Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI YARI FİNAL 8C(GRUP 1. Sİ ) – 8A( GRUP 3. SÜ) 16.04.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI YARI FİNAL 8C(GRUP 1. Sİ ) – 8A( GRUP 3. SÜ) 16.04.2015."— Sunum transkripti:

1 YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI YARI FİNAL 8C(GRUP 1. Sİ ) – 8A( GRUP 3. SÜ) 16.04.2015

2 SORU 1

3 CEVAP B

4 SORU 2 Bir torbada bulunan 12 mavi ve 6 kırmızı bilyeden, 1 mavi ve 1 kırmızı bilye kaç farklı biçimde seçilebilir? A) 72 B) 64 C) 48 D) 18

5 CEVAP A

6 SORU 3

7 CEVAP B

8 SORU 4

9 CEVAP A

10 SORU 5 1 23 4 Konya’dan bugün bir ibadet treni kalkacaktır. Bu trendeki zekât vagonuna binmek isteyen bir yolcu; 1. “Onların işleri, aralarında istişare iledir.” (Şûrâ suresi, 38. ayet) 2. “Sorumluluklarının bilincinde olanlar, bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler (harcarlar).” (Âl-i İmran suresi, 134. ayet) 3. “Ey Muhammed) Allah yolunda cihat et! Sen ancak kendi yaptığından sorumlusun. Müminleri de cihada teşvik et.” (Nisa suresi, 4. ayet) 4. “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.” (Hac suresi, 37. ayet) ayetlerini dikkate aldığında kaç numaralı vagona binmelidir? A) 1B) 2C) 3D) 4

11 CEVAP B

12 SORU 6 I- Bedir Savaşı’nın en kızgın anında Müslümanların Peygamberimize sığınmaları II- Dininden dönmesi halinde O’nu Mekke’nin en zengini yapacakları sözünü veren müşriklere "Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem." demesi III- Çocuklarla (özellikle yetim çocuklarıyla) ilgilenmesi, şakalaşması, başlarını okşayıp onlara hediyeler vermesi IV- Oğlu İbrahim’i ölünce “Göz yaşarır, yürek sızlar. Ancak biz Rabbimizin hoşuna gitmeyen bir söz söylemeyiz.” buyurması Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Sabırlı ve cesaretli olmasıMerhametli olması A)I, II ve IVIII ve IV B)I ve IIIYalnız IV C)Yalnız IIII ve III D)II, III ve IVI ve II

13 CEVAP A

14 SORU 7 Dinler kendi içinde …….. ve …….. şeklinde ikiye ayrılır. Verilen bilgide boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? III A)yerelevrensel B)vahye dayalıvahye dayalı olmayan C)tek tanrılıçok tanrılı D)resmîözel

15 CEVAP B

16 SORU 8

17 CEVAP C

18 SORU 9 Sanatçı yoluna çıkan her şeyi bir sanat malzemesi olarak görecek kadar kendini sanatına verebilmelidir. Aksi halde onun başarılı olması beklenemez. Çünkü hayâllerin oluşumu gerçek hayatın algılarına bağlıdır. Yaşamın kilometre taşlarına dikkat etme­yen bir sanatçının hayâl dünyasının zenginliğinden söz edemeyiz. Böyle bir sanatçı bir süre sonra kısır döngüye düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yukarıdaki parçada aşı] anlatılmak istenen aşa­ğıdakilerden hangisidir? A) Sanatçı gerçek hayattaki olayları olduğu gibi eserlerine yansıtmalıdır. B) Gerçek hayatı işleyen sanatçılar başarılı olur. C) Sanatçı, hayallerini oluştururken gerçek hayatı dikkate almalıdır. D) Sanatçılar önemli olaylara mutlaka dikkat etmelidir.

19 CEVAP C

20 SORU 10 ”Senin için yaş döken bendim.” cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A)Zarf tümleci/belirtisiz nesne/özne B) Özne/Yüklem C) Zarf tümleci/özne/yüklem D)Özne/belirtisiz nesne/yüklem.

21 CEVAP B

22 SORU 11 Yazar, kolay okunurluğu ve anlaşılırlığı şiirin ilkesel değerlerinden sayıyor. Oysa Türk şiirinin bugün ulaştığı noktada gündelik dilinin kolay anlaşılır ol­ması düzlemine bağlı kalınamaz. Bir süre, değeri kalmayacak eserler veriliyor olabilir; ama bu olgu Türk şiirinin kuşatıcılığına gölge düşürmez. Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? A) Öyküleme B) Tartışma C) Açıklama D) Karşılaştırma

23 CEVAP B

24 SORU 12

25 CEVAP C

26 SORU 13 Learning a new language ………………………… A)is not an an achieveable task B)takes time and effort C)improves your native language D)means learning deceptive skills

27 CEVAP B

28 SORU 14 In a detective story,although all the evidence show one person,……………………… A)you mustn’t consider all the possibilities B)You can find the real criminal in a small detail C)real criminal can be a suspected person D)you can understant the whole Picture before finishing it

29 CEVAP B

30 SORU 15

31 CEVAP A

32 SORU 16

33 CEVAP C

34 SORU 17

35 CEVAP A

36 SORU 18

37 cevap D

38 SORU 19

39 cevap B

40 SORU 20

41 CEVAP A

42 SORU Yedek 1

43 CEVAP B

44 YEDEK SORU 2

45 CEVAP C

46 SORU Yedek 3

47 CEVAP B


"YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI YARI FİNAL 8C(GRUP 1. Sİ ) – 8A( GRUP 3. SÜ) 16.04.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları