Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WEB TEMELLİ EĞİTİMDE EĞİTMEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WEB TEMELLİ EĞİTİMDE EĞİTMEN"— Sunum transkripti:

1 WEB TEMELLİ EĞİTİMDE EĞİTMEN

2 ESMA DOĞAN AYŞE BÜTÜNER

3 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
Eğitmenin rolü; içeriği aktarmak değil, ortamı yönetmek ve öğrencileri yönlendirmektir. Bu nedenle rolleri ; rehber (guide), moderatör (moderator) yönlendirici (facilitator)

4 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
Bireysel veya işbirlikli çalışan öğrenciler

5 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
DERS ÖNCESİ Planlama süreç başlamadan önce yapılmalı Süreç öncesinde bilgiler öğrencilerle paylaşılmalı

6 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
DERS ÖNCESİ Tarih ve zaman planlaması öğrenciye aktarılmalı

7 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
Öğretim içeriğinin hangi biçimlerde sunulacağı ve nasıl erişilebileceği konusunu da açıkça belirtmelidir.

8 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
Farklı öğrenme stiline sahip öğrenciler için bu materyaller olabildiğince zengin ve farklı biçimlerde sunulmalı

9 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
DERS SIRASINDA Süreci sürekli gözlemeli Olası sorunlar gidermeli

10 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
DERS SIRASINDA Öğrencilerine neler yaptıklarını sürekli incelemeli Gerekirse dönüt vermeli

11 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
Sanal sınıf gibi ortamlarda öğretim materyallerini içeriği aktarmak için destek olarak kullanmak, bu uygulamaları sohbet ve beyaz tahta gibi diğer bileşenlerle zenginleştirmek öğretimin etkisini arttıracaktır.

12 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
E-eğitmenin eş zamanlı eğitim süresini en etkili şekilde kullanabilmesi gerekir.

13 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
E-eğitmen bireysel ve grup projeleri ve işbirliğine dayalı farklı etkinlikleri de sürece katıp etkileşimi arttırabilir.

14 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
Ders boyunca etkileşimde bulunmak ve etkileşim sürekliliğini sağlamak önemli Öğrenci Derin ve Anlamlı Öğrenme İçerik Eğitmen Etkileşim Türleri

15 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
DERS SONRASI Biçimlendirici değerlendirmeler yapması gerekir

16 E-EĞİTMENİN FARKLI ROLLERİ
DERS SONRASI Dersin etkililiği, öğretim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ve değerlendirme yaklaşımları da değerlendirmelidir

17 E-DERS İZLENCESİ E-öğrenme için bir ders planı yapılırken çok fazla detaylı bilginin sunulması gerekir. Bu bilgiler : derse ilişkin bilgiler Derse ilişkin yönergeler Öğretim etkinlikleri Değerlendirme Diğer bilgiler

18 E-DERS İZLENCESİ Derse ilişkin bilgiler ; dersin adı ve kodu, ders hakkında bilgi, dersin süresi, dersin web sitesi, yüz yüze görüşmeler için tarih, zaman ve yer bilgileri, e-eğitmenin biyografisi, e-eğitmen hakkında iletişim bilgileri .

19 E-DERS İZLENCESİ Ön koşullar, derse nasıl çalışılması gerektiğine dair öneriler, yöntem ve teknikler, dersin işleniş biçimi, gerekli araç gereçler, derste kullanılacak öğretim materyalleri,

20 E-DERS İZLENCESİ Kaynaklara ve materyallere ulaşım bilgisi, diğer derslerle ilişkisi ve oryantasyon bilgilerini içermelidir.

21 E-DERS İZLENCESİ Derse ilişkin yönergeler; devama ilişkin yönergeler, ödevler için yönergeler ve katılım beklentilerine ilişkin bilgilendirme yer almalı

22 E-DERS İZLENCESİ  Öğretim etkinlikleri; haftalık ayrıntılı konu ve etkinlik planı, konu listesi ve konulara ilişkin kavram haritası, dersin sonunda hedeflenen öğrenim kazanımları, konuları bağlar ile belirtilmiş okuma listesi,

23 E-DERS İZLENCESİ Okuma ödevleri için tartışma soruları, ödevler, test ve sınavlara ilişkin için bilgiler, iş birliğini destekleyen etkinlikler, sohbet saatleri, forum, sohbet, blok, wiki ortamları için bireysel veya grup çalışmaları için konuları kapsamalıdır.

24 E-DERS İZLENCESİ  Değerlendirme ; notlandırma şeması, ödev/proje değerlendirme kriterleri, değerlendirme süreci ve yöntemleri,

25 E-DERS İZLENCESİ Notlandırma sözleşmeleri, öğrencinin ders öncesinde ve sonrasında değerlendirilmesi, çevrimiçi ve yüz yüze değerlendirmeler ,için açıklamalar ve genel kriterler belirtilmelidir.

26 E-DERS İZLENCESİ  Diğer bilgiler; etkinlik, proje ve ödev örnekleri, test ve değerlendirme için örnekler, telif haklarına ilişkin bilgiler, sıkça sorulan sorular, yorumlar ve anketler ile gerekli yazılım ve donanım bilgileri yer alabilir.

27 PERFORMANSIN GÖZLENMESİ VE EĞİTİM SIRASINDA ÖDEVİN ÖNEMİ

28 PERFORMANSIN GÖZLENMESİ VE EĞİTİM SIRASINDA ÖDEVİN ÖNEMİ
Ders tasarımcılarına güncelleme, öğretim ve ödev verme hakkında dönüt Güncellemelerin yapılması, deneyimlerin diğer eğitimlere aktarılması Öğrenciden eğitmene, eğitmenden kuruma ve eğitmenden yönetime dönüt Ödev ve Projeler

29 UZAKTAN ÖĞRETME Farklı teknolojik alt yapılarla sınırlı sayıda öğrencinin katıldığı görüntülü ve sesli konferanslar etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

30 UZAKTAN ÖĞRETME e-eğitmenin etkili yönetim becerileri konusunda donanımlı olması gerekir. Örneğin, Forum ortamında bir tartışma yapılabilmesi için e-eğitmenin bazı standart işlemleri gerçekleştirmesi gerekir.

31 UZAKTAN ÖĞRETME Açılış mesajı Yanıt mesajları İzleyen mesajları Uyarı mesajları Özet mesajları

32 UZAKTAN ÖĞRETME E-eğitmenler, eş zamanlı veya farklı zamanlı süreçleri yönetirken daha etkili bir ortam oluşturabilmek için şu ipuçlarından yararlanabilirler:

33 UZAKTAN ÖĞRETME Olumlu bir öğretim ortamı oluşturarak, olabildiğince çok öğrenciye söz hakkı vermeye özen gösterin.

34 UZAKTAN ÖĞRETME Gönderilen mesaj sayısını kontrol edin.

35 UZAKTAN ÖĞRETME Mesajların uzunluğunu kontrol edin. Her bir mesaj yalnızca tek bir konu, olay veya kavram hakkında olmalıdır.

36 UZAKTAN ÖĞRETME Gereken sıklıkta, gelinen noktaya ilişkin özet içeren mesajlar göndermeye çalışın.

37 UZAKTAN ÖĞRETME Kişisel mesajların ortak alanlarda paylaşımı konusunda hassas davranın.

38 UZAKTAN ÖĞRETME Tartışma süreci sonunda tüm öğrencilere dönüt verin.

39 UZAKTAN ÖĞRETME Güncel yazılımların sağladığı teknolojik olanakları etkin kullanın.

40 UZAKTAN ÖĞRETME Forum ve sohbet gibi ortamlara katılırken, uyulması gereken kuralları önceden belirtin.

41 UZAKTAN ÖĞRETME Tartışma ve ders paylaşımı amaçlı etkinlikleri değerlendirme kapsamına alın.

42 TARTIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değişik değerlendirme ölçütleri geliştirilebilir. Her e-eğitmen farklı ölçütler belirleyebilir. Önemli olan bu ölçütlerin tartışma sürecinde önce öğrencilerle paylaşılması ve öğrenciye hazırlık yapabilmesi için zaman tanınmasıdır.

43 TARTIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Haftalık Çevrimiçi Tartışmaları Değerlendirmek için Dereceleme Ölçeği ÖLÇÜT Çok iyi İyi Kabul edilebilir Geliştirilmesi gerekir Tartışmaya zamanında katkı yapmış olmak hafta içerisine yayılmış en az 7 ileti gönderilmesi Hafta içerisine yayılmış 5-6 arası ileti gönderilmesi Hafta içerisine yayılmış 3-4 arası ileti gönderilmesi Hafta içerisine yayılmış 2 veya daha az ileti gönderilmesi Tartışmaya katılım ve konunun anlaşıldığını gösteren bilgi paylaşımında bulunmak Öğrenilmesi beklenen içeriğin çok iyi anlaşılmış, özümsenmiş ve yanıtlara yansıtılmış olması Öğrenilmesi beklenen içeriğin anlaşılmış, ve yanıtlara yansıtılmış olması Öğrenilmesi beklenen içeriğin yeterince anlaşılmaması, ve yanıtlara yansıtılamaması Öğrenilmesi beklenen içeriğin anlaşıldığına ilişkin hiçbir bulgu olmaması Çevrimiçi tartışma kurallarına uygun hareket etmek Tüm kurallara uyulmuş olması Yalnızca bir kere kural ihlali yapılmış olması 2-3 kere kural ihlali yapılmış olması 4 veya daha fazla kural ihlali yapılmış olması puanlama 9-10 8 6-7 5 veya daha az

44 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
 E-öğrenme sürecini geleneksel yapıda tasarlamayın.

45 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
 Öğrenci performansına odaklanın.

46 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
 Tüm ödev, proje ve etkinlikleri öğrenim kazanımları ile tutarlı bir şekilde tasarlayın.

47 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
E-öğrencilerin öğrenme süreçlerine destek olun.

48 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
Sosyal olarak katılımı sağlayıcı etkinlikler düzenleyin.

49 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
Etkinlikleri dönem boyunca serpiştirin ve olabildiğince çeşitlendirin.

50 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
Katılım için açık ve belirli kurallar koyun.

51 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
Samimi ve düzeyli bir ortam oluşturmaya çalışın.

52 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
Öğrencilere detaylı ve zamanında dönüt verebilmek için zaman ayırın.

53 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
E-öğrenme yöntemi ile verdiğiniz dersler için bir şablon oluşturun.

54 E-EĞİTMENLER İÇİN BAZI ÖNERİLER
Çok planlı ve düzenli çalışın.

55

56

57

58


"WEB TEMELLİ EĞİTİMDE EĞİTMEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları