Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geliştirilen Lise Matematik Dersi Öğretim Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geliştirilen Lise Matematik Dersi Öğretim Programı"— Sunum transkripti:

1 Geliştirilen Lise Matematik Dersi Öğretim Programı
Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 2011

2 Geliştirilen Lise Matematik Dersi Öğretim Programı
Genel Bakış: Eğitimde reform çalışmaları ve uygulamada yaşanan problemler 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler Geliştirilen Lise Matematik Öğretim Programının Tanıtımı

3 Öğrenme-Öğretme

4 Genel Bakış: Öğrenme sürecindeki
Engellerimizin Kritik Edilmesi Öğrenme kazanımlarının anlaşılamaması, Etkinliklerin anlaşılamaması, Ölçme değerlendirme sürecinin anlaşılamaması Dinamik öğrenme öğretme ortamının oluşturulamaması, Beceri kazanımlarına dayalı bilgiye ulaşılma sürecinin anlaşılamaması

5 Genel Bakış: Öğrenme-Öğretme Süreci
Tek yönlü iletişimin kurulması İki yönlü iletişimin kurulamaması

6 Genel Bakış: Yaratıcı öğrenme ortamının oluşturulması
Bireysel Destekleri Paylaşan Grup Etkinliklerinin Yapılandırılmasının kritik edilmesi

7 Genel Bakış: Öğrenme-Öğretme Süreci
Beceriye dayalı bilgi kazanımına ulaşılacak ders planının hazırlanması, öğrenme öğretme sürecinin tasarım ve yönetiminin kritik edilmesi

8 Genel Bakış: Öğrenme Öğretme Süreci
Öğrenciler öğrenme –öğretme ve değerlendirme süreci

9 Genel Bakış: Öğrenme Öğretme Süreci
Kritik düşünme beceri kazanımı

10 Genel Bakış: Öğrenme Yaklaşımının Kritik Edilmesi
Odaklanamama Kazanım-etkinlik uyumu Değerlendirememe Öğrencinin hiçbir şey öğrenememesi

11 Genel Bakış: Öğrenme-Öğretme Süreci
Beceriler, analitik beceriler, sosyal, davranışsal ve iletişim becerileri kazanımlarının kritik edilmesi

12 Genel Bakış: Öğrenme-Öğretme süreci
Öğrenciler dersi neden yaptıklarını ve bu dersin hangi becerilerinin gelişmesine katkısı olması gerektiğini bilmesi gerekiyor

13 Genel Bakış: Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğrenme herhangi bir yerde herhangi bir zamanda gerçekleşebilir Öğrenme bireysel farklılıklarla gerçekleşir

14 Genel Bakış: Öğrenme-Öğretme Süreci
Sınıf deneyimlerimizin paylaşıldığı ortam olmalı, zorla bilginin yüklendiği bir ortama dönüşmemeli

15 Genel Bakış: Öğrenme-Öğretme Süreci
Birlikte Olabilmek, Birlikte Çalışabilmek, Birlikte Öğrenebilmek

16 Eğitimde Gelecek Eğitim kurumlarımızın amacı, beceri, bilgi ve yetenek kazanımı olması gerekirken, sınav olmuştur.

17 Eğitimde Gelecek Derin bir kültürden süzülerek gelen toplumumuz, neden bu yetenekleri ortaya çıkaramıyor?

18 Albert Einstein 1878-1955 Eğitimde Gelecek
Albert Einstein ne diyor. Bakınız. ‘’Çocukların düşünme becerilerinin geliştirilebilmesi için önce biz büyükler onların beyinlerini aktif hale getirecek ve düşünmelerini sağlayacak sorular sormayı bilmeliyiz’’ Albert Einstein

19 Eğitimde Gelecek Bilim ve eğitin tarihine baktığımız zaman, bazı dönüm noktalarda sürekli değişimin birikimiyle değişimi hızlandıran, anlamlandıran hissedilir hale getiren insanlığı bir başka ufka yönlendiren gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yine, değişim ve dönüşüm insanlığın tümü için aynı sonuçlar doğurmadığını biliyoruz.

20 Eğitimde Gelecek Örnek, 18. yüzyıl aydınlanma çağıdır. 17. yüzyılda başlayan bilim devriminin teknolojik gelişmeyi hızlandırması batıdaki büyüme boyutlanmıştır. Avrupa dünyaya egemen olmuş. Bilinmeyen yönlere ve yeni dünyaya ulaşmıştır. O dönem yeni dünyanın nimetlerine ulaşan Avrupalı ile ulaştıkları yerin eski sahipleri farklı değişimlerin etkisi altında kalmışlardır.

21 Eğitimde Gelecek Öğrenci, değişim ve dönüşümlerin bütün insanlığı kapsayan ve aynı sonuçları veren bir olgu olmadığını kavrayacak bir eğitim almalıdır.

22 Eğitimde Gelecek 20.yüzyılda çağdaş uygarlık yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Bu süreçte bilim ve teknikte gelişmeler gözlemleniyor. Toplumu besleyen ve onu geliştiren eğitim ve kültürü devletlerin en öncelikli yatırım alanlarında yer almıştır.

23 Eğitimde Gelecek Bu süreç yeni bir yaşamın müjdeleyicisi olmuştur.
Ancak, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Türkiye dahil 23 ülkenin katılımıyla Ekonomik İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı (OECD) Eğitim Müdürleri tarafından gerçekleştirilen Uluslar arası Öğrenme ve Öğretme Araştırması(TALİS), TÜRKİYE ULUSAL RAPORU, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara 2010.

24 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
21. yüzyıl dünyası, geleceğimizi derinden etkileyecek benzeri bugüne dek hiç görülmemiş bir değişim yaşıyor. Bilim, matematik, teknoloji ve eğitim etkileşimi

25 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Böyle bir değişim sürecinde; Öğrencilerimizi yarının yaşam koşullarına hazır olacak şekilde yetiştirmemiz bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu amaçla gençleri, değişen ve farklılaşan dünya koşullarında kendi ihtiyaçlarını karşılayarak modern dünyaya uyum sağlayabilecek onu şekillendirebilecek biçimde yetiştirmeliyiz. Değişen dünyamızda, yaşamın bütün alanlarında bilgiyi kullanabilen insana olan gereksinme giderek artmaktadır.

26 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Bilgiye erişimin bu kadar kolaylaştığı dünyamızda artık bilgiyi ezberleyen, kuralları bilen insan ihtiyacı yerine, bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi problem çözme sürecinde kullanabilen, farklı disiplinlere uygulayabilen, varsayımda bulunabilen, genelleme yapabilen, analitik düşünebilen ve karşılaştığı problemleri akıl yürütme ile modelleyebilen insana bırakmıştır

27 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Eğitimde öğrenme ve öğretme uygulamaları sürekli değişirken ölçme-değerlendirme anlayışımızın değişmemesi beklenemez.

28 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
“Öğrenme kazanımları öğrenme düzeylerini belirler” bu nedenle, “İnsanın öğrenme kazanım düzeyleri nasıl ölçülürse öğrenme o şekilde şekillenir”

29 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Öğrencilerimizde çağın gereksinimlerine uygun becerileri geliştirmek istiyorsak ölçme ve değerlendirme anlayışı da bu doğrultuda şekillendirmeli ve geliştirtmelidir. Bu nedenle, Küreselleşme ve değişim, geleneksel öğretim yaklaşımlarını yeni öğretim yaklaşımlarına bırakmıştır.

30 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Müfredat Programının temelleri
Böyle bir değişim sürecinde bilgiye nasıl ulaşabiliriz. Anlamayı, düşünmeyi, öğrenmeyi, bilgiyi kullanmayı nasıl öğrenebilir ve öğretebiliriz?

31 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Müfredat Programının temelleri
Bu süreç, yaratıcı düşünme ve davranış yeteneğini, İletişim becerilerini öne çıkarmıştır. Gelecek ve eğitim, eğitimde reform çalışmaları, küresel değişim, eğitim yaklaşımları, eğitim programlarının felsefesini ön plana çıkarmıştır.

32 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Bu değişim, kaçınılmaz olarak alan öğretim programlarının da bu eksen çerçevesinde şekillendirilmesini ve geliştirilmesini beraberinde getirmiştir.

33 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik ve Eğitim Etkileşimi
Matematiğin, somutlaştırılması ve soyutlaştırılmasındaki dinamik etkileşimi, yaşam ile olan ilişkisini açığa çıkarabilinmek için matematiksel dili çok iyi kullanabilmeliyiz. Somut kavramların soyut olarak transfer edilebilmesi önemli bir öğrenme kazanımıdır.

34 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik ve Eğitim Etkileşimi
Bu nedenle, Matematik eğitimin daha iyi yapılandırabilmesi ve yaşama transfer edebilmesi, ancak Küresel değişim ve gelişimin matematik ve yaşam arasındaki etkileşimin derinliğine çok iyi gözlenmesi, analiz edilmesi ve sentezi ile ulaşılacak sonuçların matematiksel dille ifade edilmesine bağlıdır.

35 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Müfredat Programının temelleri
Bu temel karakteristik özelliklerinin sürecini aşağıdaki gibi modelleyebiliriz.

36 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Müfredat Programının temelleri Somutlaştırma 1 Soyutlaştırma Soyutlaştırma Somutlaştırma Somutlaştırma 2 Somutlaştırma 3 Somutlaştırma 4 Somutlaştırma n Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu 36

37 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Müfredat Programının temelleri Somut kavram 2 Somut kavram 3 Somut kavram 1 Matematik yalnız matematikçiler için değildir. Somut kavram 4 Somut kavram n Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu 37

38 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Müfredat Programının temelleri
Değişen dünyamızda, matematiği anlayan, matematik yapan ve uygulamaya koyanların, geleceği şekillendirmede daha çok seçeneğe sahip olacakları bilinmektedir.

39 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Müfredat Programının temelleri
Matematik eğitimi, aslında, matematiği öğrenme ve öğretme sürecindeki matematiksel düşünme becerilerine dayalı çalışmaları kapsar.

40 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
21.Yüzyılda Eğitimde Genel Eğilimler ve Yenilikler: Matematik Öğretim programlarının yapısı ve Yaklaşım Felsefesi Matematik öğretim programları, hızlı değişimlerin yaşandığı dünyamızda, öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları matematiksel bilgi, düşünme beceri ve tutumlarına dayalı yeteneklerini geliştirmelerini, öğrenme öğretme sürecindeki kazanımlarını yaşamla ilişkilendirebilmelerini, günlük ve yaşamsal problemlerini çözebilmelerini, hedefler. Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

41 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Bunun yanında temel matematiksel becerileri gelişmiş, kendisi ve toplum ile barışık, tarafsız düşünebilen üretken bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

42 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Matematik öğretim programı, “Uygun öğrenme ortamları oluşturulduğunda her öğrenci matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayandırılmıştır

43 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Programı Öğrenme Kazanımları Keşfetme, merak ve sorgulama, Deney ve gözlem yapma, Verileri sınıflandırma, Kavrama ulaşma, Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirme, Matematiksel dilde ifade edebilme, Uygulama yapma, Farklı yollarda problemler çözme. Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

44 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
program matematik sınıflarını matematiğin sunulduğu değil, matematiğin yapıldığı aktif öğrenme ortamlarına dönüştürülmesini hedeflemektedir

45 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
PROGRAMIN YAKLAŞIMI Benimsenen kavramsal yaklaşımla; öğrencilerin somut deneyimlerinden, sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır

46 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
PROGRAMIN TEMEL ÖĞELERİ Geliştirilen program ile öğrencilerin bir yandan ortaöğretim seviyesinde matematik konularını öğrenirken bir yandan da bazı temel becerileri geliştirmeleri amaçlanmıştır.

47 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Beceriler Problem Çözme Becerisi İlişkilendirme Becerisi İletişim Kurma Becerisi Matematiksel Modelleme Becerisi Akıl Yürütme Becerisi Sosyal, Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Beceriler

48 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
TEKNOLOJİSİNİN MATEMATİK SINIFLARINA ENTEGRASYONU programda, yeni bir öğrenme kültürünün geliştirilebilmesi için teknolojinin matematik sınıflarına bir öğretme aracı olarak değil de bir öğrenme aracı olarak entegrasyonu hedeflenmiştir

49 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
POGRAMDA EĞİTİM METODOJİLERİNİN MATEMATİK SINIFLARINA ENTEGRASYONU HEDEFLENMİŞTİR

50 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:
Matematik Programı Öğrenme Kazanımları Öğrenme kazanımları, bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencinin neleri bileceğinin, neleri kavrayacağının ve neleri yapabileceğinin açık, gözlenebilir ve ölçülebilir biçimde tanımlanma şeklidir. Öğrenme kazanımı ders içeriği ya da öğretmenin ne yapmak istediğini belirten ifadeler değildir. Öğrenme kazanımlarının belirlenmesinin en önemli yararı, öğrencinin neyi öğrenmesi gerektiği ve öğrendiği şeyi nasıl uygulamaya taşıyacağı konusunda net ifadeler sunmasıdır.

51 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Programı Öğrenme Kazanımları Öğrenme kazanımları öğretmek temelli bir anlayıştan öğrenme temelli bir anlayışa dönüşümü vurgular. Bir başka ifade ile, geleneksel öğreten merkezli yaklaşımdan öğrenci merkezli yaklaşıma dönüşümüdür. Öğrenci merkezli öğrenme, öğrenme-öğretme değerlendirme ilişkisine ve öğrenmenin programlanması, sürdürülmesi ve ölçülmesi bağlantısına odaklanmayı gerekli kılar. Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

52 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Matematik Programı Öğrenme Kazanımları Öğrenme kazanımı ders içeriği ya da öğretmenin ne yapmak istediğini belirten ifadeler değildir. Öğrenme kazanımlarının belirlenmesinin en önemli yararı, öğrencinin neyi öğrenmesi gerektiği ve öğrendiği şeyi nasıl pratiğe dönüştüreceği konusunda net ifadeler sunmasıdır. Öğrenme kazanımları dersi verecek öğretmenler tarafından yönetilir ve yönlendirilir. Öğrenme kazanımları dersin seviyesine göre hazırlanmalıdır. Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

53 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Etkinlik Tasarımı Öğretim programı, matematiksel bilginin öğretmenden öğrenciye doğrudan aktarılması yerine öğrenci tarafından inşa edilmesini esas almaktadır. Bu nedenle hazırlanan etkinlikler hazır bilgileri öğrenciye aktarır nitelikte olmamalıdır. Etkinlikler merak uyandıracak nitelikte olmalıdır. Bu nedenle öğrenilmesi istenen özellikler, ilişkiler ve kavramlar ilgi çekici bir yaklaşımla sistemli ve planlı bir şekilde etkinliklere yansıtılmalıdır.

54 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Etkinlik Tasarımı Bu nedenle, kazanımlar için uygun ve öğrenciler için üst düzey becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler hazırlanarak geliştirilmelidir Kazanımlara ulaşma, gelişimsel süreci kapsadığından, karmaşık özellik taşır. Bu bağlamda kazanımlara uygun geliştirilecek dinamik etkinlikler kazanımlara ulaşma sürecini kolaylaştırılabilir.

55 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Öğrenme Öğretme Ortamının Yapılandırılması ve Yönetimi Öğrencilerin kazanımlara ulaşabilmeleri için öncelikle becerilerini geliştirebilecek dinamik modellerin tasarımları yapılmalıdır. Çünkü, matematiksel modelleme, hayatın her alanındaki problemlerin doğasındaki ilişkileri çok daha kolay görebilmemizi, onları keşfedip aralarındaki ilişkileri, matematik terimleriyle ifade edebilmemizi, sınıflandırabilmemizi, genelleyebilmemizi ve sonuç çıkarabilmemizi kolaylaştıran dinamik yöntemlerden biridir.

56 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Öğrenme Öğretme Ortamının Yapılandırılması ve Yönetimi Bu süreçte öğretmen, öğrencilere açık uçlu sorular sormalı ve cevapları beklemeli, yüksek seviyede düşünmeye teşvik edilmeli ve diğer arkadaşlarıyla diyalog kurma fırsatı verilmeli, gerektiğinde öğrencilere çalıştıkları modelleri geliştirme fırsatı verilmeli, işbirliği ve dayanışma gibi olumlu anlayışları benimsemeli ve sınıfta öğrenciye kendini ifade edebileceği rahat bir ortam sunulmalıdır. Matematik dersinde öğretmenler, sınıf ortamına öğrencilerin düşünme becerilerinin kazanabilmeleri, bilgiyi geliştirme ve etkin uygulayabilmeleri için öğretmen yaratıcı materyallerle destek vererek kavramsal öğrenmelerine yardımcı olmalıdırlar.

57 Öğrencilerin kazanımlara Ulaşma Düzeylerinin Belirlenmesinin Önemi
21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Öğrencilerin kazanımlara Ulaşma Düzeylerinin Belirlenmesinin Önemi Ölçme, matematiği öğrenme öğretme sürecinde öğrencinin hem duyuşsal hem de bilişsel gelişim açısından nasıl geliştiğini ortaya çıkaran bir sürecin uygulanmasıdır. Ölçmede ilki üst düzey düşünme süreçlerini, ikincisi ise sarmal yapı içinde düşünme sürecinin geliştirilmesi esasına dayanır. Bunun için farlı ölçme yaklaşımlarının izlenmesi verimliliği arttıracaktır.

58 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Bu iki süreç öğrenci gelişiminin yıllar içinde kazanımlar bazında izlenmesini zorunlu kılmıştır. Bunun için: Öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin farklı modellerle ve farklı değerlendirmelerle irdelenmelidir. Kazanıma ulaştı ya da ulaşamadı kararı ve buna bağlı olarak öğrencilere verilen alıştırmalar sonucu, özellikle kazanıma ulaşamayan öğrencilerin gelişeceğini ve öğreneceğini düşünmek yalnızca ezbere dayalı bilgilerin kullanıldığı durumlar için geçerli olacaktır.

59 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Değerlendirme: Öğrencilerin kavramlar, beceriler, süreçler ve uygulamalar hakkındaki performansının ve anlamalarının ölçülüp değerlendirildiği çalışmalardır. Öğretmen bu aşamadan elde ettiği dönütleri kullanarak kendi öğretme sürecini yeniden yapılandırabileceği gibi öğrencilerine eksikleri konusunda da dönütler verme fırsatı yakalar.

60 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Açık uçlu sorularla öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri değerlendirilebilir. Öğrencilerin beceri gelişim düzeyleri zaman sürecine dayalı olarak irdelenmelidir. Kazanımlar bazında öğrenci beceri gelişiminin izlenmesi, değerlendirme sürecini kolaylaştıracaktır. Tek soruyla, öğrencinin kazanıma ulaştı ya da ulaşamadı yargısında bulunmak son derece hatalı değerlendirme olur. Aynı şekilde, benzer soruların ya da etkinliklerin verilmesi uygun bir yaklaşım olmayacaktır. Özellikle testlerde kullanılan sorulara benzer sorular üzerinde alıştırma yapılması öğrencinin kavramsal gelişmeye katkısının olmadığı bilinmektedir.

61 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Öğretmenden bu aşamada çoklu ölçme-değerlendirme yaklaşımları kullanması beklenmektedir. Bu aşamada yapılan değerlendirme faaliyetlerinin bir diğer yönü de öğrencilerin kendi kendilerini ve arkadaşlarının etkinlikteki performansını değerlendirmesidir.

62 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Örneğin,‘’Bir bağıntıyı açıklar, şema ile gösterir ve bağıntının grafiğini çizer.’’ kazanımı için öğretmen öğrenme öğretme sürecinin başında hemen kazanım işlemlerinin algoritmasını öğrencilere aktarması ve öğrencilerin bu algoritmayı çeşitli farklı bağıntılar için uygulamasıdır. Burada en büyük hata, kazanımın algoritmik işlem becerisi olarak yorumlanmasıdır. Sonuçta kazanım ifadesindeki bilgi, öğrenme çıktısı olarak gündeme gelecek, öğrenciler de ilgili bilginin öğretmenler tarafından doğrudan kendilerine aktarılıp aktarılmadığına bakarak ‘’ilişki kurma’’ sürecine odaklanmayacaktır.

63 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler
Burada ısrarla vurgulanması gereken süreç, becerilerin geliştirilmesi olmalıdır. Bunun için öğrenme öğretme sürecinde etkinlikler bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine yönelik yönetilmelidir. Matematik dersinde verilen kazanımlara göre önerilen etkinlikler, matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri öğrenciye kurdurulabilecek şekilde yönetilmelidir.

64 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Değişim
Matematik dersinde verilen kazanımlara göre önerilen etkinlikler, matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri öğrenciye kurdurulabilecek şekilde yönetilmelidir.

65 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler: Değişim
Örneğin, ‘’Bağıntı ile fonksiyon arasındaki ilişkiyi modelleyerek açıklar.’’ kazanımı için, bağıntı ile fonksiyon arasındaki ilişkinin kurulabilmesini kolaylaştıracak biçimde bir etkinlik hazırlanması önerilebilir.

66 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Matematik öğrenme ve öğretme pratikleri sürekli değişirken ölçme-değerlendirme anlayışımızın değişmemesi beklenemez. “öğrenenin kazanım düzeylerinin ölçülme şekli öğrenme yaklaşımını belirler.

67 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Matematiksel kavram ve beceriler geliştirilirken, öğrencilerin duyuşsal gelişimi de göz önünde bulundurulmalıdır. Matematik alanında tutum, öz güven, matematikte kendine yetme becerisi ve matematik kaygısı duyuşsal boyutu içermektedir.

68 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Bilgisayar cebir sistemleri ve dinamik matematik yazılımlarının etkileşimli özelliklerinden yararlanmalıdırlar.

69 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Böylece matematik sınıfları öğrencilerin matematiksel ilişkileri araştıracakları birer laboratuara dönüşebilecektir.

70 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Bu programın başarı ile uygulanmasında bir takım stratejiler dikkate alınmalıdır. Temelde öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine koyan bu programda öğrencinin etkinliklere etkin katılımı, sahip olduğu ön bilgi, beceri ve deneyimlerin yeni öğrenilecek konularla ilişkilendirilmesi esas alınır.

71 Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır
21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Öğretim Somut Deneyimlerle Başlamalıdır Anlamlı Öğrenme Amaçlanmalıdır Matematik Bilgileriyle İletişim Kurmalıdır İlişkilendirme Önemsenmelidir Öğrenci Motivasyonu Dikkate Alınmalıdır Teknoloji Etkin Kullanılmalıdır Grup çalışmaları önemsenmelidir

72 Konuların Öğretiminde İzlenecek Aşamalar
21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Konuların Öğretiminde İzlenecek Aşamalar Giriş / Merak Uyandırma Keşfetme Açıklama Derinleşme Değerlendirme

73 21.Yüzyılda Eğitimde Değişen ve Gelişen Eğilimler:Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Öğrenme Öğretme Sürecinde Etkinliklerin Yönetimi

74 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
21.Yüzyılda Eğitimde Genel Eğilimler ve Yenilikler: Matematik Öğretim programları Keşfetme, merak ve sorgulama, Deney ve gözlem yapma, Verileri sınıflandırma, Kavrama ulaşma , Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirme, Matematiksel dilde ifade edebilme, Uygulama yapma, Farklı yollarda problemler çözme matematik müfredat programın temel bileşenlerle olan ilişkilerini belirleyen yöntemsel işlemlerdir. Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

75 21.Yüzyılda Eğitimde Genel Eğilimler ve Yenilikler: Bilgi ve Beceriler
Bilgi ve Anlama: Derslerde konu içeriğ(bilgi), kavram ve anlama Düşünme. Aşağıdaki gibi kritik ve yaratıcı düşünme becerilerini kapsar. Planlama becerisi(problemi anlama, problem çözümü için plan yapmak); Matematiksel yöntemlere dayalı işlem yapma becerileri(planı icra etmek, problem çözümünü yeniden gözden geçirmek); Kritik \yaratıcı düşünme(sorgulama, problem çözme) Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

76 21.Yüzyılda Eğitimde Genel Eğilimler ve Yenilikler: Bilgi ve Beceriler
İletişim. İletişim, matematiksel fikirler ve bilinenlerin görsel ve yazılı olarak, sayıları, sembolleri, resimleri, grafikleri, diyagramları ve söcükleri kullanarak ifade etme becerilerini kapsar. Uygulama. Bilgi ve becerilerin çeşitli alanlarda ilişkilendirilmesi ve kullanılmasıdır. Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

77 Başarı Planı: Lise Matematik 9-12.Sınıflar
Kategoriler % 50 – 59 (Seviye 1) % 60 – 69 (Seviye 2) % 70 – 79 (Seviye 3) % 80 – 100 (Seviye 4) Bilgi ve Anlama- Herbir derste gereksinim duyulan konular(bilgi) ve kavramsal anlamlandırma ve önemi(anlama) Öğrenci: Bilgi ve içerik Sınırlı sayıdaki bilgiyi ispatlar. Belirli sayıda bilgileri ispatlar. Önemli sayıdaki bilgileri ispatlar. Bilgileri bütünüyle ispatlar. Matematiksel kavramları anlama Sınırlı sayıdaki kavramları ispatlar. Belirli sayıdaki kavramları ispatlar. Önemli sayıdaki kavramları ispatlar. Kavramları bütünüyle ispatlar. Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

78 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
Düşünme- Kritik ve yaratıcı düşünme becerilerni ve/veya yöntemsel işlemleri kullanma Öğrenci: Planlama becerisini kullanma -Problemi anlama -Problemi plan yaparak çözmek geçerli planlama becerilerini sınırlı sayıda kullanır geçerli planlama becerilerini bellirli sayıda kullanır geçerli planlama becerilerini önemli sayıda kullanır geçerli planlama becerilerini bütünüyle kullanır Yöntemsel işlem becerileri kullanma -planı icra etme -çözümü yeniden gözden geçirme yöntemsel işlem becerilerini sınırlı sayıda kullanır yöntemsel işlem becerilerini bellirli sayıda kullanır yöntemsel işlem becerilerini önemli sayıda kullanır yöntemsel işlem becerilerini bütünüyle Matematiksel yöntemlere dayalı kritik/yaratıcı işlemleri kullanır (problem çözme, sorgulama vb. gibi) matematiksel yöntemlere dayalı kritik/yaratıcı işlemleri sınırlı sayıda kullanır matematiksel yöntemlere dayalı kritik/yaratıcı işlemleri belirli sayıda kullanır matematiksel yöntemlere dayalı kritik/yaratıcı işlemleri önmeli sayıda kullanır matematiksel yöntemlere dayalı kritik/yaratıcı işlemleri bütünüyle Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

79 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
Kategoriler % 50 – 59 (Seviye 1) % 60 – 69 (Seviye 2) % 70 – 79 (Seviye 3) % 80 – 100 (Seviye 4) İletişim- Farklı formlardaki anlamları bütünüyle ifade etme Öğrenci: Matematiksel düşünmeye dayalı yaratıcı fikirleri oluşturur ve ifade eder matematiksel düşünmeye dayalı yaratıcı fikirleri sırlı sayıda oluşturur ve ifade eder matematiksel düşünmeye dayalı yaratıcı fikirleri belirli sayıda matematiksel düşünmeye dayalı yaratıcı fikirleri önemli sayıda matematiksel düşünmeye dayalı yaratıcı fikirleri bütünüyle Farklı dinleyiciler için sözel, görsel ve yazılı formda ve sunu yaparken İletişim kurma farklı dinleyiciler için sözel, görsel ve yazılı formda ve sunu yaparken sınırlı sayıda iletişim kurar belirli sayıda iletişim kurar önemli sayıda iletişim kurar bütünüyle iletişim kurar Disiplinle ilgili terim ve terminolojileri sözel, görsel ve yazılı formda kullanır disiplinle ilgili terim ve terminolojileri sınırlı sayıda sözel, görsel ve yazılı formda kullanır disiplinle ilgili terim ve terminolojileri belirli sayıda sözel, görsel ve yazılı formda kullanır disiplinle ilgili terim ve terminolojileri önemli sayıda sözel, görsel ve yazılı formda kullanır disiplinle ilgili terim ve terminolojileri sözel, görsel ve yazılı formda bütünüyle kullanır Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

80 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
Uygulama- Bilgi ve becerileri çeşitli alanlarda ilişkilendirerek kullanır Öğrenci: Aşina olduğu şartlarda bilgi ve becerileri uygular aşina olduğu şartlarda sınırlı sayıda bilgi ve becerileri uygular aşina olduğu şartlarda belirli sayıda bilgi ve becerileri uygular aşina olduğu şartlarda önemli sayıda bilgi ve becerileri uygular aşina olduğu şartlara bilgi ve becerileri bütünüyle uygular Bilgi ve becerileri yeni şartlara transfer eder bilgi ve becerileri yeni şartlara sınırlı sayıda transfer eder bilgi ve becerileri yeni şartlara belirli sayıda transfer eder bilgi ve becerileri yeni şartlara önemli sayıda transfer eder bilgi ve becerileri yeni şartlara bütüyle transfer eder Bilgiyi hem kendi disiplini içinde, hem diğer diplinlerde ve hemde günlük yaşamda çeşitli koşullarda ilişkilendirir bilgiyi hem kendi disiplini içinde, hem diğer diplinlerde ve hemde günlük yaşamda çeşitli koşullarda sınırlı sayıda ilişkilendirir kendi disiplini içinde, hem diğer diplinlerde ve hemde günlük yaşamda çeşitli koşullarda belirli sayıda ilişkilendirir kendi disiplini içinde, hem diğer diplinlerde ve hemde günlük yaşamda çeşitli koşullarda önemli sayıda ilişkilendirir kendi disiplini içinde, hem diğer diplinlerde ve hemde günlük yaşamda çeşitli koşullarda bütünüyle ilişkilendirir Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

81 Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
Teşekkür Ederim… Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu


"Geliştirilen Lise Matematik Dersi Öğretim Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları