Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr."— Sunum transkripti:

1 Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü

2 Sunum İçeriğimiz Biz Kimiz? Hizmetlerimiz / İş Ortaklıklarımız
Türmob ve İşNet Ortaklığı E-Fatura ve E-Arşiv Kapsamı E-Fatura / E-Arşiv Hizmeti ( Nette Fatura ) LucaNet Özel Kampanyalarımız Süreçlerimiz

3 Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki olarak 1999 yılında, internet bankacılığına teşvik etmek ve internete bağlı müşteri sayısını arttırmak üzere kurulmuştur. 2004 ve 2005 yıllarından itibaren serbestleşen Telekomünikasyon Sektörüne yatırımlar yaparak, tüm Türkiye’de altyapı kurulumu tamamlanmıştır. İşNet, Türkiye’nin 81 ilinde oluşturduğu data POP noktaları, yerleşik operatör, uluslararası operatörler ve GSM operatörleri ile yapmış olduğu tam yedekli ses arabağlantıları ile Türkiye’nin en büyük altyapısını işleten alternatif telekom operatörüdür. 2011 yılında başlayan ve 2013 yılında yasallaşan E-Dönüşüm hizmetleri sürecinde İşNet, «E-Fatura Özel Entegratörü» olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yine bu kapsamda, 2016 yılında kapsamı genişleyecek olan E-Arşiv süreçlerini de içeren bu dönüşümde İşNet, müşterilerine uçtan uca hizmet vermeye devam edecektir.

4 Hizmetlerimiz İş Ortaklıklarımız
Kurumsal Erişim Hizmetleri VPN IPSecVPN VAE Erişim VPN İnternet Uydu Erişim ( İnternet / VPN ) Telefon Hizmetleri Toptan Hat Kiralama Sanal Santral ( İşteSantral ) VOIP Güvenlik Hizmetleri Firewall DDOS Erişim Loglama Kayıt Kısa Mesaj Hizmeti ( Başlıklı Toplu SMS ) E-Dönüşüm Hizmetleri E-Fatura E-Arşiv LucaNet Kobi Ticari Yazılım Hizmeti ( Türmob Exclusive Çözüm Ortaklığı ) * BySharing.com ( Kobi İhracat Danışmanlığı ) * YSM Bulut Yazılım Çözümleri

5 Hizmetlerimiz İşNet, sunmuş olduğu hizmetleri ile yaklaşık 100 adet Kamu, 3000 adet KOBİ ve 500 adet büyük ölçekli firmaya hizmet sunmaktadır. İşNet, hizmetlerini Türkiye’nin 81 ilinde , direkt ve bayi kanalı üzerinden gerçekleştirdiği satış faaliyetleri ile sağlamaktadır.

6 Bazı Müşterilerimiz

7 Türmob ve İşNet Ortaklığı
TÜRMOB ve İŞNET arasında tarihinde iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. Bu iş birliği ile; Yazılımı ve fikri hakları Türmob’a ait olan LucaNet Kobi Ticari Yazılım Paketinin tüm Türkiye’deki SATIŞ, PAZARLAMA, EĞİTİM ve SATIŞ SONRASI DESTEK hizmetleri İşNet A.Ş tarafından verilmeye başlanmıştır. LucaNet Kobi Ticari Paketinin tüm Türkiye’de tanıtım ve satışının yapılması amaçlanmıştır. LucaNet Kobi Ticari Paketinin satış sonrası desteğinin verilmesi için çalışmalar yapılmıştır. İşNet teknolojisinin ve hizmetlerinin TÜRMOB üyelerine uygun fiyatlar ve fırsatlar ile sunulması hedeflenmiştir. İşNet E-Dönüşüm hizmetlerinin uygun fiyat ve fırsatlar ile sunulması hedeflenmiştir.

8 2016 Yılı E-Fatura Kapsamı 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 3 sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.                    dan itibaren E-Fatura sistemine dahil olmak durumundadırlar.

9 E-Arşiv Kapsamı E-Arşiv E-Fatura kapsamında olmayan faturaların, GİB tarafından belirlenen standartlarda elektronik ortamda oluşturulması, gönderilmesi ve saklanması işlemidir. E-Arşiv hizmetinden yararlanabilmek için mükelleflerin E-Fatura sistemine dahil olmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar E-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. E-Arşiv ile mükellefler E-Fatura kapsamında olmayan müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilir, faturanın 2. nüshalarını elektronik ortamda saklayabilir ve tüm raporlamalarını elektronik ortamda sunabilir. E-Arşiv ile mükellefler - Fatura bastırma maliyetlerinden, - Posta ya da kargo ile fatura gönderme maliyetlerinden, - Faturaların nüshalarının saklanması maliyetlerinden , - Fatura ibrazı ve kontrol / denetim süre maliyetlerinden ...KURTULUR...

10 E-Fatura ve E-Arşiv Başvuru Süreci
Sadece MALİ MÜHÜR Başvuru Ekranı Mali mühüre başvuru esnasında yanlışlıkla E-Faturaya da başvurduğunu, ancak şu anda sistemlerinin hazır olmadığını, da yeniden geçiş yapmak için portal hesabının kapatılmasını , bu süre zarfında portaline gelecek olan faturalardan mesul olduğunu bildiğini  belirten bir dilekçe yazarak aşağıdaki adrese göndermelidir. Dilekçenin ekine Ticaret sicil gazetesi, firma imza yetkilisinin yetki belgelerini ( imza sirküsü vekalet vs ) , kimlik fotokopisini eklemelidir. Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: Dışkapı/ANKARA Hatalı Başvuru Yapılır İse

11 E-Fatura ve E-Arşiv Başvuru Süreci
adresinden Mali Mühür başvurusu yapılır. Dikkat edilmesi gereken husus E-Faturaya da başlamak isteniyorsa SADECE MALİ MÜHÜR başvurusu yapılmalıdır. Mali mühür alındıktan sonra adresinden E-Fatura başvurusu yapılır. Başvuru esnasında kullanacağınız yöntemin seçilmesi gerekmektedir. 3 yöntem seçeneği karşınıza çıkacaktır. GİB Portal* GİB Entegrasyon Özel Entegratör** * Eğer E-Fatura sistemine da geçmek isteniyor ise “ ’da Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilmelidir. ** Özel entegratör seçildiğinde bir tarih seçeneği çıkmamaktadır. Özel entegratör istemiş olduğunuz tarihte sizi aktifleyebilir.

12 İşNet E-Fatura ve E-Arşiv Başvuru Süreci
İşNet Özel Entegratörü kullanımı için, başvuru yapılırken «Özel Entegratör» yöntemi seçilmelidir. Başvuru süreçleri tamamlanması sonrası, İşNet ile temasa geçilerek sözleşme imzalanır. Sözleşme sonrası uzaktan erişim ve/veya mali mühürünüzün İşNet tarafından alınması ile aktifleme işleminiz tamamlanır. E-Arşiv başvurusu, İşNet Özel Entegratör Yöntemi için İşNet ile iletişime geçilmesi yeterlidir. Sözleşme sonrası hızlı bir şekilde E-Arşiv geçişi tamamlanacaktır.

13 E-Fatura ve E-Arşiv Özel entegratör Avantajları
Firma mali mühürü kullanımına gerek kalmaz. Bir sefere mahsus aktivasyon için kullanılır. Özel entegratörlerin yetkisi kapsamında mükellefin kesmiş olduğu faturalar. Özel entegratörün mali mühürü ile imzalanır. Birden fazla Seri takibi imkanı sunulur. GİB Portal kullanımında fatura seri olarak GİB , Fatura Yükleme Sisteminde FYS ile başlayan seriler kullanılabilir. Özel entegratör sisteminde birden fazla seri kullanımı imkanı sunulur. Hizmet, mal veya şube gibi farklı yapılar için birden fazla seri kullanılabilir. Gönderilen ve alınan faturalar yasal süreler boyunca kurallara uygun olarak saklanır. GİB Portal kullanımında 6 aylık periyot çerçevesinde fatura ve sistem cevapları saklanır aydan önceki faturalar sistem yanıtları ile birlikte silinir. Mükellefler kesilen ve kendilerine gelen faturaları kendi sistemlerinde saklamak durumundadır. Özel entegratörler hizmet süresi boyunca kesilen ve gelen faturalarınızı sistem yanıtları ile birlikte saklar.

14 E-Fatura ve E-Arşiv Özel entegratör Avantajları
Düşük maliyetli ERP entegrasyonu imkanı sunulur. Firmanızın kullanmış olduğu ERP programı ile çok düşük maliyetler ile entegrasyon kurulur. Böylece tek ekrandan işlem imkanı sağlanır. Portal yöntemi kullanımı için işlevsel portal hizmeti sunulur. Entegrasyon istenmeyen durumlarda fonksiyonle portal kullanımı sağlanır. Sürekli teknik ve operasyonel destek hizmeti sağlanır. E-Fatura alım ve gönderim esnasında yaşanabilecek tüm aksaklıklarda özel entegratörler tarafından müdahale edilir. E-Arşiv raporlarınız GİB tarafından belirlenen formatta ilgili zamanlarda GİB’e yüklemesi online olarak yapılır. Kesilen E-Arşiv faturalarının raporunun takip eden ayın 15’ine kadar GİB’e bildirilmesi ve bilgilendirlmesi online olarak yapılır.

15 E-Fatura ve E-Arşiv Özel entegratör Avantajları
Yetkilendirme süreçleri tasarlanabilir. Mükellefin iş süreçlerine uygun olarak E-Fatura / E-Arşiv kesimi ve alımı yetkilendirmeye tabi tutulabilir.

16 İşNet E-Fatura ve E-Arşiv Hizmeti
NetteFatura ( İşNet E-Fatura ve E-Arşiv Platformu ) Güçlü teknik altyapıya sahip platformlardan biridir. İstanbul, İzmir ve Ankara ‘da yedekli yapı. LucaNet ve Koza ile tam entegre çalışır. LucaNet ve Koza yazılımlarında ücretsiz İşNet E-Fatura ve E-Arşiv Modülü Harici yazılımlar ile diğer sistemlere entegre olur. Web servis aracılığı ile diğer yazılımlara entegre olabilen esnek yapıya sahip. Portal yöntemi kullanım imkanı sunar. Excel ile toplu fatura veya tek tek fatura yükleme yapılabilir BTK ve TİB kanun ve yönetmelikleri ile denetlenen İşNet tarafından sunulan «Müşteri Ticari Sır Kullanmama ve Paylaşmama Güvencesi».

17 İşNet E-Fatura ve E-Arşiv Hizmeti
NetteFatura ( İşNet E-Fatura ve E- Arşiv Platformu ) İşNet - Türmob İş Birliği kapsamında İşNet E-Fatura / E-Arşiv Sisteme Giriş Ücreti YOK İşNet E-Fatura / E-Arşiv Sistem Kullanım Aidatı YOK İşNet E-Fatura / E-Arşiv Fatura Saklama Ücreti YOK Güç birliğimize özel kampanyalar ve fiyatlar. İşNet E-Fatura öncesi sakladığınız faturalar için ücretsiz saklama. İşNet ile anlaşmadan önce kullandığınız GİB Portal veya Özel Entegratördeki E-Faturalarınızı ÜCRETSİZ şekilde İşNet NetteFatura platformuna yükleyerek saklamaya devam edebilirsiniz. E-Arşiv GİB bildirimleri İŞNET tarafından ücretsiz yapılacaktır. Kesilen E-Arşiv faturalarının raporunun takip eden ayın 15’ine kadar GİB’e bildirilmesi ve bilgilendirlmesi İşNet tarafından ÜCRETSİZ şekilde online yapılacaktır.

18 İşNet E Fatura ve E-Arşiv LucaNet 2016 Özel Kampanya
da E-Fatura geçme zorunluluğu kapsamındaki mükellefler için İşNet – Türmob iş birliği anlaşması kapsamında aşağıda detayları bulunan kampanya uygulanacaktır. tarihine kadar LucaNet Kobi Ticari Yazılımı alarak İşNet E-Fatura sistemine geçiş yapacak mükellefler için Ocak 2016 ve Şubat 2016 dönemlerinde alınan ve gönderilen faturalar adede bakmaksızın tamamen ÜCRETSİZ. Yukarıdaki maddeye ek olarak 2016 yılı boyunca tüm E-Fatura paketleri %20 indirimli olarak uygulanacaktır. Fiyatlar bir sonraki sayfadaki gibidir. LucaNet Kobi Ticari Yazılımı kullanan ve E-Fatura için GİB Portal kullanan mükelleflerin 2016 yılı içerisinde İşNet E-Fatura sistemine geçmeleri durumunda geçiş yapmış olduğu dönemi kapsayan 1 Ay Bedava ve %20 indirim uygulaması yapılacaktır.

19 İşNet E Fatura ve E-Arşiv LucaNet 2016 Özel Kampanya
İşNet Nette Fatura Hizmeti Fiyat Tablosu ( KDV Hariç ) Paket Mevcut Fiyat LucaNet Özel Fiyat Limit Aşım Fiyatı NetteFatura Paket 100 90,00 ₺ 72,00 ₺ 0,85 ₺ NetteFatura Paket 200 100,00 ₺ 80,00 ₺ 0,80 ₺ NetteFatura Paket 250 135,00 ₺ 108,00 ₺ 0,75 ₺ NetteFatura Paket 300 175,00 ₺ 140,00 ₺ 0,70 ₺ NetteFatura Paket 400 225,00 ₺ 180,00 ₺ 0,65 ₺ NetteFatura Paket 500 300,00 ₺ 240,00 ₺ 0,60 ₺ NetteFatura Paket 1000 500,00 ₺ 400,00 ₺ 0,55 ₺ NetteFatura Paket 1500 675,00 ₺ 540,00 ₺ 0,50 ₺ NetteFatura Paket 2000 1.000,00 ₺ 800,00 ₺ 0,45 ₺ NetteFatura Paket 2500 1.150,00 ₺ 920,00 ₺ 0,40 ₺ NetteFatura Paket 3500 1.500,00 ₺ 1.200,00 ₺ 0,35 ₺ NetteFatura Paket 5000 2.000,00 ₺ 1.600,00 ₺ 0,30 ₺ NetteFatura Paket 7500 2.500,00 ₺ 0,25 ₺ NetteFatura Paket 10000 3.000,00 ₺ 2.400,00 ₺ 0,20 ₺

20 İşNet LucaNet Fiyat Bilgisi
Ürün Kalemi KDV Hariç Fiyat LucaNet Kobi Ticari Yazılımı ( 1 Admin + 3 Kullanıcı E Fatura / E Arşiv Modülü Dahil ) 2000,00 TL LucaNet Kobi Ticari Yazılımı Yıllık Yenileme 600,00 TL LucaNet Kobi Ticari Yazılımı Ek Kullanıcı ( Kullanıcı Başına ) 150,00 TL LucaNet Kobi Ticari Yazılımı Ek Kullanıcı Yıllık Yenileme ( Kullanıcı Başına ) 45,00 TL Ek kullanıcı sayısı admin hariç 6 adede kadar çıkarılabilir.

21 LucaNet Başvuru Süreci
Temsilci / Mali Müşavir / Doğrudan satış kanalından hizmet talebi alınır. Alınan talebe istinaden sözleşmeler temsilciden ve/veya kargo ile müşteriye iletilir. Müşteri sözleşmeyi ilgili evrakları ekleyerek İşNet İstanbul Merkez adresine ARAS kargo ile ALICI ÖDEMELİ olarak gönderir. LucaNet müşterileri hizmet ve ürün ile ilgili ödemelerini eposta adresine gönderilen bir link üzerinden SSL güvenlik sertifikalı özel bir ödeme sayfasından online olarak kredi kartı ile taksitli veya tek ödeme şeklinde yapabileceklerdir. Talep eden müşteri EFT veya HAVALE ile ödeme yapabilir. İlgili açıklamalar LucaNet sözleşmesi ile birlikte müşteriye iletilmektedir. LucaNet satış ve eğitim sonrası telefon ile destek İşNet tarafından sağlanacaktır..

22 E-Fatura / E-Arşiv İşNet Özel Entegratör Başvuru Süreci
Temsilci / Mali Müşavir / Doğrudan satış kanalından hizmet talebi alınır. Alınan talebe istinaden sözleşmeler temsilciden ve/veya kargo ile müşteriye iletilir. Müşteri sözleşmeyi ilgili evrakları ekleyerek İşNet İstanbul Merkez adresine ARAS kargo ile ALICI ÖDEMELİ olarak gönderir. Mükellefin bilgisayarı yeterli donanım ve yazılıma sahip ise uzaktan aktifleme , eğer değilse mali mühürü İşNet merkezine gönderilir ve hemen aktifleme yapılarak mali mühür mükellefe geri gönderilir. LucaNet ve Koza müşterileri için program üzerinde E-Fatura modülü açılır ve direkt olarak kullanım başlar. Mükellefler Aylık Paket uygulaması kapsamında aylık olarak ücretlendirilir ve faturaları kesilir. E Fatura/ E Arşiv satış ve telefon ile destek İşNet tarafından sağlanacaktır.

23 E-Dönüşüm Serüveni Özel Entegratör Sektörel Banka ÖKC Entegrasyonu
Entegrasyonlar Diğer Yazılımlardan Veri Aktarımları Tam Entegrasyon Ticari Yazılım Paketi Mali Müşavir Paketi E-Defter Formatlı Veri E-Fatura E-Arşiv Tam Entegrasyon Saklama Hizmeti E-Defter Beratları Kurumlar ile Entegrasyon GİB SGK Merkez Ban. İşkur Özel Entegratör E-Fatura E-Arşiv Raporu

24 LucaNet Web Tabanlı Ticari Yazılımı için:
İletişim Kanalları LucaNet Web Tabanlı Ticari Yazılımı için: / İşNet E-Fatura ve E-Arşiv Hizmetleri için: /

25 Siz Günlük Ticari İşlemlerinize ve Kayıtlarınıza Devam Edin
Siz Günlük Ticari İşlemlerinize ve Kayıtlarınıza Devam Edin. Tüm E-Dönüşüm Süreçleri İçin Biz Varız. ‘İYİ ÇALIŞMALAR’ TEŞEKKÜRLER


"Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları