Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EKLEMLER Prof. Dr. Yalçın KIRICI. 2 SYNARTHROSIS; iki alt grubu vardır Junctura fibrosa; 3 şekli var. Sutura Syndesmosis Gomphosis Eklemler iki ana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EKLEMLER Prof. Dr. Yalçın KIRICI. 2 SYNARTHROSIS; iki alt grubu vardır Junctura fibrosa; 3 şekli var. Sutura Syndesmosis Gomphosis Eklemler iki ana."— Sunum transkripti:

1 1 EKLEMLER Prof. Dr. Yalçın KIRICI

2 2 SYNARTHROSIS; iki alt grubu vardır Junctura fibrosa; 3 şekli var. Sutura Syndesmosis Gomphosis Eklemler iki ana gruba ayrılır SYNARTHROSIS DIARTHROSIS GENEL BİLGİ Gomphosis Sutura

3 3 Junctura cartilaginea; 2 şekli var. Synchondrosis (PRİMER kartilaginöz) Symphysis (SEKONDER kartilaginöz) SYNARTHROSIS İleri dönemde kemikleşme gösteren eklem; SYNCHONDROSIS Sternal eklemler ve epifiz-diyafiz Eklem yüzleri arasında her zaman diskus bulunan eklem; SYMPHYSIS

4 4 DIARTHROSIS (SİNOVYAL EKLEMLER) Capsula articularis (eklem kapsülü) Cavitas articularis (eklem boşluğu) Cartilago articularis (eklem kıkırdağı) Eklem sıvısı (sinovya) ARTICULATIO; EKLEM ARTICULATIONES; EKLEMLER

5 5 OYNAR EKLEMLER Oynar (sinovyal) eklemlerde eklem yüzlerini örten kıkırdak, üç eklem hariç, hiyalin kıkırdaktır. Bu eklemler;  Art. temporomandibularis  Art. acromioclavicularis  Art. sternoclavicularis Bu üç eklemde fibröz kıkrdaktır.

6 6 OYNAR EKLEMLER EKLEM KAPSÜLÜ Oynar eklemleri diğer eklemlerden ayıran en önemli özelliktir. Kemiklere tutunma yerinde periosteum ile devam eder. İki tabakalıdır. Dış tabaka (membrana fibrosa) genellikle eklem kapsülü olarak ifade edilir. İç tabaka (membrana synovialis) sinovyayı üreten, salgılayan ve geri emen tabakadır.

7 7 OYNAR EKLEMLER SYNOVIA Yumurta akına benzer sıvıdır. Eklem yüzlerindeki sürtünmeyi azaltır ve böylece aşınmayı önler. En fazla diz ekleminde (art. genus) bulunur (0.5ml)

8 8 OYNAR EKLEMLER BURSA SYNOVIALIS İçi sinovya ile dolu keselerdir. Kas veya tendonların kemik üzerinde sürtünmesini önler. Bazen eklem boşluğu ile bağlantılıdır VAGINA SYNOVIALIS Tendonları saran içi sinovya ile dolu kılıflardır. Tendonun hareketini kolaylaştırır.

9 9 LİGAMENTLER Ekleme katılan kemikleri birarada tutar. Aşırı hareketleri sınırlar ve bu nedenle eklemi korur. Kapsüler ligamentler, eklem kapsülünün kalınlaşmalarıdır. Dış ligamentler, kapsülün dışında (ekstrakapsüler), İç ligamentler, eklem boşluğundadır (intrakapsüler) DIŞ LİGAMENTLER İÇ LİGAMENTLER OYNAR EKLEMLER

10 10 DISCUS - MENISCUS Eklem yüzleri arasında yer alan fibröz kıkırdak yapısında oluşumlardır. Yuvarlak olanlarına discus, yarımay şeklinde olanlarına meniscus denir. Eklem yüzlerinin uyumunu kolaylaştırır ve eklem yüzlerine olan basıncı absorbe eder. DISCUS MENISCUS OYNAR EKLEMLER

11 11 Discus articularis’i olan oynar eklemler Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. radioulnaris distalis (inferior) Art. temporomandibularis Art. radiocarpalis Discus OYNAR EKLEMLER Meniscus’u olan oynar eklem Art. genus Meniscus

12 12 LABRUM ARTICULARE Labrum articulare’si olan eklemler Art. humeri Art. coxae OYNAR EKLEMLER Labrum articulare; konkav eklem yüzünü kuşatan fibröz kıkırdak halkadır.

13 13 OYNAR EKLEMLER Eklemler, 3 ana eksende hareket yapar. TRANSVERS: Fleksiyon-Ekstensiyon SAGİTTAL: Abduksiyon-Adduksiyon VERTİKAL: Rotasyon (iç-dış)

14 14 OYNAR EKLEMLER Art. bicondylaris Eklem yüzlerinin şekline göre 7 tipe ayrılır

15 15 OYNAR EKLEMLER GINGLYMUS (ART. TROCHLEARIS); sadece transvers eksende fleksiyon-ekstensiyon yapılır ART. TROCHOIDEA; sadece vertikal eksende rotasyon yapılır ART. SPHEROIDEA; en fazla eksende en fazla hareketin yapıldığı eklemdir. ART. PLANA; belli bir ekseni yoktur. Sadece kayma hareketi yapılır

16 16 OYNAR EKLEMLER ART. SELLARIS ART. ELLIPSOIDEA Bu eklemlerde transvers eksende (fleksiyon-ekstensiyon), sagittal eksende (abduksiyon-adduksiyon) yapılır BİR EKSENDE HAREKET YAPILABİLEN SİNOVYAL EKLEMLER ART. TROCHLEARIS (GINGLYMUS) ART. TROCHOIDEA ART. BICONDYLARIS İKİ EKSENDE HAREKET YAPILABİLEN SİNOVYAL EKLEMLER

17 17 OYNAR EKLEMLER ART. SPHEROIDEA BELLİ BİR EKSENDE HAREKET YAPILMAYAN SİNOVYAL EKLEM ÇOK EKSENDE HAREKET YAPILABİLEN SİNOVYAL EKLEM ART. PLANA

18 18 OYNAR EKLEMLER ROTASYON HAREKETİ YAPILABİLEN EKLEMLER ART. SPHEROIDEA ART. SELLARIS ART. BICONDYLARIS ART. TROCHOIDEA

19 19 OYNAR EKLEMLER EKLEM YÜZLERİNİ BİRARADA TUTAN FAKTÖRLER 1. Negatif basınç 2. Eklem kapsülü 3. Eklemin ligamentleri 4. Eklemi saran kas ve tendonlar 5. Eklem yüzlerinin şekli

20 20 OYNAR EKLEMLER BESLENME-İNNERVASYON Eklem kıkırdağı, discus ve meniscus hariç (bunlar sinovyadan beslenir), eklemin diğer bölümleri çevresindeki arterlerden beslenir. Eklemler, sinirden zengindir (özellikle eklem kapsülü). HİLTON KANUNU Bir eklemin duyusunu taşıyan sinirler, o eklemi hareket ettiren kasların innervasyonu ve eklemi örten derinin duyusunun taşınması ile de ilgilidir.

21 21 ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİ Doç.Dr.Yalçın KIRICI

22 22 ART. STERNOCLAVICULARIS Üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan TEK EKLEMDİR SELLAR tiptir

23 23 ART. ACROMIOCLAVICULARIS Clavicula’nın akromiyon ucunu eklemde tutan ligament; LIG.CORACOCLAVICULARE EL ÜZERİNE DÜŞMELERDE ÖNEMLİ!!!

24 24 –Sferoid tip eklemdir –Labrum articulare’si (labrum glenoidale) vardır –Humerus başının yukarı çıkmasını lig.coracoacromiale önler –Humerus başının aşağı çıkmasını m. deltoideus önler (özellikle elde ağırlık varken) ART. HUMERI (ART.GLENOHUMERALIS) M. biceps brachii’nin uzun başının tendonu eklemin içinden geçer

25 25 ARTICULATIO HUMERI –Omuz ekleminde eklem boşluğu ile bağlantılı bursa; bursa subtendinea musculi subscapularis’dir (bursa subtendinea musculi infraspinati) –Eklem kapsülünü; önden; m. subscapularis arkadan; m. teres minor ve m. infraspinatus üstten; m. supraspinatus destekler

26 26 Vücutta çıkığı en fazla görülen major eklemdir. Kapsülün ön-alt parçası, desteğin en az olduğu ve en zayıf parçadır. ART. HUMERI’NİN KLİNİĞİ

27 27 Çıkık, kol aşırı ekstensiyonda ve dış rotasyondayken olur Çıkıkta; kol, hafif abduksiyonda ve dış rotasyonda kalır. Kişi, tam adduksiyon ve iç rotasyonyapamaz. Eklemin çıkıklarında, sık olarak n. axillaris yaralanır.

28 28 ARTICULATIO CUBITI Üç eklemden oluşur Art. humeroulnaris: Ginglimus (en çok çıkanı) Art. humeroradialis: Sferoid Art. radioulnaris proximalis: Trokoid tiptir H U R

29 29 ART. CUBITI’NİN KLİNİĞİ Vücutta ikinci olarak en fazla çıkığı görülen major eklemdir. Çıkıkların çoğu, humeroulnar eklemde olur. En sık görülen çıkığı, ulna’nın arkaya (%80-90) doğru olan çıkığıdır. Çıkıkta epicondylus medialis kırılır ve n. ulnaris yaralanır.

30 30 ARTICULATIO RADIOULNARIS PROXIMALIS ARTICULATIO RADIOULNARIS DISTALIS Distalis Proximalis Trokoid tip eklemlerdir. Önkol, supinasyon-pronasyon hareketlerini bu eklemlerde yapar

31 31 ARTICULATIO RADIOCARPALIS –Ellipsoid tip eklem –Os pisiforme ekleme katılmaz –Çıkıklarında n.medianus yaralanabilir ARTICULATIO CARPOMETACARPALIS POLLICIS Os trapezium ile 1. metakarpal kemik arasında kurulu sellar tip eklemdir

32 32 ARTICULATIONES METACARPOPHALANGEAE Ellipsoid tip eklemlerdir ARTICULATIONES INTERPHALANGEAE MANUS Art. trochlearis (ginglymus) tipi eklemlerdir.

33 33 ALT EKSTREMİTE EKLEMLERİ

34 34 –Sferoid tip eklem –Labrum articulare‘si (labrum acetabulare) var –Eklem kapsülünün en zayıf yeri, arka-alt bölümü olup, lig. pubofemorale ile lig. ischiofemorale arasındadır ARTICULATIO COXAE Lig. transversum acetabuli  Labrum acetabuli’nin bir parçasıdır (labrum tarafından yapılan ligament)  Incisura acetabuli’nin uçlarını birleştirir

35 35 Lig. capitis femoris (lig. teres femoris) –Eklemin içindedir –Femur başını besleyen arter içerir (obturator arterin asetabuler dalı) ARTICULATIO COXAE Femur başını besleyen esas arter, a.circumflexa femoris medialis’tir

36 36 ARTICULATIO COXAE Lig.iliofemorale; eklemin en güçlü ligamentidir. Aşırı ekstensiyonu ve dış rotasyonu kısıtlar Lig.pubofemorale; aşırı abduksiyonu kısıtlar LIG. ILIOFEMORALE, VÜCUDUN EN GÜÇLÜ LİGAMENTİDİR

37 37 ARTICULATIO COXAE Lig.ischiofemorale Zona orbicularis; femur başını acetabulum’da tutan esas ligament Eklemin arkaya çıkıklarında yaralanan ligamenttir Arkaya çıkık, otomobil kazasında olur. N. ischiadicus yaralanır. Öne çıkık, motorsiklet kazasında olur. VAN femoralis yaralanır

38 38 ARTICULATIO GENUS –Vücudun en büyük eklemidir –Bikondiler tip eklemdir –En büyük membrana synovialis’i ve eklem boşluğu olan eklemdir –Membrana synovialis, bu eklemde PLICA ALARIS denilen kanat benzeri plikalar yapar –Eklemin stabilizesinden sorumlu esas yapı, m. quadriceps femoris

39 39 ARTICULATIO GENUS’UN DIŞ LİGAMENTLERİ Lig. patellae Lig. collaterale fibulare Lig. collaterale tibiale Lig. popliteum arcuatum Lig. popliteum obliquum 5 TANEDİR PO P KO rn

40 40 ARTICULATIO GENUS’UN İÇ LİGAMENTLERİ 5 TANEDİR LTG LCP LCA Lig. transversum genus Lig. cruciatum anterius (LCA) Lig. cruciatum posterius (LCP) Lig. meniscofemorale anterius Lig. meniscofemorale poster ius YÖN BİLDİRENLER İÇ LİGAMENTTİR

41 41 LIGAMENTUM COLLATERALE TIBIALE (MEDIALE) İç menisküse tutunması olan TEK ligamenttir

42 42 ARTICULATIO GENUS’UN İÇ LİGAMENTLERİ Lig. transversum genus (LTG) Menisküslerin uçlarını birleştirir Menisküslerin birlikte hareketini sağlar Lig. meniscofemorale anterius & posterius; Lateral menisküsden başlarlar, femur’a uzanırlar Lateral menisküsün arka boynuzunun hareketlerini kontrol ederler LTG Lig. cruciatum posterius Bacak fleksiyondayken eklemi stabilize eder

43 43 ARTICULATIO GENUS UNHAPPY TRIAD Lig. cruciatum anterius Lig. collaterale tibiale Meniscus medialis Diz ekleminin en çok yaralanması görülen bağı, LIG. CRUCIATUM ANTERIUS’dur Drawer, Pivot ve Lachman testleri çapraz bağlar için Mc Murray testi; menisküs yırtıkları için

44 44 ARTICULATIO GENUS Diz eklemindeki kilitlenmeyi M. POPLITEUS (MP) çözer M. popliteus’un tendonu, eklem kapsülünü deler ve eklemin içinden geçer MP

45 45 ARTICULATIO GENUS’UN ÖN TARAFINDAKİ BURSA’LAR Bursa suprapatellaris (BSP) EKLEM BOŞLUĞU İLE BAĞLANTILIDIR!!! BSP Suprapatellar bursit

46 46 ART. TARSI TRANSVERSA (MİDTARSAL EKLEM, CHOPART EKLEMİ) Ayak, inversiyon ve eversiyon hareketlerini bu iki eklemde (özellikle subtalar eklemde) yapar ART. SUBTALARIS (ART. TALOCALCANEA) ( art.talocalcaneonavicularis + art.calcaneocuboidea) ART. TALOCRURALIS; ART. TALOCRURALIS; GİNGLİMUS

47 47 AYAK EKLEMLERİNİN ÖNEMLİ LİGAMENTLERİ LIG. TALOFIBULARE ANTERIUS; inversiyonda ilk yaralanan lig. Lig. laterale; ayağın aşırı inversiyonunu önler.??????

48 48 AYAK EKLEMLERİNİN ÖNEMLİ LİGAMENTLERİ LCNP Lig. calcaneonaviculare plantare (LCNP; spring ligament); talus başını destekler ve talus’u pozisyonunda tutar. Kopması durumunda pes planus olur.

49 49 ARTICULATIONES METATARSOPHALANGEAE Ellipsoid tip eklemlerdir ARTICULATIONES INTERPHALANGEAE PEDIS Art. trochlearis (ginglymus) tipi eklemlerdir.

50 50 AYAK KEMERLERİ (ARKLARI) LCNP Ayağın transvers arkını en çok destekleyen kas; m. fibularis (peroneus) longus M. tibialis anterior’un tendonu da destekler Lig. calcaneonaviculare plantare (LCNP; spring ligament); aponeurosis plantaris ile birlikte ayağın longitudinal arkının medial parçasını destekleyen en önemli yapıdır.

51 51 BAŞ – GÖVDE EKLEMLERİ Doç.Dr.Yalçın KIRICI

52 52 ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS Bikondiler tip eklemdir (DİZ GİBİ) Eklem dıştan N.FACIALIS, içten n. auriculotemporalis, chorda tympani, a.v.maxillaris ve v.a.n.alveolaris inferior ile komşudur Aktif desteği çiğneme kasları, primer pasif desteği; lig. sphenomandibulare’dir

53 53 ARTICULATIO ATLANTO-OCCIPITALIS AV NSO MAP El =(Ellipsoid) A. VERTEBRALIS N. SUBOCCIPITALIS

54 54 ARTICULATIO ATLANTOAXIALIS LA Ligg. alaria (LA); başın rotasyon hareketlerini kontrol eden esas ligamentlerdir.

55 55 Lig. transversum atlantis (LTA); dens axis’i pozisyonunda tutan esas ligamenttir. Dens, bu bağı yırtıp bulbus’a zarar verir ARTICULATIO ATLANTOAXIALIS LTA Membrana tectoria; lig. longitudinale posterius ile devam eder. Herniye disk, bu ligamentin bir kenarından geçip epidural aralığa sarkar

56 56 ARTICULATIONES ZYGAPOPHYSIALES (FASET EKLEMLER) Ligg. flava

57 57 Ligg. supraspinalia; processus spinosus’ların uçlarını bağlar. C7’den sonra ligamentum nuchae (LN) adını alıp, protuberentia occipitalis externa’ya tutunur C7 LN Ligg. interspinalia ARTICULATIONES ZYGAPOPHYSIALES (FASET EKLEMLER)

58 58 LP’DE GEÇİLEN YAPILAR Deri ve fasya Lig. supraspinale Lig. interspinale Lig. flavum EPİDURAL ARALIK Dura mater Subdural aralık (potansiyel) Arachnoidea mater Subaraknoidal aralık Epidural aralık, dura mater ile; Arkada; lig. flavum Önde; lig. longitudinale posterius arasındadır LP, L3-L4 arasından yapılır


"1 EKLEMLER Prof. Dr. Yalçın KIRICI. 2 SYNARTHROSIS; iki alt grubu vardır Junctura fibrosa; 3 şekli var. Sutura Syndesmosis Gomphosis Eklemler iki ana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları