Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı"— Sunum transkripti:

1 İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı
4. Bölüm: İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

2 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
Sınav/Ödev Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

3 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
Bölüm 4: İletişim Neden İletişim İş Yerindeki Etkin İlişkinin Merkezinde Yer Alır? İnsanlar Nasıl İletişim Kurar? Nasıl İletişim Kurarız Ve Karmaşık Bilgileri Nasıl Yorumlarız? Kişilerarası İletişim Süreci Nedir? İş Yerinde İletişim İçin Bilgi Teknolojilerini Nasıl Kullanırız? Etkin İletişimin Önündeki Engeller Nelerdir? Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur? Örgütsel İletişim Nedir? İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

4 Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin merkezinde yer alır?
Giriş İş yerindeki başarınız aşağıdakilere bağlıdır: Bilgi paylaşabilme ve diğerlerini etkileyebilme yeteneğiniz. Olumlu iletişim aracılığıyla değerlerinizle iletişim kurabilme yeteneğiniz, diğerlerine ilham vermeniz ve aynı frekansta bir ilişki kurmanız, herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasına imkan veren bir ortam yaratılmasını sağlar. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

5 Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin merkezinde yer alır?
Giriş İyi liderler ve başarılı çalışanlar şu ikisine çok dikkat ederler: Ne hakkında iletişim kurduklarına. Bilgiyi nasıl paylaştıklarına, kendilerini diğerlerine nasıl sunduklarına, insanları etkilemeye ve ilişki kurmaya. Uyumlu ilişkiler, saygı, dahil olma, açık ve dürüst diyalogu teşvik eden, güçlü ve destekleyici ilişkilerdir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

6 Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin merkezinde yer alır?
En popüler>> Tartışma Soruları Bir yönetim uzmanı şöyle demektedir: “Günlük yaşamda olduğu gibi, iş yaşamınızda da aslında olmadığınız biri olamazsınız. Olduğunuz kişi ve inandığınız şeye uygun olarak içten bir şekilde iletişim kurmanın bir yolunu bulmalısınız.” Bu sözler size ne ifade ediyor? Kasıtsız olarak söylediğiniz; ancak hoş olmayan bir etki yaratan sözleri hatırlayın. Ne yaşanmıştı? Bu sonucu engellemek için ne yapabilirdiniz? Bir grupta veya takımda çalışmaya başladığınızda (örneğin sınıf projeleri), insanların birbirleriyle tanışmaları ve uyumlu ilişkiler kurabilmeleri için hangi stratejileri kullanırsınız? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

7 2. İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Giriş İnsan iletişimi karmaşıktır: Her şeyi paylaşırız.. Kelimeleri kullanıyoruz, hem sözlü hem de yazılı. Yüz ifadeleri, duruş ve jestlerimizle sözsüz olarak da iletişim kurarız. İletişim bir kişinin veya grubun diğer bir kişi veya gruba bir mesaj nakletme eylemidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

8 İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Dil: İnsan Olma Özelliğimiz Dil düşünme kabiliyetimize bağlıdır. Dil, sözlü, yazılı veya işaret dili yoluyla ifade edilebilir. Hem düşünce hem de duyguların ifadesidir. Dil  insanlar tarafından paylaşılan sesler ve sembollerden oluşan sistemli bir iletişim şeklidir. Even the earliest forms of language likely included gestures and sounds associated with both thoughts and feelings. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

9 İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Sözel Dil ve İşaret Dili Anlam Bir kelimenin edebi veya sözlük anlamı. Yan Anlam Bir sözcüğe eşlik eden çağrışım, duygu ve yargılardır. Sözel Dil fikirlerimiz ve duygularımızı sembolize eden seslerin kombinasyonu. İşaret Dili Düşünce ve duyguları belirten jestler Yazılı Dil Kalıcı bir kayıt üretir. Uzun ve detaylı fikirlerin hünerli bir şekilde açıklanması için yardımcıdır. Yazılı iletişimin fiziksel ve online şekillerinin karışımıdır. Sign language - used by people who have impaired hearing or speech, as well as their friends, families and co-workers. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

10 İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Sözlü Olmayan İletişim: İletişime en büyük katkısı bulunan iletişim çeşididir. Limbik titreşimle ilgilidir ( bir diğerinin duygularını yorumlamayı ve yansıtmayı mümkün kılan karmaşık nörolojik ve psikolojik süreçlerdir). Sözlü olmayan işaretleri okuyabilmek, empati yeteneğinize bağlıdır. Sözlü Olmayan İletişim jest, ifade, fiziksel hareketler veya tonlama ve sesle kasten veya istemeden bir mesajın iletilmesidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

11 İnsanlar nasıl iletişim kurar?
Vücut Dili Bir ifadeyi nakletme kapasitesine sahip olan el jestleri, yüz ifadeleri, göz kontağı, fiziksel temas, yakınlık ve diğer fiziksel jestleri içerir. İnsanların vücut diline, sözlü olmayan iletişim yollarını kullanarak cevap veririz. Tonlama, Ses ve Hız Tonlama, konuşmanın hızında artma ve azalma gibi değişikliklerle kendini gösterir. İletişimde tüm bu bileşenler birbirine girmiş durumdadır. İyi iletişim kuranlar, sözlü ve sözlü olmayan işaretler de dahil, dilin her yönünü iyi kullanırlar. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

12 İnsanlar nasıl iletişim kurar?
En Popüler>> Tartışma Soruları Çoğu insan evlerinde, arkadaşlarıyla beraberken veya okulda dili farklı şekilde kullanırlar. Sizce insanlar bunu neden yapıyor? Birden çok dil konuşuyor musunuz? Bunun size yararı ne? Yeni sosyal ortamlarda arkadaş edinmeyi düşündüğünüzde, dil kullanmada kendinizi nasıl değerlendirirsiniz? Profesyonel ortamda nasıl değerlendirirsiniz? Daha önce hiç vücut dilinizle ilgili bir geribildirim aldınız mı? Bu geribildirim neydi? Bu geribildirim sizin kendinizi iletişim kuran bir insan olarak farklı değerlendirmenize sebep oldu mu? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

13 Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl yorumlarız?
Duyguları İfade Etme Tüm kültürlerdeki insanlar en az altı duygusal ifadeyi fark ederler: sevinç, üzüntü, korku, sinir, tiksinme ve sürpriz. (Paul Ekman). Pek çok diğer duygu belirsiz şekilde ifade edilir veya kültüre özgüdür. En iyi ihtimalle duygularımızın ifade edilmesini yönetmek bilinçli yapılır ve duygular aynı zamanda kelimelerimizle ifade edilir. Ancak sıklıkla sözlü olmayan dilimiz, farkında olmadan gizlemeye çalışırken, duygularımıza ses verir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

14 Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl yorumlarız?
Duyguları, Düşünceleri ve İşteki Gerçekleri Yorumlamak Duygular devamlı nakledilir, duyguları tamamen okumak önemlidir. Birbirleriyle çatışan düşünceler ve duygularla baş etmek için beceriler edinmeliyiz. İmajımızı İletişimle Nasıl Yönetiriz? “Yüz” (Face) Diğerlerinin kabul etmelerini istediğimiz kimlik yönlerimizin genel olarak sunulması Positive politeness refers to the messages we send that indicate we accept another’s face. Negative politeness is a strategy of recognizing the other person’s “territory,” independence, time, and resources as private and valuable. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

15 Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl yorumlarız?
Bilgiden (Enformasyondan) Anlam Çıkarmak Ken Wilbur’un modeli enformasyonu sınıflamamıza imkan tanır: Bir kişiyle ilgili (birey) veya bir grup, organizasyon veya toplumla ilgili (kollektif). Bir kişinin veya grubun içinde (dahili) veya dışarıdaki bir kişi veya grupla ilgili (harici) Dahili (Öznel) Harici (Nesnel) Bireysel Benim Değerlerim Benim Davranışım Kollektif Bizim Kültürümüz Ortak Dilimiz Model useful in organizations  forces people to discipline themselves when sending and interpreting information. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

16 Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl yorumlarız?
En Popüler>> Tartışma Soruları Sizce insanlar duygularınızı kolaylıkla okuyabiliyor mu? Neden veya neden değil? Örnekler verin. İletişim ve ilişkilerde bu sizin işinize mi yarıyor, yoksa dezavantaj mı yaratıyor? Okulda hangi yüzünüzü gösteriyorsunuz? İşte? Evde? Eğer bunlar farklıysa, neden olduğunu açıklayın. Okulda veya iş yerinizde yaşadığınız ihtilaflı bir durumu düşünün. Sorunu çizmek için Ken Wilbur’un modelini kullanın. Aynı zamanda bireysel dahili ve harici durumları (duygu ve davranış) ve dahili ve harici bilgileri (kültür ve gerçekler) dikkate alın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

17 Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Giriş Gönderici Mesajı kodlayan ve iletişim kanalı aracılığıyla mesajı gönderen kişi. Mesaj  Enformasyon Alıcı Mesajı alan ve şifresini çözen kişi. Kanal Göndericiden alıcıya mesaj gönderilirken kullanılan araç Kodlama  Enformasyonu yollamadan önce bir formattan diğer bir formata çevirmek. Kod Açma göndericinin mesajında yolladığı şeyi yorumlamak. Geribildirim  Alıcı, göndericiye kelimeler veya sözlü olmayan sinyallerle bir mesajın alındığını veya daha fazla iletişim gerektiğini belirtir. Feedback loop  process of sharing information back and forth between sender and receiver until both sender and receiver feel that the message has been fully and accurately conveyed and interpreted. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

18 Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Shannon-Weaver’ın İletişim Modeli Enformasyon gönderici tarafından kodlanır, kanal aracıyla alıcıya gönderilir ve alıcı kodu çözer. Gürültü nedeniyle mesajlar yanlış yorumlanabilir Mesajın iletilmesi veya kabul edilmesi sırasında karışıklık yaratan herhangi bir unsur. Criticized because: it is not representative of the way humans actually communicate, which is not strictly linear and is influenced by many other factors in addition to “noise”. does not indicate how people distinguish important ideas from those that lack any value, or are even nonsense. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

19 Kişilerarası iletişim süreci nedir?
 Shannon-Weaver’ın İletişim Modeli İletişimin interaktif bir süreç olduğunu vurgular. İletişim çift yönlü bir süreçtir (doğrusal olsa bile). Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

20 Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Berlo İletişim Modeli Mesajın kodlanması ve kodun çözülmesinde iletişim becerileri, tavırlar, bilgi, toplum ve kültürün önemini vurgular. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

21 Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Etkin ve Verimli İletişim Etkin İletişim göndericiden alıcıya gönderilen enformasyonun tam olarak iletilmesi Verimli İletişim Mümkün olan en az kaynağı kullanarak bilgiyi paylaşmak (zaman, para ve çaba). İletişim Kanalı Effective communication - by looking for and listening to feedback Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

22 Kişilerarası iletişim süreci nedir?
Zengin ve Yalın İletişim Kanallarını Seçmek Zengin Kanallar yalın kanala kıyasla daha fazla enformasyon taşıyabilir ve muğlak veya belirsiz bir mesajlarda sonuca ulaşılması daha mümkündür. Belirli bir alıcı hedef alınır, geribildirim için fırsat sunulur ve hem sözlü hem sözlü olmayan işaretleri içerir. . Yalın Kanallar Çok fazla enformasyon taşıma kapasitesine sahip değildir. Belli bireylere basit bilgilerin iletilmesi. Rich channels e.g.: face to face communication, presentations, videoconferences, teleconferences Lean channels e.g.: written personal communication ( , letters, personalized memos, etc.); impersonal written communication (newsletters,etc.) Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

23 Kişilerarası iletişim süreci nedir?
En Popüler>> Tartışma Soruları İletişim doğrusal mıdır? (Önce bir yöne, sonra diğer yöne). Deneyimlerinize dayanarak cevabınızı açıklayın. Bir sohbet sırasında nasıl geribildirim verirsiniz? Örneğin vücut dilinizi kullanır mısınız? Sorular sorar mısınız? Duyduğunuzu yeniden söyler misiniz? Duyduğunuza benzer olan bir deneyimden bahseder misiniz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

24 İş yerinde iletişim için bilgi teknolojilerini nasıl kullanırız?
Giriş Teknoloji, yaşamlarımızda ve iş hayatımızda iletişime bakış açımızı değiştirmiştir. Ulaşılabilir enformasyonda aşırı yük yeni karar verme süreçleri. Uygun iletişim davranışı için yeni kurallar ve gelenekler. Örnekler ve text mesajları. Web Konferans ve video konferans. There are also challenges presented by and text messages: Emotions behind the message often fall short of reaching the receiver—or are inaccurately interpreted. Writing and text, senders often skimp on the context of the message—or if they do include it, receivers often don’t read it. We have little tolerance for long electronic messages, which means that vital information is often eliminated from communication (most especially in text messaging). The interpretation of silence or non-response is difficult, given the possibility of instantaneous reply. Without a response, a sender may jump to conclusions that are inaccurate. Because of its ease-of-use, the volume of can be simply overwhelming invites people to be lazy communicators: ccing too many people; using when another channel would be better, etc. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

25 İş yerinde iletişim için bilgi teknolojilerini nasıl kullanırız?
En Popüler>> Tartışma Soruları Birinde bilgi teknolojilerin ilişki kurmanıza yardımcı olduğu, diğerinde ilişkinizin gelişmesini engellediği iki durum düşünün. Her iki durumda bilgi teknolojilerinin rolü ne olmuştu? Yöneticinizin, yolladığınız raporu beğenmediğinizi ve raporu düzeltmeniz gerektiğini belirttiği bir mail yolladığını hayal edin. Ne yapacağınız hakkında spesifik bir bilgi vermediğini düşünün. Sizi aramasını tercih ederdiniz, ama şu an seyahat ediyor ve maili cevaplamanız gerekiyor. Onun savunmaya geçmesini engelleyecek ve ihtiyacınız olan bilgiyi edinmenizi sağlayacak bir mail tasarlayın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

26 Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
Dil İletişim Yoluna Dahil Olduğunda… Etkin iletişimin önündeki engeller: Duygusal ifadeleri ve esprileri anlamak: Aksanlara alışmak Dili anadil gibi kullanabilmek– hız, dilbilgisi kullanımı Yüksek enerji yatırımı Diyalektler Jargon Vd. Bugün organizasyonlarda insanlar farklı anadiller konuşmaktadır çok sayıda şirket bir standart dil belirlemektedir – genellikle İngilizce. dialects  can be a form of language spoken in a particular region, spoken by people who are from the same socioeconomic background, among racial and ethnic groups, across countries that share the same language Jargon  terminology that has been specifically defined in relation to certain activities, professions or groups. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

27 Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
Fakir İletişim: Çok Sık Oluyor!!! Ehil iletişimciler Dilbilgisinin kurallarını bilirler, fikirlerini açık şekilde ve bilinçli olarak ifade ederler. Yeterli ve duruma uygun kelimeleri kullanırlar . Duygularını uygun şekilde ifade edebilirler Alıcının Sorumluluğu dinleyin ve mesajı nasıl yorumlayabileceğinizin farkında olun. Ehil İletişim kültürel olarak uygun yollarla mesajı hem kodlama hem de kodunu açabilme yeteneği Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

28 Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
Algıda Seçicilik ve Kalıplaşma: İletişimin Düşmanları Seçici Algı  bilinçli veya bilinçli olmadan bir mesajın belli kısmına odaklanıp diğerlerini yok saymak. Kalıp  bireyleri tarif etmek veya yargılamak için onların dahil olduğu sosyal grubu esas alarak katı ve olumsuz önyargılara varmak. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

29 Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
İletişim ve Gücün Etkileşimi İletişim gönderici ve alıcının sahip oldukları güçten ve organizasyon içinde sahip oldukları konumdan etkilenir. İletişim sürecinde güce karşı tepkinizi yönetmeniz için özfarkındalık ve özyönetime ihtiyacınız vardır. Güç: iletişim sürecindeki farklı unsurları yönetmek için kullanılabilir. Genelde hangi iletişim ağına dahil olacağınızı belirler Ayrıca sosyal gruplarla da ilgili olabilir. Power  used to control different elements of the communication process (i.e. who is privileged to send and receive messages, how they are encoded, and the particular channels through which messages are delivered) Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

30 Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir?
En Popüler>> Tartışma Soruları İletişim becerilerinizi (sözlü ve yazılı) eleştirin. Eğer sihirli şekilde iki şeyi iyileştirebilecek olsaydınız, bunlar ne olurdu? Neden bu becerilerinizi geliştirmek istiyorsunuz? Bazen algıda seçicilik yaşıyor musunuz? Hangi konular (örneğin politika) veya durumlar (çatışma) bazı şeylere diğerlerine göre daha az dikkat sarf ermenize neden oluyor? Kişisel olarak tanıdığınız güçlü birini–formel güç sahibi veya informel güç sahipleri, örneğin popüler kişiler- eleştirin. Ona gösterdiğiniz tepkiyi nasıl tanımlarsınız ve onunla nasıl iletişim kurarsınız? Sizinle nasıl iletişim kuruyorlar? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

31 Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur?
Kültürlerarası İletişimde Sözlü Olmayan Davranış Kabul edilebilir sözlü olmayan davranışlar bir gruptan diğerine değişir. Kültürlerarası iletişimde vücut diline fazla dikkat göstermek talihsiz yanlış anlaşılmalar doğurabilir Farklı ritüel ve işaretlere ayrıca kişisel boşlukla ilgili beklentiye özellikle dikkat gösterilmelidir. Yüksek ve Düşük Bağlamlı Kültürlerde İletişim Yüksek Bağlamlı Kültür Güçlü bir gruba aidiyet ve görece olarak yakın sınırlar. Yüksek bağlamlı kültürler dışarıdan biri için anlaşılması zor olan ortak tarih ve görüşlere güvenirler Düşük Bağlamlı Kültür Dışarıdan gelenler için kültüre dahil olanlarla iletişim kurmak daha kolaydır çünkü paylaşılan tarih ve kimliğe daha az vurgu yapılır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

32 Link: “Uluslararası Yönetim” dersi
Almanca İşletme Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

33 Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur?
Evet, Kadınlar ve Erkekler Farklı Şekillerde İletişim Kurarlar Kadınlar: Bağlantılar kurmaya meyillidirler, samimi iletişim kurarlar. Belirsizliği kabul etmeye, özür dilemeye ve iletişimi yumuşatmaya meyillidirler. Erkekler: Özgürlüğün üzerinde durmaya meyillidirler. Bu nedenle iletişimi konumlarını diğerlerinin konumuna göre tarif etmek için kullanırlar. Sahipliği vurgulamaya meyillidirler, soru sormaktan veya özür dilemekten kaçınırlar. İletişim öğrenilir Kadınlar ve erkekler doğduklarında farklı şekillerde iletişim kurmazlar Herkes farklı şekillerde iletişim kurmayı öğrenebilir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

34 Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur?
İletişim ve Yaş Faktörü Diğer kültürel bariyerler gibi, iletişimdeki tarafların farklı jenerasyonlardan olması, iş yerindeki iletişime zarar verebilir. Y Kuşağı (1980 – 1995) Dürüstlüğe daha çok değer veririler, açık ve içten ve daha çok geribildirim içeren iletişim ararlar, işte daha fazla esneklik, teknoloji kullanmaya alışıklardır. Baby boomers Daha fazla yetki almak isterler, saatlerle sınırlı olmayı ve işte başarılı olmalarının yıllar almasını istemezler. A recent study by Randstad USA found that Millenial workers, despite their ambition and the directness of their communication, are aware of the limits to their competence and realistic about the qualities that are important in today’s workplace. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

35 Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur?
En Popüler>> Tartışma Soruları Sosyal veya diğer açılardan farklılık gösteren ve içinde çalıştığınız bir grubu düşünün. Yakından bakın: İletişim için engel oluşturan bariyerler var mıydı? Grup bu bariyerlerin üstesinden nasıl gelmiş? Gruptaki çeşitlilik iletişimi nasıl zenginleştirmişti? Kültürünüzün yüksek bağlamlı mı, düşük bağlamlı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayın. Okulda diğerlerine kapalı olan bir gruba üye misiniz? Bu durumun grubun dışında kalan kişilerle ilişkiniz üzerindeki etkisi nedir? Cinsiyetinizin sözlü ve sözlü olmayan iletişiminizi nasıl etkilediğini açıklayın. Yaşınızın iletişimi veya diğerleriyle iletişim kurma şeklinizi nasıl etkilediğini fark ettiniz mi? Tarif edin ve açıklayın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

36 Örgütsel İletişim Nedir?
İletişim Akışının Rolü Yukarıdan aşağıya iletişim örgütsel hiyerarşide bilginin yukarıdan aşağıya doğru akması Aşağıdan yukarıya iletişim örgütsel hiyerarşide bilginin aşağıdan yukarıya doğru akması Yatay iletişim Hiyerarşide aynı veya benzer seviyede olan insanlar arasında gerçekleşir. Common communication issue: Filtering  the deliberate miscommunication of information, including changing the information, modifying, eliminating or enhancing particular parts of a message. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

37 Örgütsel İletişim Nedir?
Örgütsel İletişim Ağları İç İletişim Organizasyon yapısıyla ilgili olarak tanımlanır ve organizasyon içinde kalır. Dış İletişimOrganizasyon içindeki insanlar, dışarıdan insanlarla iletişim kurduğunda meydana gelir. İletişim Ağı  Bir grup insanın arasındaki iletişim şekli. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

38 Örgütsel İletişim Nedir?
Örgütsel İletişim Ağları Tekerlerk Ağ (merkez ve konuşma ağı)  tüm bilginin iletilmesi için bir kişi merkezi durumdadır. Zincir Ağı Bilgi organize edilmiş sıradan birinden bir diğerine geçer. Tüm kanallar ağı tüm üyeler, bilginin maksimum derecede akışının sağlanması için, gruptaki herkesle iletişim halindedir. Wheel network – can be very efficient, because one person controls the flow of information, but it can also isolate and limit the contributions of individual group members, who communicate with one person rather than a team. Chain network – can be inefficient. The clear structure, however, makes the communication process easy to manage as information flows along a clearly defined, linear path. All-channel network - can result in a high level of employee commitment and engagement—people feel as if they are involved and that their contributions are valued. It is equally likely that this network will be inefficient, as information (including contradictory information) can flow in a chaotic manner. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

39 Örgütsel İletişim Nedir?
Resmi ve Gayriresmi İletişim Resmi İletişim iletişim katı ve bilinen kurallar tarafından yönetilir. Kimin kimle ve ne şekilde iletişim kuracağı bellidir. Hiyerarşinin içindeki resmi güç ilişkileriyle ilgilidir. Gayriresmi İletişim iletişim, organizasyon içinde açıkça tanımlanan kanallar dışındaki kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. Organizasyonun resmi yapısı dışındaki sosyal ağlarla bağlantılıdır. Üzüm salkımı  organizasyonda neler olduğuna ilişkin bilginin çalışanlar arasında paylaşılması. What can a manager do to effectively manage the ‘grapevine’: One way for managers to tap into the grapevine is to spend time moving about the office every day, engaging in spontaneous conversations with employees in person, on the phone, or via webcam. increase the accuracy of information in the grapevine and control the impact of negative rumors, which can undermine the morale of employees Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

40 Örgütsel İletişim Nedir?
Kriz İletişimi Ciddi konular organizasyonu tehdit ederken, yöneticiler dürüst ve açık iletişimi nasıl sürdürebilir? Sakin kalmalı ve mümkün olduğunca detaylı bilgi edinmeye odaklanmalılar. Mümkün olduğunca açık şekilde iletişim kurmalılar ve Krize hızla cevap vermeliler. Organizasyon sözcü kullanabilirOrganizasyonun mesajlarının doğruluğunu ve tutarlılığını yönetir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

41 Örgütsel İletişim Nedir?
Hikaye Anlatmanın Gücü Hikaye Anlatma insanların kendileriyle ilişkilendirebilecekleri, ondan öğrenebilecekleri ve hatırlayacakları bir hikaye oluşturma sanatıdır Hikayeler nasıldır? Hikayeler Nasıl Olabilir? Basit Ölümsüz Yaş, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesin ilgisini çeker Eğlenceli Organizasyon kültürüyle bütünleşik olabilir. Eğitimin yararlı bir yolu olabilir. İnsanları güçlendirmek için çok iyi bir metot olabilir. Kurumsal geleneğin aktarılması için mükemmel bir araç olabilir. Meaningful and enjoyable way to share ideas, lessons and values. They capture our imagination. Stories are far more persuasive and effective than abstract concepts. Storytelling is one of the ways to handle the principal – and most difficult – challenges of leadership: spark action, get people to work together, and lead people into the future. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

42 What Is Organizational Communication?
En Popüler>> Tartışma Soruları Okulda veya içinizde gerçekleşen yukarıdan aşağıya bir iletişim sürecini tarif edin. Hangi kanallar kullanılmıştı? İletişim ne kadar etkindi? Nasıl geliştirilebilirdi? Organizasyonel iletişim ağlarını tanımlayan unsurları kullanarak, sizin ve fakültenizin nasıl iletişim kurduğunu gösteren bir ağ çizin. Okulunuzda veya işinizde üzüm salkımı şeklinde iletişim var mı? Bu iletişim kanalında hangi rolü oynuyorsunuz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

43 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? Giriş İK Hangi Konularda İletişim Kurar? İş Kanunları: Çalışanların işe alınması veya işten çıkarılması; çalışanlara işte ne kadar iyi davranılacağı gibi süreçlerde yol gösteren yerel veya ulusal kanunlardır. İşgücü datası - işgücü havuzu (hem organizasyon içi hem de dışı), ahlak ve örgütsel kültür gibi konularda, şirketin başarılı olma yeteneğini etkileyen bilgilerdir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

44 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? İş Kanunu Hakkında İletişim Kurmak İK’nın Sorumlulukları: Tüm önemli iş ilişki düzenlemelerinde güncel olmak Tüm seviyelerdeki çalışanların ve yönetimin eğitim aldıklarından emin olmalı ve işlerini nasıl yapmaları gerektiğini etkileyen kanunları anlamalılar. How to communicate? Written communication, workshops, small group seminars, coaching, and directly advising managers on specific issues, etc. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

45 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? Bir araya Getirmek ve İletişim Kurmak Çalışan Adanmışlığı Bilgisi Çalışan moraliBir organizasyondaki kolektif duygu durumu veya ruh. Coşku, adanmışlık, güven, organizasyonun misyon ve vizyonuna inanç, birlik duygusu ve lidere inanç. Düşük moral: Yüksek işgücü devir hızı, işe devamsızlık ve hastalık, uyumsuz bir ortam ve daha düşük üretkenlik. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

46 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? Çalışan Adanmışlığı Nasıl Ölçülür? Nitel Araştırma Sohbet, görüşme veya açık uçlu sorular içeren anketlerle öznel data toplama ve analiz etme süreci. Nicel Araştırma  Sayılara çevrilebilecek, istatistiki ve diğer matematiksel araçlar kullanılarak analiz edilebilecek data toplama süreci Downsides of gauging employee morale through surveys is that: surveys only measure what is asked low return rate Quantitative research - often collected through surveys; can provide benchmarking information with similar organizations. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

47 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? En Popüler>> Tartışma Soruları Kurumunuzun insan kaynakları departmanı açık pozisyonlar, iş kanunu ve çalışan politikasıyla ilgili bilgileri nasıl yayıyor? İletişim kanalları uygun mu? Neden veya neden değil? Ait olduğunuz grup veya organizasyonun etkinliğinde moralin önemli rol oynadığı bir durumu tarif edin. Yüksek veya düşük moralin etkisi neydi? Morali gözlemlemekten sorumlu biri var mıydı? Eğer varsa, bunu nasıl yaptılar ve gözlemlerini gruba ne şekilde ilettiler? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

48 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz? Açık ve Güçlü Mesajlar Göndermenin Basit Kuralları Göndermek istediğiniz mesajın ne olduğundan emin olun. Mesajınız için en uygun kanalı belirleyin. Sizi dinleyen kişiyle eşleşecek şekilde dilinizi basitleştirin. Alıcının aşina olmadığı bir jargonu kullanmanın iletişimi zedeleyebileceğini unutmayın. Ancak eğer aşinaysa, bu iletişimi geliştirebilir. Kötü haberlerin hiyerarşide paylaşılması sırasında, insanların kendilerini rahat hissedecekleri bir güven seviyesi yaratın Zayıf veya istenmeden kullanılan sözlü olmayan işaretlere dikkat edin İletişim kurarken, empati de kurun. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

49 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz? Kuralları Ne Zaman Bozulur? Kalite: Açık yürekli olun. Miktar: Doğru miktarda bilgiyi paylaşın. Önem: Eldeki konuya önemli katkılar yapın. Tavır: Açık olun, belirsizlikten kaçının. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

50 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz? En Popüler>> Tartışma Soruları Kişilerarası iletişimde mesaj gönderme yeteneğinizi düşünün. Güçlü ve zayıf yanlarınız neler? Kalite, miktar, önem ve tavırdan oluşan iletişim kurallarını ihlal ettiğiniz bir durumu eleştirin. Niye yapmıştınız ve sonuç neydi? Önümüzdeki günlerde, bilinçli olarak iletişim sırasındaki amaçlarınıza dikkat edin. Daha sonra bu amaçlarınızı eleştirin ve amaçlarınızın sizi ve diğerlerini nasıl etkilediğini anlatın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

51 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall


"İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları