Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişimi Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişimi Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ 1."— Sunum transkripti:

1 İletişimi Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ 1

2 Konu Başlıkları  İletişim Kavramı, Etkinliği ve Bilimi  İnsan ve bilim  Bir varlık olarak insan  İnsan Doğasının Özellikleri  İnsan ve boyutları  İhtiyaçlar  Hayat, Toplum, Felsefe, Din ve İnsan İlişikisi 2

3 İletişim Kavramı  Kavram olarak İLETİŞİM  Kaynak ve Hedef  Communication – Common - Karşılıklılık  (1) insan, doğa ve toplum (2) medya  İLETİŞİM BİR BİLİM DALIDIR.  İletişim bilimleri ve diğerleri Kitap Tavsiyesi: İletişim Bilimi – Judith Lazar(Vadi) 3

4 Diğer Bilim Dalları Felsefe GrubuSosyal BilimlerEdebiyat ve Sanat Doğal ve Teknik Bilimler Psikoloji Sosyoloji Mantık Din ve İnanç Varlık Bilimi Bilgi Bilimi Antropoloji Tarih Sosyoloji Coğrafya Siyaset Bilimi Hukuk İktisat İdari Bilimler (Kamu ve İşletme Yönetimi..) Linguistik Gösterge Bilim Anlam Bilim Tüm Sanat Dalları(Müzik, Resim,Heykel vb.) Estetik Mimari Biyoloji Tıp Fizik Kimya Matematik Mekanik Elektronik Bilgisayar Bililimleri 4

5 Bilim Nedir? -Kavramlar  Hipotez  Kuram(Teori)  Bilimsel kanun  Bilimsel yöntem (Metodoloji) -Tümdengelim ve tümevarım -Niteliksel ve niceliksel yaklaşım  Paradigma ve okullar? 5

6 Paradigma  Düşünsel ve davranışsal ortaklıklar  Bir döneme ait yapılan bilimsel ve felsefi yaklaşımları etkileyen inanışlar ve değerler seti (Thomas Kuhn)  Bilimsel devrimler paradigma değişimi ve yıkımları sayesinde yapılmıştır.  Teolojik paradigma  Geleneksel paradigma  Hakim, başat paradigma  Eleştirel paradigma 6

7 PARADİGMA DEĞİŞİMİ 7

8 PARADİGMA YIKIMI 8

9 Tüm Bilim Dallarının Ortak Amacı ve Adımları  Anlamlandırma ve isimlendirme  Açıklama  İlişkiler ve nedenler bulma  Tahminler ve öneriler geliştirme  Kontrol, gözlem yapma Kitap Tavsiyesi: Bilimsel Araştırma Yöntemi – Niyazi Karasar 9

10 Neden Bilim?  1)Teleolojik varlık olarak insan(amaç ve araçlar)  2)Sebepler Motivasyon Nedensellik Strateji ve yöntemler Aksiyon  3)Niyetsellik(Intentionality) 10

11 Bilim Yapan İnsan  Bilimi düşünen,arayan,sorgulayan insan yapar  Fakat insan Sorunlarla uğraşan, Bir çok farklı duyguya sahip Akıl ve zekasının verdiği ayrıcalık ve yükümlülük  İnsan doğası Kitap Tavsiyesi: Yarınki Siyaset – Cengiz Anık 11

12 İnsan ve Bilim SORU 1 - BEN NASIL VAR OLDUM?  İnsanlık tarihinde varlık, varoluş ve yaratılış (ontolojik gerçeklik arayışı)  (1)Greko-Latin felsefesi (mitolojiler)  (2)Tek tanrılı dinler (yaratılış hikayeleri –kutsal kitaplar)  (3)Tanrısız inanış sistemleri (tek hücre, evrim(erectus, sapiens), doğa, vahdet) Kitap Tavsiyesi: (1) Mit ve Anlam-Levi Straus (2) İlim ve Din – İrfan Yılmaz 12

13 İnsan ve Bilim  SORU 2: BEN NEDEN VAR OLDUM?  Çevre, doğa, kendisi (insan merkezlilik, keşif ve icatlar)  Mücadele.. Bilim ve doğa (epistemoloji – bilgi, bilme)  Keşif?  İcat? Kitap Tavsiyesi: Yarınki Siyaset – Cengiz Anık 13

14 İnsan Kimdir?  Diğer varlıklar ve insan?  Eşref-I Mahlukat?  Mekanik ve içgüdüsel yerine organik ve değişken duygusal, güdüsel ve akli özellikler  Korku, üzüntü, sevinç, arzu, ümit vs.  İnsanın diğer varlıklar ve kendisi üzerinde tasarruf kabiliyeti  Hakimiyet yönelimi, ilişki kurma ve yönetme isteği 14

15 İnsanı İnşa Eden Unsurlar  Beden (bedene yönelik yaklaşımlar) (gözlemlenebilir, deneysel metotlar uygun,iletişim, beden dili, statü)  Ruh ------, İç alem, şahsiyet,karakter  Akıl- Ratio, rasyonel, rasyonelleştirme mantık(d/y), bilinç(şuur), zeka, rüşd  *Bilinç: insanın kendisini, çevresini ve olup biteni algılama, kavrama ve farkında olma yetisidir. Bilincin oluşumunda çevre, beyin ve beden ilişki içindedir  Hikmet  Muhakeme, tahkikat -> hakikat 15

16 İnsan ve İhtiyaçlar 16

17 Varlık Olarak İnsan ve Boyutları  Dinamik  Potansiyel,  Enerji,  Aksiyon  Performans 17

18 Hayata Dair İnsan Özellikleri  Benlik : zihinsel tablo  İstenç(irade):dürtüleleri dizginleme  Nefs :öfke, arzu, akıl  Erdem: bilgi, mutluluk, ruhi olgunluk, cesaretli  Güvenirlilik:gerçek ben güven içinde kendi olur  Ahlak: akıl mı? vicdan mı? Kutsal mı?------ modernizm 18

19 İnsan ve Toplum  Bireysellik -kendini gerçekleştirme, sıradanlık, bağımsız karar alma -psikolojik->sosyolojik, sosyal atraksiyonlar, ortak paydalar  Kollektiflik -Durkheim->Kollektif bilinç(Ortaklık, tabiiyet, iş bölümü) - Tabiiyet(Toplumsal Sözleşme, Etik ve Kurallar) 19

20 Din ve İnsan Doğası  Ruh ve beden iki ayrı cevher  İnsanlar saf ve günahsız olarak doğar(islam)  Baliğ olana kadar kötü olarak nitelendirilemez  Günah çıkarma(hristiyanlık)  Ruh hakkında yeterli bilgi yok  Nefs 20

21 Felsefe ve İnsan Doğası  Platon: İdealar dünyası  Aristo: Erdemlilik  Descartes:Ussallık,rasyonalizm,beden,”düşünüyorum öyleyse varım“, öz ve doğa ayrımı  Kant: Metafiziğe eğilim, bilgi ve ahlak, aklı selim  Hobbes: Hayvani yönelim ve tüzel kişiliğin zorunluluğu  Hume: Algılar, pozitif bilgi, deneycilik  Marx:İhtiyaçların açıklanması, karşılamaya yönelik eğilimler, dürtüler, özgüçler,içgüdüler vs.  Nitzche: Varolan değerler, ahlak anlayışı, üst insan, sürü insan  Freud:Biyolojik determinist,Psikoloji, Ruh(Ego,Süperego,Id) 21

22 22

23 Bir kaç örnek soru  İnsanlar doğuştan gelen güdüler bir takım amaçlar edinirler ve bu amaçlara ulaşmada kullanacakları araçları bulur veya üretirler. Bu durum insanın nasıl bir varlık olduğunun göstergesidir?  Freud’un yaklaşımına göre insan ruhundaki temel çatışma, hayvani ve içgüdüsel itkilerden oluşan ve haz prensibine dayanan, hemen tatmin isteyen _______ ile değer yargıları ve bilinci oluşturan ________ arasındaki zıtlıktan ortaya çıkar. _______ in/un görevi ise çeşitli savunma mekanizmaları gerçekleştirerek bu iki öğeyi uzlaştırmaktır.  Bilgiyi konu olarak ele alan bilginin doğruluğu ve kesinliğiyle ilgilenen bilimsel disiplin aşağıdakilerden hangisidir?  İngilizce kelime karşılığı “oran” anlamına gelen, ölçülü bir şekilde düşünmemizi ve davranışta bulunmamızı sağlayan soyut yeteneğimize ne ad verilir? 23


"İletişimi Doğru Anlamak İçin Bilim, İnsan ve Doğası Üzerine ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları