Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RADYOTERAPİ NEDİR? RADYOTERAPİDE KULLANILAN BİYOMEDİKAL CİHAZLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RADYOTERAPİ NEDİR? RADYOTERAPİDE KULLANILAN BİYOMEDİKAL CİHAZLAR"— Sunum transkripti:

1 RADYOTERAPİ NEDİR? RADYOTERAPİDE KULLANILAN BİYOMEDİKAL CİHAZLAR
**KOBALT-60 (CO-60) CİHAZI **ETO (ETİLEN OKSİT ) GAZ ODALARI **LİNER HIZLANDIRICILAR

2 Radyoterapi Nedir Radyoterapi, iyonlaştırıcı ışın kullanarak kanser hastalığının tedavisidir. Hedef tümörlü dokunun yok edilmesi ve bu sırada da normal dokuların korunmasıdır. Bu konu ile ilgili bilim dalına Radyasyon Onkolojisi adı verilir. İyonlaştırıcı ışınların biyolojik etkilerini Radyobiyoloji bilim dalı inceler. Radyoterapi kanser tedavisinde tek başına ya da cerrahi ve/veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir.

3 KOBALT-60 CİHAZI Radyasyon kaynağı olarak Co-60 elementi kullanan makinelerdir. Kobalt-60, ortalama 125 MeV (megaelektronvolt) gamma ışıması yapan ve yarılanma ömrü (aktivitesinin yarı değere düşmesi için gereken süre) 526 yıl olan bir radyoaktif maddedir.

4 Kobalt-60 Elementinden Yapılmış Eşyalar

5 KOBALT-60 (CO-60) ELEMENTİ
Kobalt 1735 yılında Georg Brandt tarafından keşfedilmiş metal element. Atom numarası 27, Simgesi Co, Atom ağırlığı ise g/mol'dür.

6 "Kobalt" iki ya da fazla bileşenli toz metallerin yapıştırılmasında ve kesici takımlarda kullanılır.
Co(OH)3 ısıtılarak Co2O3 oksidine dönüştürülür. Daha sonra bu oksit karbon ile indirgenerek saf kobalt elde edilir.

7 KOBALT-60 CİHAZI KULLANIMI HAKKINDA
Sürekli ışıma yaptığı için kaynağın özel yöntemlerle zırhlanması gerekir. Kobalt-60 makineleri 10 cm'ye kadar derinlikte yerleşmiş (= 20 cm hasta kalınlığı) tümörlerin tedavisinde kullanılabilirler. Cilt dozları yüksektir, saha kenarındaki doz dağılımları çok iyi değildir. Tedavi planlamaları mutlaka bu özellikleri gözönüne alınarak yapılmalı ve kalınlığı 20 cm’den fazla olan hastaların özellikle karın, kalça bölgelerinde yerleşmiş tümörlerinde diğer bir eksternal radyoterapi cihazı olan lineer hızlandırıcılar kullanılmalıdır.

8 KOBALT-60 CİHAZI ÖRNEĞİ

9 Teknisyen Ne Yapar? Tedavi teknisyenleri, daha önce hekim ve fizik mühendisleri tarafından belirlenmiş tedavi alanlarıyla hastanın her gün aynı biçimde tedavi pozisyonu almasını sağlayıp, hastayı tedaviye alan, özel eğitimli hekim yardımcılarıdır. Tedavi sırasında hastayı izleme ekranından takip ederek onların pozisyonlarını değiştirip değiştirmediklerini veya hastaya sıkıntı verebilecek herhangi bir durumu takip eden kimselerdir. Teknisyenlerin bir kısmı da gerek simülatör dediğimiz eşleştirici cihazın kullanımı gerek koruyucu blokların hazırlanması gerekse sabitleyicilerin kullanıma hazır hale gelmesinde görevlidirler.

10 TEDAVİ PLANLANMASI Bir hastaya ışın tedavisi yapılmasına karar verildikten sonra ; *** IŞININ: nereye, nasıl, ne kadar dozda , kaç gün verileceği belirlenerek tedavi verilecek alanlar ve dozu çok dikkatli ve itina ile hesaplanır. Bu ise bilgi, beceri ve tecrübe gerektirir.Yanlış yapılacak bir planlama sonucunda tümöre ışın verilmeyip normal dokulara ışın verildiğinde çok zararlı olunabilir. Çünkü yanlış verilen ışının etkisini geriye döndürmek mümkün değildir. Bu yanlışlık ölümle bile sonuçlanabilir.

11

12 SİMULATOR Tedavi planlaması tamamlandıktan sonra hasta SİMÜLATÖR denilen bir röntgen cihazına alınarak yapılan çalışma sonucunda hastanın üzerine tedavi alanları gazlı kalem ile çizilir.

13 Ayrıca hastaya uygun maske , kurşun blok hazırlanması gibi işlemler yapılır.

14 Radyoterapi hangi aletlerle yapılır?
Simülasyon işlemleri tamamlanan hasta TEDAVİ CİHAZI’na yatırılarak tedavi başlatılır. Radyoterapi LİNAC veya COBALT-60 gibi radyasyon veren cihazlarla , hastanın cm kadar uzağından veya vücudun hastalık olan organı veya dokusu içine birtakım aperey yerleştirilerek yapılır.

15 LİNAC VE KOBALT-60

16 Radon, TR-Cobalt 60 İmalatçının özellikleri
TR-Cobalt-60 cihazı C0-60 radyoaktif kaynağı barındıran bir teleterapi cihazıdır.İyileştirme için gereken Gamma radyasyonu bu cihaz tarafından üretilir.Bu cihaz bilgisayar kontrol sistemine sahiptir.Bu sayede hastaya ait tedavi bilgiler,ve tedavi parametreleri kayıt edilebilir ve dijital olarak doğrulanabilir. Aynı ekran üzerinde farklı masalarda hasta bilgileri ve tedavi parametreleri izlenebilir. TR-kobalt-60 cihazı makas sistemi sayesinde daha esnek ve stabildir. Cihazın her iki tarafında mauel kontrol mevcuttur.Kaynak mekanizması pnömatiktir.Ve cihaz acil durumlar için ikinci bir güvenlik mekanizmasına sahiptir.

17 Kobalt-60 Gama Işınlama Tesisleri
Işınlama Tesisi Tüm dünyada iyonlayıcı radyasyonun endüstriyel amaçlı kullanımı her yıl yaklaşık %10 ila %15 arası oranlarda artmaktadır. Sadece bu oranlar küresel mali kriz ve sonrası küresel ekonomik çöküş dönemlerinde değişime uğramaktadır.

18 Örnek Bir Kobalt-60 Tesisi

19 Işınlama Tesisleri Şu anda 50’nin üstünde ülkede
200’den fazla gama ışınlama tesisi ve 1000 civarında elektron demeti hızlandırıcısı tesisi faaliyet göstermektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık alanında takribi 3200 değişik türde tıbbi malzeme, farmasötik ve kozmetik üzerinde iyonlayıcı radyasyon teknolojisi uygulanmaktadır.

20 Nükleer ışınlama tesisleri vasıtasıyla
otomobil lastiklerinden gıda ürünlerine, telefon kablolarından karbon emisyonları ile küresel ısınma ve iklimsel değişiklikler yaratan baca gazlarına, ambalaj, sanayide kullanılan plastik filmler, tek kullanımlık hastane gereçleri olmak üzere yüzlerce değişik özellikte, yapıda ve görünüşteki malzemeler, donanımlar, sistemler; iyonlaştırıcı radyasyonlarla ışınlanma sureti ile istenilen amaca uygun hale getirilmektedir.

21 İşlevleri Esas itibariyle iyonlaştırıcı radyasyon teknolojisi sayesinde yüksek enerjili ışın enerjisi ya da çok kısa dalga boylu radyasyon enerjileri kullanımı suretiyle kimyasal reaksiyonları başlatma, iyonlaştırıcı radyasyonların biyolojik etkileri vasıtası ile radyasyonla ışınlanan nesneler üzerinde biyolojik değişimler oluşturma, böylece çeşitli malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirme amaçlanmaktadır.

22 Radyasyon Enerjisinin Avantajları
Temelde radyasyon teknolojisi kolay bir uygulama olduğu gibi söz konusu teknolojinin en önemli avantajlarından birisi de gazlara, sıvılara, homojen ve heterojen sistemler üzerinde uygulanabilen teknik olmasıdır. İyonlaştırıcı radyasyonlar teknolojisi uygulamalarının alışılagelmiş tekniklere karşı diğer bir avantajı gerek kimyasal madde gerekse de ısı enerjisi şeklinde ortaya çıkan çeşitli bağımlılıkların en aza indirgenmiş olmasıdır.

23 Ayrıca, iyonlayıcı radyasyon teknolojileri diğer teknolojilere kıyasla önemli ölçüde enerji tasarrufu da sağlamaktadır. Öte yandan, çevreci olan nükleer ışınlama tesisleri sera gazı salınımları yapmamaktadır. Bu nedenle Kyoto Protokolü gereği küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeni sera gazları salımları kısıtlandırılması, dizginlenmesi, limitlenmesi, sınırlandırılması, azaltılması, kontrol ve denetim altına alınması kapsamında çevre kirliliği yaratma riski söz konusu nükleer teknolojilerde bulunmamaktadır.

24 Radyasyonla sterilizasyon veya çok yüksek enerjili ışınlar ile mikroorganizmaların yok edilmesi projeksiyonları: Günümüzde hastanelerde oluşan ve bulaşıcı olan enfeksiyonların önlenebilmesi için şırınga ve kateter gibi tek kullanımlık tıbbi malzemeler kullanılması halk sağlığı standartlarının yükseltilmesi perspektifleri açısından güncel koşullar içerisinde büyük bir önem arz etmektedir.

25 Co-60 Gama Işınlama Tesisi çeşitleri
Gama ışınlama tesisleri genelde tıbbi malzemelerin sterilizasyonu ve gıda maddelerinin ışınlanması amaçlarına uygun şekilde tasarımları yapılmaktadır. Ekonomik yönden fizibilitesi müsait malzemeler arasında tek kullanımlık atılabilir tıbbi ürünlerin radyasyonla sterilizasyonu öne çıkmaktadır.

26 Dünyada 100 kCi Co-60 ışınlama tesislerinden 10 MCi Co-60 gama ışınlama tesislerine kadar sistemler faaliyet göstermektedir. Radyolojik güvenlik felsefesi içeriğinde çevre ve çalışanların radyasyondan korunması için gama ışınlama odası duvarları tesislerin Co-60 aktivitesine uygun olarak 175 cm ila 250 cm arasında değişen kalınlıklarda normal betonla zırhlanmaktadır.

27 Sonuç olarak şimdiye kadar ETO Tesisleri, Gama Işınlama ve Elektron Demeti Hızlandırıcısı Tesisleri anlatılmıştır. Özet bir şekilde tesis maliyetleri, işletme, çevre, kamuoyu görüşü, üretim, bakım, işlem güvenirliği, arz güvenliği, sterilite temini ve malzeme seçimindeki serbestlik ölçütleri perspektifleri faktörleri puanlandırılmıştır.

28 Radyasyon giriciliği mükemmel olan Co-60 Gama Kaynakları Işınlama Tesisleri ve Elektron Hızlandırıcıları Işınlama Tesisleri sterilite temini perspektifi bağlamında performansları yüksektir.

29 Her faktör için değerlendirme sonucu toplam ağırlık puanları bazında sonuçlandırılmıştır. Sistemlerin performans değerlendirmesinde ETO Tesisi 106, Gama Işınlama Tesisi 137 ve Elektron Demeti Işınlama Tesisi ise 166 en yüksek puanı almıştır

30 Her faktör için 1 ile 5 arasında değerlendirme
KRİTERLER AĞIRLIK PUANI 1 Maliyet/Ekonomi 5 2 Çalışma organizasyonu/yetki 3 Otoritenin Talebi/Çevre 4 Kamuoyu Görüşü Üretim 6 Bakım 7 İşlem Güvenilirliği 8 Tedarik Durumu, Arz Güvenliği 9 Sterilizasyon (Giricilik) 10 Malzeme Seçiminde Serbestlik

31 Etilen Oksit (EtO) Gazı, Gama ve Elektron Demeti Tesisleri Endüstriyel Parametreler
FAKTÖR ETO GAMA ELEKTRON DEMETİ 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10

32 Her faktörün uygulanma sonrası ağırlık puanı
ETO GAMA ELEKTRON DEMETİ 1 15 25 2 9 3 6 5 20 4 10 8 12 7 16

33 TOPLAM 106 137 166


"RADYOTERAPİ NEDİR? RADYOTERAPİDE KULLANILAN BİYOMEDİKAL CİHAZLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları