Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı 4. Bölüm: Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 4 - 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı 4. Bölüm: Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 4 - 1."— Sunum transkripti:

1 İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı 4. Bölüm: Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 4 - 1

2 Sınav/Ödev Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 4 - 2

3 Bölüm 4: İletişim 1.Neden İletişim İş Yerindeki Etkin İlişkinin Merkezinde Yer Alır? 2.İnsanlar Nasıl İletişim Kurar? 3.Nasıl İletişim Kurarız Ve Karmaşık Bilgileri Nasıl Yorumlarız? 4.Kişilerarası İletişim Süreci Nedir? 5.İş Yerinde İletişim İçin Bilgi Teknolojilerini Nasıl Kullanırız? 6.Etkin İletişimin Önündeki Engeller Nelerdir? 7.Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur? 8.Örgütsel İletişim Nedir? 9.İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? 10.İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 4 - 3

4 1.Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin merkezinde yer alır? İş yerindeki başarınız aşağıdakilere bağlıdır: Bilgi paylaşabilme ve diğerlerini etkileyebilme yeteneğiniz. Olumlu iletişim aracılığıyla değerlerinizle iletişim kurabilme yeteneğiniz, diğerlerine ilham vermeniz ve aynı frekansta bir ilişki kurmanız, herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasına imkan veren bir ortam yaratılmasını sağlar. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 4 - 4

5 1.Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin merkezinde yer alır? İyi liderler ve başarılı çalışanlar şu ikisine çok dikkat ederler: 1.Ne hakkında iletişim kurduklarına. 2.Bilgiyi nasıl paylaştıklarına, kendilerini diğerlerine nasıl sunduklarına, insanları etkilemeye ve ilişki kurmaya. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş Uyumlu ilişkiler, saygı, dahil olma, açık ve dürüst diyalogu teşvik eden, güçlü ve destekleyici ilişkilerdir. 4 - 5

6 1.Neden iletişim iş yerindeki etkin ilişkinin merkezinde yer alır? 1.Bir yönetim uzmanı şöyle demektedir: “Günlük yaşamda olduğu gibi, iş yaşamınızda da aslında olmadığınız biri olamazsınız. Olduğunuz kişi ve inandığınız şeye uygun olarak içten bir şekilde iletişim kurmanın bir yolunu bulmalısınız.” Bu sözler size ne ifade ediyor? 2.Kasıtsız olarak söylediğiniz; ancak hoş olmayan bir etki yaratan sözleri hatırlayın. Ne yaşanmıştı? Bu sonucu engellemek için ne yapabilirdiniz? 3.Bir grupta veya takımda çalışmaya başladığınızda (örneğin sınıf projeleri), insanların birbirleriyle tanışmaları ve uyumlu ilişkiler kurabilmeleri için hangi stratejileri kullanırsınız? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En popüler>> Tartışma Soruları 4 - 6

7 2. İnsanlar nasıl iletişim kurar? İletişim bir kişinin veya grubun diğer bir kişi veya gruba bir mesaj nakletme eylemidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş İnsan iletişimi karmaşıktır: –Her şeyi paylaşırız.. –Kelimeleri kullanıyoruz, hem sözlü hem de yazılı. –Yüz ifadeleri, duruş ve jestlerimizle sözsüz olarak da iletişim kurarız. 4 - 7

8 2.İnsanlar nasıl iletişim kurar? Dil  insanlar tarafından paylaşılan sesler ve sembollerden oluşan sistemli bir iletişim şeklidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Dil: İnsan Olma Özelliğimiz Dil düşünme kabiliyetimize bağlıdır. Dil, sözlü, yazılı veya işaret dili yoluyla ifade edilebilir. Hem düşünce hem de duyguların ifadesidir. 4 - 8

9 2.İnsanlar nasıl iletişim kurar? Sözel Dil  fikirlerimiz ve duygularımızı sembolize eden seslerin kombinasyonu. İşaret Dili  Düşünce ve duyguları belirten jestler Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Sözel Dil ve İşaret Dili Yazılı Dil Kalıcı bir kayıt üretir. Uzun ve detaylı fikirlerin hünerli bir şekilde açıklanması için yardımcıdır. Yazılı iletişimin fiziksel ve online şekillerinin karışımıdır. 4 - 9 Anlam Bir kelimenin edebi veya sözlük anlamı. Yan Anlam Bir sözcüğe eşlik eden çağrışım, duygu ve yargılardır.

10 2.İnsanlar nasıl iletişim kurar? Sözlü Olmayan İletişim  jest, ifade, fiziksel hareketler veya tonlama ve sesle kasten veya istemeden bir mesajın iletilmesidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Sözlü Olmayan İletişim: İletişime en büyük katkısı bulunan iletişim çeşididir. Limbik titreşimle ilgilidir (  bir diğerinin duygularını yorumlamayı ve yansıtmayı mümkün kılan karmaşık nörolojik ve psikolojik süreçlerdir). Sözlü olmayan işaretleri okuyabilmek, empati yeteneğinize bağlıdır. 4 - 10

11 2.İnsanlar nasıl iletişim kurar? Bir ifadeyi nakletme kapasitesine sahip olan el jestleri, yüz ifadeleri, göz kontağı, fiziksel temas, yakınlık ve diğer fiziksel jestleri içerir. İnsanların vücut diline, sözlü olmayan iletişim yollarını kullanarak cevap veririz. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Vücut Dili Tonlama, Ses ve Hız Tonlama, konuşmanın hızında artma ve azalma gibi değişikliklerle kendini gösterir. İletişimde tüm bu bileşenler birbirine girmiş durumdadır. İyi iletişim kuranlar, sözlü ve sözlü olmayan işaretler de dahil, dilin her yönünü iyi kullanırlar. 4 - 11

12 2.İnsanlar nasıl iletişim kurar? 1.Çoğu insan evlerinde, arkadaşlarıyla beraberken veya okulda dili farklı şekilde kullanırlar. Sizce insanlar bunu neden yapıyor? 2.Birden çok dil konuşuyor musunuz? Bunun size yararı ne? 3.Yeni sosyal ortamlarda arkadaş edinmeyi düşündüğünüzde, dil kullanmada kendinizi nasıl değerlendirirsiniz? Profesyonel ortamda nasıl değerlendirirsiniz? 4.Daha önce hiç vücut dilinizle ilgili bir geribildirim aldınız mı? Bu geribildirim neydi? Bu geribildirim sizin kendinizi iletişim kuran bir insan olarak farklı değerlendirmenize sebep oldu mu? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 12

13 3.Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl yorumlarız? Tüm kültürlerdeki insanlar en az altı duygusal ifadeyi fark ederler: sevinç, üzüntü, korku, sinir, tiksinme ve sürpriz. (Paul Ekman). Pek çok diğer duygu belirsiz şekilde ifade edilir veya kültüre özgüdür. En iyi ihtimalle duygularımızın ifade edilmesini yönetmek bilinçli yapılır ve duygular aynı zamanda kelimelerimizle ifade edilir. Ancak sıklıkla sözlü olmayan dilimiz, farkında olmadan gizlemeye çalışırken, duygularımıza ses verir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Duyguları İfade Etme 4 - 13

14 3.Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl yorumlarız? Duygular devamlı nakledilir, duyguları tamamen okumak önemlidir. Birbirleriyle çatışan düşünceler ve duygularla baş etmek için beceriler edinmeliyiz. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Duyguları, Düşünceleri ve İşteki Gerçekleri Yorumlamak İmajımızı İletişimle Nasıl Yönetiriz? “Yüz” (Face)  Diğerlerinin kabul etmelerini istediğimiz kimlik yönlerimizin genel olarak sunulması 4 - 14

15 3.Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl yorumlarız? Ken Wilbur’un modeli enformasyonu sınıflamamıza imkan tanır: Bir kişiyle ilgili (birey) veya bir grup, organizasyon veya toplumla ilgili (kollektif). Bir kişinin veya grubun içinde (dahili) veya dışarıdaki bir kişi veya grupla ilgili (harici) Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Bilgiden (Enformasyondan) Anlam Çıkarmak Dahili (Öznel) Harici (Nesnel) Bireysel Benim Değerlerim Benim Davranışım Kollektif Bizim Kültürümüz Ortak Dilimiz 4 - 15

16 3.Nasıl iletişim kurarız ve karmaşık bilgileri nasıl yorumlarız? 1.Sizce insanlar duygularınızı kolaylıkla okuyabiliyor mu? Neden veya neden değil? Örnekler verin. İletişim ve ilişkilerde bu sizin işinize mi yarıyor, yoksa dezavantaj mı yaratıyor? 2.Okulda hangi yüzünüzü gösteriyorsunuz? İşte? Evde? Eğer bunlar farklıysa, neden olduğunu açıklayın. 3.Okulda veya iş yerinizde yaşadığınız ihtilaflı bir durumu düşünün. Sorunu çizmek için Ken Wilbur’un modelini kullanın. Aynı zamanda bireysel dahili ve harici durumları (duygu ve davranış) ve dahili ve harici bilgileri (kültür ve gerçekler) dikkate alın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 16

17 4.Kişilerarası iletişim süreci nedir? Gönderici  Mesajı kodlayan ve iletişim kanalı aracılığıyla mesajı gönderen kişi. Mesaj  Enformasyon Alıcı  Mesajı alan ve şifresini çözen kişi. Kanal  Göndericiden alıcıya mesaj gönderilirken kullanılan araç Kodlama  Enformasyonu yollamadan önce bir formattan diğer bir formata çevirmek. Kod Açma  göndericinin mesajında yolladığı şeyi yorumlamak. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 4 - 17 Geribildirim  Alıcı, göndericiye kelimeler veya sözlü olmayan sinyallerle bir mesajın alındığını veya daha fazla iletişim gerektiğini belirtir.

18 4.Kişilerarası iletişim süreci nedir? Enformasyon gönderici tarafından kodlanır, kanal aracıyla alıcıya gönderilir ve alıcı kodu çözer. Gürültü nedeniyle mesajlar yanlış yorumlanabilir  Mesajın iletilmesi veya kabul edilmesi sırasında karışıklık yaratan herhangi bir unsur. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Shannon-Weaver’ın İletişim Modeli 4 - 18

19 4.Kişilerarası iletişim süreci nedir? İletişimin interaktif bir süreç olduğunu vurgular. İletişim çift yönlü bir süreçtir (doğrusal olsa bile). Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Shannon-Weaver’ın İletişim Modeli 4 - 19

20 4.Kişilerarası iletişim süreci nedir? Mesajın kodlanması ve kodun çözülmesinde iletişim becerileri, tavırlar, bilgi, toplum ve kültürün önemini vurgular. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Berlo İletişim Modeli 4 - 20

21 4.Kişilerarası iletişim süreci nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Etkin ve Verimli İletişim 4 - 21 Etkin İletişim  göndericiden alıcıya gönderilen enformasyonun tam olarak iletilmesi Verimli İletişim  Mümkün olan en az kaynağı kullanarak bilgiyi paylaşmak (zaman, para ve çaba). İletişim Kanalı

22 4.Kişilerarası iletişim süreci nedir? Zengin Kanallar  yalın kanala kıyasla daha fazla enformasyon taşıyabilir ve muğlak veya belirsiz bir mesajlarda sonuca ulaşılması daha mümkündür. Belirli bir alıcı hedef alınır, geribildirim için fırsat sunulur ve hem sözlü hem sözlü olmayan işaretleri içerir.. Zengin Kanallar  yalın kanala kıyasla daha fazla enformasyon taşıyabilir ve muğlak veya belirsiz bir mesajlarda sonuca ulaşılması daha mümkündür. Belirli bir alıcı hedef alınır, geribildirim için fırsat sunulur ve hem sözlü hem sözlü olmayan işaretleri içerir.. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Zengin ve Yalın İletişim Kanallarını Seçmek Yalın Kanallar  Çok fazla enformasyon taşıma kapasitesine sahip değildir. Belli bireylere basit bilgilerin iletilmesi. Yalın Kanallar  Çok fazla enformasyon taşıma kapasitesine sahip değildir. Belli bireylere basit bilgilerin iletilmesi. 4 - 22

23 4.Kişilerarası iletişim süreci nedir? 1.İletişim doğrusal mıdır? (Önce bir yöne, sonra diğer yöne). Deneyimlerinize dayanarak cevabınızı açıklayın. 2.Bir sohbet sırasında nasıl geribildirim verirsiniz? Örneğin vücut dilinizi kullanır mısınız? Sorular sorar mısınız? Duyduğunuzu yeniden söyler misiniz? Duyduğunuza benzer olan bir deneyimden bahseder misiniz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 23

24 5.İş yerinde iletişim için bilgi teknolojilerini nasıl kullanırız? Teknoloji, yaşamlarımızda ve iş hayatımızda iletişime bakış açımızı değiştirmiştir. –Ulaşılabilir enformasyonda aşırı yük  yeni karar verme süreçleri. –Uygun iletişim davranışı için yeni kurallar ve gelenekler. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş Örnekler E-mail ve text mesajları. Web Konferans ve video konferans. 4 - 24

25 5.İş yerinde iletişim için bilgi teknolojilerini nasıl kullanırız? 1.Birinde bilgi teknolojilerin ilişki kurmanıza yardımcı olduğu, diğerinde ilişkinizin gelişmesini engellediği iki durum düşünün. Her iki durumda bilgi teknolojilerinin rolü ne olmuştu? 2.Yöneticinizin, yolladığınız raporu beğenmediğinizi ve raporu düzeltmeniz gerektiğini belirttiği bir mail yolladığını hayal edin. Ne yapacağınız hakkında spesifik bir bilgi vermediğini düşünün. Sizi aramasını tercih ederdiniz, ama şu an seyahat ediyor ve maili cevaplamanız gerekiyor. Onun savunmaya geçmesini engelleyecek ve ihtiyacınız olan bilgiyi edinmenizi sağlayacak bir mail tasarlayın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 25

26 6.Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir? Bugün organizasyonlarda insanlar farklı anadiller konuşmaktadır  çok sayıda şirket bir standart dil belirlemektedir – genellikle İngilizce. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Dil İletişim Yoluna Dahil Olduğunda… Etkin iletişimin önündeki engeller: Duygusal ifadeleri ve esprileri anlamak: –Aksanlara alışmak –Dili anadil gibi kullanabilmek– hız, dilbilgisi kullanımı –Yüksek enerji yatırımı –Diyalektler –Jargon –Vd. 4 - 26

27 6.Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir? Ehil İletişim  kültürel olarak uygun yollarla mesajı hem kodlama hem de kodunu açabilme yeteneği Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Fakir İletişim: Çok Sık Oluyor!!! Ehil iletişimciler  Dilbilgisinin kurallarını bilirler, fikirlerini açık şekilde ve bilinçli olarak ifade ederler. Yeterli ve duruma uygun kelimeleri kullanırlar. Duygularını uygun şekilde ifade edebilirler Alıcının Sorumluluğu  dinleyin ve mesajı nasıl yorumlayabileceğinizin farkında olun. 4 - 27

28 6.Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir? Seçici Algı  bilinçli veya bilinçli olmadan bir mesajın belli kısmına odaklanıp diğerlerini yok saymak. Kalıp  bireyleri tarif etmek veya yargılamak için onların dahil olduğu sosyal grubu esas alarak katı ve olumsuz önyargılara varmak. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Algıda Seçicilik ve Kalıplaşma: İletişimin Düşmanları 4 - 28

29 6.Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir? İletişim gönderici ve alıcının sahip oldukları güçten ve organizasyon içinde sahip oldukları konumdan etkilenir. İletişim sürecinde güce karşı tepkinizi yönetmeniz için özfarkındalık ve özyönetime ihtiyacınız vardır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall İletişim ve Gücün Etkileşimi Güç: – iletişim sürecindeki farklı unsurları yönetmek için kullanılabilir. –Genelde hangi iletişim ağına dahil olacağınızı belirler –Ayrıca sosyal gruplarla da ilgili olabilir. Güç: – iletişim sürecindeki farklı unsurları yönetmek için kullanılabilir. –Genelde hangi iletişim ağına dahil olacağınızı belirler –Ayrıca sosyal gruplarla da ilgili olabilir. 4 - 29

30 6.Etkin iletişimin önündeki engeller nelerdir? 1.İletişim becerilerinizi (sözlü ve yazılı) eleştirin. Eğer sihirli şekilde iki şeyi iyileştirebilecek olsaydınız, bunlar ne olurdu? Neden bu becerilerinizi geliştirmek istiyorsunuz? 2.Bazen algıda seçicilik yaşıyor musunuz? Hangi konular (örneğin politika) veya durumlar (çatışma) bazı şeylere diğerlerine göre daha az dikkat sarf ermenize neden oluyor? 3.Kişisel olarak tanıdığınız güçlü birini–formel güç sahibi veya informel güç sahipleri, örneğin popüler kişiler- eleştirin. Ona gösterdiğiniz tepkiyi nasıl tanımlarsınız ve onunla nasıl iletişim kurarsınız? Sizinle nasıl iletişim kuruyorlar? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 30

31 7.Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur? Kabul edilebilir sözlü olmayan davranışlar bir gruptan diğerine değişir. Kültürlerarası iletişimde vücut diline fazla dikkat göstermek talihsiz yanlış anlaşılmalar doğurabilir Farklı ritüel ve işaretlere ayrıca kişisel boşlukla ilgili beklentiye özellikle dikkat gösterilmelidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Kültürlerarası İletişimde Sözlü Olmayan Davranış Yüksek ve Düşük Bağlamlı Kültürlerde İletişim Yüksek Bağlamlı Kültür  Güçlü bir gruba aidiyet ve görece olarak yakın sınırlar. Yüksek bağlamlı kültürler dışarıdan biri için anlaşılması zor olan ortak tarih ve görüşlere güvenirler Düşük Bağlamlı Kültür  Dışarıdan gelenler için kültüre dahil olanlarla iletişim kurmak daha kolaydır çünkü paylaşılan tarih ve kimliğe daha az vurgu yapılır. 4 - 31

32 LinkLink: “Uluslararası Yönetim” dersi Almanca İşletme Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 4 - 32

33 7.Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur? Kadınlar: –Bağlantılar kurmaya meyillidirler, samimi iletişim kurarlar. –Belirsizliği kabul etmeye, özür dilemeye ve iletişimi yumuşatmaya meyillidirler. Erkekler: –Özgürlüğün üzerinde durmaya meyillidirler. Bu nedenle iletişimi konumlarını diğerlerinin konumuna göre tarif etmek için kullanırlar. –Sahipliği vurgulamaya meyillidirler, soru sormaktan veya özür dilemekten kaçınırlar. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Evet, Kadınlar ve Erkekler Farklı Şekillerde İletişim Kurarlar 4 - 33 İletişim öğrenilir  Kadınlar ve erkekler doğduklarında farklı şekillerde iletişim kurmazlar Herkes farklı şekillerde iletişim kurmayı öğrenebilir.

34 7.Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur? Diğer kültürel bariyerler gibi, iletişimdeki tarafların farklı jenerasyonlardan olması, iş yerindeki iletişime zarar verebilir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall İletişim ve Yaş Faktörü Y Kuşağı (1980 – 1995) –Dürüstlüğe daha çok değer veririler, açık ve içten ve daha çok geribildirim içeren iletişim ararlar, işte daha fazla esneklik, teknoloji kullanmaya alışıklardır. Baby boomers –Daha fazla yetki almak isterler, saatlerle sınırlı olmayı ve işte başarılı olmalarının yıllar almasını istemezler. 4 - 34

35 7.Sosyal Çeşitlilik Olan Dünyada İletişim Kurmak Neden Zordur? 1.Sosyal veya diğer açılardan farklılık gösteren ve içinde çalıştığınız bir grubu düşünün. Yakından bakın: İletişim için engel oluşturan bariyerler var mıydı? Grup bu bariyerlerin üstesinden nasıl gelmiş? Gruptaki çeşitlilik iletişimi nasıl zenginleştirmişti? 2.Kültürünüzün yüksek bağlamlı mı, düşük bağlamlı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayın. 3.Okulda diğerlerine kapalı olan bir gruba üye misiniz? Bu durumun grubun dışında kalan kişilerle ilişkiniz üzerindeki etkisi nedir? 4.Cinsiyetinizin sözlü ve sözlü olmayan iletişiminizi nasıl etkilediğini açıklayın. 5.Yaşınızın iletişimi veya diğerleriyle iletişim kurma şeklinizi nasıl etkilediğini fark ettiniz mi? Tarif edin ve açıklayın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 35

36 8.Örgütsel İletişim Nedir? Yukarıdan aşağıya iletişim  örgütsel hiyerarşide bilginin yukarıdan aşağıya doğru akması Aşağıdan yukarıya iletişim  örgütsel hiyerarşide bilginin aşağıdan yukarıya doğru akması Yatay iletişim  Hiyerarşide aynı veya benzer seviyede olan insanlar arasında gerçekleşir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall İletişim Akışının Rolü 4 - 36

37 8.Örgütsel İletişim Nedir? İç İletişim  Organizasyon yapısıyla ilgili olarak tanımlanır ve organizasyon içinde kalır. Dış İletişim  Organizasyon içindeki insanlar, dışarıdan insanlarla iletişim kurduğunda meydana gelir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Örgütsel İletişim Ağları 4 - 37 İletişim Ağı  Bir grup insanın arasındaki iletişim şekli.

38 8.Örgütsel İletişim Nedir? Tekerlerk Ağ (merkez ve konuşma ağı)  tüm bilginin iletilmesi için bir kişi merkezi durumdadır. Zincir Ağı  Bilgi organize edilmiş sıradan birinden bir diğerine geçer. Tüm kanallar ağı  tüm üyeler, bilginin maksimum derecede akışının sağlanması için, gruptaki herkesle iletişim halindedir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Örgütsel İletişim Ağları 4 - 38

39 8.Örgütsel İletişim Nedir? Resmi İletişim  iletişim katı ve bilinen kurallar tarafından yönetilir. Kimin kimle ve ne şekilde iletişim kuracağı bellidir. –Hiyerarşinin içindeki resmi güç ilişkileriyle ilgilidir. Resmi İletişim  iletişim katı ve bilinen kurallar tarafından yönetilir. Kimin kimle ve ne şekilde iletişim kuracağı bellidir. –Hiyerarşinin içindeki resmi güç ilişkileriyle ilgilidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Resmi ve Gayriresmi İletişim Gayriresmi İletişim  iletişim, organizasyon içinde açıkça tanımlanan kanallar dışındaki kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. –Organizasyonun resmi yapısı dışındaki sosyal ağlarla bağlantılıdır. –Üzüm salkımı  organizasyonda neler olduğuna ilişkin bilginin çalışanlar arasında paylaşılması. Gayriresmi İletişim  iletişim, organizasyon içinde açıkça tanımlanan kanallar dışındaki kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. –Organizasyonun resmi yapısı dışındaki sosyal ağlarla bağlantılıdır. –Üzüm salkımı  organizasyonda neler olduğuna ilişkin bilginin çalışanlar arasında paylaşılması. 4 - 39

40 8.Örgütsel İletişim Nedir? Ciddi konular organizasyonu tehdit ederken, yöneticiler dürüst ve açık iletişimi nasıl sürdürebilir? –Sakin kalmalı ve mümkün olduğunca detaylı bilgi edinmeye odaklanmalılar. –Mümkün olduğunca açık şekilde iletişim kurmalılar ve –Krize hızla cevap vermeliler. Organizasyon sözcü kullanabilir  Organizasyonun mesajlarının doğruluğunu ve tutarlılığını yönetir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Kriz İletişimi 4 - 40

41 8.Örgütsel İletişim Nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Hikaye Anlatmanın Gücü 4 - 41 Hikayeler nasıldır?Hikayeler Nasıl Olabilir? Basit Ölümsüz Yaş, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesin ilgisini çeker Eğlenceli Organizasyon kültürüyle bütünleşik olabilir. Eğitimin yararlı bir yolu olabilir. İnsanları güçlendirmek için çok iyi bir metot olabilir. Kurumsal geleneğin aktarılması için mükemmel bir araç olabilir. Hikaye Anlatma  insanların kendileriyle ilişkilendirebilecekleri, ondan öğrenebilecekleri ve hatırlayacakları bir hikaye oluşturma sanatıdır

42 8.What Is Organizational Communication? 1.Okulda veya içinizde gerçekleşen yukarıdan aşağıya bir iletişim sürecini tarif edin. Hangi kanallar kullanılmıştı? İletişim ne kadar etkindi? Nasıl geliştirilebilirdi? 2.Organizasyonel iletişim ağlarını tanımlayan unsurları kullanarak, sizin ve fakültenizin nasıl iletişim kurduğunu gösteren bir ağ çizin. 3.Okulunuzda veya işinizde üzüm salkımı şeklinde iletişim var mı? Bu iletişim kanalında hangi rolü oynuyorsunuz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 42

43 9.İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? İK Hangi Konularda İletişim Kurar? İş Kanunları: Çalışanların işe alınması veya işten çıkarılması; çalışanlara işte ne kadar iyi davranılacağı gibi süreçlerde yol gösteren yerel veya ulusal kanunlardır. İşgücü datası - işgücü havuzu (hem organizasyon içi hem de dışı), ahlak ve örgütsel kültür gibi konularda, şirketin başarılı olma yeteneğini etkileyen bilgilerdir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 4 - 43

44 9.İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? İK’nın Sorumlulukları: Tüm önemli iş ilişki düzenlemelerinde güncel olmak Tüm seviyelerdeki çalışanların ve yönetimin eğitim aldıklarından emin olmalı ve işlerini nasıl yapmaları gerektiğini etkileyen kanunları anlamalılar. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall İş Kanunu Hakkında İletişim Kurmak 4 - 44

45 9.İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? Çalışan morali  Bir organizasyondaki kolektif duygu durumu veya ruh. Coşku, adanmışlık, güven, organizasyonun misyon ve vizyonuna inanç, birlik duygusu ve lidere inanç. Düşük moral: –Yüksek işgücü devir hızı, işe devamsızlık ve hastalık, uyumsuz bir ortam ve daha düşük üretkenlik. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Bir araya Getirmek ve İletişim Kurmak Çalışan Adanmışlığı Bilgisi 4 - 45

46 9.İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? Nitel Araştırma  Sohbet, görüşme veya açık uçlu sorular içeren anketlerle öznel data toplama ve analiz etme süreci. Nitel Araştırma  Sohbet, görüşme veya açık uçlu sorular içeren anketlerle öznel data toplama ve analiz etme süreci. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Çalışan Adanmışlığı Nasıl Ölçülür? Nicel Araştırma  Sayılara çevrilebilecek, istatistiki ve diğer matematiksel araçlar kullanılarak analiz edilebilecek data toplama süreci 4 - 46

47 9.İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin İnsan Kaynakları Departmanı Neler Yapabilir? 1.Kurumunuzun insan kaynakları departmanı açık pozisyonlar, iş kanunu ve çalışan politikasıyla ilgili bilgileri nasıl yayıyor? İletişim kanalları uygun mu? Neden veya neden değil? 2.Ait olduğunuz grup veya organizasyonun etkinliğinde moralin önemli rol oynadığı bir durumu tarif edin. Yüksek veya düşük moralin etkisi neydi? Morali gözlemlemekten sorumlu biri var mıydı? Eğer varsa, bunu nasıl yaptılar ve gözlemlerini gruba ne şekilde ilettiler? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 47

48 10. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz? Göndermek istediğiniz mesajın ne olduğundan emin olun. Mesajınız için en uygun kanalı belirleyin. Sizi dinleyen kişiyle eşleşecek şekilde dilinizi basitleştirin. Alıcının aşina olmadığı bir jargonu kullanmanın iletişimi zedeleyebileceğini unutmayın. Ancak eğer aşinaysa, bu iletişimi geliştirebilir. Kötü haberlerin hiyerarşide paylaşılması sırasında, insanların kendilerini rahat hissedecekleri bir güven seviyesi yaratın Zayıf veya istenmeden kullanılan sözlü olmayan işaretlere dikkat edin İletişim kurarken, empati de kurun. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Açık ve Güçlü Mesajlar Göndermenin Basit Kuralları 4 - 48

49 10. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz? Kalite: Açık yürekli olun. Miktar: Doğru miktarda bilgiyi paylaşın. Önem: Eldeki konuya önemli katkılar yapın. Tavır: Açık olun, belirsizlikten kaçının. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Kuralları Ne Zaman Bozulur? 4 - 49

50 10. İş Yerinde Etkin İletişimin Kurulması Ve Aynı Frekansta İlişkinin Sağlanması İçin Bizler Neler Yapabiliriz? 1.Kişilerarası iletişimde mesaj gönderme yeteneğinizi düşünün. Güçlü ve zayıf yanlarınız neler? 2.Kalite, miktar, önem ve tavırdan oluşan iletişim kurallarını ihlal ettiğiniz bir durumu eleştirin. Niye yapmıştınız ve sonuç neydi? 3.Önümüzdeki günlerde, bilinçli olarak iletişim sırasındaki amaçlarınıza dikkat edin. Daha sonra bu amaçlarınızı eleştirin ve amaçlarınızın sizi ve diğerlerini nasıl etkilediğini anlatın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 4 - 50

51 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 4 - 51


"İletişim Uyumlu (Aynı Frekansta) Bir İlişkinin Anahtarı 4. Bölüm: Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 4 - 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları