Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5.BÖLÜM HAVA TRAFİK HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5.BÖLÜM HAVA TRAFİK HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 5.BÖLÜM HAVA TRAFİK HİZMETLERİ
Tanımlar; Tavsiyeli Hava Sahası (Advisory Airspace) : İçinde hava trafik tavsiye hizmetinin verildiği, ölçüleri belirli bir hava sahası veya oluşturulmuş bir yoldur. Tavsiyeli Saha (Advisory Area) : Bir uçuş bilgi bölgesi içinde hava trafik tavsiye hizmetinin sağlandığı belirli bir sahadır. Tavsiyeli Yol (Advisory Route) : Bir uçuş bilgi bölgesi içinde hava trafik tavsiye hizmetinin sağlandığı yoldur.

2 Hava Meydanı (Aerodrome) : Hava araçlarının iniş, kalkış ve yer hareketleri için suda veya karada düzenlenmiş sahalardır. (binalar, tesisler ve ekipmanlar dahil) Meydan Kontrol Hizmeti (Aerodrome Control Service) : Havaalanı trafiği için, havaalanı kontrol hizmetidir. (Hava trafik kontrol hizmeti)

3 Meydan Kontrol Kulesi (Aerodrome Control Tower) : Havaalanı trafiğine havaalanı kontrol hizmeti veren bir birimdir. Meydan Trafiği (Aerodrome Traffic) : Havaalanı civarında uçan bütün hava araçları ve manevra sahasındaki bütün trafiktir.

4 Sabit Havacılık Hizmeti (Aeronautical Fixed Service -AFS) : Belirli sabit noktalar arasında, özellikle hava seyrüseferinin güvenliğini ve havacılık servislerinin düzenli, verimli ve ekonomik çalışmasını sağlayan haberleşme hizmetidir. Havacılık Bilgi Yayını (Aeronautical Information Publication -AIP) : Hava seyrüseferine esas oluşturan ve havacılıkla ilgili bilgilerin son haliyle, ilgili otorite tarafından hazırlanan bir yayındır.

5 Seyyar Havacılık Hizmeti (Aeronautical Mobile Station) Uçak istasyonu ile havacılık istasyonu veya uçak istasyonları arasında sağlanan radyo haberleşme hizmetidir. Havacılık İstasyonu (Aeronautical Station) : Seyyar havacılık hizmetinde bir yer istasyonudur. Uçak (Aeroplane) : Sabit olan yüzeyler üzerine yapılan aerodinamik reaksiyonlar sayesinde uçuş esnasında havada tutunabilen, motorla işleyen ve havadan ağır hava taşıtıdır.

6 Hava Yer Haberleşmesi (Air–Ground Communication)
Hava Yer Haberleşmesi (Air–Ground Communication) Uçaklarla yer istasyonları veya merkezler arasındaki iki yollu haberleşmedir. Hava Trafiği (Air traffic) : Uçan veya bir havaalanının manevra sahasını kullanan tüm hava araçlarıdır. Hava Trafik Tavsiye Hizmeti (Air Traffic Advisory Service) : IFR uçuş planı doğrultusunda bir tavsiyeli hava sahasında uçan hava araçları arasında ayırma sağlayan bir hizmettir.

7 Hava Trafik Kontrol Müsaadesi (Air Traffic Control Clearance) : Bir hava trafik kontrol ünitesi tarafından hava araçlarının belirlenmiş özel durumları için verilen onaydır. Hava Trafik Kontrol Hizmeti (Air Traffic Control Service) : Aşağıda belirtilen amaçlar için sağlanan bir hizmettir; a) Çarpışmaları önlemek; 1) Hava araçları arasında, 2) Manevra sahasında hava araçlarıyla diğer engeller arasında, b) Hava trafik akışını güvenli, hızlı hale getirmek ve bunu devam ettirmektir.

8 Hava Trafik Kontrol Birimi (Air Traffic Control Unit) : Saha kontrol merkezi, yaklaşma kontrol ofisi ve meydan kontrol kulesi anlamlarında kullanılan genel bir terimdir. Hava Trafik Hizmeti (Air Traffic Service) : Uçuş bilgi hizmeti, uyarı hizmeti, hava trafik tavsiye hizmeti, hava trafik kontrol hizmeti, saha kontrol hizmeti, yaklaşma kontrol hizmeti veya meydan kontrol hizmeti anlamlarında kullanılan genel bir terimdir. Hava Trafik Hizmetleri Rapor Ofisi (Air Traffic Services Reporting Office) : Hava trafik hizmetleriyle ilgili raporları ve kalkıştan önce sunulan uçuş planlarını almak amacıyla kurulan bir birimdir.

9 Hava Trafik Hizmetleri Birimi (Air Traffic Services Unit) : Hava trafik kontrol ünitesi, uçuş bilgi merkezi veya hava trafik hizmetleri rapor ofisi anlamlarında kullanılan genel bir terimdir. Havayolu (Airway) : Koridor şeklinde tesis edilmiş ve radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarıyla donatılmış bir kontrol sahası veya bu sahanın bir parçasıdır.

10 ALERFA: Bir uyarı durumunu belirtmek için kullanılan koddur.
Uyarı Hizmeti (Alerting Service) : Bir uçak için arama kurtarma hizmeti gerektiğinde ilgili kuruluşlara bilgi vermek ve istendiğinde bu kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla verilen hizmettir. Uyarı Durumu (Alert Phase) : Bir uçağın ve yolcularının güvenliğinden endişe duyulması durumudur.

11 Yedek Meydan (Alternate Aerodrome) : Uçuş planında belirtilen ve uçağın gideceği meydana inişin tavsiye edilmediğinde, gidebileceği diğer bir meydandır. İrtifa (Altitude) : Bir seviyenin, bir noktanın veya nokta kabul edilen bir cismin ortalama deniz seviyesinden ölçülen dikey mesafesidir. Yaklaşma Kontrol Ofisi (Approach Control Office) : Bir veya birkaç meydana iniş yapan kontrollü uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti sağlamak için tesis edilmiş ünitedir. Yaklaşma Kontrol Hizmeti (Approach Control Service) : İniş veya kalkış yapan kontrollü uçuşlara verilen hava trafik hizmetidir.

12 İlgili ATS Otoritesi (Appropriate ATS Authority) : Hava trafik hizmeti vermek yükümlülüğünde bulundukları hava sahaları için devletlerin belirlediği ilgili otoritedir. Apron : Bir kara meydanında uçakların yolcu, posta veya kargo yükleme ve boşaltmaları, yakıt alma, park etme veya muhafazası amacıyla düzenlenmiş belirli bir sahadır. Saha Kontrol Merkezi (Area Control Centre) : Kontrol sahaları içersinde kendi sorumluluğu altında bulunan kontrollü uçaklara hava trafik kontrol hizmeti sağlamak üzere tesis edilen bir birimdir.

13 ATS Yolu (ATS Route) : Hava trafik hizmetlerinin şartları gereği trafik akışını kanalize etmek için düzenlenmiş belirli bir yoldur. Esas Dönüş ( Base Turn) : Uçaklar tarafından ara yaklaşma sırasında uzaklaşma başı sonu ile son yaklaşma başlangıcı arasında yapılan dönüştür. Bu dönüşler tek yönde yapılır. Değiştirme Noktası (Change Over Point) : VOR İstasyonlarından alınan referanslarla tanımlanan ATS yolunun bir bölümünde seyrüsefer yapan bir uçağın, geçtiği İstasyondan almakta olduğu temel seyrüsefer referansları, önünde daha sonra geçeceği istasyona transfer etmesi gereken noktadır.

14 Kontrol Sahası (Kontrol Area) : Yeryüzeyi üzerindeki belirli bir limitten itibaren yukarı doğru uzanan bir kontrollü sahadır. Uçuş Seviyesi (Flight Level -FL) : Belirli bir basınç seviyesine, Hectopascal' a göre ölçülen ve birbirinden belirli basınç aralıklarıyla ayrılmış sabit atmosferik basınç yüzeyleri.

15 NOT 1 : Standart atmosfere göre kalibre edilmiş basınç tipi bir altimetre;
a)QNH altimetre ayarına bağlandığında irtifa gösterir. b)QFE altimetre ayarına bağlandığında QFE referans seviyesine nazaran yüksekliği gösterir (Bir meydanın barometrik basıncı uçağa QFE olarak bağlandığında, uçak o meydana İndiğinde altimetresi sıfır gösterir). c) Hectopascal basıncına bağlandığında uçuş seviyelerini belirtmek için kullanılır.

16 Uçuş Planı (Flight Plan) : Hava trafik hizmetleri birimine verilen ve bir uçağın tasarlanan uçuşuna veya uçuşun bir kısmına ait belirli bilgidir. Hava Tahmini (Forecast) : Belirli bir saha veya hava sahası bölümünde belirli bir zaman veya süre için meteorolojik şartlarda beklenen muhtemel değişikliklerin ifadesidir. Yükseklik (Height) : Bir seviyenin, bir noktanın veya bir nokta olarak kabul edilen bir cismin belirli bir yerden ölçülen dikey mesafesidir.

17 IFR : Aletle uçuş kurallarını gösteren semboldur.
IFR Uçuş (IFR Flight) : Aletle uçuş kurallarına göre yapılan uçuştur. INCERFA : Şüphe durumunu belirtmek üzere kullanılan semboldur.

18 Aletli Meteorolojik Şartlar (lnstrument Meteorological Conditions) : Görerek uçuş meteorolojik şartlan (VMC) için tespit edilen asgari değerlerden daha aşağı olan görüş, bulutlardan olan mesafe ve tavan olarak ifade edilen meteorolojik şartlardır. Diğer bir deyişle, aletle uçuş yapılmasını gerektiren meteorolojik koşulları belirtmek için kullanılan semboldür (IMC). Uluslararası NOTAM Ofisi (lnternational NOTAM Office) : Uluslararası düzeyde NOTAM alışverişi için bir devlet tarafından belirtilen ofistir.

19 Seviye (Level) : Uçuştaki bir uçağın dikey durumu ile ilgili yükseklik irtifa veya uçuş seviyesi olarak değişik anlamlarda kullanılan genel bir terimdir. Manevra Sahası (Maneuvering Area) : Meydanın apronlar hariç uçakların kalkış, iniş ve taksi hareketleri için kullandıkları kısımlardır. Harekat Sahası (Mouvement Area) : Manevra sahası ve apron(ları) içine alan, uçağın kalkış iniş ve taksi hareketi için kullanılan, meydanın bir bölümüdür.

20 İşletmeci (Operator) : Uçak operasyonu ile ilgili işlemleri üstlenen veya üstlenmeyi kabul eden kişi, kuruluş veya müessesedir. Kaptan Pilot (Pilot -in -Command) : Uçuş esnasında uçağın harekatı ve emniyetinden sorumlu pilottur. Rapor Noktası (Reporting Point): Bir uçağın konumuna göre rapor edebileceği belirli bir coğrafi mevkidir.

21 Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Rescue Co-ordination Centre) : Bir arama - kurtarma bölgesinde arama ve kurtarma operasyonlarının yürütülmesini koordine etmekten ve arama kurtarma hizmetlerinin etkili bir şekilde düzenlenmesinden sorumlu ünitedir. Pist (Runway) : Bir kara meydanında, uzunluğu boyunca uçakların kalkış ve iniş yapmaları için hazırlanmış dikdörtgen şeklinde belirli bir sahadır. Pist Görüş Mesafesi (Runway Visiual Range -RVR) Pist merkez hattı üzerindeki bir uçağın pilotunun, pist üzerindeki işaretleri veya pisti belirleyen ışıkları veya pist merkez hattını görebilme uzaklığıdır.

22 SIGMET Bilgisi (SIGMET Information) : Uçak operasyonlarının emniyetini etkileyebilecek varolan yada olması beklenen belirli hava olaylarının bir meteorolojik gözlem ofisi tarafından yayınlanan bilgisidir. Önemli Nokta (Significant Point) : Bir uçağın rotasının veya uçuş güzergahının tanımlanması ve diğer seyrüsefer ve ATS amaçları için kullanılan belirli bir coğrafik yerdir. Özel VFR Uçuş (Special VFR Flight) : Meteorolojik şartların, VMC' den düşük olduğu koşullarda, kontrol bölgeleri içinde ilgili hava trafik kontrol ünitesince müsaade edilen kontrollü bir VFR uçuştur.

23 Terminal Kontrol Sahası (Terminal Control Area) : Normal olarak bir veya daha fazla hava meydanı civarında bulunan ATS yollarının birleştiği yerde kurulan bir kontrol sahasıdır. Rota (Track) : Bir uçağın çizdiği yolun yer üzerindeki izdüşümü olup istikameti herhangi bir noktada Kuzeyden (hakiki, manyetik veya grid) derece olarak ifade edilir. Şüpbe (Belirsizlik) HaIi (Uncertaintly Phase) : Bir uçağın ve yolcuların emniyetinden şüphe edilmesi durumudur.

24 VFR : Görerek uçuş kurallarını belirtmek için kullanılan semboldür.
VFR Uçuş (VFR Flight) : Görerek uçuş kurallarına göre yapılan uçuştur. Görerek Uçuş Meteorolojik Şartları (Visiual Meteorological Conditions) : Görüş, bulutlara olan mesafe ve tavan olarak ifade edilen ve tespit edilen minimum değerlere uygun veya bunun üzerindeki meteorolojik şartlardır. VMC : Görerek uçuş meteorolojik şartları belirtmek için kullanılan semboldür.

25 Yol Noktası (Way -Point) : Saha seyrüseferi (RNAV) yapan bir uçağın saha seyrüseferi yolunu veya uçuş yolunu tanımlamak için kullanılan belirli bir coğrafik yerdir. Hava Trafik Hizmetlerinin Amaçları : a)Uçaklar arasındaki çarpışmayı önlemek, b)Manevra sahasındaki uçakların o sahadaki manialarla çarpışmalarını önlemek, c)Düzenli bir trafik akışını sürdürmek ve hızlandırmak, d)Uçuşların emniyetli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için faydalı tavsiye ve bilgileri sağlamak, e)Arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyan uçakla ilgili olarak, ilgili kuruluşları uyarmak ve istendiğinde bu kuruluşlara yardımcı olmaktır.

26 Hava Trafik Hizmetlerinin Kapsamı :
Hava trafik hizmetleri aşağıda belirtilen üç hizmeti kapsar a)Hava trafik kontrol hizmeti; 1)Saha kontrol hizmeti, 2)Yaklaşma kontrol hizmeti, 3)Meydan kontrol hizmeti, b)Uçuş bilgi hizmeti, c)İkaz hizmeti.Belirli hava sahası bölümlerinde veya belirli meydanlarda hava trafik hizmetlerinin sağlanması kararlaştırıldığında bu hava sahası bölümleri veya meydanlar, sağlanacak hava trafik hizmetlerine ilişkin olarak tanımlanacaklardır.

27 Belirli Hava Sahası Bölümlerinin Ve Belirli Meydanların Tanımlanması
FIR (Uçuş Bilgi Bölgesi) (Flight Information Region): İçinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen sınırları belirlenmiş bir hava sahasıdır. Kontrol Sahaları (CTA) ve Kontrol Bölgeleri (CTR) : IFR ve VFR uçuşlara hava trafik kontrol hizmetinin sağlanacağı hava sahası bölümleri, kontrol sahası veya kontrol bölgesi olarak belirtilecektir. Bir uçuş bilgi bölgesi içinde yer alan kontrol sahaları veya kontrol bölgeleri, bu uçuş bilgi bölgesinin kısımlarını oluşturacaktır. Kontrollü Meydanlar : Meydan trafiğine hava trafik kontrol hizmetinin sağlanması kararlaştırılan meydanlar, kontrollü meydanlar olarak belirtilecektir.

28 Kontrol Sahaları (CTA) :
Bir kontrol sahasının alt limitinin yüksekliği su veya yer seviyesinden 200 m (700 ft)' den az olmayacak şekilde tesis edilecektir.   Yüksek Hava Sahalarındaki Uçuş Bilgi Bölgeleri (UIR) veya Kontrol Sahaları (Upper CTA) : Uçuş bilgi bölgelerinin veya kontrol sahalarının sayılarını azaltmak, yüksek seviye uçuşlarının operasyonunu kolaylaştırmak için , istenildiğinde , eğer uygunsa, yüksek hava sahası birkaç alçak uçuş bilgi bölgesi veya kontrol sahasının, yan limitleri ile birlikte içine alacak şekilde tesis edilecektir.

29 Kontrol Bölgeleri (CTR) :
Kontrol bölgeleri yan limitleri, en azından IFR uçuşların aletli meteorolojik şartlarda (IMC) bir meydana geliş ve kalkışlarında kullanılan ve kontrol sahası içinde olmayan uçuş güzergahlarını kapsayacaktır. Kontrol bölgelerinin yan limitleri, bir meydanın veya ilgili meydanların merkezinden, yaklaşmanın yapılacağı yönde en az 9.3 km (5 NM) uzakta olacaktır . Eğer bir kontrol bölgesi bir kontrol sahasının yan limitleri içinde tesis edilmişse, bu kontrol sahasının dikey limiti yer yüzünden kontrol sahasının alt limitine kadar uzanacaktır .

30 ATS Hava sahasının Sınıflandırılması
Sınıf A : Sadece IFR uçuşlara izin verilir; Bütün uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti ve diğerlerinden ayırma sağlanır . Sınıf B : IFR ve VFR uçuşlara izin verilir. Bütün uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti ve diğerlerinden ayırma sağlanır. Sınıf C : IFR, VFR uçuşlara izin verilir ve bütün uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti verilir. IFR uçuşlara diğer IFR ve VFR uçuşlardan ayırma sağlanır. VFR uçuşlar diğer IFR uçuşlardan ayrılır ve diğer VFR uçuşlar hakkında trafik bilgisi alırlar.

31 Sınıf D : IFR, VFR uçuşlara izin verilir ve bütün uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti verilir. IFR uçuşlara diğer IFR uçuşlardan ayırma sağlanır ve VFR uçuşlar hakkında trafik bilgisi verilir, VFR uçuşlar diğer uçuşlar hakkında trafik bilgisi alırlar. Sınıf E : IFR ve VFR uçuşlara İzin verilir. IFR uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti verilir ve diğer IFR uçuşlardan ayırma sağlanır. Bütün uçuşlara mümkün olduğunca, trafik bilgisi sağlanır.

32 Sınıf F : IFR ve VFR uçuşlara İzin verilir .Bütün IFR uçuşlara bir hava trafik tavsiye hizmeti sağlanır ve bütün uçuşlar istendiğinde uçuş bilgi hizmeti alırlar. Sınıf G : IFR, VFR uçuşlara izin verilir ve istendiğinde uçuş bilgi hizmeti sağlanır.

33 HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETİ – ATC
Hava trafik kontrol hizmeti, çeşitli birimler tarafından aşağıdaki şekillerde sağlanacaktır; Saha kontrol hizmeti; Bir saha kontrol merkezi tarafından veya, Bir kontrol zone veya esas olarak yaklaşma kontrol hizmet sağlanmak üzere tespit edilmiş ve saha kontrol merkezi tesis edilmemiş kontrol sahalarının belli bir bölümünde yaklaşma kontrol hizmeti sağlayan birim tarafından sağlanır .

34 Yaklaşma kontrol hizmeti;
Yaklaşma kontrol hizmetinin fonksiyonlarını meydan kontrol hizmeti veya saha kontrol hizmetinin fonksiyonları ile tek bir birimin sorumluluğunda birleştirmek gerektiğinde veya arzu edildiğinde, meydan kontrol kulesi veya saha kontrol merkezi tarafından, Ayrı bir birimin tesisi gerektiğinde veya uygun görüldüğünde, yaklaşma kontrol ofisi tarafından sağlanır. Meydan kontrol hizmeti ; Meydan kontrol kulesi tarafından sağlanır.

35 Hava Trafik Kontrol Hizmetinin Yapılması
Hava trafik kontrol hizmetini sağlamak için bir hava trafik kontrol birimi; a) Her bir uçağın planlanmış hareketleri veya bunlardaki değişiklikler hakkındaki bilgiler ve her uçağın o andaki pozisyonu hakkındaki en son bilgilerle donatılmış olacaktır. b) Alınan bilgilerden uçakların birbirlerine göre bulundukları pozisyonları değerlendireceklerdir .

36 c) Kontrolü altındaki uçakların birbirleriyle çarpışmalarını önlemek, trafik akışını hızlandırmak ve devam ettirmek amacıyla müsaadeler ve bilgiler yayınlayacaktır. d) Gerektiğinde diğer birimlerle müsaadeleri koordine edecektir . (1) Bir uçağın kontrolünün diğer bir birimin kontrolü altındaki trafik ile problem yaratacağı durumlarda, (2) Bir uçağın kontrolünü diğer bir birime transfer etmeden önce müsaadeleri koordine edecektir

37 UÇUŞ BİLGİ HİZMETİ/FIS (FLIGHT INFORMATION SERVICE )
Uçuş Bilgi Hizmetinin Uygulaması : Uçuş bilgi hizmeti, bu bilgilerden faydalanabilecek bütün uçaklara ve Hava trafik kontrol hizmeti verilen; veya Kontrol hizmeti verilmeyen ancak ilgili hava trafik hizmet ünitelerince bilinen uçaklara sağlanacaktır. Hava trafik kontrol hizmetleri ve uçuş bilgi hizmetlerinin beraber sağlandığı hava trafik hizmet ünitelerinde, hava trafik kontrol hizmeti sağlanması gerekli olduğunda hava trafik kontrol hizmeti, uçuş bilgi hizmetine göre öncelikle sağlanacaktır.

38 Uçuş Bilgi Hizmetinin Amacı :
a) SIGMET bilgilerini, b) Seyrüsefer yardımcılarının çalışma durumundaki değişiklikler ile ilgili bilgileri, c) Kar, buz veya fazla miktarda suyun etkilediği meydan manevra sahalarının durumları ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere meydan ve meydandaki kolaylıkların (yardımcıların) durumlarındaki değişikliklerle ilgili bilgileri, d) İçinde insan olmayan serbest balonlarla ilgili bilgiler ve emniyeti etkileyebilecek diğer bilgileri kapsayacaktır.

39 2) IFR uçuşlara sağlanan uçuş bilgi hizmetinde, yukarıda özetlenenlere ilave olarak;
a) Kalkış, varış veya yedek meydanlarda, mevcut (o andaki) veya ilerisi için tahmin edilen hava durumları ile ilgili bilgileri, b) Kontrol sahaları veya kontrol sahaları dışında uçan uçakların birbirleriyle çarpışma tehlikelerine ait bilgileri, c) Deniz üzerindeki uçuşlarda, pilot tarafından talep edildiğinde ve mümkün olduğunda, bu sahada bulunan teknelerin (gemilerin) çağrı adları, pozisyonları, hakiki rotaları, hızları ile ilgili bilgileri kapsayacaktır.

40 iKAZ HiZMETi ( ALERTİNG SERVİCE )
İkaz hizmeti; 1)Hava trafik kontrol hizmeti sağlanan tüm uçaklara, 2)Uygulanabildiği kadar, uçuş planı doldurulmuş olan veya hava trafik hizmet birimlerince bilinen tüm uçaklara, 3)Kanunsuz girişime uğramış olduğu bilinen veya kanunsuz girişime uğramış olduğuna inanılan her uçağa, ikaz hizmeti sağlanacaktır . Uçuş bilgi merkezleri veya saha kontrol merkezleri, kontrol sahası yada uçuş bilgi bölgesi (FIR) içinde uçuş yapan bir uçağın emergency durumuyla ilgili tüm bilgileri toplayan ve bu bilgileri uygun kurtarma koordinasyon merkezine aktaran bir ünite olarak hizmet vereceklerdir

41 Uçağın Emergency Durumda Olduğunun Kabul Edilmesini Gerektiren Şartlar
1 Şüphe (Belirsizlik) Hali : Uçakla son telsiz teması kurulmasından sonraki 30 dakika içinde hiçbir telsiz bağlantısı kurulmadığında veya 30 dakika geçmiş olmasına rağmen telsiz bağlantısı sağlamak için yapılan girişim başarılı olmadığı zaman (hangisi daha önceyse), veya Bir uçak, son bildirdiği veya hava trafik hizmet ünitelerince hesaplanan muhtemel varış zamanına göre 30 dakika geçmiş olmasına rağmen iniş yapmadığı zaman, (hangisi daha sonraysa) şüphe hali ilan edilir.

42 2 Alarm Hali : 1)Şüphe hali safhasından sonra, uçakla muhabere bağlantısı kurmak için yapılan girişimler veya diğer kaynaklardan yapılan araştırmalar sonuçsuz kalıp, uçakla ilgili herhangi bir haber alınamadığı zaman, veya 2)İniş için müsaade verilmiş bir uçak, tahmini iniş zamanından sonraki 5 dakika içinde iniş yapmazsa ve muhabere bağlantısı yeniden kurulamadığı zaman, veya 3) Uçağın normal çalışmasının aksadığına ait bir bilgi alınmışsa ancak bu aksaklık uçağın her şartta inmesini gerektiren (mecburi iniş) bir aksaklık değilse (uçak ve uçağın içindeki kişilerin emniyetiyle ilgili hiçbir kaygı mevcut olmadığı durumlar dışında), alarm hali ilan edilir.

43 3 Tehlike Hali : 1) Alarm hali safhasından sonra, uçakla telsiz bağlantısı kurmak için yapılan girişimler ve daha geniş araştırmalar sonuçsuz kalıp uçağın tehlike içinde olması ihtimali kuvvetlendiği zaman, veya 2)Uçağın yakıtının bittiği veya herhangi bir meydana inmek için yetersiz olduğu düşünüldüğü zaman, veya 3)Uçağın normal çalışmasının aksadığına ait bir bilgi alınmış ve bu aksaklık uçağın her şartta inmesini gerektiren (mecburi iniş) bir aksaklık olduğu zaman, veya 4)Uçağın mecburi iniş yaptığı veya yapmak üzere olduğuna ait bir bilgi alındığı zaman, tehlike hali ilan edilir .

44 Yapılan ikaz, aşağıda verilen sıraya göre aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır;
Emergency şartlarına uygun olarak, ŞÜPHE, ALARM veya TEHLİKE hali, İkazı yapan şahıs ve teşkilat, Emergency' nin şekli, Uçuş planından alınan bilgiler, Son teması yapan ünite, zaman ve kullanılan frekans, Son pozisyon raporu ve nasıl alındığı, Uçağın renkleri ve belirgin işaretleri, Rapor eden ofis tarafından alınan. tedbirler, Diğer açıklayıcı bilgiler.

45 Acil Durum (Emergency)
Kanunsuz girişime uğrama durumu da dahil, acil durumda olduğu bilinen veya inanılan uçağa, diğer uçaklara nazaran öncelik verilecektir. Bir emergency durumla karşılaşan hava aracının pilotu, ATC biriminin özel bir kod kullanılmasını istemesi haricinde, transpondırına Mod A Kod 7700'ü ayarlayacaktır. İki yollu haberleşmesi kaybolan hava aracının pilotu, transpondırına Mod A Kod 7600'ü ayarlayacaktır. Kanunsuz bir girişimle karşılaşan hava aracının pilotu transpondırına Mod A Kod 7500'ü ayarlayacaktır.


"5.BÖLÜM HAVA TRAFİK HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları