Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Rehberlik; Bireyin kendini anlaması, çevredeki imkanları bilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi için bireye yapılan sistematik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Rehberlik; Bireyin kendini anlaması, çevredeki imkanları bilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi için bireye yapılan sistematik."— Sunum transkripti:

1 1 Rehberlik; Bireyin kendini anlaması, çevredeki imkanları bilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi için bireye yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

2 2 Tanımda Beş Nokta Dikkati Çekmektedir:  Bireye yönelik olması,  Sistematik olması  Profesyonel kişilerce yapılması,  Belli bir sürece bağlı olması,  Bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımda bulunması

3 3 Rehberlik Ne Değildir?  Bireye tek yönlü olarak yapılan bir yardım değildir,  Bireyi aşırı derecede korumak, yapamadıklarını onun adına yapmak değildir,  Sadece bilgi aktarma, öğüt ve tavsiyede bulunma işi değildir,  Disiplin, yargılama, ceza verme işi değildir,  Bireyin sadece duygusal yönü ile ilgilenen bir süreç değildir.

4 4 Rehberliğin Amacı;  Bireyin kendisini fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden tanıması,  Okul içi ve dışı imkanları ve meslekleri tanıması,  Problem çözme gücünü geliştirmesi,  Çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilmesi,

5 5 Rehberliğin Esas Amacı, Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım sürecidir.

6 6 Kendini Gerçekleştirmiş Bireyin Özellikleri; Yeterli bir kişiliğe sahiptir, Kim olduğunu gerçekçi bir gözle görebildiği gibi kim olabileceğinin de farkındadır, İnsani değerlere sahiptir, Kendisini olduğu gibi kabul eder, duygularını açığa vurmaktan kaçınmaz, Kendini gerçekleştirmiş bireyin özellikleri aynı zamanda ruh sağlığı yerinde olan bireyin özellikleridir.

7 7 Rehberliğin İlkeleri; Gizlilik esastır, Faydalanmada gönüllülük esastır, Demokratik ve insancıl bir anlayışa dayanır, Bireysel farklara saygı esastır, Tüm öğrencilere açık bir faaliyettir, Ekip işidir, Bireyin bütün olarak kapasitesini geliştirmeyi esas alır, Yaşamın her döneminde ihtiyaç duyulabilir,

8 8 Rehberliğin İşlevleri;  Bireyi Tanıma  Bilgi Verme  Psikolojik Danışma  Yerleştirme  İzleme

9 9 Bireyi Tanıma; Bireye yardım onun tanınması ile başlar, Bireyi tanımanın amacı onun kendisini tanımasına yardım etmektir. Bireyi tanıma, onu doğru ve ayrıntılı olarak ifade edebilme, hangi durumlarda nasıl davranabileceğini bilebilme, kestirebilme demektir.

10 10 Öğrenciyi Kim Tanıyacak  Biz  Öğrencinin Kendisi

11 11 Niçin Tanıyacağız  İdari Amaçlı,  Davranış değişikliği için,  Velilerin bilgilendirilmesi için,

12 12 Neyi Tanıyacağız,  Sağlığı,  Başarı Durumu,  Aile Yapısı,  Ekonomik Durumu,  Değerleri,  Kişilik Özellikleri,  İlgileri  Yetenekleri

13 13 Nerede ve Ne Zaman Tanıyacağız,  Okul Ortamında,  Sokakta,  Evde  Kısaca her yerde…

14 14 Nasıl Tanıyacağız,

15 15 Bilgi Verme;  Okula uyumunu kolaylaştırma,  Okuldaki çeşitli programlar ve ders dışı faaliyetler,  Üst öğrenim kurumları,  Meslekler,  Verimli ders çalışma yöntemleri vb.

16 16 Bilgi Verme İşlevi Üç Ana Başlık Altında İncelenebilir;  Eğitsel Rehberlik-Bilgi,  Mesleki Rehberlik-Bilgi,  Kişisel-Sosyal Rehberlik-Bilgi,

17 17 Eğitsel Rehberlik-Bilgi; Bireyin ilgi, ihtiyaç, yetenek, kişilik yapısı ve mevcut imkanına uygun bir öğrenim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için yapılan yardımlara denir. Eğitsel rehberlik bireyin öğrenim ve öğrenme ile ilgili karşılaştığı problemlerle uğraşır.

18 18 Eğitsel Rehberlik-Bilgi; Okula alıştırma faaliyetleri, Okulun kurallarının anlatılması, Verimli ders çalışma yöntemleri, Alan seçimi ve seçmeli ders seçimi, Üst öğrenim kurumları hakkında bilgilendirme, Devam-devamsızlık ve başarı durumunun tespit edilmesi, Ders dışı etkinliklerinin tanıtılması,

19 19 Mesleki Rehberlik-Bilgi; Öğrencinin kendi yetenek ve ilgilerini kavrayarak kendine en uygun mesleği seçmesi, bu meslek için hazırlanması ve bu mesleğe girerek orada başarı ile ilerlemesine yardım faaliyetidir.

20 20 Bu konuda neler yapılabilir;  İş yeri ve kurum gezileri,  Mesleklerle ilgili malzemelerin değerlendirilmesi,  Değişik meslek gruplarına mensup kişilerin öğrencilere mesleklerini tanıtıcı konferans vermesinin sağlanması,  Eski mezunların okulda şu anda yaptıkları işle ilgili konferans vermesinin sağlanması,

21 21 Meslekler Hakkında Neler Bilinmeli; Meslek mensuplarının yaptığı başlıca faaliyetler,  Çalışma ortamı,  Çalışma koşulları,  Mesleğe hazırlık nasıl olmaktadır,  Özel yetenek gerektiriyor mu?  Meslekte ilerleme imkanı var mı? vb.

22 22 Kişisel-Sosyal Rehberlik-Bilgi;  Duygusal gelişim,  Bedensel gelişim,  Cinsel gelişim,

23 23 Psikolojik Danışma;  Psikolojik danışma, danışan ile danışman arasında, problemin çözümüne dönük olarak kişi kişiye ve yüz yüze devam eden psikolojik bir yardım süreci olarak tanımlanır.  Psikolojik danışma faaliyetleri bireye yardımı hedef alan rehberlik faaliyetleri içinde kendine özgü nitelikleri olan hizmet grubudur.

24 24 Yerleştirme; Yerleştirme hizmetlerinin amacı öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim programlarına, ders dışı etkinliklere ve kol faaliyetlerine, sürekli ya da yarım zamanlı işlere yerleştirilmelerine yardım olarak özetlenebilir.

25 25 İzleme; İzleme işlevi iki açıdan önem taşır;  Öğrencinin uyumunu sağlamlaştırma ve gerekiyorsa yardımların sürdürülmesi,  Rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi, İzleme çoğu kez okuldan ayrılan öğrenciler veya mezun olanların takibi olarak düşünülse de, okula devam eden öğrenciler içinde söz konusudur.

26 26 Rehberliğin Eğitim ve Öğretimle İlişkisi Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir Eğitimde amaç, bir dizi öğrenmelerle, kişinin davranışının değişmesini sağlamaktır.

27 27 Rehberliğin Eğitim ve Öğretimle İlişkisi Öğretim kavramı ise günümüzde “öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi”ni dile getirmektedir. Artık kişiye “öğretilen”den çok, “öğrenen” olarak bakılması gerekmektedir.

28 28 Rehberliğin Eğitim ve Öğretimle İlişkisi İşte bu nedenle, kişinin bütünüyle gelişmesine; etkin bir kişisel-toplumsal ve mesleksel uyum gücü kazanmasına yardımcı olmak amacıyla okullara, öğrenci kişilik hizmetleri adı altında yeni hizmetler girmiş oldu.

29 29 Öğrenci kişilik hizmetleri, Öğretim ve yönetim hizmetleriyle karşılanamayan gereksinimlerin giderilmesini amaçlamaktadır.

30 30 Öğrenci kişilik hizmetleri, Bu hizmetler; Sağlık, Toplumsal yardım (burs, kredi, yurt, yemek vb.), Özel yetiştirme (özel kurslar), Boş zaman eğitimi, ders dışı etkinlikler, Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleridir.

31 31 Öğrenci Kişilik Hizmetleri Kayıt Kabul ve Devam Hizmetleri Sosyal Yardım Yurt, Yatılılık ve Kredi Özel Eğitim ve Yetiştirme Sağlık Hizmetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma


"1 Rehberlik; Bireyin kendini anlaması, çevredeki imkanları bilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi için bireye yapılan sistematik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları