Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: ŞENOL GÖKSOY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: ŞENOL GÖKSOY"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: ŞENOL GÖKSOY
ERGENLİK DÖNEMİ Hazırlayan: ŞENOL GÖKSOY

2 ERGENLİĞİN TANIMI Gençlik Çağı Genç Kızlık Delikanlılık Dönemi
Buluğ Çağı

3 ERGENLİĞİN TANIMI ERGENLİK Toplumdan topluma, Devirden devire,
Kişiden kişiye, Farklı özellikler gösterir. Aynı toplumun çeşitli kesimlerinde bile bu farklılıklar söz konusudur.

4 ZAMANI FARKLI OLSA DA HERKES ERGENLİĞİ YAŞAR

5 ERGENLİĞİN TANIMI Sosyal Psikolojik
Fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı Çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan Hızlı bir BÜYÜME, GELİŞME ve OLGUNLAŞMANIN olduğu Gelecekteki yaşantıyı belirleyen dönem olarak tanımlayabiliriz.

6 ERGENLİĞİN TANIMI Çocuklar sadece büyürler,
Ergenler ise hem büyürler hem değişirler. Ergenlik; ikinci doğum olarak da adlandırılır.

7 ERİNLİK DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Erinlik çakışan bir dönemdir Erinlik çocukluğun sonlarına doğru başlar ve ergenlik yıllarında devam eder. Erinlik bir yandan çocukluk, diğer yandan ergenlikle çakışan bir dönemdir.

8 Erinlik kısa bir dönemdir
2 yıldan 4 yıla kadar uzayabilir. Erkeklerde 4, kızlarda 3 yıl kadar sürmektedir.

9 Erinlik hızlı bir değişme dönemidir
Erinlik, gerek fiziksel gerekse psikolojik değişikliklerin çok hızlı olduğu bir dönemdir. Bu hızlı değişme karmaşa, yetersizlik ve güvensizlik duygularına ve bir çok çocukta istenmeyen davranışlara yol açar.

10 Erinlik bir olumsuzluk evresidir:
Olumsuzluk, bireyin karşıt bir tutum içine girmesini yada daha önce geliştirdiği bazı iyi niteliklerin olumsuzlaşmasını açıklar.

11 Erinlik yaşı değişiktir:
Erinlik yaşı ortalama olarak kızlarda 13, erkeklerde 14 yaş olarak saptanmıştır.

12 ERGENLİKTE ZİHİNSEL GELİŞİM
Ergenlik döneminde zeka, gelişmesini sürdürse de boy uzaması gibi birden sıçrama göstermez. Zekanın ergenlik çağına kadar dik bir eğri boyunca hızla geliştiği, yaşlarında doruğa ulaştığı, ondan sonra daha yatık bir eğri izleyerek 20 yaşına kadar yavaş bir gelişme gösterdiği kabul edilmektedir.

13 12 yaşlarından başlayarak ergenlerde soyut düşünme yeteneği hızlı bir gelişme gösterir.
Yani bu dönemde kavramları kullanarak yeni kavramlar ve düşünceler üretebilme yeteneği,yaratıcı ve üretici düşünme biçimi gelişir.

14 DUYGUSAL GELİŞİM

15 Ergenliğin başlarındaki büyümenin hızlı oluşu, ergenin hem duygularında, hem de davranış ve tutumlarında belirgin farklılıklar sergilemesine neden olur.

16 Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Duyguların Yoğunluğunda Artış Aşık Olma Mahcubiyet ve Çekingenlik Aşırı Hayal Kurma

17 Yalnız Kalma İsteği Çalışmaya Karşı İsteksizlik Çabuk Heyecanlanma Tedirgin ve Huzursuz Olma

18 ERGENLİK DÖNEMİNDE EN SIK RASTLANAN HEYECAN BİÇİMLERİ

19 DUYGUSAL KIRGINLIKLAR
KORKU ENDİŞE DUYGUSAL KIRGINLIKLAR ÖFKE RUHSAL ZORLANMALAR

20 Dışarıda Sıkılgan, Durgun ve Dalgın Kendi Başına Buyruk ve Sorumsuz
Ergenliğin İlk Yıllarında Anne-Babalar Çocukları Hakkında Sıkça Şunları Söylerler: Asi ve Hırçın Evde Huysuz Alıngan, Karamsar, Ters Dışarıda Sıkılgan, Durgun ve Dalgın Kendi Başına Buyruk ve Sorumsuz

21 Olur Olmaz Her Şeye Ağlıyor
Banyoya Girmiyor Olur Olmaz Her Şeye Ağlıyor Ders Çalışmıyor Süse Düşkün Çok Geziyor Bazen Yalan Söylüyor

22 BEDENSEL GELİŞİM Büyüme ve gelişme, döllemeden başlayarak ergenlik dönemi sonuna kadar devam eder.

23 Ergenlikte; eller, ayaklar, kollar ve bacakların daha önce geliştiğini görmekteyiz. Büyüme ve gelişmenin hızı, miktarı ve zamanı bakımından normal çocuklar arasında önemli farklar bulunmaktadır.

24 Bazı çocuklar daha çabuk büyüyerek ergenliğe akranlarından önce girebilir ve bedence gelişmelerini önce tamamlayabilirler.

25 Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler:
Kalıtım Hormonlar Beslenme Düzeni Sağlık Durumu Coğrafi Koşullar İklim

26 Bireylerin iştah artışı sonucu kilo almaları normaldir.
Ergenlik döneminde: Bireylerin iştah artışı sonucu kilo almaları normaldir. Ergenliğin başlarına gelindiğinde, ergenin boyu, yetişkinken alacağı boyun %80´ine ulaşır. Sivilce ve aknelerin; yüzde,vücutta ortaya çıkması normaldir.

27 El -kol hareketlerini düzenleyememe, sakarlık yapma gibi sonuçlar gelişme sürecinde görülen ve ergenin beden imajını etkileyen davranış biçimlerindendir. ÇABUK BÜYÜMENİN SONUCUNDA BEDEN İMAJININ YERLEŞEBİLMESİ İÇİN, ERGENİN ZAMANA İHTİYACI VARDIR.

28 BİRİNCİL CİNSEL DEĞİŞMELER: Üreme organlarındaki değişmeleri içerir.
CİNSEL GELİŞİM BİRİNCİL CİNSEL DEĞİŞMELER: Üreme organlarındaki değişmeleri içerir. İKİNCİL CİNSEL DEĞİŞMELER: Kız ve erkeklerde beden yapısındaki değişiklikler, sesteki değişme, sivilcelerin artması, bıyık ve sakal çıkması, vücuttaki kıllanma, ter bezlerinin çalışmasındaki artış vb. gibi cinsel değişikliklerdir.

29 Ergenlik döneminde koltukaltı ile kasıklarda ve vücudun diğer yerlerinde, ter bezleri çocukluk döneminden daha fazla çalışır.Sık terleme sonucu ortaya çıkan kirliliği önlemek için vücut temizliğine dikkat etmek en az haftada iki kere banyo yapmak gerekmektedir.

30 CİNSİYETLER ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR
Her iki cinsiyette araştırmalara ve gözlemlere dayalı olarak belirtilen farklar sadece ortalamalara dayalı farklardır. Erkek ve kadınlar arasındaki bu farklar fizyolojik-biyolojik ve sosyal-kültürel etmenlere bağlıdır. Kadınlar, erkeklere göre bedensel-zihinsel bozukluklara daha az yakalanmaktadır.

31 Östrojen hormonunun kadınların bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve onları mikrobik hastalıklara karşı daha dirençli kıldığı bildirilmektedir. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski erkeklerde, kadınlardan iki misli fazladır.Çünkü kadınlık hormonları, kolestrol üretimini azaltmakta ve kadınların damarlarının daha esnek olmasını sağlamaktadır.

32 KIZLARDA FİZİKSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM
Kızlar; Erkeklerden Önce Gelişmeye Başlar .

33 Birkaç yıl erkeklerden daha uzun ve olgundurlar .

34 KIZLARDA ERGENLİĞE GİRİŞ YAŞI
10-13 yaşları arasındadır.

35 DERİ Daha yağlı hale gelir Daha çok terler,
Ter bezleri büyümeye başlar, Yüzünde sivilceler olur (hormonların yükselmesine bağlı olarak )

36 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Büyüme ve değişim evresidir. Yeni arayışlar içinde olduğu bir çağdır. Kendini aramaktadır. Kendi kişiliğine çeki düzen vermeye çalışır.

37 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Cinsel uyanışla birlikte yeni ruhsal özellikler ve davranışlar kendini gösterir. Zor beğenen ve çabuk tepki gösteren bir genç olur.

38 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Duyguları hızlı bir iniş çıkış gösterir. Çabuk sevinir çabuk üzülür, Çabuk sinirlenir, Olur olmaz şeyleri sorun yapar Tepkileri önceden kestirilemez olur.

39 OLAYLARA BEKLENMEDİK TEPKİ GÖSTEREBİLİRLER

40 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Derslere ilgisi azalmış, çalışma düzeni bozulmuştur. İstekleri artmıştır. Kendisine tanınan hakları yetersiz bulur. Ana babanın uyarılarına birden tepki gösterir, ters yanıtlar verir.

41 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Ana-babasını eleştirir Öğütlerle davranışlar arasındaki tutarsızlığı yüze vurur. Ana-babasının hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunur. Ana- babasına karşı çıkmış olmak için karşı çıkar. Saçmada olsa bazı fikirleri savunmaktan zevk alır.

42 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Dağınık ve savruk olur. Sık sık bir şeyler devirip kırar, sakarlardır. Oburlaşır, durmadan bir şeyler atıştırırlar.

43 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Kendisini arkadaşlarıyla karşılaştırır, gruplaşmalar olur. Ana, babasından değişik olma çabası onu boşluğa itmiştir. Bu boşluğu arkadaşlarıyla doldurmak ister. Kendine sırdaş seçer. Grup dışına itilmemek için kendisine aykırı davranışlarda bulunur.

44 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Hayranlık ve tutkuların bol olduğu dönemdir İlgileri artmış gelgeç hevesleri çoğalmıştır. İdealler geliştirir ,kendilerine bir rol-model seçerler- öğretmen, sporcu, bir şarkıcı gibi. Kahramanlarına yada idollerine benzemek isterler, odasına, eşyalarına resimlerini, posterlerini asar. Duvarlara astığı renkli resimlere ve posterlere karışılmasını istemez.

45 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Hayran olduğu kişilere fanatiklik derecesinde bağlanır. Gizliliğe önem verir.

46 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Arkadaşlarıyla gizli konuşmaları ve fısıldaşmaları olur

47 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Günlük tutmaya başlar. Şiir ve öykü yazmaya özenir. Kendinden habersiz yazdıklarının okunmasına büyük tepkiler gösterir.

48 ERGENLİK DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Toplumsal olaylara ve politikaya ilgi artar. Kulaktan dolma ya da ödünç alınmış düşünceler savunulur. Büyüklerle tartışmaya girişir. Özet düşüncelere sahip olurlar.

49 YEME BOZUKLUKLARI Aşırı kilo kaybı, Aşırı yeme ve kusma,
Vücut ağırlığı ile ilgili algıda bozukluk

50 ERGENLİĞİN SONLANMASI
Dengeliliğin artması Problemleri karşılama yöntemleri Yetişkinlerin müdahalelerinde azalma Duygusal sakinliğin artması Gerçekçiliğin artması Olgunluk sembollerine karşı ilgi Topluma karşı sorumlu bir davranış kazanmayı istemek ve buna ulaşmak

51 ERGENLİĞİN SONLANMASI
Evlilik ve aile hayatına hazırlanması Bilimsel bir dünyaya ayak uyduracak değerleri geliştirmesi Kişinin kendi fizik yapısını, erkek ya da kadın cinsel rolünü kabul etmesi bu role uygun davranış geliştirmesi Ana babasından ve diğer yetişkinlerden duygusal olarak kopup bağımsızlığını kazanması

52 ERGENLİĞİN SONLANMASI
Bir meslek seçebilmesi Toplumsal yetişkin bir birey olabilmek için gerekli bilgi ve yetenekleri kazanması Duygusal bağımsızlığı kazanma ve kendisi ile ilgili önemli kararları kendi başına verebilmesi,

53 ERGENLİĞİN SONLANMASI
Arkadaş ilişkilerinde kabul görmesi Arkadaşlık becerileri, işbirliği, liderlik yeteneklerini geliştirebilmesi, Çatışan değerleri uzlaştırma ve kendi yaşına özgü bir yaşam felsefesi geliştirebilmesi,

54 ERGENİN PROBLEMLERİ Fiziksel görünüş ve sağlık
Evde ve dışarıda toplumsal ilişkiler Karşı cinsle olan ilişkiler Okul ödevleri, gelecekle ilgili planlar Cinsel ve törensel davranışlar Mali durum

55 BEN ERGENİM Geliştirebileceğim yeteneklerim var,
Hatalarımı görebileceğim algılarım, Onları düzeltebileceğim aklım. Enerji doluyum, Kendimi en yalnız hissettiğimde bile Yanımda ben varım.

56 BEN ERGENİM Yalnızlıkla ilgili; Paylaşılmayan,
Ancak güzel tarafları olan Bir şey olduğunu düşünüyorum

57 BEN ERGENİM Şu an yaşadığım güçlükler , Geleceğe yatırım,
Kendimi ve olanaklarımı geliştirme yolundaki İnancım bana hep destek.

58 BEN ERGENİM Evet bunlarla beraber ; Yüzümde sivilcelerim olabilir,
Elimin kolumun sürekli büyümesine alışamadım, Kararsızlık yaşadığım anlar olabiliyor, Ani tepkiler veriyorum, Eleştiriden pek hoşlanmadığımda oluyor,

59 BEN ERGENİM Ama gelişiyorum Kendime yardım etmeliyim
Kendi kendime konuşurum İyi bir şeyler olduğunda kendimi ödüllendiririm Hata pek yapmam ama yapınca da uzun uzun düşünmem

60 Artık çocuk değilim, GENCİM.
BEN ERGENİM Bazen kendime mükemmel biri gibi gelirim Bazen de çok berbat göründüğümü düşünürüm Başkalarına hoş görünmek Benim için önemlidir Kendime güvenirim İstersem aşamayacağım güçlük yoktur. Artık çocuk değilim, GENCİM.


"Hazırlayan: ŞENOL GÖKSOY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları