Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL MUHASEBE Prof. Dr. A.Vecdi CAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL MUHASEBE Prof. Dr. A.Vecdi CAN."— Sunum transkripti:

1 GENEL MUHASEBE Prof. Dr. A.Vecdi CAN

2 Muhasebe Nedir ?

3 Muhasebe kökü Arapça olan hisab (hesap) sözcüğünden türetilmiştir:

4 M U H A K E M E H K M M U H A R E B E H R B M U H A S E B E H S B

5 M A Ş R A B A Ş R B

6 Muhasebe kökü Arapça olan hisab (hesap) sözcüğünden türetilmiştir:
H S B

7 “TDK Büyük Türkçe Sözlük”te Hesap…

8 Hesap “TDK Büyük Türkçe Sözlük”te aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
Kelime olarak anlamı: Aritmetik, matematiksel işlem Alacaklı ve borçlu olma durumu Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kağıt, adisyon Oranlama, tahmin, dikkate alma Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge

9 “TDK Büyük Türkçe Sözlük”te Muhasebe…

10 Muhasebe “TDK Büyük Türkçe Sözlük”te aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
Kelime olarak anlamı: Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme Hesap işleriyle uğraşma Hesapların bütünü Hesap işlerinin yürütüldüğü yer

11 İşletme Düzeyinde Muhasebe
Muhasebe ulusal düzeyden bireysel düzeye kadar çok farklı düzeylerde ele alınabilir. Bu derste işletme (kar amacı güden kurumlar) düzeyinde ele alınacaktır: MUHASEBE Ulusal Muhasebe Kurumsal Muhasebe İşletme Düzeyinde Muhasebe Evsel Muhasebe Bireysel Muhasebe

12 İŞLETME DÜZEYİNDE MUHASEBE
İşletme düzeyinde muhasebe finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi alanlarına ayrılabilir. İŞLETME DÜZEYİNDE MUHASEBE Finansal Muhasebe Maliyet Muhasebesi Yönetim Muhasebesi

13 Genel anlamda tüm işletmelerde söz konusu olan muhasebeye finansal muhasebe denir. “Genel Muhasebe” dersimizde yalnızca ticaret işletmelerinde finansal muhasebe konusunu işleyeceğiz. Finansal Muhasebe Ticaret İşletmeleri Üretim İşletmeleri Hizmet İşletmeleri

14 Çift Yanlı Kayıt Yöntemi
Özetle Genel Muhasebe dersimizin kapsam ve sınırları: Muhasebe Kurumsal Muhasebe Kar Amacı Güden Kurumlar Ticaret İşletmeleri İşletme Düzeyinde Muhasebe Finansal Muhasebe Mali olay ve işlemler Çift Yanlı Kayıt Yöntemi Bilanço Esası

15 FİNANSAL MUHASEBE İşletmenin mali olay ve işlemlerinin (tarih sırasına göre) belgelere dayalı olarak; Saptanması (belirleme, ölçme ve hesaplama) Kaydedilmesi (yevmiye defterine çift yanlı kayıt) Sınıflandırılması (büyük deftere aktarılması) Özetlenmesi (mizanların çıkarılması, sağlamanın yapılması) Raporlanması (Bilanço ve Gelir Tablosu başta olmak üzere mali tablolarının hazırlanması ve ilgililere sunulması) Yorumlanması (Mali raporlara dayanılarak işletme faaliyetlerinin planlanması, kontrolü ve kararların alınması)

16 MALİ OLAYLAR İŞEMLER BELGELER Fatura, fiş, çek, senet, bordro… SAPTAMA MUHASEBE DEFTERLERİ MİZANLAR KAYDETME SINIFLANDIRMA ÖZETLEME BİLANÇO GELİR TABLOSU DİĞER MALİ TABLOLAR RAPORLAMA

17 MALİ TABLOLAR (Finansal Raporlar) GENEL AMAÇLI MALİ TABLOLAR Bilanço
Gelir Tablosu Nakit Akış Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu ÖZEL AMAÇLI MALİ TABLOLAR Fon Akım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu

18 Ne veya kim için muhasebe?
Muhasebenin Ürettiği Bilgi İşletme Yöneticileri İşletme Hissedarları İşletme Çalışanları Kreditörler Potansiyel Yatırımcılar Müşteriler Devlet Tedarikçiler

19 TEŞEKKÜRLER Sorularınız ? Prof. Dr. A.Vecdi CAN


"GENEL MUHASEBE Prof. Dr. A.Vecdi CAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları