Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüberküloz Olgu Tanımları Haluk Çalışır. Merkezi Birim Bölgesel Birim Periferik Birim Sağlık Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüberküloz Olgu Tanımları Haluk Çalışır. Merkezi Birim Bölgesel Birim Periferik Birim Sağlık Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 Tüberküloz Olgu Tanımları Haluk Çalışır

2 Merkezi Birim Bölgesel Birim Periferik Birim Sağlık Bakanlığı

3 Gösterge Değerli: Hangi durum ölçülmek isteniyorsa onu ölçmelidir. Güvenilir: Gösterge objektif olmalıdır. Aynı koşullarda birden fazla ölçüm yapıldığında aynı sonucu almalıdır. Spesifik: Hangi durum ölçülmek isteniyorsa sadece onu ölçmelidir. Sensitif: Gözlem yapılan durumda oluşabilecek değişiklikleri ölçebilmelidir. Operasyonel: Saha koşullarında da uygulanabilir olmalıdır. Karşılanabilir maliyet: Maliyeti karşılanabilir olmalıdır. Uygulanabilir: Normal program koşullarında uygulanabilir olmalı. Ölçülebilir: Ölçümde kullanılan birimler objektif olarak ölçüm yapabilmelidir. Karşılaştırılabilir: Gösterge zaman içinde veya farklı yerlerde yapılan ölçümleri karşılaştırabilmelidir. Adapted from Development of health programme evaluation: report by the Director-General. Geneva, World Health Organization, 1978 (document A31/10).

4 Interim Policy on Collaborative TB/HIV Activities. Geneva, World Health Organization, 2004 (WHO/HTM/TB/2004.330; WHO/HTM/HIV/2004.1). Gösterge (Indicator) Tanım: Göstergenin tanımında yapılan ölçümün pay ve paydasında nelerin yer alacağı ve öngörülen hesaplamalar yer almalıdır. Amaç: Bu bilgiyi toplamaktaki amaç, bu gösterge neyi ölçecektir. Metot:Veri toplama yöntemi ve hangi düzeyde toplanacağı belirlenmeli. Sıklık, periodite: Hangi göstergenin hangi sıklıkla ölçüleceği, Gücü ve sınırlılıkları: Her göstergenin ölçümde başarılı olduğu ve olamadığı durumların belirlenmesi Önem: İzleme, değerlendirmede katkı derecesi Sorumluluk: Kim bu ölçümlerin kalite, güvenirlilik,analiz ve dağıtımından sorumlu olacak. Ölçüm Aracı: Bu göstergeyi toplama için hangi araçlara gereksinim bulunmaktadır.

5 ATS,CDC,IDSA.Treatment of Tuberculosis. MMWR.June 20,2003.52.No:RR-11

6 Verem Savaşı Daire Başkanlığı TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI Yerleşim Akciğer TB Akciğer Dışı TB Akciğer ve Akciğer Dışı TB Bakteriyoloji Yayma (+) AC Yayma (-) AC Önceki tedavi öyküsü Yeni olgu Eski olgu –Nüks, Tedavi başarısızlığından dönen,tedaviyi terkten dönen, nakil gelen, kronik olgu

7 DOTS, DGTS 1) Kapsamlı ve kalıcı tüberküloz kontrol aktiviteleri için HÜKÜMET KARARLILIĞI 2) Ferdi başvuru yapan semptomatik hastalarda BALGAM YAYMA MİKROSKOPİSİ ile vaka bulma, 3) GÖZETİM ALTINDA kısa süreli kemoterapi, 1) Bütün yeni yayma pozitif hastalara ( en azından başlangıç fazında) (Kat I) 2) Rifampisin içeren tüm rejimlere 3) Tüm retreatment tedavi verilen hastalara (Kat II) 4) Temel ANTİ-TÜBERKÜLOZ ilaçların DÜZENLİ VE KESİNTİSİZ temini 5) Her bir hastanın vaka bulma ve tedavi sonuçları ile tüm tüberküloz kontrol programının performansını değerlendirebilecek bir STANDART KAYIT VE BİLDİRİM sistemi. An Expanded DOTS Framework for Effective Tuberculosis Control. WHO/CDS/TB/2002.297

8

9

10

11

12 Standart Vaka Tanımları* Tedavi şemasını belirlemek için Kayıt ve bildirim için –Vaka tanımı için 4 temel nokta Tüberkülozun yeriTüberkülozun yeri Balgam yayma sonucuBalgam yayma sonucu Daha önce tüberküloz tedavisi alıp almadığıDaha önce tüberküloz tedavisi alıp almadığı Hastalığın şiddetiHastalığın şiddeti Treatment of Tuberculosis: Guidelines for National Programmes. Third Edition. WHO. 2003

13 Tüberküloz Etken: Mycobacterium tuberculosis Tüm organlarda hastalık yapabilir. Yerleşime göre sınıflaması –Akciğer Yayma (+) Yayma (-) –Akciğer dışı organ tb.

14 Tüberküloz Yerleşimi

15 Menenjit Miliyer Perikardit Bilateral plörezi Spinal GIS GÜS Lenf nodu Tek taraflı plörezi Kemik Periferik eklem Sürrenal Tüberkülozun Yeri Akciğer Akciğer dışı 1. Yayma Sonucu Yayma (+) Yayma (-) 2. Daha önce tedavi öyküsü Yok Var 3. Hastalığın Şiddeti Ağır Hafif 4.

16 Kategori I2HRZE/ 4HRKategori II2HRZES/I HRZE/4HREKategori III2HRZE/4HRKategori IVÖZEL

17 Kategori IKategori IIKategori IV KÜR Eski tedavi öyküsü (+)

18 Kategori I Yeni yayma pozitif akciğer tüberkülozu Yaygın parankimal tutulumu olan yayma negatif akciğer tüberkülozu Tb.Menenjit Tb.Pericardit Tb.Peritonit Bilateral Tb.Plörezi Norolojik komplikasyonlu vertebra tüberkülozu GİS Tb. GÜS Tb Tedavi: 2HRZE (S)/4HR

19 Kategori II Yayma pozitif relaps vakalar Tedavi yetmezliği vakaları Daha önce tüberküloz tedavi öyküsü olan hastalar Tedavi: 2HRZES/HRZE/5HRE

20 Kategori III Yayma negatif akciğer tüberkülozu Tek taraflı tüberküloz plörezi Lenf bezi tüberkülozu Kemik tüberkülozu Cilt tüberkülozu Periferik eklem tüberkülozu Tedavi: 2HRZ/4HR

21 Hastaları ne zaman kontrol edeceğiz? Yayma (+) Akciğer Tüberkülozu –Balgam Tanı anında Başlangıç fazı sonrasında 5.ay 6.ay

22

23 Tedavi Sonuçları KÜR: Balgam konversiyonu gösterilen yayma (+) olan bir hastada, tedavinin son ayında da negatif olması. TEDAVİ YETMEZLİĞİ: Tedavinin 5.ayında yayma (+) olan hasta. TEDAVİ TAMAMLAMA: Tedavi süresi biten, ancak KÜR yada TEDAVİ YETMEZLİĞİ kriterlerine uymayan hasta. TEDAVİYE ARA VEREN: Tedaviye iki aydan fazla ara veren hasta ÖLÜM: Tedavi sırasında herhangi bir nedenden dolayı hastanın ölmesi

24 Bildirim 1.Ocak-Mart 2.Nisan-Haziran 3.Temmuz-Eylül 4.Ekim-Aralık

25

26

27

28

29 Merkezi Birim Bölgesel Birim Periferik Birim Sağlık Bakanlığı

30 Bildirim Her çeyreğin bitiminden sonraki ilk hafta içinde, periferik seviye ara birime rapor eder.

31 Tedavi Sonuçlarının Bildirimi 12-15 ay önce bildirimi yapılan vakaların tedavi sonuçları bildirilir.

32 Ocak-Şubat-MartNisan-Mayıs-HaziranTemmuz-Ağustos-EylülEkim-Kasım-Aralık Ocak-Şubat-MartNisan-Mayıs-HaziranTemmuz-Ağustos-EylülEkim-Kasım-Aralık İlk hafta vaka bildirimi İlk hafta vaka bildirimi İlk hafta vaka bildirimi İlk ay Tedavi sonuçlarının bildirimi 2004 2005

33 Süreyyapaşa 6. Göğüs Kliniği 2004 tüberküloz vakaları 268 Erkek 262 Kadın –Kategori I291 (%54,9)%88.7 –Kategori II 83 (%15.6)%60.8 –Kategori III148 (%27,9)%83.3 –Kategori IV 8 (%1,5)%100 Toplam: 530


"Tüberküloz Olgu Tanımları Haluk Çalışır. Merkezi Birim Bölgesel Birim Periferik Birim Sağlık Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları