Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KASLAR MUSCULUS (M); KAS MUSCULI (MM); KASLAR Prof.Dr.Yalçın KIRICI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KASLAR MUSCULUS (M); KAS MUSCULI (MM); KASLAR Prof.Dr.Yalçın KIRICI."— Sunum transkripti:

1 1 KASLAR MUSCULUS (M); KAS MUSCULI (MM); KASLAR Prof.Dr.Yalçın KIRICI

2 FASCIA SUPERFICIALIS (HYPODERMIS, TELA SUBCUTANEA) Dermis’in altında, gevşek bağ dokusu Derinin serbest hareketini sağlar İki yapraklı (dış yaprak; yağ doku, iç yaprak; fibröz doku) Yapraklar arasında yüzeyel nörovasküler yapılar, memeler ve bazı kaslar (mimik kaslar gibi) var

3 FASCIA PROFUNDA Sıkı bağ dokusu (fibröz) Sinirden zengin (çok duyarlı) Bulunduğu bölgenin ismi ile anılır (f.brachii, f.cruris…) Uylukta en kalın (fascia lata; tractus iliotibialis) Rektus kılıfı üzerinde (en ince) Yüz bölgesinde yok Kaslarla ilgilidir Septum intermusculare SEPTUM INTERMUSCULARE

4 FASCIA PROFUNDA TRACTUS RETINACULUM FİBRÖZ KILIF APONEUROSIS ARCUS TENDINEUS INTERSECTIO TENDINEA

5 FASCIA PROFUNDA Kas-ven pompasına yardımcı Retinaculum’ları, fibröz kılıfları, tractus’ları, vagina’ları, arcus tendineus’ları ve aponeurosis’leri oluşturur

6 KAS ÇEŞİTLERİ I-İSKELET KASI (ÇİZGİLİ KAS, İSTEMLİ KAS) Hızlı, kuvvetli ve istemli kasılır, çabuk yorulur Hücreleri çok çekirdekli olup, periferde lokalize Miyoglobin; O2 taşıyan proteindir. Kasa kırmızı rengini verir (düz kasta yok, bu nedenle beyaz) Yetişkinde 600’den fazla iskelet kası var

7 ÇİZGİLİ KASIN İNCE YAPISI Kasın kasılmasından sorumlu iyon; Ca’dur

8 KAS ÇEŞİTLERİ II-DÜZ KAS (ÇİZGİSİZ KAS, OTONOM KAS) Yavaş, ritmik ve istem dışı kasılırlar Hücreleri tek çekirdekli ve merkezde Organların ve damarların duvarlarında var

9 KAS ÇEŞİTLERİ III-KALP KASI (ÇİZGİLİ, OTONOM) Ritmik ve istem dışı kasılır (ancak çizgili kastır) Hücreleri tek çekirdekli ve merkezde

10 HİPERTROFİ; doku hücrelerindeki hacim artışı. Bütün kaslarda olabilir. Miyofibrillerdeki büyüme sonucu olur. Kalp kası ve iskelet kaslarının hipertrofi gücü yüksek. Devamlı ve düzenli çalışma sonucu (sporculardaki gibi) olur. Kas çalışmaz ise atrofiye gider (denervasyonda olduğu gibi). HİPERPLAZİ; doku hücrelerindeki sayısal artış. Sadece düz kaslarda olup, iskelet kaslarında ve kalp kasında olmaz. HİPERTROFİ - HİPERPLAZİ Düz kas hücreleri çoğalabilir (mitoz) ve kendisini tamir edebilir (rejenerasyon). İskelet kası ve kalp kasında mitoz olmaz. Rejenerasyon iskelet kasında olur, kalp kasında olmaz.

11 HİPERTROFİ - HİPERPLAZİ Bazı organlar hem hipertrofi hem de hiperplazi gösterir (gebelikteki uterus gibi).

12 ÇİZGİLİ KASIN YAPISI

13 KASLAR Vücut ağırlığının %40’ını çizgili kaslar, %10’unu düz kaslar ve kalp kası yapar. Kasların %70-75’i sudan oluşur. Kontraksiyonları için gerekli enerjiyi (ATP); fosfokreatin, glikojen ve oksidatif metabolizmadan sağlar.

14 Vücudun en uzun kası; M.SARTORIUS Vücudun en küçük ve kısa kası; M.STAPEDIUS Vücudun en kalın kası; M.GLUTEUS MAXIMUS Vücudun en büyük kası; M.QUADRICEPS FEMORIS İSKELET KASLARI Vücudun en geniş kası; M.LATISSIMUS DORSI

15 ÇİZGİLİ KASIN KONTRAKSİYONU ORIGO (hareketsiz) INSERTIO (hareketli) TONUS; kasların hafif kasılı durumu İZOMETRİK KASILMA; uzunluk sabit, ancak gergin (kapı kolunu tutma) İZOTONİK KASILMA; kısalır ve kalınlaşır (kapıyı açma) Fleksiyon TETANİ; bir kasın devamlı kontraksiyonu ORIGO & INSERTIO

16 AGONİST KAS; bir hareketteki aktif kas ANTAGONİST KAS; agonist kasın hareketinin tersine hareket yapan kas SİNERJİST KAS; agonist kasla birlikte çalışan kas FİKSATÖR KAS; agonist ve antagonist kas aynı anda çalışarak hareket ettirdikleri eklemi sabitler ÇİZGİLİ KAS TİPLERİ (FONKSİYONA GÖRE) DÖRDE AYRILIR

17 17 Prof. Dr. Yalçın KIRICI BAŞ-BOYUN-GÖVDE KASLARI

18 18 MİMİK KASLARI 18 Mimik hareketleri yaptıran kaslardır. Hepsini n. facialis uyarır.

19 19 Hem ağzın açılmasına yardım eder, hem de derin inspiryumda çalışır. ÖNCESONRA PLATYSMA A---İ.. A---İ

20 20 M. BUCCINATOR MB DP En derinde lokalize mimik kastır. Yardımcı çiğneme kasıdır. Lokmanın dişlerle yanak arasında tutulmasını sağlar. Üfleme hareketinde de fonksiyon görür.

21 21 MT MM MPLMPM ÇİĞNEME KASLARI Dört çift çiğneme kası vardır. M. pterygoideus lateralis (MPL) M. pterygoideus medialis (MPM) M. temporalis (MT) M. masseter (MM) Hepsini n. mandibularis uyarır.

22 22 M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS MSCM Bilateral çalışırsa başa fleksiyon (başı yastıktan kaldıran kas), tek taraflı çalışırsa yüzü karşıya baktırır. Siniri; n. accessorius Torticollis’in bazen nedeni olan kastır.

23 M. digastricus (D; Diyarbakır) – İki kranyal sinirle uyarılan hiyoid kastır. M. stylohyoideus (S; Siirt) – N.facialis ile uyarılan tek hiyoid kas 23 MD MS HİYOİDÜSTÜ KASLAR (Doğudaki illeri hatırla!!!) MM M. mylohyoideus (M; Mardin) –Ağız döşemesini (tabanını) yapan kas M. geniohyoideus (G; Gaziantep)

24 HİYOİDALTI KASLAR (Karadenizdeki limanı olan illeri hatırla!!!) 24 M. thyrohyoideus (T; Trabzon) M. omohyoideus (O; Ordu) –Scapula’ya tutunması olan tek hiyoid kas M. sternothyroideus (ST; Samsun) –Hiyoid kemiğe tutunmayan tek hiyoid kas –Tiroid bezi loblarını örten hiyoid kas M. sternohyoideus (SH; Sinop) T O ST SH

25 25 25 N. phrenicus A. subclavia M. scalenus anterior M. scalenus medius Servikal kosta sendromu Kostoklavikular sendrom Skalenus antikus sendromu Hiperabduksiyon sendromu BOYUN KÖKÜ KASLARI Plexus brachialis

26 26 İNTERKOSTAL KASLAR Mm. intercostales externi (E); inspiratuar Mm. intercostales interni (I); ekspiratuar Mm. intercostales intimi (In); ekspiratuar İnterkostal boşlukları dolduran kaslar E I In

27 DIAPHRAGMA 27 İnspiryumun esas kasıdır. Üzerinde üç büyük açıklık bulunur. Bu açıklıktan önemli organlar karın boşluğuna veya toraks boşluğuna girer. Siniri; n. phrenicus Foramen venae cavae Hiatus oesophageus Hiatus aorticus

28 M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS 28 KARIN ÖN-YAN DUVARI KASLARI M. TRANSVERSUS ABDOMINIS M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS M. RECTUS ABDOMINIS


"1 KASLAR MUSCULUS (M); KAS MUSCULI (MM); KASLAR Prof.Dr.Yalçın KIRICI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları