Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ SAÜ. 2 - İstatistiksel verileri toplar. - İstatiksel olarak toplanan verileri tasnif edebilir. - İstatiksel olarak tasnif.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ SAÜ. 2 - İstatistiksel verileri toplar. - İstatiksel olarak toplanan verileri tasnif edebilir. - İstatiksel olarak tasnif."— Sunum transkripti:

1 İstatistik Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ SAÜ

2 2 - İstatistiksel verileri toplar. - İstatiksel olarak toplanan verileri tasnif edebilir. - İstatiksel olarak tasnif edilen verileri grafik ve tablolar yardımıyla sunabilir. Bu konuyu çalıştıktan sonra:

3

4 VERİLERİN TOPLANMASI (Veri Kaynakları) VERİLERİN TOPLANMASI (Veri Kaynakları)

5

6 Numar ası Not Numar ası Not Numar ası Not Numar ası Not 15064011601650 27078012701790 310087013801880 46099014601960 580107015702070

7 2.1. Verilerin Basit Seri Şeklinde Düzenlenmesi Araştırmacı bu verileri (notları) küçükten büyüğe doğru sıralayarak basit seri şeklinde Tablo 2’deki gibi düzenleyebilir. Tablo 2. Maliye Bölümü Öğrencilerinin İstatistik Final Sınavı Notlarının Küçükten Büyüğe Doğru Basit Seri Olarak Sunumu NumarasıNotNumarasıNotNumarasıNotNumarasıNot 640146012701380 150196015701880 16502702070990 4608705801790 116010707803100

8 Frekans: Değişkene ait aynı değere sahip bir verinin kaç kez tekrarlandığını gösterir. Araştırmacı bir değişkene ait aynı değere sahip ya da tekrar eden verileri sınıflandırarak (tasnif ederek) verileri tasnif edilmiş seri şeklinde düzenleyebilir. Bu şekilde verilerin sıklık çizelgeleri (frekansları) elde edilmiş olur. Değişkene ait verinin frekansı (sıklığı) f i ile gösterilir. Örneğimizi tasnif edilmiş seri şeklinde Tablo 3’teki gibi düzenleyebiliriz. Tablo 3. Maliye Bölümü Öğrencilerinin İstatistik Final Sınavı Notlarının Tasnif Edilmiş Seri Olarak Sunulması Öğrencilerin NotlarıNotların Sıklığı (Frekansı) = f i 401 502 604 706 804 902 1001 Toplam Verilerin Tasnif Edilmiş Seri Şeklinde Düzenlenmesi

9 Bir değişkene ait çok sayıda ve birbirinden farklı veri mevcut ise bu verileri tasnif edilmiş seri (küme) şeklinde düzenlemek zordur. Bu gibi durumlarda değişkenlerin birbirine yakın değere sahip verileri bir arada toplanarak gruplanmış seri olarak sunulabilir. Verilerin gruplanmış seri olarak düzenlenmesini ve onu ile ilgili bazı kavramları aşağıdaki örnek yardımıyla uygulamalı olarak açıklayabiliriz. Sınıf: Eşit ya da birbirine yakın değere sahip verilerin (gözlemlerin, deneklerin) bir arada gösterilerek oluşturulan her bir gruba sınıf denir. Sınıf sayısı, k ile ifade edilir. Tablo 4’teki örnekte görüldüğü gibi öğrencilerin notları 9 grupta toplanmıştır ve dolayısıyla sınıf sayısı 9’dur (k = 9). Verilerin Gruplanmış (Sınıflanmış) Seri Şeklinde Düzenlenmesi

10 Tablo 4. Sakarya Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin İstatistik Yılsonu Notlarının Gruplanmış Seri Olarak Sunulması Başarı Derecesi Not Sınıfları (Gruplar) Sınıf Orta Değeri (m i ) Öğrenci Sayısı (Sınıf sıklığı ya da Frekansı) Kümülatif Sıklık Sınıf Aralığı (s) AA90-1009550 101-90=11 BA85-89876011090-85=5 BB80-84824015085-80=5 CB75-79775020080-75=5 CC70-747210030075-70=5 DC60-6964,55035070-60=10 DD50-5954,56041060-50=10 DF40-4944,54045050-40=10 FF0-3919,55050040-0=40 Toplam Verilerin Gruplanmış (Sınıflanmış) Seri Şeklinde Düzenlenmesi

11

12

13

14 3.1.2. Mekân Serilerinin Tablolar Halinde Sunumu Veriler toplandıkları ülke, bölge, şehir, ilçe vb. gibi bir mekâna göre düzenlenip sıralanmışsa mekânsal seriler oluşturulmuş olur. Türkiye’nin illere göre araç sayısı, illere göre nüfusu, ülkelerin ihracatı, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, Türkiye’ye ülkelere göre gelen turist sayısı vb.

15 3.1.3. Bölünme Serilerinin Tablolar Halinde Sunumu Cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, işletmede ki işçilerin çalışma yılı ve ya ücretleri, çeşitlerine göre araç sayıları, amaçlarına göre yurtdışına seyahat edenler vb. gibi veriler zamana ve mekâna bağlı olmadan sektör, amaç vb. gibi kategorilere ayrılarak seri oluştururlar bu tür serilere bölünme seri denir.

16 1- Normal dağılışa neden Çan Eğrisi denilmektedir? a) Sağa çarpık olduğu için b) Sola çarpık olduğu için c) Düzgün ve simetrik olduğu için d) Açık U şeklinde olduğu için e) Hiçbiri 2-Aşağıdakilerden hangisi hem zaman hem de mekan serilerine örnektir? a)Yıllar itibarıyla Türkiye’nin ihracatı b)Türkiye’deki illerin 2000 yılındaki nüfusları c)Yıllar itibarıyla illerin araç sayısı d)Yıllar itibarıyla Türkiye’nin Azerbeycan’dan doğalgaz ithalatı 3- Karmaşık serileri hangi koşullar altında gruplanmış serilere dönüştürmek uygundur? a)Gözlem sayısı çok fazla ve gözlem değerleri birbirine yakınsa b)Gözlem sayısı çok fazla ve gözlem değerleri birbirine eşitse c)Gözlem sayısı çok az ve gözlem değerleri birbirine yakınsa d)Gözlem sayısı çok az ve gözlem değerleri birbirine yakınsa


"İstatistik Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ SAÜ. 2 - İstatistiksel verileri toplar. - İstatiksel olarak toplanan verileri tasnif edebilir. - İstatiksel olarak tasnif." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları