Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ"— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Doç.Dr. Yurdanur Dikmen

2 Hemşireliğin bugünkü durumunu anlamak, özelliklerini yorumlamak ve gelişim aşamalarını kavramak için tarihsel gelişiminden yararlanmamız gereklidir. Bir mesleğin tarihsel gelişimini kavramak, görüş açısını geliştirerek mesleği tanımayı kolaylaştırır; meslek üyelerinin işlev ve rollerinin ve mesleğin sosyal, ekonomik ve politik konumunu daha iyi anlamayı sağlayacaktır

3 Hemşireliğin mesleki kimlik kazanması, 1854 yılında Florence Nigtingale’nin kırım savaşı sırasında ingiliz ve türk askerlere selimiye kışlasında verdiği bakım ile başlamıştır. Başka bir ifade ile hemşireliğin profesyonel meslek olarak temelleri Türkiyede atılmıştır.

4 Hemşireliğin tarihsel gelişimine baktığımızda;
Florence Nightingale’den önce Florence Nightingale’den sonra İlkçağlarda hemşirelik 19. y.y da hemşirelik Ortaçağda hemşirelik 20. y.y da hemşirelik 14.y.y da hemşirelik 16.y.y da hemşirelik 17.y.y da hemşirelik Yeniçağda hemşirelik

5 Florence Nightingale’den önce
İlkçağlarda çeşitli tıbbi uygulamalar yapılmakla birlikte, bu dönemde dinin etkisi büyük olmuştur. Doktorlar önce hasta bakımını, sonra da diğer uygulamaları başka meslekten kişilere devretmiştir.

6 İlkçağlarda tıp, sihirbazlık üzerine kuruluydu.
İlkçağlarda uygulanan diğer yöntemler ise muskalar, büyüler ve tılsımlarla hastalıklara çare aranmaktaydı.

7 Ortaçağda Bu dönemde hemşirelik hizmetleri basit bir biçimde uygulanıyordu. Ancak o dönemde hemşirelik, Katolik Kilisesinin bünyesinde ve koruması altındaydı. Hemşirelik hizmetini verenler arasında rahipler de bulunuyordu ama kadınlar çoğunluktaydı. Hemşireler hasta bakımı yanında, hastaların ruhsal ve dinsel inançlarına da yardımcı olmaktaydılar. Bu kimselerin bir kısmı hala “azize’ ve “aziz” sıfatlarıyla anılmaktadır.

8 Orta çağın geç dönemlerinde, Avrupa’da güzel hastaneler yaptırılmış ve bu hastanelerde nitelikli hemşirelik hizmetleri verilmiştir. Hemşireler son derece gelişerek, l4’üncü yüzyılda bağımsızlıklarının doruğuna ulaştılar. Ebelik görevini yürüttükleri gibi, hasta bakımında çeşitli bitkisel ilaçlar ve tedavi edici teknikler de kullanıyorlardı. Ancak bundan sonra hemşirelik için gerileme dönemi başladı.

9 HEMŞİRELİKTE KARANLIK DÖNEM
Bu dönemde kilise ve manastırlardaki bilim ortamı, yerini dini inançların politik ve ekonomik güç uğruna sömürüldüğü kokuşmuş bir düzene bırakmıştı. Kilise ve din adamlarına olan güvenin sarsılması, hemşireliğin de konumunu da etkiledi. Öte yandan feodal düzen nedeniyle iyice yoksullaşan köylüler hoşnutsuzluk içindeydi. Bu sırada, daha sonra Avrupa’da 400 yıl yaşayabilen büyücülük doğdu.

10 Yöneticiler, köylülerin içinde yaşayan ve kendileri de birer köylü olan hemşireleri, derebeyliğe karşı başlatılan köylü ayaklanmasının liderleri olarak görmüşlerdi. Bu nedenle gerek kilise, gerekse eyalet yöneticileri, büyücüleri hemşirelere karşı ekonomik yönden desteklediler ve örgütlediler. Bu kargaşa içinde hemşirelerin yaptıkları büyü olarak nitelendirildi ve dinsel gerekçelerle işkence görerek öldürülmeleri yasal sayıldı

11 Rönesans dönemine gelindiğinde,
Yaşam standardını yükseltecek yeni teknikler geliştirildi. Yeni aletlerin icadı ve biyolojik bilimlerdeki gelişim, tıp için bilimsel bir temel oluşturdu. Ancak…….

12 İnsanlar ve özellikle hastalar pis ve bakımsızdı, bulaşıcı hastalıklar yayıldı, bebek ölümleri çok yükseldi. Bu toplumsal gereksinimin giderek artmasıyla hastaneler yeniden açıldıysa da hasta bakım işi toplumdaki onurlu yerini yitirdi. Bu iş aç, fakir ve suçlu kişilerce yapılmaya başladı ve hemşirelik tarihinde çok uzun sürecek karanlık bir döneme girdi

13 YENİÇAĞ DÖNEMİNDE HEMŞİRELİK
Yeniçağ Avrupa’sında sanitasyon ve bireysel hijyen çok kötü durumdaydı ve hemşirelerden vazgeçilecek bir dönem değildi. Bebek ölümleri çok yüksekti, çiçek, kızıl, difteri, veba, kolera salgınları çok sık görülüyordu. Hastalar bakımsız kalmışlardı ve toplum geçmişte hemşirelerin sunduğu sosyal hizmetlerden de yoksundu. Bakım gereksinimi kendini şiddetle hissettirdiğinden, bir süre sonra hastaneler zorunlu olarak yeniden açıldı.

14 HEMŞİRELİĞİN YENİDEN DOĞUŞU
Endüstriyel gelişimin hızlanması, kentleşme; özgürlük, insan ve kadın hakları adına gelişen fikir ve olaylar; savaşlar hemşireliğin yeniden doğuşuna temel olmuştur. Bu değişim ortamında yetişen ve yoğrulan Florence Nightingale 19.yy yüzyılın ortalarında üç yüz yıldan beri beklenen lider olarak sahnede görünmüştür. Florence Nightingale ile hemşirelik çağdaş hemşirelik dönemine girmiştir

15 İngiltere’nin XIX. Yüzyılda yetiştirdiği en önemli kişilerden biri olarak tarihe geçen Nightingale, modern hemşireliğin ilk adımını Türkiye’de Selimiye Kışlasında atmıştır.

16 Florence, 12 Mayıs 1820’de Italya’da zengin, entellektüel bir ailede, birbirinden oldukça farklı sosyal yapılarla belirginleşen bir toplumda dünyaya gelmiştir.

17 1837’de 17 yaşındaydı ve insanlara yardım etmekten bahsediyordu.
O hasta insanları evlerinde ziyaret ediyordu. Onun farklı düşünceleri vardı; Avrupa’da ki hastaneleri dolaşmak istiyordu. 1847 yılında Roma gezisi sırasında katolik hemşirelerin yaşayış ve çalışma tarzlarını defalarca incelemiştir. Burada 3 ay hemşirelik eğitimi almıştır. Yunanistan’daki yetimhaneleri, Mısır ve İskenderiye’deki hastaneleri ziyaret etmiştir. 1850 yıllarında Almanya’daki Protestan Teşkilatını ziyareti sırasında hemşirelere verilen eğitimi izlemiştir.

18 1851’de 4 aylık bir kurs eğitimi aldı.
1853’de Paris’te çalıştıktan sonra İngiltere’ye dönüp, bir hastanede müdür olarak göreve başladı. Hekimlerle birlikte hastane yönetiminde görev aldı

19

20 1853 yılında Türkiye ve Rusya arasında Kırım savaşı başladı
1853 yılında Türkiye ve Rusya arasında Kırım savaşı başladı yılında İngiltere ve Fransa’da bu savaşa katıldı. İngiltere’deki insanlar buradaki askerlerin hastanelerde çok yetersiz tedavi aldıklarını duyuyordu. Florence Kırımdaki hastanelerde çalışmak üzere eğitilmiş 38 kişilik bir bayan hemşire grubuna davet edildi.

21

22 Nightingale’in Koğuşu

23 Bugün Selimiye kışlasının kuzey batısında Florence Nightingale Müzesi bulunmaktadır.

24 bugün Florence insanlara hastanelerin koşullarının daha iyi yapılması konusunda sorumluluk sahibi haline getirmek ve hemşireliği kabul edilebilir bir meslek haline getirmekle hatırlanır.

25

26 Florence Nightingale’in hemşireliğe katkıları nelerdir?

27 Hemşireler eğitim konusunda çok yetersizdiler.
Florence’dan Önce Florence’dan Sonra Hemşireler eğitim konusunda çok yetersizdiler. Hemşireler daha çok eğitim ve saygınlık kazandılar. Hastaneler çok kirliydi ve hastalıklar kolayca yayılabiliyordu. Hastaneler daha temiz ve hijyenik hale geldi. Birçok asker hastalık ve enfeksiyon nedeniyle öldü. Çok az asker hastalık ve enfeksiyon nedeniyle öluyordu. Herhangi bir medikal kayıt sistemi yoktu. Florence hastaların kayıtlarını aldırtarak hangi askerin öldüğünü ailelerine bildirdi. Hemşirelere saygı duyulmuyordu. Florence Kraliçe Victoria’dan sonra İngilterenin ikinci ünlü kadını oldu (

28 Nightingale 1910 yılında uykusunda ölmüştür.
Nightingale’in doğum günü 12 Mayıs, tüm dünyada hemşirelerce “Hemşireler Günü” olarak kutlanmaktadır.

29 ÜLKEMİZDE HEMŞİRELİĞİN
TARİHSEL GELİŞİMİ

30 Türkiye’de hemşirelik mesleği birtakım sosyal nedenlerle uzun süre doğma ve yaşama olanağı bulamamış ve hemşirelik mesleğinin doğuşu cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar uzanmıştır.

31 TÜRK TOPLUMLARINDA HEMŞİRELİK
Osmanlılar döneminde kadının tesettüre girmesiyle hasta bakımında erkekler yer almış, kadınlara kadınlar, erkeklere erkekler, gençlere bakmak için yaşlı kadınlar görevlendirilmiştir . II. Beyazıd devrinde Galata Sarayı’nda kurulan Enderun Mektebi’nin hastanesinde hasta gençlere bakmak için yaşlı kadınlar görevlendirilmişti ve bunların başına Hastalar Ustası adı verilirdi. Osmanlı Saraylarında hekimlere yardımcı olarak çalışan bakıcı kadınlar bulunduğu da belirtilmektedir .

32 Osmanlı döneminde toplum içinde serbest meslek icra eden ebelerin ayrıcalıklı konumları vardı.
Bunun yanında Anadolu-Osmanlı toplumunda aşıcı kadınların varlığı bilinmektedir. Küçük çocuklara çiçek aşısı uyguluyorlardı. Toplum içinde ilaç hazırlayıp, bakım ve tedavi işlerinin yürüten kadın sağaltıcılar, ebe kadınlar ve çıkıkçı-kırıkçılar hizmet veriyordu. Gelişen sağlık hizmetlerine ve tıp uygulamalarına etkili bakım desteği verecek nitelikte hemşirelerin bulunmaması, bu yıllarda güçlü Osmanlı İmparatorluğunun sağlık sisteminin belki de en zayıf yönüdür.

33 modern anlamda hemşireliğin gelişimi
Türkiye’de modern anlamda hemşireliğin gelişimi I. Dünya Savaşı ile birlikte olmuştur.

34 1911 Trablusgarp ve 1912 Balkan savaşlarında sosyo-kültürel etmenlerle Osmanlılarda kadının konumu, savaş yaralılarına ve hastalarına bakım verecek kişilerin bulunmaması ve uygun yerlerin bulunmaması gibi sorunlar yaratmış ve büyük insan kayıplarına neden olmuştu. Yaşanan bu kayıplar yaralanan ve hastalanan askerlere bakım vermek için ülkemizde ilk kez hemşireliğe gereksinim duyulmasına neden olmuştur. Yine I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan zorlayıcı gelişmeler yataklı sağlık kurumlarının açılması, Türk hekimliğinin ilerlemesine rağmen, hastalara bakacak yetişmiş, eğitimli, bilgili hemşirelerin bulunmaması bazı hekimlerimizi bu konu üzerinde çalışmaya yöneltmiştir.

35 Yurdumuzda hemşirelik mesleğine olan gereksinmeyi ilk defa hisseden Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Paşa’dır. Besim Ömer Paşa Kızılay cemiyetini uyararak, ülkenin hemşirelik mesleğine olan gereksinimini dile getirmiş ve bir hemşire okulunun açılmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. Kızılay cemiyeti İstanbul’da Kadırga semtinde Kadırga hastanesinde 6 ay süreli gönüllü hastabakıcı kursu için ödenek ayırmıştır.

36 Bunun ardından 1911 de formal hemşirelik eğitimine başlanmıştır.
1912’de açılan Gönüllü Hastabakıcılık Kursu ile Türkiye’de ilk kez hemşire eğitimine adım atılmıştır. yıllarında üniversite konferans salonunda tertiplenen kurslara pek çok sayıda öğrenci katılmıştır. Bu kursları bitiren Kerime Salahor, Safiye Hüseyin Elbi ve Münire İsmail gibi ilk hemşirelerimiz, Çanakkale ve Balkan Savaş’ında gönüllü hasta bakımı vermişler ve büyük fedakarlıklar göstermişlerdir.

37 Bunların arasında ilk Türk hemşire olan Safiye Hüseyin Elbi Türk hemşireliğinin gelişmesi yolunda büyük hizmetler vermiştir.

38 Yurdumuzda ilk defa 1920 yılında Amerikalılar, İstanbul’da Amiral Bristol Amerikan Hastanesi’ni açmış ve hastanenin gereksinimini karşılamak için yanına Amiral Bristol Hastabakıcı Dershanesi kurmuşlardır.

39 Türkiye’de açılan ilk hemşire okulu olarak 1920’de Amerikan Amiral Bristol Hastanesi’ne bağlı hemşire kursları (Amiral Bristol Hemşire Okulu) bulunmakla beraber, ülkenin ilk ulusal hemşirelik okulu Kızılay Hemşire Okulu’dur. 1925 yılında yine Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın çalışmaları ile İstanbul’da açılan Kızılay Hemşire Okulu, önceleri ilkokul sonra da ortaokul mezunu kız öğrencileri kabul etmiştir. Eğitim süresi 2 yıl 3 ay olan parasız yatılı bir okuldu. İlk mezunlar başhemşire olarak atandı.

40 1946 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı okulların açılması ile mesleğe devlet tarafından sahip çıkılması ve mesleki hüviyet kazanması fikir ve çalışmaları başlatmıştır. Bu yıllardan sonra Türkiye’nin pek çok şehrinde Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlara bağlı Sağlık Koleji adı altında hemşire, laborant, ebe okulları açılmıştır. Bu okullar daha sonra “Sağlık Meslek Lisesi” olarak adlandırılmıştır Sağlık Meslek Liselerine, ortaokulu bitiren genç kızlar alınmış ve 4 yıllık eğitim verilmiştir.

41 1985 yılında ülkenin hemşireye olan gereksinimini karşılamak ve hemşirelik eğitiminin liseye dayandırılmasına öncülük etmek amacıyla eğitim süresi 2 yıl olan Meslek Yüksekokulları’nda “Hemşirelik Programları” açılmıştır. Aynı zamanda yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin Hemşirelik Önlisans Programı da başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak ve meslek mensuplarının uluslararası normlara uygun şekilde yetiştirilmesi amacıyla 1996 yılında Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümleri ve hemşirelikte önlisans eğitimi veren yüksekokulların, ebelik ve sağlık memurluğu bölümleri kapatılarak, 4 yıllık yüksekokullara dönüştürüldü. Böylece üniversitelerde hemşire, ebe ve sağlık memuru yetiştirmek üzere lisans düzeyinde eğitim veren“Sağlık Yüksekokulu” açıldı. .

42 Ülkemizde 1955 yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayan ilk hemşirelik yüksekokulu Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’dur. Bu okul, Avrupa ve Türkiye’de üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okuludur.

43 Daha sonraları 1961 de Florence Nıghtingale Hemşirelik Yüksekokulu,
1985 yılında Muvazzaf Askeri Yüksek hemşire yetiştirmek üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisi bağlı Hemşirelik Yüksekokulu, 1961 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve diğer yüksekokulları açılmıştır.

44 ardından Hemşirelikte 1970’de bilim uzmanlığı, 1975’de bilim doktorası, 1972’de doçentlik ve 1978’de ise profesörlük gerçekleşmiştir.

45 Ülkemizde ilk hemşirelik meslek örgütü olan ‘’Türk Hemşireler Derneği”, “Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti” adı altında 1933’de gönüllü hemşireler tarafından kurulmuştur. 1943 yılında yapılan genel kurulda yönetimi omezunu hemşireler almış, Esma Deniz genel başkan seçilmişkul, dernek tekrar organize edilerek ve adı ”Türk Hemşireler Derneği” (THD) olarak değiştirilmiştir. THD Uluslararası Hemşireler Birliğine (Internetional Council - ICN) 1949 yılında üye olarak kabul edilmiştir.

46 Türk Hemşireler Derneği ile bakanlık yetkilerinin çalışmaları sonucunda 1954 yılında 6283 sayılı “Hemşirelik Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile mesleğin statüsünü koruyucu yasal önlemler getirilmiştir .

47 Bu kanun günümüz hemşirelik mesleği içi bazı ihtiyaçları karşılamaz hale gelince 2 mayıs 2007 de yeni hemşirelik kanunu yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunla erkek hemşireler mesleğe girerken hemşire ünvanı almak için fakülte ve yüksekokulu mezunu olmak gerektiği şartı getirilmiştir.

48 Bu gelişmeler devam ederken
1950 yılında Bakanlık Sosyal İşler Umum Müdürlüğü’ne bağlı olarak ‘’Hemşirelik Bürosu’’ kurulmuş hemşirelikle ilgili tüm çalışmalar bu büro tarafından koordine edilmeye başlanmıştır. 1973 yılında hastanelerde çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Yönetmelik, hastanelerde görev yapan tüm personelin yanında hemşire, başhemşire ve yardımcısının görev, yetki ve sorumluluklarını içermektedir.

49 Türkiye’de ki tüm sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin eğitiminden, yönetim ve denetiminden sorumlu olmak, sağlık hizmetlerinin kalite ve kapasitesini yükseltmek amacıyla 1986 yılında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü içinde “Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı” kurulmuştur.

50 Teşekkür ederim.


"HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları