Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Planlamanın İnsan Tarafı: Karar Verme ve Kritik Düşünme Bölüm 6 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 6 - 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Planlamanın İnsan Tarafı: Karar Verme ve Kritik Düşünme Bölüm 6 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 6 - 1."— Sunum transkripti:

1 Planlamanın İnsan Tarafı: Karar Verme ve Kritik Düşünme Bölüm 6 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 6 - 1

2 Bölüm 6: Planlamanın İnsani Tarafı 1.Karar Verme Nedir? 2.Bilişsel ve Duygusal Süreçler Karar Vermeyi Nasıl Etkiler? 3.Karar Vermede Stratejik Yaklaşımı Nasıl Uygulayabiliriz? 4.İnsanlar Tamamlanmamış Bilgiyle Nasıl İyi Kararlar Alabilir? 5.Kritik Düşünme Becerilerinizi Nasıl Geliştirirsiniz ve Nasıl Daha İyi Kararlar Alabilirsiniz? 6.İK Kritik Düşünme ve Karar Vermeyi Desteklemek İçin Ne Yapabilir? 7.Kritik Düşünme ve Karar Vermeyi Geliştirmek İçin Biz Ne Yapabiliriz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 6 - 2

3 1.Karar Verme Nedir? Karar Verme  Düşünce, duygu ve nörolojik fonksiyonlardan oluşan; sonucunda bir yargıya varılan veya alternatiflerinden birinin seçildiği bilişsel, duygusal ve nöro-psikolojik süreçtir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Karar Vermenin Tanımı Neleri İçerir?: Bilgi toplama Bilgiyi değerlendirmek ve bilgiye tepki vermek Duygusal cevaplara bilgiyi dahil etme Alternatifleri değerlendirme Risk ve belirsizliğe tepki gösterme ve yanıt verme Bir yargıya varma veya bir aksiyon seçme. Neleri İçerir?: Bilgi toplama Bilgiyi değerlendirmek ve bilgiye tepki vermek Duygusal cevaplara bilgiyi dahil etme Alternatifleri değerlendirme Risk ve belirsizliğe tepki gösterme ve yanıt verme Bir yargıya varma veya bir aksiyon seçme. 6 - 3

4 1.What Is Decision Making? Programlanabilen Kararlar  doğaları gereği rutindir ve belli bir sıklıkta gerçekleşir. –Organizasyon içinde her şey yolunda gidiyorsa gerçekleşir  kolay, kusursuz ve maliyeti düşük. Programlanabilen Kararlar  doğaları gereği rutindir ve belli bir sıklıkta gerçekleşir. –Organizasyon içinde her şey yolunda gidiyorsa gerçekleşir  kolay, kusursuz ve maliyeti düşük. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Kararların Türleri Programlanmayan Kararlar  rutin değildir ve/veya bir bilgi veya duruma özgüdür. –Pek sık gerçekleşmez, değerlendirmesi daha uzun zaman alır, bazen birçok insan ve paydaş dahil olur. –Personel, zaman ve para anlamında önemli kaynaklar gerektirir. Programlanmayan Kararlar  rutin değildir ve/veya bir bilgi veya duruma özgüdür. –Pek sık gerçekleşmez, değerlendirmesi daha uzun zaman alır, bazen birçok insan ve paydaş dahil olur. –Personel, zaman ve para anlamında önemli kaynaklar gerektirir. 6 - 4

5 Programlanabilen ve programlanamayan kararlar 1.Programlanamayan kararlara örnekler Yeni bir ürünle ilgili yatırım kararı İşçilere zam yapmak Şirketin logo veya websitesinde değişiklik yapma kararı 2. Programlanabilen kararlara örnekler Bilgisayarınızı açmak Masada oturmak vs. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 6 - 5

6 1.What Is Decision Making? 1.Sizce karar verme süreci neden düşünce ve duyguları içerir? 2.Hayatınızda verdiğiniz bir kararı düşünün. Durum ve seçimleriniz hakkındaki düşünceleriniz ve hisleriniz nelerdi? 3.Bu sene vermeniz gereken üç tane programlanamayan karar düşünün. Her bir karara özgü şeylerin neler olduğunu tarif edin. Seçimler yapmak için hangi bilgilere ihtiyacınız olacak? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 6 - 6

7 2.Bilişsel ve Duygusal Süreçler Karar Vermeyi Nasıl Etkiler? Karar verme şunları içerir: –Sebep ve mantık. –Ayrıca sebep ve mantığın nasıl uygulanacağı. Duygu ve sezgilerimizin karar vermemizi nasıl etkilediğini bilmek önemlidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 6 - 7

8 2.Bilişsel ve Duygusal Süreçler Karar Vermeyi Nasıl Etkiler? Şemalar  Bilgiyi aldığımızda, onu anlamamıza ve zihinsel olarak sınıflandırmamıza imkan tanıyan, akıllarımızdaki kavramsal çerçeve. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Karar Vermede Sebep ve Mantık Yeni bilgilerle nasıl baş edebiliriz? –Yerleşme  yeni bilgilere, yeni şemalara ve bilginin anlaşılmasının yeni yollarının bulunabilmesine imkan tanıyan, kişinin bilişsel sınıflandırma sistemi. –Asimilasyon  yeni bilginin var olan bilişsel sınıflandırma sistemine entegre edilmesi veya buna zorlanma süreci. Yeni bilgilerle nasıl baş edebiliriz? –Yerleşme  yeni bilgilere, yeni şemalara ve bilginin anlaşılmasının yeni yollarının bulunabilmesine imkan tanıyan, kişinin bilişsel sınıflandırma sistemi. –Asimilasyon  yeni bilginin var olan bilişsel sınıflandırma sistemine entegre edilmesi veya buna zorlanma süreci. 6 - 8

9 2.Bilişsel ve Duygusal Süreçler Karar Vermeyi Nasıl Etkiler? Tanım  genellikle katı ve değiştirilmesi zor aşırı basitleştirilmiş fikir veya inançlar. Genellikle insanlara uygulanır  Belli bir grubun tüm üyelerine ortak özellikleri atfeden basitleştirilmiş şemalar. Otomatik, bilinçli efor gerektirmez, çoğu zaman yıkıcıdır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Kalıplar Hale Etkisi Daha önceki olumlu bir deneyime odaklanarak bir şeyleri veya bazı kimseleri daha olumlu değerlendirmemiz Bilinçaltı düzeyde gerçekleşir. Birini çekici bulmamız hale etkisini arttırabilir. 6 - 9

10 2.Bilişsel ve Duygusal Süreçler Karar Vermeyi Nasıl Etkiler? Duygular: –Bize karar vermede doğru yolu gösterdiği ve aklımızı karıştırarak felakete götürmediği sürece oldukça yardımcıdır. –Bir problemin, durumun ya da seçimin olumlu ya da olumsuz çerçevelenmesi için kilit faktördür. –İnanç sistemimize bağlıdır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Duyguların: Karar Vermenin Meşru ve Önemli Yönü 6 - 10

11 2.Bilişsel ve Duygusal Süreçler Karar Vermeyi Nasıl Etkiler? Sezgi  Bilinçsiz şekilde erişimimizin olduğu örtülü bilgi. Sezgi  Bilinçsiz şekilde erişimimizin olduğu örtülü bilgi. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Karar Vermede Sezgi Daniel Goleman ve Richard Boyatzis:  sezgi, liderlerin karar verirken kullanmayı öğrenebilecekleri güçlü bir araçtır.  sezgi beyinde bulunabilir, özellikle duyguları düzenleyen, kalıpları ayırt eden ve yargılama yapan hücrelerle ilişkidedir. 6 - 11

12 2.Bilişsel ve Duygusal Süreçler Karar Vermeyi Nasıl Etkiler? 1.Düşünmenizi zorlaştıran bir deneyiminizi düşünün. Durum neydi? Duygusal olarak nasıl tepki göstermiştiniz? Yeni bilgiyi açıklamak için hangi mantıksal süreçlerden geçtiniz? 2.Bu bölümde, yeni bilginin yerleştirilmesi gerekebileceğinden – «bilişsel dosyalama sisteminizi» yeni insanları ve durumları anlayacak şekilde adapte etmek- bahsettik. Bunu daha önce bilinçli olarak yaptınız mı? Durum neydi? Sizin için kolay mıydı, zor muydu? Yerleştirme size nasıl yardımcı oldu? 3.Karar verirken duygular sizi nasıl etkiliyor? Duygularınızı diğerlerinden çok tetikleyen belli tip kararlar var mı? Neden böyle? 4.Sezgilerinize kulak veriyor musunuz? Neden veya neden değil? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 6 - 12

13 3.Karar Vermeye Stratejik Yaklaşımı Nasıl Uygulayabiliriz? Karar Verme Süreci  belli bir aksiyonu seçerken atılması gereken adımlar –Problemi Tanımlama –Karar Kriteri Belirleme –Karar Kriterlerini Ağırlıklarına Göre Değerlendirme –Alternatifleri Listeleme –Alternatifleri Analiz Etme –Bir Alternatif Seçme –Kararı Uygulama –Kararı Değerlendirme Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 6 - 13

14 3.Karar Vermeye Stratejik Yaklaşımı Nasıl Uygulayabiliriz? Problem  arzu edilen durum var olan durumla aynı olmadığında oluşur. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Adım 1: Problemi Tanımlama Dikkate Alınacak Şeyler: –Problemin tanımlanması etkin karar verme için kritiktir. –Süreci ağırdan alın ve problemin kaynağının tam olarak ne olduğunu düşünün. Dikkate Alınacak Şeyler: –Problemin tanımlanması etkin karar verme için kritiktir. –Süreci ağırdan alın ve problemin kaynağının tam olarak ne olduğunu düşünün. 6 - 14

15 3.Karar Vermeye Stratejik Yaklaşımı Nasıl Uygulayabiliriz? Size karar verme sürecinde yardımcı olacak kriterlerin listesini çıkarın. Her kriteri amacınıza ulaşmada size yardımcı olacak birer soru olarak ifade edin. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Adım 2: Karar Kriteri Belirleme Adım 3: Karar Kriterlerini Ağırlıklı Hale Getirme Karar kriterlerini birbirlerine göre (göreceli olarak) önem sırasına göre ağırlıklı hale getirin. Düşünce, duygu ve sezgileri içerir. Önem sırasının altında yatan nedeni dikkatle düşünün  kendinize karşı dürüst olun. 6 - 15

16 3.Karar Vermeye Stratejik Yaklaşımı Nasıl Uygulayabiliriz? Karar verecek kişi tüm olası kararları listeler. Yaratıcı düşünmeye odaklanır. Alternatifleri nitelendirmeye veya karşılaştırmaya çalışmayın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Adım 4: Alternatifleri Listeleme Adım 5: Alternatifleri Analiz Etme Her alternatifin gerçekten geçerli olup olmadığını veya maliyet ve zamandan tasarruf ettirip ettirmeyeceğini düşünün. Adım 2’deki kriterlerden ve Adım 3’teki ağrılıklandırmadan etkilenir. 6 - 16

17 3.Karar Vermeye Stratejik Yaklaşımı Nasıl Uygulayabiliriz? Hiçbir alternatif en iyi seçim değilse  Mükemmel olmasa da, uygun veya tatmin edici alternatifi seçmek. Geçmiş deneyimlere, iyi yargıya ve en iyi kararı vermek için diğerlerinden gelen katkıya bağlıdır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Adım 6: Bir Alternatif Seçme Adım 7: Kararı Uygulama Kararın uygulanması için doğru miktarda zaman, para ve kaynaklar harcanmalıdır. Adım 8: Kararı Değerlendirme Her kararı hemen değerlendirmek güçtür ve değerlendirme pek çok farklı biçimde yapılabilir. İyi karar verme sürecinde gerekli bir adımdır. 6 - 17

18 3.Karar Vermeye Stratejik Yaklaşımı Nasıl Uygulayabiliriz? 1.Karar vermede bu bölümde anlatılana benzer bir süreç kullanıyor musunuz? Neden veya neden değil? Eğer bu yöntemi kullanıyorsanız, ne yapıyorsunuz? Ne kadar işe yarıyor? Örnekler verin. 2.Şu anda vermeye çalıştığınız bir karar için sekiz adımdan oluşan süreci uygulayın. Şimdi kendinize bazı zor sorular sorun: karar kriterleri ve ilgili gerçekçi miydiniz? Etkin bir şekilde aksiyona geçmek için probleme fazla mı yakınsınız? Neden? Bunu değiştirmek için en yapabilirsiniz? 3.Büyük kararlarınızı sıklıkla değerlendirir misiniz? Nasıl? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 6 - 18

19 4.İnsanlar Tamamlanmamış Bilgiyle Nasıl İyi Kararlar Alabilir? Tanım  tüm kararların sınırlı rasyonellik kısıtlaması altında alındığını kabul eden yaklaşım. Bu yaklaşım şunları içerir: –Bilgi hiçbir zaman tamamlanmaz veya tamamen eksiksiz olmaz. –Her zaman elde ettiğimiz bilginin kalitesini değerlendiremeyiz. –Temel olarak insanlar için tüm bilgiyi ve mümkün seçimleri rasyonel olarak değerlendirmek mümkün değildir. –İnsanlar tamamen rasyonel değillerdir: duygular, sezgiler, önyargılar ve benzer şeyler her zaman vardır. –Rasyonel karar verme sürecini en saf şekliyle uygulayacak zamanımız yoktur. Kaynak: Simon, Herbert. 1957. Models of Man: Social and Rational—Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Sınırlı Rasyonellik 6 - 19

20 4.İnsanlar Tamamlanmamış Bilgiyle Nasıl İyi Kararlar Alabilir? Joseph Juran’ın Pareto Prensibi  Mümkün olan nedensel ilişkileri görebilmek için başparmak kuralı olarak da adlandırılan ve sıkça kullanılan bir prensip. Örnek: Satışların %80’i müşterilerin %20’si, şirketteki işlerin %80’i çalışanların %20’si tarafından yapılır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 80/20 Kuralı İşte neye odaklanılacağı konusunda yardımcı olabilir  her gün yaptığımızın %20’si, elde edilenlerin %80’ini ile sonuçlanır. Bu kural matematiksel bir kural olmasa da, bir yol gösterici olabilir. İşte neye odaklanılacağı konusunda yardımcı olabilir  her gün yaptığımızın %20’si, elde edilenlerin %80’ini ile sonuçlanır. Bu kural matematiksel bir kural olmasa da, bir yol gösterici olabilir. 6 - 20

21 4.İnsanlar Tamamlanmamış Bilgiyle Nasıl İyi Kararlar Alabilir? 1.Bu yıl içerisinde aldığınız bir kararı düşünün. İhtiyaç duyduğunuz tüm bilgiye sahip miydiniz? Neden veya neden değil? Devam etmek için yeterli bilgiye sahip olduğunuzu nasıl anladınız? Eğer istediğiniz tüm bilgiye sahip değilseniz, karar vermeyi nasıl yönettiniz? 2.Nasıl karar verdiğinizi açıklamak için sınırlı rasyonellik yaklaşımını kullanın. 3.80/20 kuralının örgütsel güç ve zayıflığı anlamada faydalı olabileceğini düşünüyor musunuz? Neden veya neden değil? Modelin yardımcı olabileceği ve modelin kullanımının kötü bir kararla sonuçlanabileceği iki örnek verin. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 6 - 21

22 5.Kritik Düşünme Becerilerinizi Nasıl Geliştirirsiniz ve Nasıl Daha İyi Kararlar Alabilirsiniz? Tanım  durumları ya da fikirleri değerlendirmenin ve uygun yargılara varmanın veya belli aksiyonlar almanın disiplinli zihinsel süreci. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Kritik Düşünmenin Tanımı Kritik Düşünme BecerisiTanım Sonuç Çıkarma Kanıttan veya bilgiden sonuçlar çıkarmayı içeren muhakeme. Varsayımların Kabul Edilmesi Doğru veya garanti olarak kabul edilen durum veya bilgileri tanıma becerisi Yorumlama Bir olgu topluluğunun anlamının veya öneminin zihinsel olarak gösterilmesi. Argümanların Değerlendirilmesi Bir argümanın gücünün mantıksal kriterlerle yargılanması becerisi. 6 - 22

23 5.Kritik Düşünme Becerilerinizi Nasıl Geliştirirsiniz ve Nasıl Daha İyi Kararlar Alabilirsiniz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Kritik Düşünme Hataları ve Tuzaklardan Nasıl Kaçılacağı “Düşünce Tuzağı” AçıklamaKaçınma Stratejisi TespitAlınan bilginin ilk kısmına çok fazla değer vermek. Görüşlerinizle çelişebilecek farklı bakış açıları arayın. Karşılaştığınız bilgi için birden fazla hipotez üretin. Çok yönlü analizi takip edin. StatükoGüncel durum için geçerli olan kararları desteklemek Güncel durumun değeri hakkında soru sorun: Gerçekten iyi/doğru/tek yok mu? Eğer işler böyle olmasaydı, yine de bu statükoyu seçip seçmeyeceğinizi kendinize sorun. Korkmayın! 6 - 23

24 5.Kritik Düşünme Becerilerinizi Nasıl Geliştirirsiniz ve Nasıl Daha İyi Kararlar Alabilirsiniz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Kritik Düşünme Hataları ve Tuzaklardan Nasıl Kaçılacağı 6 - 24

25 5.Kritik Düşünme Becerilerinizi Nasıl Geliştirirsiniz ve Nasıl Daha İyi Kararlar Alabilirsiniz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Critical Thinking Errors and How to Avoid Thinking Traps 6 - 25

26 5.Kritik Düşünme Becerilerinizi Nasıl Geliştirirsiniz ve Nasıl Daha İyi Kararlar Alabilirsiniz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 1.Kritik düşünme yeteneklerini gözden geçirin. Hangi yeteneklerin kendinizin güçlü yönleri olduğunu düşünüyorsunuz? Hangilerinin üstünde çalışmaya ihtiyacınız var? 2.Daha önce hemen sonuca vardığınız oldu mu? Veya karar verirken kritik düşünmede kestirme yoldan gittiniz mi? Doğru olduğunuza inandığınız için yok saydığınız bilgiler oldu mu? Çoğumuz bunu yaparız. Spesifik bir örnek düşünün ve sonuçlarını ve neyi daha iyi yapabileceğinizi değerlendirin. 3.“Düşünce Tuzakları”nı gözden geçirin. Yakın zamanda vermeniz gereken bir kararı düşünün ve bu tuzaklardan birine düşerseniz ne olacağını hayal edin. Şimdi kaçınma stratejilerini gözden geçirin ve kararınız için bazılarını uygulayın. 6 - 26

27 6.İK Kritik Düşünme ve Karar Vermeyi Desteklemek İçin Ne Yapabilir? Grup Olarak Karar Verme  iki veya daha fazla bireyin karar vermeye dahil olduğu süreç. Çok sayıda şirket büyük problemlerin üstesinden gelmek için takımlar veya komiteler kullanır  Farklı çalışanlar tartışmaya farklı bakış açıları getirir ve farklı seçimleri temsil edebilirler. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 6 - 27

28 6.İK Kritik Düşünme ve Karar Vermeyi Desteklemek İçin Ne Yapabilir? Tanım  Bir grup içerisinde fikirlerin listelenmesi süreci. Süreç: 1.İlgili bireylerden oluşan bir grubu bir araya getirme  onlara problemin çözümünü sorma  herkesin eleştirilmeden fikrini söylemesine izin verme  fikirleri kaydetme. 2.Kritik ve önem sırasına göre düzenleme. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Beyin Fırtınası Delphi Tekniği Tanım  Bir grup uzmana bir seri soru sorulduktan sonra, onlardan uzlaşmaya varmaları beklenir. Süreç: 1.Uzmanların odak grubu  her biri bir konu hakkında tahmin yapar ve yargılara ulaşır. 2.Tahminler ve yargılar sentez edilir ve özetlenir. 6 - 28

29 6.İK Kritik Düşünme ve Karar Vermeyi Desteklemek İçin Ne Yapabilir? 1.Okulda veya işte yaşadığınız bir problemi düşünün (Çok ciddi bir problem olması gerekmez, yalnızca sizi rahatsız eden bir şey düşünün). Bu problemin olası sebepleri hakkında beyin fırtınası yapın. 50 kadar sebep bulmaya çalışın. 2.Problemin sebebi hakkında uzun bir liste yapmanız problemi nasıl gördüğünüzü değiştirdi mi? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 6 - 29

30 7.Kritik Düşünme ve Karar Vermeyi Geliştirmek İçin Biz Ne Yapabiliriz? Farkındalık  Uyanık, farkında, kendimizle, diğerleriyle ve çevreyle uyumlu olduğumuz durumdur. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Farkındalık: Bilinçli Karar Vermenin Sırrı Farkındalığı nasıl geliştirirsiniz? Basit olarak kendinize ve çevrenize dikkat edin. Düşündüğünüz, hissettiğiniz ve yaptığınız şeylere daha fazla dikkat gösterin. Meditasyon gibi size yardımcı olabilecek uygulamaları deneyin. 6 - 30

31 7.Kritik Düşünme ve Karar Vermeyi Geliştirmek İçin Biz Ne Yapabiliriz? «Tek Döngülü Öğrenme»  geribildirim alma ve davranışı değiştirmeyle sonuçlanan ancak kişinin kendisi, diğerleri ve çevre hakkındaki altta yatan inançlarının değişmediği süreçtir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Çift Döngülü Öğrenme «Çift Döngülü Öğrenme»  zihinsel modellerin ve davranışın değişmesine odaklanan öğrenme –Varsayımlarımızı kasten sınamak ve test etmekle gerçekleşir. «Çift Döngülü Öğrenme»  zihinsel modellerin ve davranışın değişmesine odaklanan öğrenme –Varsayımlarımızı kasten sınamak ve test etmekle gerçekleşir. 6 - 31

32 7.Kritik Düşünme ve Karar Vermeyi Geliştirmek İçin Biz Ne Yapabiliriz? 1.Düşünüp taşındığınız, sakinleştiğiniz ve daha fazla farkında olduğunuz günlük bir deneyiminiz oldu mu? Farkındalığınızı destekleyebilecek diğer unsurlar hakkında beyin fırtınası yapın. 2.Bir hafta için basit şekilde oturmak, yürümek, uzanmak ve nefes almak ve başka hiçbir şey yapmamak için 15 dakika ayırın. Haftanın sonunda bu deneyimin size nasıl etkilediğini düşünün. 3.Kötü bir karar verdiğinize inandığınız bir durumu düşünün. Tek döngülü mü çift döngülü öğrenmeyi mi uyguluyorsunuz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 6 - 32

33 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 6 - 33


"Planlamanın İnsan Tarafı: Karar Verme ve Kritik Düşünme Bölüm 6 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 6 - 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları