin, hayallerin,istek ve amaçların söz ya da yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır. Edebiyat: Duyguların ve düşüncelerin sesle biçimlendirildiği sanat türüdür Müzik: Nurdan Gül Kökten

11 Genellikle insan yada çalgı (bir ya da birdençok)sesine uyularak düzenlenen beden Hareketlerinin bütünüdür. Dans: Sözlerinin bütünü veya bir bölümü orkestra eşliğinde müzik olarak söylenen sahne oyunlarıdır. Opera: Belli figürlerle, adım atışlarla sahne düzenine ve müziğe dayalı olarak yapılan bir gösteri sanatıdır d›r. Bale: İnsanı ve toplumu ilgilendiren olayların, yine insanlar tarafından canlandırılmasıyla oluşanbir sanat türüdür. Tiyatro: Nurdan Gül Kökten

12

13

14 Hareketli ama temel malzemesi insan toplum ekseninde oluşan, her türlü dramatik çalışmaları kapsar. Karma sanat türlerini söyleyiniz bir film şeridi üzerine kaydedildikten sonra karartılmış bir salonda perdeye yansıtılarak seyirciye aktarılır Sinema: Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosudur Orta oyunu: Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak birperdenin üzerinden, kartongibi hafif nesnelerden yapılmış bebeklerle oynanır. Kukla: Nurdan Gül Kökten

15 Guaj Boya Portre Peyzaj Natürmort Afiş İstasyon Tekniği uygulamaları Nurdan Gül Kökten

16 KULTUR SANAT İLİŞKİSİ,SANAT TOPLUM İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON YAZINIZ En güzel yazı burada yayınlanacaktır Nurdan Gül Kökten

17 Irk Bilimi Yasa Bilimi(Toplum ilişkilerini düzenler) Yer Bilimi Kazı Bilimi Kültür Bilimi (Yaşayış.gelenek- görenek) Coğrafya Arkeoloji Antropoloji Etnografya Hukuk Nurdan Gül(KÖKTEN)

18 Kitaba (Anıt) Bilimi Toplum Bilimi Akıl ve mantık Bilimi Eski yazı Bilimi Duygu ve düşünceleri etkili biçimde anlatma sanatıdır. Edebiyat Felsefe Paleografi Epigrafya Sosyoloji Nurdan Gül(KÖKTEN)

19 filoloji Dil Bilimi Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler Siyasi Belge Bilimi Eski para Bilmi Belli amaç için veri toplar,tablo,grafik oluşturur Diplomatik Nümizmatik İstatistik Ekoloji Nurdan Gül(KÖKTEN)

20 Kimya Sanat eserlerini inceler Sanat tarihi Heraldik Kronoloji Zaman Bilimi Arma bilimi Karbon 14 metoduyla buluntuların ait olduğu dönemi belirler. Nurdan Gül(KÖKTEN)

21 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1. Sanat ve sanat tarihini tanımlayınız. 2. Sanatı sınıflandırarak örnekler veriniz. 3. Bir sanat yapıtının ortaya çıkışındaki etkenler nelerdir? Açıklayınız. 4. Sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır? Belirtiniz. 5. Sanat yapıtlarını korumak niçin önemlidir? Açıklayınız.


"Sanatın Tanımını yaparmı sınız Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları