Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E ğ itimde Kalite nedir? *Kalite, ko ş ullara uygunluktur. *Kalite, ko ş ullara uygunluktur. *Kalite, ögrencilerin ihtiyaçlarıdır. *Kalite, amaçlara uygunluktur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E ğ itimde Kalite nedir? *Kalite, ko ş ullara uygunluktur. *Kalite, ko ş ullara uygunluktur. *Kalite, ögrencilerin ihtiyaçlarıdır. *Kalite, amaçlara uygunluktur."— Sunum transkripti:

1

2 E ğ itimde Kalite nedir? *Kalite, ko ş ullara uygunluktur. *Kalite, ko ş ullara uygunluktur. *Kalite, ögrencilerin ihtiyaçlarıdır. *Kalite, amaçlara uygunluktur. *Kalite, sürekli basarı demektir. *Kalite, isin eksikligini bulmak degil, onu eksiksiz olusturmaktır. *Kalite ölçülebilir. *Kalite, kullanıma uygunluktur

3 Kalite : Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümlerini oluşturur, hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katar. Kalite, Öğrencinin, Öğretmenin, Yöneticinin ve hizmetlinin Tatminidir : Eğitim hizmetinin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın verdiği memnunluktur.

4 Kalite Verimliliktir : İşlerini iyi yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç gereç ve talimatlarla desteklenen personelden elde edilir. Kalite Etkili Olmaktır : İşleri en kısa sürede ve doğru yapmaktır. Kalite Bir Programa Uymaktır : İşleri zamanın- da yapmaktır.

5 Kalite Bir Süreçtir : Süregelen bir gelişmeyi kapsar. Kalite Bir Yatırımdır : Uzun dönemde bir işi ilk defada doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur.

6  Toplam Kalite Yönetimi, çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde, çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, okulu etkileyen unsurları dengede tutan, değişime açık, okul içerisinde öğretmen, öğrenci ve personel arasında ahengi sağlayan, iyi ilişkiler kuran, demokratik, hoşgörülü, anlayışlı, geniş görüş açısına sahip, eldeki kaynakları rasyonel kullanan bir yönetim felsefesidir.

7 Çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri doğru algılayıp değerlendirmek,Çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri doğru algılayıp değerlendirmek, Eğitim çalışanlarının sürekli eğitimi ile niteliklerini yükseltmek, Eğitim çalışanlarının sürekli eğitimi ile niteliklerini yükseltmek, Eğitim hizmetinden yararlananların memnuniyetini sağlamak,Eğitim hizmetinden yararlananların memnuniyetini sağlamak, Problemlerin çözümünde ve eğitim yönetiminde karar alma süreçlerine ilgililerin katılımını gerçekleştirmek, Problemlerin çözümünde ve eğitim yönetiminde karar alma süreçlerine ilgililerin katılımını gerçekleştirmek, Aynı zamanda karar almada veri kullanmayı yaygın hale getirerek verilerle yönetim anlayışını hakim kılmak. Aynı zamanda karar almada veri kullanmayı yaygın hale getirerek verilerle yönetim anlayışını hakim kılmak. EĞİTİMDE TKY NİN AMAÇLARI

8 TKY’nin eğitime uygulanmasının öğretmen üzerinde yaratacağı değişim: öğrenci ile öğretmen arasındaki resmi ilişki yerine ; öğrenci ile diyalog kuran,öğrenci ile diyalog kuran, öğrenci üzerine odaklaşan,öğrenci üzerine odaklaşan, ona rehberlik eden,ona rehberlik eden,

9 öğrenci ile koordineli çalışan, eleştiren değil yol gösteren, bilgi vermekten çok bilgiyi paylaşan, bilgiyi sınıf içerisinde değil, dış ortamlarda da arayan, bilim ve teknolojideki değişmeleri takip eden, öğrencileri araştırmaya iten, öğrencinin her türlü ihtiyacını bilen, başarısızlığı yargılayan değil, nedenini araştırıcı bir öğretmen profili çizilir, başarısızlığı yargılayan değil, nedenini araştırıcı bir öğretmen profili çizilir,

10 TKY’nin eğitime uygulanmasının öğrenci üzerinde yaratacağı değişim: öğrenci artık derslerde sıkılmayacaktır, düşüncelerini sınıf ortamında rahatça ifade edebilecek. araştırma ve incelemeye yönelecektir. Eğitim olgusunu sadece okulda değil, okul dışı yapılacak aktivitelerle kendini sürekli geliştirebilecek.

11 EĞİTİMDE TKY İLKELERİ 1. Toplumun beklentilerine uygun hedeflerin belirlenmesi, 2. Belirlenen hedefe ilk seferde ulaşılması, 3. Hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi, 4. Gelişmeleri takip etmenin ilke edinilmesi, 5. Nitelikli eğitime önem verilmesi, 6. Etkin bir iletişim ağının kurulması, 7. Yönetimde takım çalışmasına önem verilmesi, 8. Yönetimde motivasyonun sağlanması, 9. Demokratik bir yönetim sisteminin kurulması.

12 Yönetim Yaklaşımları Klasik Kalite Yönetim Yaklaşımları Klasik Kalite Hata bulmaya dayalı anlayışHata bulmaya dayalı anlayış Problem olunca çözüm geliştirmeProblem olunca çözüm geliştirme Statükoyu korumak ve gerekli oldukça iyileştirmekStatükoyu korumak ve gerekli oldukça iyileştirmek Sonuç odaklıSonuç odaklı Önlemeye dayalı anlayışÖnlemeye dayalı anlayış Olası sorunlar yönünden çözüm ve yenilikOlası sorunlar yönünden çözüm ve yenilik Sürekli iyileştirme ve gelişmeSürekli iyileştirme ve gelişme Yapı-süreç-sonuç olarak sistem odaklıYapı-süreç-sonuç olarak sistem odaklı

13 Yönetim Yaklaşımları Klasik TKY Yönetim Yaklaşımları Klasik TKY Bireye dayalı Bireye dayalı Cezalandırma ileCezalandırma ile Otokrat patron yöneticiOtokrat patron yönetici Gerekli oldukçaGerekli oldukça Gözlem ve tecrübeye dayalıGözlem ve tecrübeye dayalı Kar odaklıKar odaklı Mali kaynakMali kaynak Takım çalışmasıTakım çalışması Ödüllendirmeye dayalıÖdüllendirmeye dayalı Lider, yönlendiren yöneticiLider, yönlendiren yönetici SürekliSürekli Veri-bilgi-öneri ile karar almaVeri-bilgi-öneri ile karar alma ÖğrenciÖğrenci Bilgi-İnsanBilgi-İnsan

14 1.Eski köye yeni adet, 2.Yabancı özentiliği, 3.Bunlar zaten var. Biz zaten bunları uyguluyoruz, 4.Bilgisizlik, 5.Bu fabrikalarda geçerlidir.Diğer alanlarda uygulanamaz, 6.Birileri yine puan yarışında !... 7.Yetkilerim ya elden giderse ne olacak?! 8.İşimizi mi yapalım, Toplam Kalite Yönetimi ile mi uğraşalım, 9.Daha hazır değiliz !... * Önce ücretlerimiz düşünülsün TKY UYGULAMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

15

16


"E ğ itimde Kalite nedir? *Kalite, ko ş ullara uygunluktur. *Kalite, ko ş ullara uygunluktur. *Kalite, ögrencilerin ihtiyaçlarıdır. *Kalite, amaçlara uygunluktur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları