Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesajların Netleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesajların Netleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık."— Sunum transkripti:

1 Mesajların Netleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

2 Gerçek yaşamda mesaj alıp verirken birçok belirsizliklerle, üstü kapalı mesajlarla, tanımlanmamış kavramlarla karşılaşırız. Bu belirsizliklerin giderilerek mesajların netleştirilmesi eleştirel düşünmede önemli bir yere sahiptir.

3 Belirsiz ifadeler E ğ er bir ifadede anlatılmak istenen tam olarak anlaşılamıyorsa o ifade belirsizdir. Bu ifadeler ne zaman, ne kadar, ne tür gibi soruları yanıtlamakta yetersiz kalır.

4 Öncül ve çıkarımı do ğ ru olarak çözümleyebilmek için ölçütler ve standartlar belirtilerek ve e ğ er varsa çok anlamlılık giderilerek ifadelerdeki belirsizli ğ in bir dereceye kadar giderilmesi gerekmektedir.

5 Belirsiz ifadeler günlük yaşamda oldukça çık karşımıza çıkmaktadır:  Bu işten çok para kazanabilirsin.  Eskiden bayramlar daha neşeliydi.  Aynayı arkadaşım tuttu.

6 Nesnel ve öznel önermeler Önermeler öznel ya da nesnel olabilmektedir. Nesnel önermeler kişilerin duygu ve düşüncelerinden ba ğ ımsız olan önermelerdir. Öznel önermeler ise kişilerin özelliklerinden etkilenmektedir.

7 Aşa ğ ıdaki önermeler nesneldir:  Üç tek sayıdır.  Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

8 Aşa ğ ıdaki önermeler ise özneldir:  Bugün hava çok sıcak.  Sen sıkıcı bir insansın.

9 Ahlaki önermeler Bazı öznel önermeler ahlaki de ğ erleri ve inançları yansıtırlar. Bu tür önermelerin standartları net olarak ifade edilmeyebilir. Ayrıca ahlaki önermeler gerçeklikle örtüşmemesine ya da gerçekli ğ inin bilinmemesine karşın do ğ ru olarak kabul edilebilirler.

10 Aşa ğ ıdaki önermeler ahlaki önermelerdir:  Kadının yeri evidir.  Almanlar dürüst olur.

11 Tanımlar Tanımlar önerme de ğ ildir. Ancak düşüncelerin sa ğ lıklı biçimde ifade edilmesinde ve netleştirilmesinde tanımların önemli rolü bulunmaktadır. İ yi bir tanım, tanımlanan kavram ya da nesne ilgili temel özelliklere de ğ inmeli ayrıca tanımlanana dayalı olmamalıdır, nesnel olmalıdır.

12 Aşa ğ ıdaki ifadeler eksik tanımlara örnek olabilir:  Gözlem olayları gözlemektir.  Köpek insanın en iyi dostu olan hayvandır.


"Mesajların Netleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları