Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sintigrafik Yöntemler 2 SHMYO Yrd Doç Dr Zehra Pınar Koç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sintigrafik Yöntemler 2 SHMYO Yrd Doç Dr Zehra Pınar Koç."— Sunum transkripti:

1 Sintigrafik Yöntemler 2 SHMYO Yrd Doç Dr Zehra Pınar Koç

2 Sistemler Üriner Beyin İskelet

3 Üriner Sistem Statik Böbrek Sintigrafisi  Tc-99m dimerkaptosüksinik asid (DMSA)  Iv yolla hastaya verilir. Gama kamerada enjeksiyondan 2-3 saat sonra anteroposterior, ve her iki posterior oblik görüntüler alınır.

4 Üriner Sistem Statik (DMSA) böbrek sintigrafisi  Endikasyonları: Akut pyelonefrit ayırıcı tanısı Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunda renal skar araştırması Konjenital anomalilerde VUR hastalarında renal skar araştırması Böbreğin % fonksiyonu değerlendirmesi

5 Üriner Sistem Dinamik Böbrek Sintigrafisi  Tc-99m dietilentriaminpentaasetat (DTPA)  Tc-99m merkaptoasetil triglisin (MAG3)  Iv yolla madde verilir dinamik görüntüleme yapılır.  Çekim sırasında diüretik verilerek böbreklerin diüretiğe yanıtı gözlenir.

6 Üriner Sistem Endikasyonları  Üreteropelvik bileşke darlığı  Hidronefroz  GFR ölçülmesi  Böbrek fonksiyonları hakkında bilgi edinilmesi gereken gruplar (böbrek donör adayları)  Böbrek korteksine yönelik hastalıkların (ATN) değerlendirilmesi,  Nakil böbreklerin rejeksiyon yönünden değerlendirilmesi

7 Beyin Görüntüleme Tc-99m perteknetat, Tc-99m DTPA,  Beyin kan akımı değerlendirilmesi  Beyin ölümü tayini amacıyla Tc-99m heksametilpropilenaminoxim (HMPAO) F-18 FDG PET/BT

8 Beyin Perfüzyon SPECT Tc-99m HMPAO Iv madde enjeksiyonu sonrası 10. dakikada SPECT görüntüleme yapılır. Görüntüler uygun projeksiyonlarda kesilerek değerlendirilir.

9 Beyin Perfüzyon SPECT Endikasyonları  Demans hastalarında etyoloji ayırıcı tanısında  Epilepside epileptik odak tespitinde  Serebrovasküler hastalıkta  Beyin ölümü  Serebral abse  Ensefalit  İntrakranial tümörler

10 İskelet sistemi Tc-99m metilendifosfonat (MDP) Iv olarak verilir Dinamik görüntüleme yapılabilir 2-3 saat sonra tüm vücut görüntüleme Ek olarak SPECT görüntüleme yapılabilir.

11 İskelet Sistemi Kemik sintigrafisi endikasyonları  Tümörler Primer kemik tümörleri (benign veya malign) Sekonder kemik tümörleri (metastaz)  İnfeksiyonlar Osteomyelit, Protez enfeksiyonu Septik artrit  Travma Okkült kırık, kaynamama  Metabolik kemik hastalıkları


"Sintigrafik Yöntemler 2 SHMYO Yrd Doç Dr Zehra Pınar Koç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları