Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan."— Sunum transkripti:

1 1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan Yayınları, 2001, Adapazarı. 3. Sarıkaya, Y., Erdik, Y.,Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitap Evi,1969. 1

2 2 GENEL KİMYA1/2 Petrucci -Horwood –Herring Çeviri ed. T. UYAR-S. AKSOY

3 3 Kimya Nedir? Kimya, evrendeki bütün maddelerin özelliklerini ve değişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

4 4 KİMYANIN BÖLÜMLERİ ORGANİK KİMYA: C ve onun bileşiklerini inceler. İNORGANİK KİMYA: Genellikle C ve bileşikleri dışındaki maddeleri inceler. FİZİKOKİMYA: Maddelerin enerji ilişkilerini ve hal değişimlerini inceler. BİYOKİMYA: Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları ve bunların sonuç ve etkilerin inceler. NÜKLEER KİMYA: Atom çekirdeğindeki değişmeleri inceler. ANALİTİK KİMYA: Maddelerin tanınması, analizi, bileşiminin nicel ve nitel yönden incelenmesiyle ilgilenir.

5 5

6 6 Kütle, madde miktarının bir ölçüsüdür. Ağırlık ise bir maddeye yerçekiminin uyguladığı kuvvettir. Kütle, bir madde için sabit bir değerdir, ancak ağırlık ise maddenin bulunduğu yere göre değişen bir değerdir. E=m.c 2

7 H 2 O(k) H 2 O(s) H 2 O(g) Maddenin bulunma durumlarına maddenin halleri denir. Su molekülünün üç hali

8 8 Yani dünya dışında, evrendeki maddelerin % 99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir. (Örn. Güneş) Yani dünya dışında, evrendeki maddelerin % 99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir. (Örn. Güneş)

9 Maddenin Plazma Hali: Elektrikçe nötr olan; atom, iyon, elektron ve moleküllerin bir arada bulunduğu karışıma plazma hali denir. Daha çok yüksek sıcaklık ve basınçta plazma hali ile karşılaşılır. Güneş, kibrit alevi, floresan lambadaki ışıldama maddenin plazma haline örnek verilebilir.

10 10

11 Maddedeki Hal Değişimleri Katı SIVI Gaz Buharlaşma Yoğunlaşma ErimeDonma

12 12

13 13

14 14 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Ayırt Edici ÖzellikKatıSıvıGaz Özkütle+++ Erime noktası+-- Donma noktası-+- Kaynama noktası-+- Yoğunlaşma noktası--+ Çözünürlük+++ Genleşme++- Esneklik+-- Elektrik iletkenliğiMetaller için--

15 15 Maddenin ayırt edici özelliklerinin her biri tek başına yeterli mi? Erime noktası Kaynama noktası Yoğunluk Kırılma indisi İletkenlik vb fiziksel özellikler tek başlarına bir maddeyi teşhis etmek için kullanılamazlar. Aynı erime noktasına sahip binlerce molekül vardır.

16 16 Elementler, daha başka maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.

17

18 18 Cu + 1/2 O 2 → CuO

19

20 20 Madde Saf MaddelerSaf Olmayan Maddeler (Karışımlar) Elementler Bileşikler MetallerAmetaller Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar Maddenin doğada bulunuş şekilleri Alaşımlar ve çözeltiler homojen karışımlardır. Çözelti; çözünen ve çözücü’den oluşup çeşitli şekillerde elde edilebilir.

21

22

23 Bir saf madde, belirli ya da sabit bir bileşimi olan ve kendine özgü özellikleriyle ayırt edilebilen maddedir. Bir karışım, iki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşur. Karışımın bileşimi maddenin her tarafında aynı ise homojendir. Karışımın bileşimi maddenin her tarafında aynı değilse heterojendir.

24 24

25 25

26 26 Yeryüzünde Bulunan Elementlerin Oranları : Oksijen → % 46,6 Silisyum → % 27,7 Alüminyum → % 8,1 Demir → % 5,0 Kalsiyum → % 3,6 Sodyum → % 2,8 Potasyum → % 2,6 Magnezyum → % 2,1

27 27

28 28

29 Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O 74 44 100 18 118 g 118 g Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin toplamı reaksiyondan çıkan maddelerin toplamına eşittir.

30 30 21618

31 31 5632 24 16

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42 İYONLAR Katyonlar: Yüksüz atom elektron verdiğinde katyona dönüşür. Anyonlar: Yüksüz atom elektron aldığında anyona dönüşür.

43 Anyonlar: Yüksüz atom elektron aldığında anyona dönüşür 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58


"1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W., Genel Kimya, Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2. Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., Temel Kimya, Aşiyan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları