Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Göğüs Cerrahisinde Hayvan Modelleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Göğüs Cerrahisinde Hayvan Modelleri"— Sunum transkripti:

1 Göğüs Cerrahisinde Hayvan Modelleri
Op.Dr.H.Volkan KARA Göğüs Cerrahisi Uzmanı Gümüşhane Devlet Hastanesi

2 Sunum Planı Hayvan Modelleri Kullanım Alanları Temel Prensipler
Göğüs Cerrahisinde Hayvan Modelleri

3

4 Hayvan Modellerinin göğüs cerrahisinde kullanım alanları
Biyomedikal, Fizyolojik araştırmalar Cerrahi teknikler

5

6 Hayvan modellerinin araştırmacıya katkısı
Mevcut bir cerrahi tekniği uygulanmasını sağlayarak cerrahi pratiği arttırmak ve cerrahın bir tarz geliştirmesine yardımcı olmak Yeni cerrahi teknik yada uygulamanın geliştirilmesini sağlamaktır

7 Hayvan deneylerini planlarken gözetilmesi gereken kurallar
İncelenen hastalığı ve lezyonları doğru şekilde taklit etmelidir. Çok sayıda araştırıcı tarafından kullanılabilmelidir. Taşınabilir olmalıdır. Eğer incelenen hastalık kalıtımsal ise, modelin uygulandığı tür, her doğumda çok yavru verebilmelidir. Hayvan çok sayıda biyopsi yapılabilecek kadar büyük olmalıdır.

8 Hayvan deneylerini planlarken gözetilmesi gereken kurallar
Laboratuarların çoğunluğunda bulunan hayvan bakım yerlerine uygun olmalıdır. Hayvan araştırıcıların çoğunluğu tarafından rahatça kullanılabilmelidir. Çok sayıda türde bulunabilmelidir. Modelde kullanılan hayvanlar, deneylerin tamamlanmasına yetecek kadar uzun yaşamalıdır

9 Hangi Model ? Erken sonuca ulaşabilecek bir yöntem
Deneyin hemen sonrasında hayvanın sağ olup olmaması, Kan veya dokuda biyokimyasal analizler Akciğer ventilasyon basıncı ya da kompliansına yönelik incelemeler, Hemodinamik parametreler, Kan gazı analizleri Patolojik örnek inceleme Mevcut alt yapıyı ve imkanları kullanmak.

10 Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tekniği mükemmel hale getirmeden deneylere başlanması yanıltıcı sonuçlar elde edilmesine yol açabilir Uygulanması planlanan araştırma öncelikle pilot çalışma şeklinde olmalı ve hayvanın anesteziye ve uygulanacak cerrahi prosedüre dayanıp dayanmayacağı izlenmelidir

11 En uygun model hangisi? Araştırmacı planladığı çalışmada kullanılacak hayvanın anatomi ve fizyolojisindeki varyasyonları ve insandaki dağılıma paralelliğiyle değerlendirmeli ve en uygun modeli tercih etmelidir

12 Göğüs Cerrahisinde kullanılan hayvan modelleri
Kemirgenler (fare, sıçan, hamster) , Tavşan Koyun Köpek Domuz Primatlar maymun ve şempanze (özel çalışmalarda)

13 Hayvan modelleri Büyük Küçük

14 Büyük hayvan modelleri
Domuz Koyun Köpek

15 Koyun Modelleri Pulmoner karsinom Akciğer hasarlanması

16 Köpek Modelleri Akciğer nakli Metras 1950 -Fransa
Hardin ve Kitle ABD de köpekte başarılı akciğer nakli

17 Domuz Modelleri Son Yıllarda popüler
Kardiyovasküler ve pulmoner anatomi ve fizyoloji açısından insana en fazla benzerlik gösteren hayvan Koroner arter, majör vasküler ve pulmoner yapılar benzerliği

18 Domuz Modelleri Domuzlar yapılacak olan operasyona uygunluğuna bağlı olarak 30 kg ile 120 kg Transportu sırasında bu konuda tecrübeli en az 2 görevli ve ketamin enjeksiyonu

19 Domuz Modelleri İnvazif monitorizasyon entübasyon sonrasında yapılmaktadır Larenksi derindedir Trakea uzun Tek akciğer ventilasyonu için trakeatomi

20 Domuz Modelleri İnvazif monitorizasyonda :
sağ ya da sol servikal insizyonla karotid arter kanülasyonu ve juguler vene santral kateter uygulaması

21

22 Domuz Modelleri İdrar sondası anestezi süresi uzun süreli deneylerde mutlaka takılmalı - sistostomi Torakotomi açarken domuzda özellikle altta kalan tarafın altına bir yükseklik koyarak üst toraksı daha konveks hale getirmek torakotomiyi kolaylaştırabilir

23 Domuz Modelleri Domuzda median sternotomi diğer birçok hayvanın aksine hayvanların sağ kalması istenen çalışmalarda tercih edilen bir insizyondur Açılırken 4-7. İKA ta kalbe dikkat edilmelidir

24

25 Domuz Modelleri Domuz havayolun da sağ da hemen her zaman trakeadan çıkan bronş (Trakeal bronkus) ventile ettiği bir akciğer parankimi Akciğer nakli gibi majör deneysel prosedürlerde sol torakotomi ve sol akciğer nakli tercih edilmelidir. Domuzda bunlara ilave olarak reperfüzyon ödemi ve plevral hastalıklar modelleri kullanılmaktadır

26 Küçük hayvan modelleri
Kolay temin Pratik Muhafaza edilebilme Ekonomik olmaları Çok sayıda yapılabilirliği olması

27 Küçük hayvan modelleri
Rat-Fare-Hamster Tavşan

28 Tavşan Modelleri Neonatal torakoskopi Toraks travması modeli

29 Rat Modelleri: Sol akciğerin tek lob Sağ akciğerin 4 lob
İskemi, reperfüzyon, transplantasyon gibi Modeller için sol akciğer seçilmelidir. Akciğer çok hassas olduğu için deney sırasında fazla manüplasyona maruz bırakmamalı, ventilasyon parametrelerini (Sayı, basınç, ventilasyon süresi ve oranı) dikkatle ayarlanmalıdır

30 Rat ventilasyon sistemi (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi Beceri laboratuarı)

31 Göğüs cerrahisi işlemleri uzun süreli operasyonlar olduğu için ve genellikle ratların uzun dönem bakılmayacağını planladığımız için ventilasyonda öncelikle trakeostomi uygulamasını tercih edili

32

33 Rat Modelleri: Akciğer transplantasyonunda ventilasyonun post-iskemik fonksiyonlara etkisi Koruma solusyonunun akciğerin iskemisi üzerine yarattığı etki İzole akciğer perfüzyonunun akciğer fonkisyonlarına etkisi Toraks Travması Modeli

34

35 Rat Modelleri: Diğer modeller
Post-obstructive pulmoner hipertansiyon modeli Torakotomi sonrası kronik ağrı modeli Pnömotoraks modeli

36 Küçük hayvan modellerinin bazı klinik takip gerekliliği durumlarında kısıtlamalara sahip olabileceği akılda tutulmalı ve araştırmacı tercihlerini belirlemelidir

37 Göğüs cerrahisinin gelişmesindeki birçok noktada hayvan deneyleri bulunmaktadır
Bu çalışmalar esnasında hayvanlarında hakları olduğu unutulmamalıdır Cerrahi işlemlerin öğrenme süreci klasik kitaplar ve atlaslarda tamamlanmalı ve hayvanlardaki sürecin etkilinliği hızlandırılmalıdır Çalışmanın tüm süreçleri usullere ve protokollere uygun yürütülmeli Çalışmalarda kullanılan hayvan bedenlerine saygı gösterilmelidir.

38

39 Teşekkürler Prof Dr.Alper TOKER

40

41


"Göğüs Cerrahisinde Hayvan Modelleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları