Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONULAR  MADDEY İ TANIYALIM  ÇEVREM İ ZDE SAYISIZ MADDE VARDIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONULAR  MADDEY İ TANIYALIM  ÇEVREM İ ZDE SAYISIZ MADDE VARDIR."— Sunum transkripti:

1 KONULAR  MADDEY İ TANIYALIM  ÇEVREM İ ZDE SAYISIZ MADDE VARDIR

2 Çevremizde Sayısız Madde Vardır Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmı ş çe ş itli e ş yalar görürüz. Bu maddelerden bazıları hiç bir de ğ i ş ikli ğ e u ğ ramadan aynı ş ekilde kalmı ş ken bazıları de ğ i ş ikli ğ e u ğ rayarak cisim, malzeme yada e ş ya haline getirilmi ş lerdir.

3 Maddeler kullanıldıkları yere göre farklı isimler alırlar. Ancak bazı durumlarda birinin yerine öteki kullanılır. Örne ğ in; cetvel bir e ş yadır ama kullanım alanından dolayı alet olarak da isimlendirilir. madde cisim-alet

4 Madde-Cisim-Malzeme –E ş ya-Alet Madde: Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlık bir maddedir. Ta ş, toprak, a ğ aç, metal, cam, plastik, ka ğ ıt, kum gibi varlıklar birer maddedir. Cisim, malzeme, alet ve eşya olarak adlandırdığımız her şey maddedir. madde

5 Cisim: Maddenin ş ekil verilmi ş haline cisim deriz. Ş ekil verilebilme özelliklerinden dolayı yalnızca katı maddeler cisim olabilir. Bardak silgi, kalem, kitap, bıçak, oyuncak, masa, ampul çe ş itli maddelerden yapılmı ş cisimlerdir.

6 Malzeme: Bir yada birkaç tanesini bir araya getirdi ğ imiz ve bir tüketim maddesine dönü ş türdü ğ ümüz maddeler malzemeleri olu ş tururlar. Un, tuz, su, maya gibi maddeler ekme ğ i olu ş turan; kereste, çivi, tutkal gibi maddeler masayı olu ş turan; çimento, kum, su gibi maddeler betonu olu ş turan malzemelerdir.

7 E ş ya: Evlerimizde, okulumuzda ve daha bir çok yerde kullandı ğ ımız koltuk, halı, sandalye, çanta, kalem, silgi, ayakkabı, gömlek gibi cisimler birer e ş yadır. Alet: Maddeleri ş ekillendirmek, bir el i ş ini yada onarımı gerçekle ş tirmek için özel olarak yapılmı ş cisimlere alet denir.

8


"KONULAR  MADDEY İ TANIYALIM  ÇEVREM İ ZDE SAYISIZ MADDE VARDIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları