Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çetin KALBURAN Murat KANTAR M. Atahan YILMAZ Selçuk Burak HAŞILOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çetin KALBURAN Murat KANTAR M. Atahan YILMAZ Selçuk Burak HAŞILOĞLU."— Sunum transkripti:

1 Çetin KALBURAN Murat KANTAR M. Atahan YILMAZ Selçuk Burak HAŞILOĞLU

2 Tüketicinin hizmete yönelik beklentisini etkileyen faktörler  geçmiş deneyim  pazarlama iletişimi  ağızdan ağıza iletişim ve  kişisel ihtiyaçlardır. Bu çalışmada ilgili faktörlerden deneyim üzerine odaklanılmıştır.

3  Bu çalışmanın kapsamı, hava yolları seyahat işletmelerinde Servqual beklenti ölçeği üzerinedir.  Araştırmanın amacı, hizmete ilişkin beklenti üzerinde geçmiş deneyimin öneminin varlığını tespit etmektir.  Bu amaçla, hizmeti daha önce alan ile hiç almayanın o hizmet hakkındaki beklentileri arasında farklılık testine bakılmıştır.

4  Araştırmada THY’ye yönelik Servqual ölçeğinin beklenti anketinden yararlanılmıştır.  Demografik verilere ait soruların yanında, şu üç ayrımı tespit etmeye yönelik sorulara da yer verilmiştir:  Daha önce THY ile seyahat etme durumu (THY grubu),  Daha önce THY harici bir havayolu işletmesi ile seyahat etme durumu (THYDIŞI grubu) ve  Daha önce hava yolu ile hiç seyahat etmemiş olma durumu (HYSEO grubu).

5  Araştırmanın örnek kitlesi Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde en az iki yıl eğitim görmüş öğrencilerdir (üçüncü ve dördüncü sınıflar). Değişken Sayı (n)Yüzde (%) Cinsiyet Kız10358,5 Erkek7341,5 Toplam Yaş 214525,6 224927,8 234927,8 242212,5 25 ve üzeri116,3 Toplam 176100

6  Ölçeğin iç tutarlılığının hesaplanmasında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Uygulama sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.914 olarak bulunmuştur.  Tablo 2. Hizmet deneyimine ilişkin cevaplayıcı sayıları ve ölçek ortalama puanları n%OrtalamaSt.SapmaSt.Hata THY6738,15,23681,10296,13475 THYDIŞI2413,65,51521,18113,24110 HYSEO8548,35,03261,12802,12235 Toplam1761005,17611,13142,08528

7

8 BOYUTLAR Geçmiş Deneyim Grupları Ortalamaları p Farklılık THYTHYDIŞIHYSEO Fiziksel Varlıklar5,27115,71885,0600,118YOK Güvenilirlik5,41875,34175,0601,314YOK Heveslilik5,69405,57295,4300,622YOK Güvence5,19285,60424,8235,046VAR Empati4,64485,30834,7325,150YOK

9

10

11  Araştırmanın ilk bulgusu, geçmiş deneyim ile genel hizmet beklentisi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı yönündedir.  Buna bağlı olarak türetilen bir diğer bulgu ise THY ile ilgili genel hizmet beklentisi cevaplama durumuna göre; THY geçmiş deneyimi olan ile deneyimi olmayan cevaplayıcılar arasında farklılığın kanıtlanamadığı üzerinedir.  Yani THY, THYDIŞI ve HYSEO şeklindeki üç grup da hemen hemen aynı hizmet beklentisi içerisindedir.  Literatürden farklı olarak tespit edilen bu bulgunun THY’nin pazarlama iletişimi ve sosyal sorumluluk projelerinden kaynaklandığı öngörülmektedir.  Kısacası, beklentiyi etkileyen faktörlerden olan THY’nin pazarlama iletişimi faaliyetleri ve tüketicinin ağızdan ağıza yaydığı bilgiler, geçmiş deneyim faktörünün önüne geçmiş olabileceği öngörülmektedir.  Güvence boyutu maddelerine bakıldığında geçmiş deneyim faktörünün, “THY personeli kibardır” maddesi ile anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Yani daha önce hava yolu ile hiç seyahat etmemiş olanlar ile en az bir defa seyahat etmiş olanların THY personelinin kibarlığı ile ilgili beklentileri farklıdır.

12  Servqual beklenti anketinde cevaplayıcıların geçmiş deneyiminin sorgulanması gerektiğine dair kesin sonuçlara ulaşılmamış olsa da bu bulgunun farklı işletme/hizmet sektörü için de geçerli olacağını söylemek mümkün değildir.  Çünkü THY’nin pazarlama iletişimi ve sosyal sorumluluk projelerini baskın olarak yürütmesinin, bu bulgu üzerinde önemli bir etkisinin olduğu öngörülmektedir.  Başka bir ifade ile, geçmiş deneyimin genel hizmet beklentisi üzerinde etkisinin zayıf olması bulgusu, THY’ye özgü bir durumdur. Dolayısıyla gelecekte Servqual beklenti anketini uygulayan araştırmacıların, anket formlarına geçmiş deneyimi tespit etmeye yönelik sorular eklemesine gerek olmadığını ifade etmek doğru olmaz.

13 Te ş ekkürler


"Çetin KALBURAN Murat KANTAR M. Atahan YILMAZ Selçuk Burak HAŞILOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları