Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Over Kanserlerinde RMI Hesaplamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Over Kanserlerinde RMI Hesaplamaları"— Sunum transkripti:

1 Over Kanserlerinde RMI Hesaplamaları
Sinem Ertaş, Fisun Vural, Ertuğrul Can Tüfekçi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

2

3 Premenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Over Kanseri Tanısında Malignite Risk İndeksi Hesaplamalarının (1,2,3,4) Prediktif Değeri

4 GİRİŞ Adneksiyel kitle Premenopozal  Malignite %7-13
Postmenopozal  Malignite %30-45

5 Malignite Risk İndeksleri (1,2,3,4)
Parametreler RMI RMI RMI RMI 4 Jacobs ve ark Tingulstad ve ark Tingulstad ve ark Yamamoto ve ark USG Skoru (U) Özellik yok 1 özellik ≥ 2 özellik Menopoz skoru (M) Premenopozal dönem Postmenopozal dönem CA 125 (IU/ml) * * * * Kitlenin USG boyutu (S) < 7 cm * * * ≥ 7 cm * * *

6 RMI hesaplamaları U x M x CA 125 = RMI 1/2/3
U x M x Ca 125 x S = RMI 4

7 MALİGNİTE RİSK İNDEKSLERİ
NICE ve RCOG kurallarına göre RMI en iyi modeldir RCOG guideline, green top 34,2010; NICE clinical guidelines CG122,2011 Ancak çalışmalarda farklı populasyonların farklı eşik değerleri mevcuttur. Ashrafgangooei et al., 2011; Ong et al., 2013

8 AMAÇ AMAÇ Malignite risk indekslerinin (RMI 1,2,3,4) triajdaki gücü
Pre/postmenopozal dönemdeki hastalarda tanısal eşik değerleri

9 MATERYAL VE METOD HNH’de ,opere 417 hastanın 408’i dahil edilmiştir Retrospektif Histopatolojik kesin tanı FIGO evrelemesi

10 BULGULAR

11 Postmenopozal dönem %37.6 malignite
Premenopozal dönem%7.9 malignite ‘Pelvik ağrı’ Evre 3

12 Tablo 2. Benign ve malign kitlelere sahip hastaların özellikleri ve labaratuar değerleri
Benign kitleler Malign kitleler p değerleri Hastaların özellikleri Yaş 40.8±13.8 54.4±13.6 0.000 Gravida 0.1±0.3 0.05±0.2 0.182 Parite 2.9±2.6 5.2±3.2 Abort 0.2±0.7 0.5±1.2 0.01 Menopoz süresi 2.5±6.5 9.1±9.8 Menopozal durum Labaratuar Değerlendirme Hematokrit(%) Trombosit (106/L) Lökosit(106/L) CA 125 U/ml CA 19-9 U/ml 73/341 (21.4%) 36.6± 4.2 ±83 000 8819± 3515 63.5±218.5 89.8±1145.2 44/67( 65.6%) 36.6± 4.8 ± 8401± 2677 101.7±2506.7 52.6±110.4 0.979 0.742 0.810

13 Tablo 3. Premenopozal ve postmenopozal dönemdeki hastalarda benign kitlelerde histopatolojik tanıların dağılımı Histopatolojik tanı Premenopozal (n: 291) (%) Postmenopozal (n:117) (%) Total (n:408) (%) Benign kitleler Endometrioma 83 (28.5) 9 (7.6) 92 (22.5) Fonksiyonel over kisti 40 (13.7) 9 (7.6) 49 (12.0) Tuboovaryan abse 24 (8.2) 0 (0.0) 24 (5.8) Seröz kistadenom 18 (6.1) 21 (17.9) 39 (9.5) Müsinöz kistadenom 25 (8.5) 8 (6.8) 33 (8.0) Fibrom 1 (0.3) 5 (4.2) 6 (1.4) Matür kistik teratom 43 (14.7) 51 (12.5) Korpus Hemorajikum 11 (3.7) 11 (2.6) Serous kistadenofibrom 13 (4.4) 10 (8.5) 23 (5.6) Fibrotekom 6 (2.0) 2 (1.7) 8 (1.9) Leiomyom 3 (1.0) 1 (0.8) 4 (0.9) Granülomatöz salpenjit 1 ( 0.2)

14 Tablo 4. Premenopozal ve postmenopozal dönemdeki hastalarda malign ve borderline kitlelerde histopatolojik tanıların dağılımı Histopatolojik tanı Premenopozal (n: 291) (%) Postmenopozal (n:117) (%) Total (n:408) (%) Malign kitleler Seröz adenokarsinom 7 (2.4) 15 (12.8) 22 (5.3) Müsinöz kistadenokarsinom 0 (0.0) 5 (4.2) 5 (1.2) Endometrioid adenokarsinom 3 (1.0) 1 (0.8) 4 (0.9) Malign lenfoma (büyük B hücreli) 1 (0.2) Berrak hücreli adenokarsinom 3 (1.0) 4 (3.4) 7 (1.7) Metastatik kanser 1 (0.3) Granüloza hücreli tümör Sertoli Leydig hücreli tümör Malign Mikst Müllerian Tümör Karsinosarkom 2 (1.7) 3 (0.7) Immatür Teratom Disgerminom Borderline müsinöz tümör 6 (1.4) Borderline seröz tümör Borderline seromüsinöz tümör

15 Sensitivite Spesifisite AUC p değeri CI
Tablo 5. Genel populasyonda Malignite Risk İndekslerinin ve CA 125’in önerilen eşik değerleri Sensitivite Spesifisite AUC p değeri CI General populasyon RMI (200) RMI (200) RMI (200) RMI (400) RMI (336) CA (110)

16 Tablo 6. Postmenopozal dönemde Malignite Risk İndekslerinin ve CA 125’in önerilen eşik değerleri
Sensitivite Spesifisite AUC p değeri CI Postmenopozal dönem RMI 1 (200) RMI 2 (200) RMI 3 (200) RMI 4 (400) CA (50) CA 125 (110)

17 Tablo 7. Premenopozal dönemde Malignite Risk İndekslerinin ve CA 125’in önerilen eşik değerleri
Sensitivite Spesifisite AUC p değeri CI Premenopozal dönem RMI 1 (200) RMI 2 (200) RMI 3 (200) RMI 4 (400) RMI 4 (300) CA125 (110)

18 Tablo 8. Son beş yılda yapılan çalışmalar n Sensitivite (%)
Spesifisite (%) PPD (%) NPD (%) Van den Akker et al. (2010) 548 81 85 48 96 Ashrafganggooei et al. (2011)* 151 89.5 94.7 71 98 Aktürk et al. (2011) 100 75 89 62 Van Gorp et al. (2012) 432 76 92 87 Sayasneh et al. (2013) 255 72 94 Terzic et al. (2013) 540 83.8 77.2 47 98.1 Yavuzcan et al. (2013) 153 90.1 66.7 93.2 Arun-Muthuvel et al. (2014) 467 79 Ozun Ozbay et al. (2015)** 191 60 93 88 Çalışmamız (2015) 408 76.1 91.5 91.4 (Jacobs et al.. , Van Trappen et al. and Sayasneh et al. didn’t mentioned PPD and NPD values) * The cutoff value was 238 for RMI. **The cutoff value was 250 for RMI.

19 TARTIŞMA ve SONUÇ Pre/postmenopozal RMI değeri Terzic et al.,2013; Sayasneh et al.,2013; Kaijser et al., 2013 Türk kadınlarında pre/postmenopozal Şimşek et al.2014; Yeşilyurt et al. 2014; Akturk et al. 2011; Yavuzcan et. al 2013; Ozun Ozbay et al 2015 109 çalışma, kadın; RMI 200 eşik değeri Geomini et al., 2009

20 TARTIŞMA ve SONUÇ Türkiye’de yapılan çalışmalarda RMI 1 ; % sensitivite ve % spesifisite Şimşek et al.2014; Yeşilyurt et al. 2014; Akturk et al. 2011; Yavuzcan et. al 2013; Ozun Ozbay et al 2015 200 eşik değeri ile bizim çalışmamızda RMI 1 %76.1 sensitivite ve %91.5 spesifisite 200 eşik değeri ile bizim çalışmamızda postmenopozal grupta RMI 1 %84.0 sensitivite ve %87.7 spesifisite

21 TARTIŞMA ve SONUÇ İngiltere’de 2014’de,267 kadın, RMI 1,2,3 içinde %79.1 sensitivite ve %89.1 spesifisite ile RMI 2 en iyi test Abdulrahman Jr. et al.2014 Tingulstad et al.,1996; Morgante et al.,1999; Moolthiya et al., 2009 Bizim çalışmamızda ; RMI 2 % 79.1 sensitivite ve %89.1 spesifisite

22 TARTIŞMA ve SONUÇ 182 hasta, RMI 3 %87.4 sensitivite ile en iyi test
Bailey et al.2006 Bizim çalışmamızda RMI 3 %76.1 sensitivite ve %90.6 spesifisite

23 TARTIŞMA ve SONUÇ Genel populasyonda; RMI 1,2,3 için eşik değer; 200
Postmenopozal populasyonda RMI 1,3 Sayasneh et al. 2013, Kaijser et al. 2013 Premenopozal populasyondaRMI 1

24 Sonuç: Postmenopozal over kanserinde RMI hesaplamaları tanısal öngörüsü yüksektir. Premenopozal populasyon ve borderline tümörlerde etkin değildir.

25 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER....


"Over Kanserlerinde RMI Hesaplamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları