Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MALİ TABLOLAR ve ANALİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MALİ TABLOLAR ve ANALİZ."— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MALİ TABLOLAR ve ANALİZ

2 Yönetiminin başarısı işletmenin mali ve ekonomik yapısına ait bilgileri içeren mali tabloların doğru hazırlanmasına ve yorumlanmasına bağlıdır. İşletmede Mali Tablo Analizlerinden yararlanma alanları:  Yatırımların seçimi  Kaynakların sağlanması  Üretim, satış ve finansman planlaması  Karar ve planların sonuçlarının yorumlanması

3 Muhasebe İşletme, sahibinin nakit olarak koymuş olduğu 150.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Varlıklar = Kaynaklar Kasa150Sermaye150 Toplam150 Toplam150

4 Muhasebe İşletme, sahibinin nakit olarak koymuş olduğu 150.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Bankaya 80.000 TL'lik hesap açtırılmıştır. Varlıklar = Kaynaklar Kasa 70 Sermaye150 Banka 80 Toplam 150 Toplam150

5 Muhasebe İşletme, sahibinin nakit olarak koymuş olduğu 150.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Bankaya 80.000 TL'lik hesap açtırılmıştır. 30.000 TL tutarında demirbaş alınmıştır. Varlıklar = Kaynaklar Kasa 40 Sermaye150 Banka 80 D.Baş 30 Toplam 150 Toplam150

6 Muhasebe İşletme, sahibinin nakit olarak koymuş olduğu 150.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Bankaya 80.000 TL'lik hesap açtırılmıştır. 30.000 TL tutarında demirbaş alınmıştır. Yarısı peşin yarısı vadeli 60.000 TL'lik mal satın alınmıştır. Varlıklar = Kaynaklar Kasa 10 Sermaye150 Banka 80 Satıcılar30 D.Baş 30 Mal 60 Toplam 180 Toplam180

7 Muhasebe İşletme, sahibinin nakit olarak koymuş olduğu 150.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Bankaya 80.000 TL'lik hesap açtırılmıştır. 30.000 TL tutarında demirbaş alınmıştır. Yarısı peşin yarısı vadeli 60.000 TL'lik mal satın alınmıştır. 30.000 TL'ye alınan mal 40.000 TL'ye satılmış, 20.000 TL'si peşin, kalanı için senet alınmıştır. Varlıklar = Kaynaklar Kasa 30 Sermaye150 Banka 80 Satıcılar30 D.Baş 30 Kâr10 Mal 30 Alacak Senetleri 20 Toplam 190 Toplam190

8 Muhasebe İşletme, sahibinin nakit olarak koymuş olduğu 150.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Bankaya 80.0000 TL'lik hesap açtırılmıştır. 30.000 TL tutarında demirbaş alınmıştır. Yarısı peşin yarısı vadeli 60.000 TL'lik mal satın alınmıştır. 30.000 TL'te alınan mal 40.000 TL'ye satılmış, 20.000 TL'si peşin, kalanı için senet alınmıştır. Satıcı firmaya bankadan 20.000TL gönderilmiştir. Varlıklar = Kaynaklar Kasa 30 Sermaye150 Banka 60 Satıcılar10 D.Baş 30 Kâr10 Mal 30 Alacak Senetleri 20 Toplam 170 Toplam170

9 Muhasebe İşletme, sahibinin nakit olarak koymuş olduğu 150.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Bankaya 80.0000 TL'lik hesap açtırılmıştır. 30.000 TL tutarında demirbaş alınmıştır. Yarısı peşin yarısı vadeli 60.000 TL'lik mal satın alınmıştır. 30.000 TL'te alınan mal 40.000 TL'ye satılmış, 20.000 TL'si peşin, kalanı için senet alınmıştır. Satıcı firmaya bankadan 20.000TL gönderilmiştir. Varlıklar = Kaynaklar Kasa 30 Sermaye150 Banka 60 Satıcılar10 D.Baş 30 Kâr10 Mal 30 Alacak Senetleri 20 Toplam 170 Toplam170 Varlıklar (Aktif) BİLANÇO Kaynaklar (Pasif) Kasa30Sermaye150 Banka60Satıcılar10 D.Baş30Kâr10 Mal30 Alacak Senetleri20 Varlıklar Toplamı 170 Kaynaklar Toplamı 170

10 Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama aşamasında belirli kurallara uyulması ile mümkündür. Bu kurallar aynı zamanda muhasebenin Temel Kavramlar’ını oluşturmaktadır. Muhasebenin temel kavramları muhasebe uygulamalarının dayanağı olan, gözleme dayalı temel düşünceler ve çıkış noktalarıdır. İşletmenin mali analizini yapacak ve değerlendirecek kişilerin de bu kavramlardan haberdar olmaları gerekir.

11 Muhasebenin Temel Kavramları 1.Sosyal Sorumluluk 2.Kişilik 3.İşletmenin Sürekliliği 4.Dönemsellik 5.Parayla Ölçülme 6.Maliyet Esası 7.Tarafsızlık ve Belgelendirme 8.Tutarlılık 9.Tam Açıklama 10.İhtiyatlılık 11.Önemlilik 12.Özün Önceliği

12 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı Muhasebenin organizasyonunda, uygulamalarının yürütülmesinde, ve mali tabloların düzenlenmesi ve rapor edilmesinde belli kişi veya grupların değil tüm tüm toplumun çıkarı gözetilmelidir. Bu şekilde muhasebenin verdiği bilgiler “gerçeğe uygun, tarafsız ve adil” olabilir.

13 2. Kişilik Kavramı İşletme muhasebe işlemleri açısından sahiplerinden, yöneticilerinden ve personelinden ayrı bir kişilik olarak düşünülür. Buna “muhasebe kişiliği” denir. Kişilik kavramının sonucu olarak, muhasebe sadece işletmeye tahsis olunan değerlerle ilgilenir.

14 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı İşletmenin sonsuz bir yaşama sahip olduğu varsayılır.

15 4. Dönemsellik Kavramı İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması ve değerlendirilmesidir.

16 5. Parayla Ölçülme Kavramı İşlemler yapıldıkları anda yürürlükteki para birimi ile ifade edilirler. Böylece muhasebe kayıtlarının objektif olarak değerlendirilmesi sağlanır.

17 6. Maliyet Esası Kavramı Bu kavram para mevcudu ve alacaklar ile maliyetinin belirlenmesi mümkün olmayan diğer kalemler hariç; işletme tarafından edinilen varlık veya hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bu varlıkların elde etme maliyetinin esas alınmasını öngörür.

18 7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı Muhasebe kayıtlarının dayanağı fatura, makbuz, senet, bordro gibi objektif belgeler olmalıdır. Bu kavram, muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve önyargısız davranılmasını da içerir.

19 8. Tutarlılık Kavramı Muhasebe politikaları birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmalıdır. İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması gerekmektedir.

20 9. Tam Açıklama Kavramı Mali tablolar bunlardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmalıdır. Muhasebenin tam açıklayıcı şekilde yapılamadığı durumlarda muhasebe raporlarına konulacak “dipnot”larla gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

21 10. İhtiyatlılık Kavramı Muhasebe olaylarında temkinli davranılması, tarafsız bir muhakeme ile işletmenin karşılaşabileceği risklerin ve belirsizliklerin göz önünde tutulması gereğini anlatır. Bu kavram gereğince, bir gelir ancak gerçekleştikten sonra işletmenin gelirleri arasına katılırken, gider ve zararlar kesinleşmese de karşılıkları ayrılır ve ortaya çıktıklarında da işletmenin sonuç hesaplarında gider ve zararlar arasına katılır, yani işletmenin kârından düşülür.

22 Dönemsonu envanterinde Alacak Senetleri Hesabında kayıtlı 60.000TL lık bir senedin tahsilinin şüpheli hale geldiği görülüyor. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 60.000 121 ALACAK SENETLERİ 60.000 654 KARŞILIK GİDERLERİ 60.000 129 ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KARŞILIĞI 60.000

23 11. Önemlilik Kavramı Üretilen bilgilerin muhasebe raporlarına aktarılmasında, belli özetlemeler yapılarak, raporların kullanıcıları tarafından kolayca anlaşılması ve yorumlanması sağlanmalıdır. Ancak bu özetlemeler sırasında sayısal sonucu küçük olmakla birlikte onu doğuran olay önemli ise bu rakam diğer rakamlarla birleştirilmemeli ve ayrıca gösterilmelidir. Bir bilgi verilmediği taktirde mali tablo doğru biçimde yorumlanamıyorsa o bilgi “önemli”dir.

24 12. Özün Önceliği Kavramı İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde biçimden çok, finansal özellikleri ve işletme için ne ifade ettiği önemlidir. Şekil ve öz genelde paralel gitmektedir, ancak arada fark bulunuyorsa öz önceliklidir. Örnek: Bir alacak zamanında tahsil edilemediğinde öz olarak şüpheli duruma düşmüş sayılır. İşletme borçlunun ödeme yapacağından emin olsa bile alacağın şüpheli duruma düştüğüne dair kayıt yapmak zorundadır.

25 TEMEL MALİ TABLOLAR Bilanço İşletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren mali tablodur. Gelir Tablosu İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle, bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net kârını veya zararını belli bir düzen içinde gösteren mali tablodur

26 Bilanço Bilanço işletmenin mali durumunu gösteren bir tablodur. İşletmenin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların edinildiği kaynakları gösterir. Bilanço işletmenin belirli bir andaki fotoğrafıdır. İşletmenin Kaynakları (İşletmeden beklentisi olanlar) İşletmenin Kaynakları (İşletmeden beklentisi olanlar) İşletmenin Varlıkları (Sahip Oldukları) İşletmenin Varlıkları (Sahip Oldukları)

27 BİLANÇO Likidite Ekonomik Yapı Aktif BİLANÇO Pasif (Varlıklar) 31.12.20** (Kaynaklar) Süre Mali Yapı I. Dönen VarlıklarI. Kısa Vadeli Yab.Kaynaklar CARİ AKTİF (İşletme Sermayesi) CARİ PASİF Hazır DeğerlerII. Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar AlacaklarIII. Özkaynaklar Stoklar II. Duran Varlıklar AKTİF TOPLAMI = PASİF TOPLAMI Belirli bir tarihte, bir işletmenin varlık ve kaynak yapısını gösteren temel mali tablodur.

28 Bilanço İlkeleri Varlıklara ilişkin ilkeler: 1. İşletmenin bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları bilançoda dönen varlıklar içinde gösterilir. 2. Bir yıl içinde paraya dönüşemeyen varlıklar duran varlıklar grubu içinde gösterilir, bilanço gününde bu grup içinde yer alıpta vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklara aktarılır. 3. Bilanço gününde dönen ve duran varlıkların gerçek değerleriyle yansıtılabilmesi amacıyla değer düşüklükleri için uygun karşılıklar ayrılır.

29 Varlıklara İlişkin İlkeler (devam) 4. Gelecek dönemlere ait olup önceden ödenen giderler ile içinde bulunulan (cari) döneme ait oldukları halde gelecek dönemlerde tahsil edilecek gelirler bilançoda ayrıca gösterilir. 5. Dönen ve duran varlıklar içinde yer alan alacak senetlerinin bilanço tarihindeki gerçek değerlerini yansıtabilmeleri için reeskont (vadeli alacakların bilanço günündeki değerine indirgenmesi) işlemleri yapılmalıdır. 6. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların dönemler itibariyle değer kayıplarını göstermek amacıyla ayrılan amortisman bedelinin birikmiş tutarları, çeşitli dönem maliyetlerine yansıtılabilmesi için, bilançoda ayrıca gösterilmelidir.

30 Varlıklara İlişkin İlkeler (devam) 7. Aynı şekilde özel tükenmeye tabi duran varlıklar için ayrılan tükenme paylarının (itfa) çeşitli dönem maliyetlerine yüklenebilmesi amacıyla birikmiş tutar bilançoda ayrıca gösterilir. 8. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alıp işletme sahiplerine, ortaklara, personele ve çeşitli iştiraklere ait olan tutarlar bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 9. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk yapılmaz, ancak bilançoda dipnot ve eklerde gösterilir.

31 Varlıklara İlişkin İlkeler (devam) 10. Alınan ve verilen rehin, ipotek ve bilançoda yer almayan diğer teminatların nitelik ve kapsamları bilançoda dipnot ve eklerde gösterilir. 11. İşletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta bedelleri de bilanço dipnot ve eklerinde açıkça gösterilir.

32 Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler: 1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. 2. Bir yıldan daha uzun vadeli borçlar ise uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alır. Bilanço gününde vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılır. 3. İşletmenin bilinen ancak tutarları kesin olarak saptanamayan veya tartışmalı olan yabancı kaynakları varsa tutarları uygun şekilde tahmin edilerek kayıt edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir. Tutarları uygun olarak tahmin edilemeyenler ise dipnotlarda açıkça belirtilmelidir.

33 Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler (devam) 4. Gelecek dönemlere ait olup önceden tahsil edilen gelirler ile içinde bulunulan (cari) döneme ait oldukları halde gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler bilançoda ayrıca gösterilir. 5. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alan borç senetlerinin bilanço tarihindeki gerçek değerlerini yansıtabilmeleri için reeskont (vadeli borçların bilanço günündeki değerine indirgenmesi) işlemleri yapılmalıdır. 6. Kısa ve uzun vadeli borçlar grubunda yer alıp işletme sahiplerine, ortaklara, personele ve çeşitli iştiraklere ait olan tutarlar bilançoda ayrıca gösterilmelidir.

34 Öz Kaynaklara ilişkin ilkeler: 1. İşletme sahipleri ve ortaklarının işletme varlıkları üzerindeki hakları öz kaynaklar grubunu oluşturur. İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşan ve işletmede bırakılan karlar ile dönem net karı bu grup içinde gösterilir. 2. Ödenmiş sermaye tek bir kalem altında gösterilmekle birlikte farklı hisse grupları varsa bunların hakları, payları ve diğer önemli özellikleri dipnotlarda açıklanır. 3. İşletmede ortaya çıkan zararlar ve öz kaynaklarda meydana gelen azalışlar, dönemsel ve kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.

35 Öz Kaynaklara ilişkin ilkeler (devam) 4. Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilebilmesi için geçmiş yıllara ait zararlar ile dönem zararı bu grupta indirim kalemleri olarak yer almalıdır. 5. Sermaye yedekleri de özkaynaklar arasında gösterilen unsurlardandır. Bunlar hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme ile oluşan değer artışları gibi kalemlerden oluşur, ancak gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılmaları söz konusu değildir.

36 Bilançonun Düzenlenmesi Bilançonun aktif tarafını oluşturan mevcutlar ve alacaklar bilanço yapısı içinde vade bakımından ayrılarak sunulur. Gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi beklenen varlıklar “Dönen Varlıklar”, gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenmeyen varlıklar “Duran Varlıklar” olarak sınıflandırılırlar. Pasif taraf temel olarak “Yabancı Kaynaklar” ve “Özkaynaklar”dan oluşur. Yabancı kaynaklar vade bakımından ayrıma tabi tutularak, vadesi bir yıldan kısa olan kısmına “Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar”, vadesi bir yıldan uzun olan kısmına “Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar” denir.

37 Açıklamalar  Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

38 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

39 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar −Paralar (Kasa ve Banka) −Alınan ve Verilen Çekler −Menkul Kıymetler −Alacaklar −Alacak Senetleri −Stoklar (Hammaddeler, Mamuller, Ticari Mallar) −Paralar (Kasa ve Banka) −Alınan ve Verilen Çekler −Menkul Kıymetler −Alacaklar −Alacak Senetleri −Stoklar (Hammaddeler, Mamuller, Ticari Mallar)

40 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. Bir yıldan önce paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklar ise duran varlıklardır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

41 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. Bir yıldan önce paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklar ise duran varlıklardır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar −Uzun Vadeli Alacaklar −Maddi Duran Varlıklar (Arsalar, Araziler, Binalar, Makineler, Taşıtlar, Demirbaşlar) −Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Hak, Şerefiye) −Uzun Vadeli Alacaklar −Maddi Duran Varlıklar (Arsalar, Araziler, Binalar, Makineler, Taşıtlar, Demirbaşlar) −Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Hak, Şerefiye)

42 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. Bir yıldan önce paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklar ise duran varlıklardır. Vadesi bir yılın altında olan borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak adlandırılır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

43 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. Bir yıldan önce paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklar ise duran varlıklardır. Vadesi bir yılın altında olan borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak adlandırılır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar −Banka Kredileri −Satıcılar −Borç Senetleri −Ortaklara Borçlar −Personele Borçlar −Yasal Borçlar (Vergi, SGK Primi vs.) −Banka Kredileri −Satıcılar −Borç Senetleri −Ortaklara Borçlar −Personele Borçlar −Yasal Borçlar (Vergi, SGK Primi vs.)

44 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. Bir yıldan önce paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklar ise duran varlıklardır. Vadesi bir yılın altında olan borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak adlandırılır. Vadesi bir yıldan fazla olan borçlar ise uzun vadeli yabancı kaynaklardır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

45 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. Bir yıldan önce paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklar ise duran varlıklardır. Vadesi bir yılın altında olan borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak adlandırılır. Vadesi bir yıldan fazla olan borçlar ise uzun vadeli yabancı kaynaklardır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar Uzun Vadeli −Banka Kredileri −Satıcılar −Borç Senetleri −Ortaklara Borçlar −Personele Borçlar −Yasal Borçlar (Vergi, SGK Primi vs.) Uzun Vadeli −Banka Kredileri −Satıcılar −Borç Senetleri −Ortaklara Borçlar −Personele Borçlar −Yasal Borçlar (Vergi, SGK Primi vs.)

46 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. Bir yıldan önce paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklar ise duran varlıklardır. Vadesi bir yılın altında olan borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak adlandırılır. Vadesi bir yıldan fazla olan borçlar ise uzun vadeli yabancı kaynaklardır. Vadesi sonsuz olan borçlar; işletmenin kendi öz kaynaklarıdır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

47 Açıklamalar Bilanço, varlık ve kaynakların vadelerine göre düzenlenir. Bir yıldan önce paraya çevrilebilen varlıklar dönen varlıklar olarak adlandırılır. Bir yıldan önce paraya çevrilmesi düşünülmeyen varlıklar ise duran varlıklardır. Vadesi bir yılın altında olan borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak adlandırılır. Vadesi bir yıldan fazla olan borçlar ise uzun vadeli yabancı kaynaklardır. Vadesi sonsuz olan borçlar; işletmenin kendi öz kaynaklarıdır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar −Sermaye −Fonlar −Yedekler −Geçmiş Yıl Kârları −ve Zararları −Dönem Kârları −ve Zararları −Sermaye −Fonlar −Yedekler −Geçmiş Yıl Kârları −ve Zararları −Dönem Kârları −ve Zararları

48 Kurallar Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır. Dönen Varlıklar > Duran Varlıklar BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

49 Kurallar Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır. Sanayi işletmelerinde ise duran varlıklar, dönen varlıklardan daha fazla olmalıdır. DuranVarlıklar > Dönen Varlıklar BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

50 Kurallar Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır. Sanayi işletmelerinde ise duran varlıklar, dönen varlıklardan daha fazla olmalıdır. Öz kaynaklar, yabancı kaynaklardan daha fazla ya da en azından eşit olmalıdır. Özkaynaklar > Yabancı Kaynaklar BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

51 Kurallar Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır. Sanayi işletmelerinde ise duran varlıklar, dönen varlıklardan daha fazla olmalıdır. Öz kaynaklar, yabancı kaynaklardan daha fazla olmalı, en azından eşit olmalıdır. Dönen varlıklar; kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

52 Kurallar Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır. Sanayi işletmelerinde ise duran varlıklar, dönen varlıklardan daha fazla olmalıdır. Öz kaynaklar, yabancı kaynaklardan daha fazla olmalı, en azından eşit olmalıdır. Dönen varlıklar; kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir. Dönen varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olmalıdır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

53 Kurallar Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır. Sanayi işletmelerinde ise duran varlıklar, dönen varlıklardan daha fazla olmalıdır. Öz kaynaklar, yabancı kaynaklardan daha fazla olmalı, en azından eşit olmalıdır. Dönen varlıklar; kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir. Dönen varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olmalıdır. Duran varlıklar; öz kaynaklar ya da uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar

54 Kurallar Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır. Sanayi işletmelerinde ise duran varlıklar, dönen varlıklardan daha fazla olmalıdır. Öz kaynaklar, yabancı kaynaklardan daha fazla olmalı, en azından eşit olmalıdır. Dönen varlıklar; kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir. Dönen varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olmalıdır. Duran varlıklar; öz kaynaklar ya da uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar NÇS Dönen varlıkların fazla kısmı NET ÇALIŞMA SERMAYESİ olarak adlandırılır. Dönen varlıkların fazla kısmı NET ÇALIŞMA SERMAYESİ olarak adlandırılır.

55 Kurallar Ticaret işletmelerinde dönen varlıklar, duran varlıklardan daha fazla olmalıdır. Sanayi işletmelerinde ise duran varlıklar, dönen varlıklardan daha fazla olmalıdır. Öz kaynaklar, yabancı kaynaklardan daha fazla olmalı, en azından eşit olmalıdır. Dönen varlıklar; kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir. Dönen varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olmalıdır. BİLANÇO Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Duran Varlıklar Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar NÇS Dönen varlıkların fazla kısmı NET ÇALIŞMA SERMAYESİ olarak adlandırılır. Dönen varlıkların fazla kısmı NET ÇALIŞMA SERMAYESİ olarak adlandırılır. NET ÇALIŞMA SERMAYESİ var ise; İşletme günlük faaliyetlerini sürdürebilir. Kısa vadeli borçlarını ödeyebilir. Gerektiği zamanlarda peşin alışlar yapabilir. Giderlerini karşılayabilir. NET ÇALIŞMA SERMAYESİ var ise; İşletme günlük faaliyetlerini sürdürebilir. Kısa vadeli borçlarını ödeyebilir. Gerektiği zamanlarda peşin alışlar yapabilir. Giderlerini karşılayabilir.

56 Bilanço Tipleri Biçimlerine göre:  Hesap Tipi Bilanço  Rapor Tipi Bilanço Kapsamlarına göre:  Özet Bilanço  Ayrıntılı Bilanço

57 Aktif X İşletmesi../../…. tarihli Bilançosu Pasif Dönen Varlıklar XXXKısa Vadeli Yabancı Kaynaklar XXX Hazır DeğerlerMali Borçlar Menkul KıymetlerTicari Borçlar Ticari AlacaklarÖdenecek Vergi ve Yüküm. StoklarBorç ve Gider Karşılıkları Diğer Dönen VarlıklarUzun Vadeli Yab. Kaynaklar XXX Duran Varlıklar XXXMali Borçlar Mali Duran VarlıklarÖzkaynaklar XXX Maddi Duran varlıklarÖdenmiş Sermaye Birikmiş Amortismanlar (-)Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Dönem Net Karı Varlıklar Toplamı XXXXKaynaklar ToplamıXXXX Hesap Tipi Bilanço:

58 X İşletmesinin …/…/…. Tarihli Bilançosu Aktif Dönen Varlıklar XXX Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar XXX Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) Aktif (Varlıklar) Toplamı XXXX Pasif Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar XXX Mali Borçlar Ticari Borçlar Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar XXX Mali Borçlar Özkaynaklar XXX Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Dönem Net Karı Pasif (Kaynaklar) Toplamı XXXX Rapor Tipi Bilanço:

59 Özet Bilanço tipi: Genel olarak hesap gruplarını gösterir. Ayrıntılı Bilanço Tipi: Hesap grupları yanında her hesap grubunda yer alan hesapları da gösterir.

60 Analiz Açısından Bilanço Hesap Grupları Aktif Hesaplar Pasif Hesaplar

61 Aktif Hesap Grupları 1 Dönen Varlıklar  10 Hazır Değerler  100 Kasa  101 Alınan Çekler  102 Bankalar  103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)  108 Diğer Hazır Değerler  11 Menkul Kıymetler  110 Hisse Senetleri  111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları  112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları  118 Diğer Menkul Kıymetler  119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

62 Aktif Hesap Grupları (devam) 1 Dönen Varlıklar (devam)  12 Ticari Alacaklar  120 Alıcılar  121 Alacak Senetleri  122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)  126 Verilen Depozito ve Teminatlar  127 Diğer Ticari Alacaklar  128 Şüpheli Ticari Alacaklar  129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)  13 Diğer Alacaklar  131 Ortaklardan Alacaklar  132 İştiraklerden Alacaklar  133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  136 Personelden Alacaklar  137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)  138 Şüpheli Diğer Alacaklar  139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

63 Aktif Hesap Grupları (devam) 1 Dönen Varlıklar (devam)  15 Stoklar  150 İlk Madde ve Malzeme  151 Yarı Mamuller-Üretim  152 Mamuller  153 Ticari Mallar  157 Diğer Stoklar  158 Stoklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  159 Verilen Sipariş Avansları  17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım maliyetleri  18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  180 Gelecek Aylara Ait Giderler  181 Gelir Tahakkukları

64 Aktif Hesap Grupları (devam) 1 Dönen Varlıklar (devam)  19 Diğer Dönen Varlıklar  190 devreden KDV  191 İndirilecek KDV  192 Diğer KDV  193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  195 İş Avansları  196 Personel Avansları  Sayım ve Tesellüm Noksanları  Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar  Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

65 Aktif Hesap Grupları (devam) 2 DuranVarlıklar  22 Ticari Alacaklar  220 Alıcılar  221 Alacak Senetleri  222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)  226 Verilen Depozito ve Teminatlar  228 Şüpheli Ticari Alacaklar  229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)  23 Diğer Alacaklar  231 Ortaklardan Alacaklar  232 İştiraklerden Alacaklar  233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  236 Diğer Çeşitli Alacaklar  237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)  239 Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-)

66 Aktif Hesap Grupları (devam) 2 DuranVarlıklar (devam)  24 Mali Duran Varlıklar  240 Bağlı Menkul Kıymetler*  241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  242 İştirakler  243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)  244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  245 Bağlı Ortaklıklar**  246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)  247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  248 Diğer Mali Duran Varlıklar  249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) * İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetlerin izlendiği hesap **İşletmenin doğrudan veya dolaylı yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır.

67 Aktif Hesap Grupları (devam) 2 DuranVarlıklar (devam)  25 Maddi Duran Varlıklar  250 Arazi ve Arsalar  251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri  252 Binalar  253 Tesis, Makine ve Cihazlar  254 Taşıtlar  255 Demirbaşlar  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar  257 Birikmiş Amortismanlar (-)  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar  259 Verilen Avanslar

68 Aktif Hesap Grupları (devam) 2 DuranVarlıklar (devam)  26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar  260 Haklar  261 Şerefiye  262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri  263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri  264 Özel Maliyetler  267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar  268 Birikmiş Amortismanlar (-)  269 Verilen Avanslar  27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar  271 Arama Giderleri  272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri  277 Diğer Tükenmeye Tabi Varlıklar  278 Birikmiş Tükenme Payları (-)  279 Verilen Avanslar

69 Aktif Hesap Grupları (devam) 2 DuranVarlıklar (devam)  28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  280 Gelecek Yıllara Ait Giderler  281 Gelir Tahakkukları  29 Diğer Duran Varlıklar  291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV  292 Diğer KDV  293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar  294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar  295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar  297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar  298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)  299 Birikmiş Amortismanlar

70 Pasif Hesap Grupları 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  30 Mali Borçlar  300 Banka Kredileri  303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri  304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri  305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler  306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler  308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)  309 Diğer Mali Borçlar  32 Ticari Borçlar  320 Satıcılar  321 Borç Senetleri  322 Borç senetleri Reeskontu (-)  326 Alınan Depozito ve Teminatlar  329 Diğer Ticari Borçlar

71 Pasif Hesap Grupları (devam) 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (devam)  33 Diğer Borçlar  331 Ortaklara Borçlar  332 İştiraklere Borçlar  333 Bağlı Ortaklara Borçlar  335 Personele Borçlar  336 Diğer Çeşitli Borçlar  337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)  34 Alınan Avanslar  340 Alınan Sipariş Avansları  349 Alınan Diğer Avanslar  36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar  361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri  368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Verg. Diğ. Yük.  369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

72 Pasif Hesap Grupları (devam) 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (devam)  37 Borç ve Gider Karşılıkları  370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları  371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülük.(-)  372 Kıdem Tazminatı Karşılığı  373 Maliyet Giderleri karşılığı (-)  379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider tahakkukları  39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar  391 Hesaplanan KDV  392 Diğer KDV  393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı  397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları  399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

73 Pasif Hesap Grupları (devam) 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  40 Mali Borçlar  400 Banka Kredileri  405 Çıkarılmış Tahviller  406 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler  408 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)  409 Diğer Mali Borçlar  42 Ticari Borçlar  420 Satıcılar  421 Borç Senetleri  422 Borç Senetleri Reeskontu (-)  426 Alınan Depozito ve Teminatlar  429 Diğer Ticari Borçlar

74 Pasif Hesap Grupları (devam) 4 UzunVadeli Yabancı Kaynaklar (devam)  43 Diğer Borçlar  431 Ortaklara Borçlar  432 İştiraklere Borçlar  433 Bağlı Ortaklara Borçlar  436 Diğer Çeşitli Borçlar  437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)  438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar  44 Alınan Avanslar  440 Alınan Sipariş Avansları  449 Alınan Diğer Avanslar  47 Borç ve Gider Karşılıkları  472 Kıdem Tazminatı karşılığı  479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

75 Pasif Hesap Grupları (devam) 4 UzunVadeli Yabancı Kaynaklar (devam)  48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  480 Gelecek Aylara Ait Gelirler  481 Gider Tahakkukları  49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV  493 Tesise Katılma Payları  499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

76 Özkaynaklar 5 Özkaynaklar  50 Ödenmiş Sermaye  500 Sermaye  501 Ödenmemiş Sermaye (-)  52 Sermaye Yedekleri  520 Hisse Senetleri İhraç Primleri*  521 Hisse Senetleri İptal Karları**  522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları  523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları  529 Diğer Sermaye Yedekleri * Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılan kurum yeni hisse senetlerinin, normal bedelinin üstünde bir bedelle satışından doğan karlar **Hisse senedi iptal kârları, herhangi bir nedenle iptal edilen kurum hisse senetlerinin yerine çıkartılan hisse senetlerinin nominal bedelin üstünde bir bedelle ihraç edilmesinden kaynaklanan fonlar

77 Özkaynaklar (devam) 5 Özkaynaklar  54 Kar Yedekleri  540 Yasal Yedekler*  541 Statü Yedekleri**  542 Olağanüstü Yedekler***  548 Diğer Kar Yedekleri  549 Özel Fonlar****  57 Geçmiş Yıllar Karları  58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)  59 Dönem Net Karı (Zararı) * Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler ** Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler *** Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedeklerle, dağıtılmayan kârlar **** İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar. Vergi kanunlarımız bazı kazançları veya belli faaliyetleri vergi yoluyla teşvik etmek amacıyla gelir ve kurumlar vergisi kapsamı dışında tutmakta, ancak bu tür kazançların işletmede muhafaza edilmesini öngörmektedir.

78 Bilanço Hazırlama Tablo başlığı yazılır.  İşletme adı  Tablo adı  Tarih Aktifler sırasıyla listelenir ve toplam alınır.  Dönen varlıklar  Duran varlıklar Borçlar sırasıyla listelenir ve toplam alınır.  Kısa vadeli yabancı kaynaklar  Uzun vadeli yabancı kaynaklar Özkaynaklar sırasıyla listelenir ve toplam alınır. Aktif toplamının, pasif toplamına eşit olması sağlanır ve rakamları altı çift çizgi ile çizilir.

79 Uygulama 1 Başkent Ltd.Şti.ne ait 31 Aralık 2011 tarihli rapor tipi bilançoyu aşağıdaki verileri kullanarak hazırlayın. 400 Banka Kredileri 70.000 320 Satıcılar 20.000 100 Kasa 3 0.000 120 Alıcılar 80.000 250 Arazi ve Arsalar 100.000 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 30.000 102 Bankalar 60.000 221 Alacak Senetleri 50.000 321 Borç Senetleri 45.000 500 Sermaye 155.000

80 BAŞKENT LTD.ŞTİ 31 Aralık 2011 tarihli Bilançosu AKTİF I. DÖNEN VARLIKLAR ¨ 140.000 100 Kasa ¨ 30.000 102 Bankalar 60.000 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) ( ¨ 30.000) 120 Alıcılar ¨ 80.000 II.DURAN VARLIKLAR ¨ 150.000 221 Alacak Senetleri ¨ 50.000 250 Arazi ve Arsalar ¨ 100.000 AKTİFLER TOPLAMI ¨ 290.000 PASİF KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ¨ 65.000 320 Satıcılar ¨ 20.000 321 Borç Senetleri ¨ 45.000 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ¨ 70.000 400 Banka Kredileri ¨ 70.000 ÖZKAYNAKLAR ¨ 155.000 500 Sermaye ¨ 155.000 PASİFLER TOPLAMI ¨ 290.000

81 Uygulama 2 1. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun özelliklerinden değildir ? a.Belirli bir an için düzenlenir b.İşletmenin varlık ve kaynaklarını gösterir c.Varlıklar, borçlar ve özkaynaklardaki indirim kalemleri bilançoya yansıtılmaz. d.Muhasabenin temel kavramlarına uygun olarak düzenlenir.

82 2. “T” sembolü ile gösterilen bilanço aşağıdakilerden hangisidir ? a.Rapor tipi bilanço b.Kuruluş bilançosu c.Dönem sonu bilançosu d.Hesap tipi bilanço e.Bilanço eşitliği

83 3. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz ? a.Ticari alacaklar b.Sermaye c.Dönem net karı d.Amortismanlar e.Satış gelirleri

84 4. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynakların içerisinde yer almaz ? a.Alınan Diğer Avanslar (349 hesap) b.Çıkarılmış Tahviller (405 hesap) c.Borç Senetleri (321 hesap) d.Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (305 hesap) e.Maliyet Giderleri Karşılığı (373 hesap)

85 102 Bankalar 16.960 TL 127 Diğer Ticari Alacaklar 6.000 TL 108 Diğer Hazır Değerler 50 TL 100 Kasa 2.840 TL 120 Alıcılar 19.950 TL 122 Alacak Senetleri Reeskontu 50 TL 126 Verilen Depozito ve Teminatlar 200 TL 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 200 TL 121 Alacak Senetleri 860TL 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 2.900 TL 101 Alınan Çekler 500 TL 110 Hisse Senetleri 0 TL 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 290 TL Uygulama 3 Bilançonun Hazır Değerler ve Ticari Alacaklar bölümlerini hazırlayınız.

86 10 Hazır Değerler ¨ 19.790 100 Kasa ¨ 2.840 101 Alınan Çekler ¨ 500 102 Bankalar ¨ 16.960 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) ( ¨ 200) 108 Diğer Hazır Değerler ¨ 50

87 12 Ticari Alacaklar ¨ 29.570 120 Alıcılar ¨ 19.950 121 Alacak Senetleri ¨ 860 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) ¨ (50) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar ¨ 200 127 Diğer Ticari Alacaklar ¨ 6.000 128 Şüpheli Ticari Alacaklar ¨ 2.900 129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı(-) ¨ (290)

88 Uygulama 4 Bilançonun Özkaynaklar bölümünü hazırlayınız. 500 Sermaye ¨ 100.000 501 Ödenmemiş Sermaye (-) ¨ 4.500 520 Hisse Senedi İhraç Primleri ¨ 6.000 521 Hisse Senedi İptal Karları ¨ 3.000 522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları ¨ 78.200 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları ¨ 5.500 529 Diğer Sermaye Yedekleri ¨ 600 540 Yasal Yedekler ¨ 4.600 541 Statü Yedekleri ¨ 500 542 Olağanüstü Yedekler ¨ 8.800 548 Diğer Kar Yedekleri ¨ 400 549 Özel Fonlar ¨ 34.200 570 Geçmiş Yıllar Karları ¨ 2.000 580 Geçmiş Yıllar Zararları 500 590 Dönem Net Karı ¨ 151.600

89 5 ÖZKAYNAKLAR ¨ 390.400 50 Ödenmiş Sermaye ¨ 95.500 500 Sermaye ¨ 100.000 501 Ödenmemiş Sermaye (-) ¨ (4.500) 52 Sermaye Yedekleri ¨ 93.300 520 Hisse Senedi İhraç Primleri ¨ 6.000 521 Hisse Senedi İptal Karları ¨ 3.000 522 MDV Yeniden Değerleme Artışları ¨ 78.200 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları ¨ 5.500 529 Diğer Sermaye Yedekleri ¨ 600 54 Kar Yedekleri ¨ 48.500 540Yasal Yedekler ¨ 4.600 541 Statü Yedekeleri ¨ 500 542 Olağanüstü Yedekler ¨ 8.800 548 Diğer Kar Yedekleri ¨ 400 549 Özel Fonlar ¨ 34.200 57 Geçmiş Yıllar Karları ¨ 2.000 570 Geçmiş Yıllar Karları ¨ 2.000 58 Geçmiş Yıllar Zararları (-) ¨ (500) 580 Geçmiş Yıllar Zararları ¨ (500) 59 Dönem Net Karı (Zarar) ¨ 151.600 590 Dönem Net Karı ¨ 151.600

90 Uygulama 5 Aşağıdaki verilere göre işletmenin özkaynak tutarı kaç liradır ? (bin ¨) Dönem Net Karı 140 Geçmiş Yıllar Zararları 120 Sermaye 50.000 Özel Maliyetler 96 Hisse Senetleri 6.200 Hisse Senetleri İhraç Pirimleri 500 Kıdem Tazminatı Karşılığı 267 Hisse Senedi İptal Karları 60 Birikmiş Amortismanlar 268 Yasal Yedekler 240 Gelir Tahakkukları 69 Ödenmemiş Sermaye 10.000 Özel Fonlar 80 Olağanüstü Yedekler 190 Kambiyo Karları 121

91 ÖDENMİŞ SERMAYE¨ 40.000 Sermaye¨ 50.000 Ödenmemiş Sermaye¨ (10.000) SERMAYE YEDEKLERݨ 560 Hisse Senetleri İhraç Pirimleri¨ 500 Hisse Senedi İptal Karları¨ 60 KAR YEDEKLERݨ 510 Yasal Yedekler¨ 240 Olağanüstü Yedekler ¨ 190 Özel Fonlar¨ 80 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ¨ (120) DÖNEM NET KARI ¨ 140 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ¨ 41.090


"MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MALİ TABLOLAR ve ANALİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları