Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt"— Sunum transkripti:

1 VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

2 MEKANİK VENTİLASYON ENDİKASYONLARI
Solunum durması Solunum yetersizliği Solunum işindeki artmanın solunum yetersizliğine neden olma eğilimi ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların atılması İnvazif mekanik ventilasyon gereksinmesi

3 Mekanik ventilasyon-endikasyonlar
Gaz değişiminin iyileştirilmesi Hipokseminin düzeltilmesi Akut solunumsal asidozun düzeltilmesi Solunum sıkıntısının giderilmesi Solunum işinin azaltılması Solunum kaslarının dinlendirilmesi Basınç-volüm ilişkisinin değiştirilmesi Atelektazinin önlenmesi ya da düzeltilmesi Kompliyansın düzeltilmesi Akciğer hasarındaki artışın önlenmesi

4 Negatif basınçlı ventilasyon
Pozitif basınçlı ventilasyon

5 Kısmi destek Tam destek

6 NIMV IMV

7 Basınç destekli ventilasyon (PSV)

8 Volüm garantili basınç destekli ventilasyon
PSV ile yeterli tidal volüm sağlanamazsa önceden ayarlanabilen tidal volüm ventilatör tarafından sağlanır.

9 PAV (Proportional Assist Ventilation)
Senkronize parsiyel ventilatör desteği Hasta solunum eforuyla orantılı ventilatör desteği Hastanın solunum merkezi tarafından kontrol edilen ek bir kas gibi görev yapar

10 PAV (Proportional Assist Ventilation)
Kompliyans ve rezistansı ölçerek solunum mekaniklerini normalleştirecek ventilatör desteğini sağlar En önemli parça akım sensörüdür Solunum mekanikleri ile ilgili sürekli bilgi sağlanması klinik kararları kolaylaştırabilir

11 PAV-hasta ventilatör etkileşimi
Basınç, volüm ve akım eğrilerinden hasta ventilatör etkileşimi kolaylıkla kontrol edilebilir.

12 PAV-hasta ventilatör etkileşimi
Yetersiz destek Aşırı destek Hasta ventilatör et

13 PAV-PSV karşılaştırılması
Akut solunum yetmezliğinde mortalite ve entübasyon gereksinmesinin azalması açısından fark yok Hasta uyumunun, konforunun daha iyi olma eğilimi dışında PSV’ye üstünlüğü gösterilememiştir. Gay, PC, Hess, DR, Hill, NS. Noninvasive proportional assist ventilation for acute respiratory insufficiency. Comparison with pressure support ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:1606. Wysocki, M, Richard, JC, Meshaka, P. Noninvasive proportional assist ventilation compared with noninvasive pressure support ventilation in hypercapnic acute respiratory failure. Crit Care Med 2002; 30:323. Fernandez-Vivas, M, Caturla-Such, J, Gonzalez de, la Rosa J, et al. Noninvasive pressure support versus proportional assist ventilation in acute respiratory failure. Intensive Care Med 2003; 29:1126.

14 PAV

15 BIPAP EV VENTİLATÖRÜ BIPAP vision YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ

16 Yoğun bakım ventilatörleri ile BIPAP karşılaştırılması
++ + BIPAP + ++ - İnspirasyon basıncı Kaçak kompansasyonu Farklı modlar Alarmlar Monitör olanağı O2 blender Taşınabilirlik Liesching, T, Kwok, H, Hill, NS. Acute applications of noninvasive positive pressure ventilation. Chest 2003; 124:699

17 Basınç kontrollü ventilatörlerde kaçak kompansasyonu

18 Basınç kontrollü ventilatörler
Basınç kontrolü ventilatörler sistemde ayarlanan basıncı sağlamak için kısa sürede yüksek bir akım oluştururlar. Yüksek akım hızı, ventilasyon gereksinmesi fazla olan hastaların gereksinmesini daha iyi karşıladığından hasta uyumu daha iyidir. Devrede kaçak varsa gerekli basıncı sağlamak için akımı daha da arttırırarak kaçakları da kompanse edebilirler.

19 Yoğun Bakım Ventilatörü-BIPAP NIMV’da karşılaştırılması
YBÜ ventilatörü ile Daha kesin ve yüksek O2 sağlanabilir Ventilatör devrelerinde inspirasyon ve ekspirasyon kollarının ayrı olması CO2’nin yeniden solunmasını önler Büyük maske kaçakları ve hastanın ventilatörden ayrılması daha kolay saptanabilir Daha fazla izlem ve alarm olanağı sağlar

20 Transport ventilatörleri
Kullanımı kolay olmalı Hafif olmalı Basınçlı O2 olmadan çalışabilmeli Yüksek FiO2 verebilmeli Şarjlı mümkün olduğunca uzun kullanılabilmeli Sağlıklı ya da hasta (akut/kronik) akciğeri ventile edebilmeli Yardımlı ve kontrollü ventilasyon sağlamalı Yeterli alarm sistemi olmalı Respir Care 2007;52(6):

21 Ev ventilatörleri Güvenilir Yeterli alarm Taşınabilir, şarjlı
Kolay kullanım Kontrollü mod, Asist-kontrol, SIMV, IMV

22 PCV (PLV=Pressure Limited Ventilation)
İnspirasyon belli bir basınca ulaşıldığında sonlandırılır Özellikle ARDS’de daha homojen gaz dağılımı sağlar ve barotravma olasılığı azalır.

23 APRV (Airway Pressure Release Ventilation)
Alveolar ventilasyonu arttırmak için tasarlanmıştır CPAP gibidir. Fakat inspirasyonda yüksek CPAP değerine çıkılırken, ekspirasyonda yüksek CPAP değerinden düşük CPAP değerine inilir Hipoksemik solunum yetmezliğinde değerlidir. Ciddi obstüksiyon ya da yüksek ventilasyon desteği varlığında barootravma arttığı için kontrendikedir.

24 High frequency ventilation- akciğer koruyucu ventilasyon çeşidi
High frequency positive pressure ventilation High frequency jet ventilation High frequency ossilatory ventilation High frequency percussive ventilation

25 High frequency ventilation- akciğer koruyucu ventilasyon çeşidi
Düşük VT-yüksek frekans (anatomik ölü boşluktan daha küçük VT /dakika) Alveollerdeki aşırı gerilmesini ve solunum siklusuna bağlı gelişebilecek atelektaziyi önlemek için geliştirilmiştir Gaz akımınının dağılımını küçük hava yolu direnci belirler ARDS ve bronkoplevral fistül gibi hava kaçaklarında etkilidir.

26 Ventilatör seçimi Gereksinmelerin karşılanması
Malzemelerin bulunabilirliği ve maliyeti Teknik destek

27

28

29


"VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları