Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASLAR MUSCULUS (M); KAS MUSCULI (MM); KASLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASLAR MUSCULUS (M); KAS MUSCULI (MM); KASLAR"— Sunum transkripti:

1 KASLAR MUSCULUS (M); KAS MUSCULI (MM); KASLAR
Prof.Dr.Yalçın KIRICI 1

2 FASCIA SUPERFICIALIS (HYPODERMIS, TELA SUBCUTANEA)
Dermis’in altında, gevşek bağ dokusu Derinin serbest hareketini sağlar İki yapraklı (dış yaprak; yağ doku, iç yaprak; fibröz doku) Yapraklar arasında yüzeyel nörovasküler yapılar, memeler ve bazı kaslar (mimik kaslar gibi) var

3 FASCIA PROFUNDA Sıkı bağ dokusu (fibröz) Sinirden zengin (çok duyarlı)
Bulunduğu bölgenin ismi ile anılır (f.brachii, f.cruris…) Uylukta en kalın (fascia lata; tractus iliotibialis) Rektus kılıfı üzerinde (en ince) Yüz bölgesinde yok Kaslarla ilgilidir Septum intermusculare SEPTUM INTERMUSCULARE

4 FASCIA PROFUNDA ARCUS TENDINEUS INTERSECTIO TENDINEA RETINACULUM
FİBRÖZ KILIF TRACTUS APONEUROSIS

5 FASCIA PROFUNDA Kas-ven pompasına yardımcı
Retinaculum’ları, fibröz kılıfları, tractus’ları, vagina’ları, arcus tendineus’ları ve aponeurosis’leri oluşturur

6 KAS ÇEŞİTLERİ (ÇİZGİLİ KAS, İSTEMLİ KAS) Hızlı, kuvvetli ve istemli
I-İSKELET KASI (ÇİZGİLİ KAS, İSTEMLİ KAS) Hızlı, kuvvetli ve istemli kasılır, çabuk yorulur Hücreleri çok çekirdekli olup, periferde lokalize Miyoglobin; O2 taşıyan proteindir. Kasa kırmızı rengini verir (düz kasta yok, bu nedenle beyaz) Yetişkinde 600’den fazla iskelet kası var

7 Kasın kasılmasından sorumlu iyon; Ca’dur
ÇİZGİLİ KASIN İNCE YAPISI Kasın kasılmasından sorumlu iyon; Ca’dur

8 KAS ÇEŞİTLERİ II-DÜZ KAS (ÇİZGİSİZ KAS, OTONOM KAS)
Yavaş, ritmik ve istem dışı kasılırlar Hücreleri tek çekirdekli ve merkezde Organların ve damarların duvarlarında var

9 KAS ÇEŞİTLERİ III-KALP KASI (ÇİZGİLİ , OTONOM)
Ritmik ve istem dışı kasılır (ancak çizgili kastır) Hücreleri tek çekirdekli ve merkezde

10 HİPERTROFİ - HİPERPLAZİ
HİPERTROFİ; doku hücrelerindeki hacim artışı. Bütün kaslarda olabilir. Miyofibrillerdeki büyüme sonucu olur. Kalp kası ve iskelet kaslarının hipertrofi gücü yüksek. Devamlı ve düzenli çalışma sonucu (sporculardaki gibi) olur. Kas çalışmaz ise atrofiye gider (denervasyonda olduğu gibi). HİPERPLAZİ; doku hücrelerindeki sayısal artış. Sadece düz kaslarda olup, iskelet kaslarında ve kalp kasında olmaz. Düz kas hücreleri çoğalabilir (mitoz) ve kendisini tamir edebilir (rejenerasyon). İskelet kası ve kalp kasında mitoz olmaz. Rejenerasyon iskelet kasında olur, kalp kasında olmaz.

11 HİPERTROFİ - HİPERPLAZİ
Bazı organlar hem hipertrofi hem de hiperplazi gösterir (gebelikteki uterus gibi).

12 ÇİZGİLİ KASIN YAPISI

13 KASLAR Kasların %70-75’i sudan oluşur. Kontraksiyonları için gerekli enerjiyi (ATP); fosfokreatin, glikojen ve oksidatif metabolizmadan sağlar. Vücut ağırlığının %40’ını çizgili kaslar, %10’unu düz kaslar ve kalp kası yapar.

14 İSKELET KASLARI Vücudun en geniş kası; M.LATISSIMUS DORSI
Vücudun en kalın kası; M.GLUTEUS MAXIMUS Vücudun en uzun kası; M.SARTORIUS Vücudun en büyük kası; M.QUADRICEPS FEMORIS Vücudun en küçük ve kısa kası; M.STAPEDIUS

15 ÇİZGİLİ KASIN KONTRAKSİYONU
ORIGO (hareketsiz) ORIGO & INSERTIO TONUS; kasların hafif kasılı durumu İZOMETRİK KASILMA; uzunluk sabit, ancak gergin (kapı kolunu tutma) Fleksiyon İZOTONİK KASILMA; kısalır ve kalınlaşır (kapıyı açma) TETANİ; bir kasın devamlı kontraksiyonu INSERTIO (hareketli)

16 ÇİZGİLİ KAS TİPLERİ (FONKSİYONA GÖRE)
DÖRDE AYRILIR AGONİST KAS; bir hareketteki aktif kas ANTAGONİST KAS; agonist kasın hareketinin tersine hareket yapan kas SİNERJİST KAS; agonist kasla birlikte çalışan kas FİKSATÖR KAS; agonist ve antagonist kas aynı anda çalışarak hareket ettirdikleri eklemi sabitler

17 BAŞ-BOYUN-GÖVDE KASLARI
Prof. Dr. Yalçın KIRICI 17

18 MİMİK KASLARI Mimik hareketleri yaptıran
kaslardır. Hepsini n. facialis uyarır. 18 18

19 PLATYSMA Hem ağzın açılmasına yardım eder, hem de derin inspiryumda çalışır. A---İ .. A---İ ÖNCE SONRA 19

20 M. BUCCINATOR En derinde lokalize mimik kastır.
Yardımcı çiğneme kasıdır. Lokmanın dişlerle yanak arasında tutulmasını sağlar. Üfleme hareketinde de fonksiyon görür. MB DP 20

21 ÇİĞNEME KASLARI Dört çift çiğneme kası vardır.
M. pterygoideus lateralis (MPL) M. pterygoideus medialis (MPM) M. temporalis (MT) M. masseter (MM) Hepsini n. mandibularis uyarır. MT MM MPL MPM 21

22 M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS
Bilateral çalışırsa başa fleksiyon (başı yastıktan kaldıran kas), tek taraflı çalışırsa yüzü karşıya baktırır. Siniri; n. accessorius Torticollis’in bazen nedeni olan kastır. MSCM 22

23 HİYOİDÜSTÜ KASLAR (Doğudaki illeri hatırla!!!)
M. digastricus (D; Diyarbakır) İki kranyal sinirle uyarılan hiyoid kastır. M. stylohyoideus (S; Siirt) N.facialis ile uyarılan tek hiyoid kas MD MS MM M. mylohyoideus (M; Mardin) Ağız döşemesini (tabanını) yapan kas M. geniohyoideus (G; Gaziantep) 23

24 HİYOİDALTI KASLAR (Karadenizdeki limanı olan illeri hatırla!!!)
M. thyrohyoideus (T; Trabzon) M. omohyoideus (O; Ordu) Scapula’ya tutunması olan tek hiyoid kas M. sternothyroideus (ST; Samsun) Hiyoid kemiğe tutunmayan tek hiyoid kas Tiroid bezi loblarını örten hiyoid kas M. sternohyoideus (SH; Sinop) T O ST SH 24

25 BOYUN KÖKÜ KASLARI Servikal kosta sendromu Kostoklavikular sendrom
M. scalenus medius M. scalenus anterior N. phrenicus Plexus brachialis A. subclavia Servikal kosta sendromu Kostoklavikular sendrom Skalenus antikus sendromu Hiperabduksiyon sendromu 25 25

26 İNTERKOSTAL KASLAR E I In İnterkostal boşlukları dolduran kaslar
Mm. intercostales externi (E); inspiratuar Mm. intercostales interni (I); ekspiratuar Mm. intercostales intimi (In); ekspiratuar 26

27 DIAPHRAGMA Foramen venae cavae Hiatus oesophageus Hiatus aorticus
İnspiryumun esas kasıdır. Üzerinde üç büyük açıklık bulunur. Bu açıklıktan önemli organlar karın boşluğuna veya toraks boşluğuna girer. Siniri; n. phrenicus 27

28 KARIN ÖN-YAN DUVARI KASLARI
M. RECTUS ABDOMINIS M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS M. TRANSVERSUS ABDOMINIS 28


"KASLAR MUSCULUS (M); KAS MUSCULI (MM); KASLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları