Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sintigrafik Yöntemler 2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sintigrafik Yöntemler 2"— Sunum transkripti:

1 Sintigrafik Yöntemler 2
SHMYO Yrd Doç Dr Zehra Pınar Koç

2 Sistemler Üriner Beyin İskelet

3 Üriner Sistem Statik Böbrek Sintigrafisi
Tc-99m dimerkaptosüksinik asid (DMSA) Iv yolla hastaya verilir. Gama kamerada enjeksiyondan 2-3 saat sonra anteroposterior, ve her iki posterior oblik görüntüler alınır.

4 Üriner Sistem Statik (DMSA) böbrek sintigrafisi Endikasyonları:
Akut pyelonefrit ayırıcı tanısı Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunda renal skar araştırması Konjenital anomalilerde VUR hastalarında renal skar araştırması Böbreğin % fonksiyonu değerlendirmesi

5 Üriner Sistem Dinamik Böbrek Sintigrafisi
Tc-99m dietilentriaminpentaasetat (DTPA) Tc-99m merkaptoasetil triglisin (MAG3) Iv yolla madde verilir dinamik görüntüleme yapılır. Çekim sırasında diüretik verilerek böbreklerin diüretiğe yanıtı gözlenir.

6 Üriner Sistem Endikasyonları Üreteropelvik bileşke darlığı Hidronefroz
GFR ölçülmesi Böbrek fonksiyonları hakkında bilgi edinilmesi gereken gruplar (böbrek donör adayları) Böbrek korteksine yönelik hastalıkların (ATN) değerlendirilmesi, Nakil böbreklerin rejeksiyon yönünden değerlendirilmesi

7 Beyin Görüntüleme Tc-99m perteknetat, Tc-99m DTPA,
Beyin kan akımı değerlendirilmesi Beyin ölümü tayini amacıyla Tc-99m heksametilpropilenaminoxim (HMPAO) F-18 FDG PET/BT

8 Beyin Perfüzyon SPECT Tc-99m HMPAO
Iv madde enjeksiyonu sonrası 10. dakikada SPECT görüntüleme yapılır. Görüntüler uygun projeksiyonlarda kesilerek değerlendirilir.

9 Beyin Perfüzyon SPECT Endikasyonları
Demans hastalarında etyoloji ayırıcı tanısında Epilepside epileptik odak tespitinde Serebrovasküler hastalıkta Beyin ölümü Serebral abse Ensefalit İntrakranial tümörler

10 İskelet sistemi Tc-99m metilendifosfonat (MDP) Iv olarak verilir
Dinamik görüntüleme yapılabilir 2-3 saat sonra tüm vücut görüntüleme Ek olarak SPECT görüntüleme yapılabilir.

11 İskelet Sistemi Kemik sintigrafisi endikasyonları Tümörler
Primer kemik tümörleri (benign veya malign) Sekonder kemik tümörleri (metastaz) İnfeksiyonlar Osteomyelit, Protez enfeksiyonu Septik artrit Travma Okkült kırık, kaynamama Metabolik kemik hastalıkları


"Sintigrafik Yöntemler 2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları