Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçme ve Değerlendirme Semineri"— Sunum transkripti:

1 Ölçme ve Değerlendirme Semineri
Doç. Dr. İsa Korkmaz Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erzurum 2013

2 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri

3 Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem Ölçme ve Değerlendirme 2013 Soru: İsmet İnönü’nün batı cephesine bakışı nasıl idi, açıklayınız. Muhasebe sorusu: Kasa sayımında 100 bin tl eksik çıkmıştır. Bunu büyük defterde muhasebeleştiriniz. Çılgın felsefe hocası 100 puanlık tek soruyu yanındaki sandalyeyi göstererek sorar: Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın! Soru: Ormanların faydalarını sayınız. Soru: Ahmet Haşim’in en ünlü eserlerinin toplandığı eserin adı nedir? Soru: Demokrasilerde kuvvetler ayrılığı kaça ayrılır? Soru: Avrupa’da reform hareketini kim başlattı? Soru: Risk nedir? Açıklayınız

4 Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem Ölçme ve Değerlendirme 2013 Soru: İsmet İnönü’nün batı cephesine bakışı nasıl idi, açıklayınız. Cevap: 200 metrede dürbünle Muhasebe sorusu: Kasa sayımında 100 bin tl eksik çıkmıştır. Bunu büyük defterde muhasebeleştiriniz. Cevap: Tekrar sayın eksik çıkmaması lazım. Çılgın felsefe hocası 100 puanlık tek soruyu yanındaki sandalyeyi göstererek sorar: Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın! 100 puan alan tek kişinin cevabı ise sadece şudur: Hangi sandalye?

5 Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem Ölçme ve Değerlendirme 2013 Soru: Ormanların faydalarını sayınız. Cevap: Ormanların faydalarını saymakla bitmez. Sonuç: Tam not. Soru: Ahmet Haşim’in en ünlü eserlerinin toplandığı eserin adı nedir? Cevap: Best of Ahmet Haşim. Soru: Demokrasilerde kuvvetler ayrılığı kaça ayrılır? Cevap: Üçe. Kara, deniz, hava kuvvetleri. Soru: Avrupa’da reform hareketini kim başlattı? Cevap: Riki Martin. Soru: Risk nedir? Açıklayınız. Cevap: Bu kağıdı boş vermektir. Sonuç: Tam not.

6 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri
Soru sorma tekniğine ilişkin bazı temel hatırlatmalar 1. Soru sorma tekniği öğretme etkinliğinin temelini oluşturmaktadır. 2. Öğretmenler sorularıyla öğrencilerin yaratıcı, kritik ve analitik düşünmelerini geliştirebilir. 3. Öğrencilerin öğrenmeleriyle öğretmenin soru sorma tekniği kullanma sıklığı arasında pozitif ilişki vardır.

7 4. Öğretmenler günde 300 ile 400 arasında soru sormaktadırlar. 5
4.Öğretmenler günde 300 ile 400 arasında soru sormaktadırlar. 5. Tecrübeli öğretmenlerin daha fazla soru sordukları gözlenmiştir. 6. Öğretmenler soru sorma tekniğini genellikle öğrencilerin anlamada zorlandıkları konuları tespit etmek ve öğrendiklerini hatırlamak için kullanmaktadırlar. 7. Öğretmenlerin öğrencilerini düşünmeye yönlendirici soru sordukları az gözlenmiştir.

8 Yazılı Testler Objektif Testler a. Doğru-Yanlış b. Çoktan seçmeli 2. Sübjektif Testler (açık uçlu) a. Kısa cevap gerektiren maddeler b. Uzun cevap gerektiren maddeler

9 Kısa cevap gerektiren maddeler
Soru kipindeki maddeler Örnek: İsim, tarih, yer adı ve tanımlama istenilen sorular. Boşluk doldurmalı maddeler. Örnek: Türkiye’nin başkenti………….dır.

10 Kısa cevap gerektiren maddelerin olumlu yönleri
1. Bilgi düzeyini ölçmede kullanılır. 2. Çok soru sorularak testin kapsam geçerliği sağlanır. 3. Cevaplar kesin ve kısa olması puanlamada kolaylık ve objektiflik sağlar. 4. Doğru cevabı öğrencinin kendisi bulacağından şansa dayalı bulma yoktur dolayısıyla ölçmede hata azalır.

11 Kısa cevap gerektiren maddelerin olumsuz yönleri
Bilişsel gelişimin üst basamaklarına ilişkin kazanımları ölçmede yetersiz kalır. Öğrencilerin konuları anlamlandırmadan ezberlemesini fırsat verir. Her konuda yeterince soru maddesi yazmak zordur.

12 Uzun cevap gerektiren maddeler
Kullanma durumuna göre çeşitleri Serbest cevaplı sorular Kitap açık olarak cevaplandırılan sorular Evde cevaplandırılan sorular Sınıf içinde cevaplandırılan sorular Seçmeli yada tercihli sorular

13 Serbest cevaplı sorular
Kişisel yazmalar: Hikaye, yaratıcı ve eleştirisel yazma gibi. Okuyucuyu bilgilendirici yazma: Herhangi bir olaya ilişkin rapor yazma, kavramları ve düşünceleri analiz etme veya karşılaştırma gibi. Okuyucuları ikna etme: Şikayet ve dilek belirten yazılar, herhangi bir konuda ilgililerin dikkatini çekme veya insanları bir konuda harekete geçirme gibi yazılar.

14 Sınıf içinde cevaplandırılan sorular
1. Bir veya birden fazla soruyla öğrencilerin konuya ilişkin akademik başarıları, duygusal gelişimleri ve düşünme becerilerinin ölçülmesi için hazırlanan sorulardır. 2. Örnekler

15 Sınıf içinde cevaplandırılan sorular hazırlanmasında nelere dikkat edilmeli
1. Kapsam geçerliği sağlanmalıdır. 2. Sorular ve kullanılan kavramlar açık ve anlaşılır olmalıdır. 3. Yönerge açıkça belirtilmelidir. 4. Puanlamada kullanılacak anahtar kelimeler ve kavramlar belirlenmelidir.

16 Açık uçlu soruların özellikleri
Açık uçlu: Tek ve son doğru cevabı yok Entelektüel düşünceyi başlatma: Tartışma Yüksek düşünme becerisi gerektirir: Analiz, tahmin, değerlendirme Önemli fikirleri transfer etme: Disiplinler arası bilgi transferi Yeni sorular oluşturma: İleri araştırmalar Sadece cevap değil destek ve ilişkilendirme Zamanla tekrarlanma

17 Açık uçlu soruların değerlendirilmesi
1. Öğrencinin kağıdının tümünün değerlendirilmesi yerine her bir soru ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 2. Puanlama anahtar kelimeler ve kavramlara göre yapılmalıdır. 3. Öğrencilere geri bildirim sadece not olarak değil önerilerle verilmelidir. 3. Puanlamada başka özellikler dikkate alınmamalıdır. (??)

18 Açık uçlu soru örnekleri
Benzerlik ve farklılıklarını göre açıklayınız? Temel karakteristik özelliklerini ortaya koyarak yazınız? Temel fikir ve kavram etrafında açıklayınız? Bu konuyu ilişkilendiriniz? Ne tür fikirler etkili olmuştur? Nedenleriyle açıklayınız? Bu olaylardan nasıl bir sonuç çıkabilir açıklayınız?

19 Açık uçlu soru örnekleri
7. Bu durumda ne tür problemle karşılaşabiliriz? 8. Bu durumda nasıl bir sonuç olabilir? 9. Eğer böyle olsaydı ne olurdu? 10. Karar vermede veya değerlendirmede hangi kriterleri kullanabiliriz? 11. Bu konuyu açıklarken neler bizi desteklemektedir? 12. Böyle ifade edersek hangi bakış açısını temel almış oluruz açıklayınız?

20 Açık uçlu soru örnekleri
13. Hangi alternatifleri düşünmeliyiz açıklayınız? 14. Hangi strateji veya yaklaşımı kullanmalıyız açıklayınız? 15. Bu konuya ne tür katkılarınız olabilir açıklayınız?


"Ölçme ve Değerlendirme Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları