Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

2 PAZARLAMA ÇEVRESİ ve PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ PAZAR FIRSATLARININ İZLENMESİ  MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ  Tedarikçiler  Rakipler  Aracılar  Müşteriler  Çalışanlar  Pay Sahipleri  MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ  Sosyo-Kültürel Faktörler  Ekolojik  Demografik Faktörler  Ekonomik Faktörler  Teknolojik Faktörler  Politik ve Yasal Faktörler  Ekolojik Faktörler  PAZAR ÇEVRESİ VE TÜKETİCİ TRENDLERİNDEKİ DEĞİŞİM  Küreselleşme  Rekabet Yapısında Değişim  Yavaşlayan Pazar Büyüme Oranları  Modalaşma  Mikro-Pazarların Oluşumu  Ürünler Arası Farklılıkların Azalması  Markanın Önemini Yitirmeye Başlaması  Dağıtım Kanallarında Yaşanan Hızlı Değişim Pazarlama İlkeleri2Pazarlama Çevresi

3 Pazar Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği veya değişim fiyatının oluştuğu yer ya da koşullar dizisi Pazarlama İlkeleri3Pazarlama Çevresi

4 Pazar fırsatı Mevcut durum ve gelecekte ortaya çıkabilecek değişimler çerçevesinde mal ve hizmetlerin yeterli olup olmaması ve karşılanmamış veya ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlara uygun mal ve hizmetlerin işletmelerce farkına varılması Pazarlama İlkeleri4Pazarlama Çevresi

5 Pazar Fırsatları nasıl bulunur? Sektörün yapısı nasıldır? Kullanılan teknoloji nitelikli işgücü gerektirir mi? Tüketici istek ve ihtiyaçları birbirine göre çok farklı mıdır? İşletme sektörde güçlü ya da belirleyici konuma sahip midir? İşletme gücünü etkin kullanabiliyor mu? İşletmenin bazı özel avantajları var mıdır? İşletmenin makro çevresi ne kadar dinamiktir, belirsizlik fazla mıdır? Çevre faktörlerindeki risk ve tehditler neler olabilir? Yasal ve politik şartlar nasıl bir gelişim göstermektedir ve bundan sonra nasıl bir gelişim gösterebilir? Pazarlama İlkeleri5Pazarlama Çevresi

6 Pazarlama Yönetiminde Çevresel Faktörler Makro Çevre Faktörleri Mikro Çevre Faktörleri Demografik Sosyo-k ü lt ü rel Politik-yasal Ekolojik Teknolojik Ekonomik Rakipler M ü şteriler Tedarik ç iler Aracılar Ç alışanlar İşletme Pazarlama İlkeleri6Pazarlama Çevresi

7 İşletmenin İç Çevre Faktörleri Pazarlama Ar-GeÜretimFinansMuhasebe Üst yönetim Satınalma Pazarlama İlkeleri7Pazarlama Çevresi

8 Mikro Çevre Faktörlerinin Analizi Tedarikçiler Müşteriler Aracılar Toptancı Perakendeci Bayi kredi kuruluşu Rakipler İşletme Pay sahipleri Çalışanlar Pazarlama İlkeleri8Pazarlama Çevresi

9 Makro Çevre Faktörleri Sosyo- Kültürel DemografikEkonomikTeknolojikPolitik-Yasal Ekolojik Yaşam tarzıNüfus Kişi başına gelir ve satınalma gücü YeniliklerPolitik istikrar Azalan hammaddeler Tüketim kalıpları Nüfusun dağılımı Gelir dağılımı Teknolojik değişim hızı Vergiler Azalan enerji kaynakları Aile yapısıİşsizlikFiyatlar Araştırma geliştirme harcamaları Tüketicinin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler Çevre kirliliği Çalışma hayatında kadın Etnik dağılımEnflasyon Yenilikler Rekabetin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler Çevreyi korumaya yönelik sivil baskılar EğitimHarcama yapısıYatırım teşvikleriÜrün güvenliği Marka ve patent hakları Ürün ve ambalaj atıkları Pazarlama İlkeleri9Pazarlama Çevresi

10 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Sosyo-Kültürel Faktörler  Yaşam Tarzı  Günlük yaşamda insanların neyi, niçin yaptıklarının bir göstergesi ve bir kültürlerde yaşayan insanları diğerlerinden farklılaştıran ortak yaşam kültürleri.  Tüketim Kalıpları  Tüketim eylemini gerçekleştiren bireylerin alışverişlerini sahip oldukları kültürel değerlere göre düzenleme biçimi.  Aile Yapısı  Farklı kültürler, büyüklük, karar alma ve kararlara katılma, paylaşma ve dayanışma gibi kriterler bakımından farklı aile yapılarına neden olur.  Çalışma Hayatında Kadın  Çalışma hayatında kadın sayısının artması, yaşam tarzları ve tüketim kalıplarını da etkilemektedir. Pazarlama İlkeleri10Pazarlama Çevresi

11 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Demografik Faktörler NN üfus ve Nüfusun Dağılımı  N N üfus artış ya da azalış oranları, nüfusun cinsiyet, yaş ve kırsal/kentli ayrımı, talebi ve dolayısıyla pazarlama çabalarını etkiler. İİ şsizlik ÇÇ alışabilir nüfus içindeki işsizlerin oranı talebi etkiler. EE ğitim BB ir pazardaki tüketicilerin eğitim düzeyleri ve bu faktördeki değişim talep yapısını, tüketim kalıpları ve hayat tarzlarını etkiler. Pazarlama İlkeleri11Pazarlama Çevresi

12 Dönemler İtibariyle Türkiye'de Nüfus Artış Oranı DönemlerNüfus Artış Oranı (%0) 1955-196028,53 1960-196524,62 1965-197025,19 1970-197525,01 1975-198020,65 1980-198524,88 1985-199021,71 1990-200018,30 2007-201013.80 Pazarlama İlkeleri12Pazarlama Çevresi

13 Ülkemizdeki Nüfusun Kent Köy Dağılımı Yıllar Şehir NüfusuKöy Nüfusu Sayı (milyon) % % 19556,92728,817,13771,2 19608,86031,918,89568,1 196510,.80634,420,58565,6 197013,.69138,521,91461,5 197516,86941,823,47958,2 198019,64543,925,09256,1 198526,86653,023,79947,0 199033,32659,023,14741,0 199740,88265,021,98335,0 200044,00664,923,79735,1 200749,74770,520,83829,5 201258,44877,317,17822,7 Pazarlama İlkeleri13Pazarlama Çevresi

14 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekonomik Faktörler  Kişi Başına Gelir ve Satınalma Gücü  Kişi başına gelir yanında kullanılabilir kişisel gelir ve keyfe bağlı satınalma gücü rakamları, pazarlama çabalarında dikkate alınması gereken önemli kriterlerdir.  Gelir Dağılımı  Milli gelirin nüfus katmanları arasındaki dağılımı talebin yapısını etkiler.  Enflasyon  Satınalma gücünü doğrudan etkileyen fiyat hareketleri.  Harcama Yapısı  Kişi ya da aile gelirlerinin farklı tüketim harcamaları arasındaki dağılımını gösterir. Pazarlama İlkeleri14Pazarlama Çevresi

15 Yıllar İtibariyle Enflasyon Oranları YıllarÜretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) Tüketici Ürünleri Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kişi başı milli gelir ($)** 1990 a 48,660,402.791 1995 a 65,676,002.896 2000 a 32,739,004.220 200313,9418,404.595 200413,848,605.867 20052,668,157.130 200611,589,607.736 20075,948,769.312 20088,8110,4410.379 20095,936,258.629 20108,878,5710.136 201113,336,4710.605 20122,458,8910.661 20136,977,4910.946 Pazarlama İlkeleri15Pazarlama Çevresi

16 Aile Yaşam Dönemleri Boyunca Harcamalar (oran olarak) -1- Yeni evli çocuksuz En büyük çocuk okul öncesi çağda En büyük çocuk ilköğretim çağında Yetişkin çocuklu aile Eşler baş başa kalmışlar Kişi yalnız kalmış Kira gideri 0,1360,1240,1330,128 0,117 Gıda harcamaları 0,1080,1090,119 0,1150,089 Otomobil sahipliği 0,0990,0780,0640,0600,0700,042 Sigara harcamaları 0,0670,0540,0600,0640,060 Bakım hizmeti 0,0480,0360,0330,0230,0310,021 Su, Elektrik, gaz harcamaları 0,0420,0410,0440,0430,0420,036 Ulaşım harcamaları 0,0400,0360,0390,0370,0360,024 Konut (kooperatif, arsa vs.) yatırımları 0,0390,1340,1440,1110,113 Alkollü içecek harcamaları 0,0390,0370,0310,0450,0390,020 Mobilya harcamaları 0,0390,0310,0390,0300,0340,041 Yakıt (konut için) gideri 0,0380,0330,034 0,032 Lokanta ve otel 0,0370,0300,0260,0270,0290,022 Kaynak: Özdemir, Ş. Ö. Torlak, ve C. Vatandaş, “Aile Yaşam Döngüsü ve Tüketim” Sekam Yayınları İstanbul, Nisan 2013, Pazarlama İlkeleri16Pazarlama Çevresi

17 Yeni evli çocuksuz En büyük çocuk okul öncesi çağda En büyük çocuk ilköğretim çağında Yetişkin çocuklu aile Eşler baş başa kalmışlar Kişi yalnız kalmış Kadın giyim harcamaları 0,0340,0220,0170,0160,0190,018 Erkek giyim harcamaları 0,0320,0220,0160,0150,018 Eğlence, kültür-sanat harcamaları 0,0310,0240,0210,0270,0250,023 Beyaz eşya harcamaları 0,0300,0360,0280,0340,0330,325 Eğitim harcamaları 0,0290,0450,0430,0820,0640,028 İletişim (telefon, internet vb.) harcamaları 0,0280,0230,0240,0260,0240,018 Kişisel bakım ürünleri 0,0230,0170,0180,0150,0170,010 Sağlık harcamaları 0,020 0,0190,0210,0200,023 Çocuk giyim harcamaları 0,0190,0230,0210,0230,0220,018 Hediye (düğün, sünnet vs.) 0,0190,0130,0170,0140,0150,012 Oyuncak harcamaları 0,0040,0110,0100,0080,0100,003 Aile Yaşam Dönemleri Boyunca Harcamalar (oran olarak) -2- Kaynak: Özdemir, Ş. Ö. Torlak, ve C. Vatandaş, “Aile Yaşam Döngüsü ve Tüketim” Sekam Yayınları İstanbul, Nisan 2013, Pazarlama İlkeleri17Pazarlama Çevresi

18 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Teknolojik Faktörler  Yenilikler ve Teknolojik Değişim Hızı  Artan tüketici beklentileri, gelişen teknolojiler yenilik yapmayı zorlamakta ve teknolojik değişim hızına ayak uydurmayı bir gereklilik haline getirmektedir. Teknolojik değişim hızının artması, bazı ürünlerin hızla eskimesini de beraberinde getirmektedir.  Araştırma ve Geliştirme Harcamaları  Teknolojideki değişim ve yeni ürünlerin artması gerekliliği, araştırma geliştirme harcamalarını da artırmaktadır. Pazarlama İlkeleri18Pazarlama Çevresi

19 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Politik ve Yasal Faktörler  Politik İstikrar  Vergiler  Tüketicinin Korunmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler  Rekabetin Korunmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler  Yatırım Teşvikleri  Marka ve Patent Hakları Pazarlama İlkeleri19Pazarlama Çevresi

20 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekolojik Faktörler  Azalan Hammaddeler ve Enerji Kaynakları  Çevre Kirliliği ve Çevre Kirliliğini Korumaya Yönelik Sivil hareketler  Ürün Güvenliği  Ürün ve Ambalaj Atıkları Pazarlama İlkeleri20Pazarlama Çevresi

21 PAZAR ÇEVRESİ VE TÜKETİCİ TRENDLERİNDEKİ DEĞİŞİM Küreselleşme Rekabet Yapısında Değişim Yavaşlayan Pazar Büyüme Oranları Modalaşma Mikro-Pazarların ve Alt markaların Oluşumu Ürünler Arası Farklılıkların Azalması Dağıtım Kanallarında Yaşanan Hızlı Değişim Pazarlama İlkeleri21Pazarlama Çevresi

22 Pazara tepki oluşturma PP azardaki değişimleri algılamak ve rakiplerden önce tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek KK ısalan ürün ömürlerini dikkate alarak yeni ürün geliştirme sürecini etkinleştirmek GG elişen pazarlama, dağıtım ve lojistik alternatiflerini etkili bir şekilde değerlendirmek KK itlesel mesajlar yerine birebir ve özelleştirilmiş mesajlara yer vermek PP azar bilgisini organizasyon içinde yaymak ve doğru kullanmak PP azarlamayı sadece bir işletme fonksiyonu olarak görmeyip, bütünleşik pazarlama anlayışını işletmede yerleştirmek. Pazarlama İlkeleri22Pazarlama Çevresi

23 Teşekkürler… Pazarlama İlkeleriPazarlama Çevresi23


"Pazarlama Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları