Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sinem Ertaş, Fisun Vural, Ertuğrul Can Tüfekçi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sinem Ertaş, Fisun Vural, Ertuğrul Can Tüfekçi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği."— Sunum transkripti:

1 Sinem Ertaş, Fisun Vural, Ertuğrul Can Tüfekçi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

2

3 Premenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Over Kanseri Tanısında Malignite Risk İndeksi Hesaplamalarının (1,2,3,4) Prediktif Değeri

4 Adneksiyel kitle Premenopozal  Malignite %7-13 Postmenopozal  Malignite %30-45 GİRİŞ

5 Malignite Risk İndeksleri (1,2,3,4) Parametreler RMI 1 RMI 2 RMI 3 RMI 4 Jacobs ve ark. Tingulstad ve ark. Tingulstad ve ark. Yamamoto ve ark USG Skoru (U) Özellik yok 0 1 1 1 1 özellik 1 1 1 1 ≥ 2 özellik 3 4 3 4 Menopoz skoru (M) Premenopozal dönem 1 1 1 1 Postmenopozal dönem 3 4 3 4 CA 125 (IU/ml) * * * * Kitlenin USG boyutu (S) < 7 cm * * * 1 ≥ 7 cm * * * 2

6 RMI hesaplamaları U x M x CA 125 = RMI 1/2/3 U x M x Ca 125 x S = RMI 4

7 MALİGNİTE RİSK İNDEKSLERİ NICE ve RCOG kurallarına göre RMI en iyi modeldir. RCOG guideline, green top 34,2010; NICE clinical guidelines CG122,2011 Ancak çalışmalarda farklı populasyonların farklı eşik değerleri mevcuttur. Ashrafgangooei et al., 2011; Ong et al., 2013

8 AMAÇ Malignite risk indekslerinin (RMI 1,2,3,4) triajdaki gücü Pre/postmenopozal dönemdeki hastalarda tanısal eşik değerleri AMAÇ

9 MATERYAL VE METOD HNH’de 2010-2014,opere 417 hastanın 408’i dahil edilmiştir Retrospektif Histopatolojik kesin tanı FIGO evrelemesi

10 BULGULAR

11 Postmenopozal dönem  %37.6 malignite Premenopozal dönem  %7.9 malignite ‘Pelvik ağrı’ Evre 3

12 Benign kitlelerMalign kitlelerp değerleri Hastaların özellikleri Yaş40.8±13.854.4±13.60.000 Gravida0.1±0.30.05±0.20.182 Parite2.9±2.65.2±3.20.000 Abort0.2±0.70.5±1.20.01 Menopoz süresi2.5±6.59.1±9.80.000 Menopozal durum Labaratuar Değerlendirme Hematokrit(%) Trombosit (10 6 /L) Lökosit(10 6 /L) CA 125 U/ml CA 19-9 U/ml 73/341 (21.4%) 36.6± 4.2 280 000 ±83 000 8819± 3515 63.5±218.5 89.8±1145.2 44/67( 65.6%) 36.6± 4.8 330 000± 87 990 8401± 2677 101.7±2506.7 52.6±110.4 0.000 0.979 0.000 0.742 0.000 0.810 Tablo 2. Benign ve malign kitlelere sahip hastaların özellikleri ve labaratuar değerleri

13 Histopatolojik tanı Premenopozal (n: 291) (%) Postmenopozal (n:117) (%) Total (n:408) (%) Benign kitleler Endometrioma83 (28.5)9 (7.6)92 (22.5) Fonksiyonel over kisti40 (13.7)9 (7.6)49 (12.0) Tuboovaryan abse24 (8.2)0 (0.0)24 (5.8) Seröz kistadenom18 (6.1)21 (17.9)39 (9.5) Müsinöz kistadenom25 (8.5)8 (6.8)33 (8.0) Fibrom1 (0.3)5 (4.2)6 (1.4) Matür kistik teratom43 (14.7)8 (6.8)51 (12.5) Korpus Hemorajikum11 (3.7)0 (0.0)11 (2.6) Serous kistadenofibrom13 (4.4)10 (8.5)23 (5.6) Fibrotekom6 (2.0)2 (1.7)8 (1.9) Leiomyom3 (1.0)1 (0.8)4 (0.9) Granülomatöz salpenjit1 (0.3)0 (0.0)1 ( 0.2) Tablo 3. Premenopozal ve postmenopozal dönemdeki hastalarda benign kitlelerde histopatolojik tanıların dağılımı

14 Histopatolojik tanı Premenopozal (n: 291) (%) Postmenopozal (n:117) (%) Total (n:408) (%) Malign kitleler Seröz adenokarsinom7 (2.4)15 (12.8)22 (5.3) Müsinöz kistadenokarsinom0 (0.0)5 (4.2)5 (1.2) Endometrioid adenokarsinom3 (1.0)1 (0.8)4 (0.9) Malign lenfoma (büyük B hücreli)0 (0.0)1 (0.8)1 (0.2) Berrak hücreli adenokarsinom3 (1.0)4 (3.4)7 (1.7) Metastatik kanser1 (0.3)4 (3.4)4 (0.9) Granüloza hücreli tümör1 (0.3)0 (0.0)1 (0.2) Sertoli Leydig hücreli tümör0 (0.0)1 (0.8)1 (0.2) Malign Mikst Müllerian Tümör0 (0.0)4 (3.4)4 (0.9) Karsinosarkom1 (0.3)2 (1.7)3 (0.7) Immatür Teratom1 (0.3)0 (0.0)1 (0.2) Disgerminom1 (0.3)0 (0.0)1 (0.2) Borderline müsinöz tümör1 (0.3)5 (4.2)6 (1.4) Borderline seröz tümör3 (1.0)2 (1.7)5 (1.2) Borderline seromüsinöz tümör1 (0.3)0 (0.0)1 (0.2) Tablo 4. Premenopozal ve postmenopozal dönemdeki hastalarda malign ve borderline kitlelerde histopatolojik tanıların dağılımı

15 Sensitivite SpesifisiteAUC p değeri CI General populasyon RMI 1 (200) RMI 2 (200) RMI 3 (200) RMI 4 (400) RMI 4 (336) CA125 (110) 76.1 91.5 79.1 89.1 76.1 90.6 70.1 91.5 76.1 88.6 56 91.2 0.937 0.000 0.935 0.000 0.923 0.000 0.901 0.000 0.903 0.000 0.804 0.000 0.90-0.96 0.88-0.95 0.85-0.94 0.73-0.86 Tablo 5. Genel populasyonda Malignite Risk İndekslerinin ve CA 125’in önerilen eşik değerleri

16 Sensitivite SpesifisiteAUC p değeri CI Postmenopozal dönem RMI 1 (200) RMI 2 (200) RMI 3 (200) RMI 4 (400) CA 125 (50) CA 125 (110) 84.0 87.7 88.6 80 84.0 87.7 81.8 83.6 68.2 93.2 54.0 97.3 0.940 0.000 0.939 0.000 0.915 0.000 0.914 0.000 0.89-0.97 0.85-0.96 Tablo 6. Postmenopozal dönemde Malignite Risk İndekslerinin ve CA 125’in önerilen eşik değerleri

17 Sensitivite SpesifisiteAUC p değeri CI Premenopozal dönem RMI 1 (200) RMI 2 (200) RMI 3 (200) RMI 4 (400) RMI 4 (300) CA125 (110) 60.9 92.5 60.9 91 60.9 91.8 47.8 44 60.9 91 60.9 90 0.911 0.000 0.901 0.000 0.880 0.000 0.830 0.000 0.840 0.000 0.762 0.000 0.85 -0.95 0.84-0.95 0.81-0.94 0.73-0.94 0.63-0.88 Tablo 7. Premenopozal dönemde Malignite Risk İndekslerinin ve CA 125’in önerilen eşik değerleri

18 Tablo 8. Son beş yılda yapılan çalışmalar nSensitivite (%)Spesifisite (%)PPD (%) NPD (%) Van den Akker et al. (2010)54881854896 Ashrafganggooei et al. (2011)*15189.594.77198 Aktürk et al. (2011)10075896289 Van Gorp et al. (2012)43276928785 Sayasneh et al. (2013)2557294 Terzic et al. (2013)54083.877.24798.1 Yavuzcan et al. (2013)1537590.166.793.2 Arun-Muthuvel et al. (2014)46779989294 Ozun Ozbay et al. (2015)**19160937588 Çalışmamız (2015)40876.191.576.191.4 (Jacobs et al.., Van Trappen et al. and Sayasneh et al. didn’t mentioned PPD and NPD values) * The cutoff value was 238 for RMI. **The cutoff value was 250 for RMI.

19 TARTIŞMA ve SONUÇ Pre/postmenopozal RMI değeri Terzic et al.,2013; Sayasneh et al.,2013; Kaijser et al., 2013 Türk kadınlarında pre/postmenopozal Şimşek et al.2014; Yeşilyurt et al. 2014; Akturk et al. 2011; Yavuzcan et. al 2013; Ozun Ozbay et al 2015 109 çalışma,21750 kadın; RMI 200 eşik değeri Geomini et al., 2009

20 TARTIŞMA ve SONUÇ Türkiye’de yapılan çalışmalarda RMI 1 ; %60-76.1 sensitivite ve %88.8-93 spesifisite Şimşek et al.2014; Yeşilyurt et al. 2014; Akturk et al. 2011; Yavuzcan et. al 2013; Ozun Ozbay et al 2015 200 eşik değeri ile bizim çalışmamızda RMI 1 %76.1 sensitivite ve %91.5 spesifisite 200 eşik değeri ile bizim çalışmamızda postmenopozal grupta RMI 1 %84.0 sensitivite ve %87.7 spesifisite

21 TARTIŞMA ve SONUÇ İngiltere’de 2014’de,267 kadın, RMI 1,2,3 içinde %79.1 sensitivite ve %89.1 spesifisite ile RMI 2 en iyi test Abdulrahman Jr. et al.2014 Tingulstad et al.,1996; Morgante et al.,1999; Moolthiya et al., 2009 Bizim çalışmamızda ; RMI 2 % 79.1 sensitivite ve %89.1 spesifisite

22 TARTIŞMA ve SONUÇ 182 hasta, RMI 3 %87.4 sensitivite ile en iyi test Bailey et al.2006 Bizim çalışmamızda RMI 3 %76.1 sensitivite ve %90.6 spesifisite

23 TARTIŞMA ve SONUÇ Genel populasyonda; RMI 1,2,3 için eşik değer; 200 RMI 4 için eşik değer; 336 Postmenopozal populasyonda  RMI 1,3 Sayasneh et al. 2013, Kaijser et al. 2013 Premenopozal populasyonda  RMI 1

24 Postmenopozal over kanserinde RMI hesaplamaları tanısal öngörüsü yüksektir. Premenopozal populasyon ve borderline tümörlerde etkin değildir.

25 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER....


"Sinem Ertaş, Fisun Vural, Ertuğrul Can Tüfekçi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları