Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞUBAT AYI DEĞERLERİMİZ *ÇALIŞKANLIK *AZİM VE KARARLILIK HİLALKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞUBAT AYI DEĞERLERİMİZ *ÇALIŞKANLIK *AZİM VE KARARLILIK HİLALKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 ŞUBAT AYI DEĞERLERİMİZ *ÇALIŞKANLIK *AZİM VE KARARLILIK HİLALKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 Alın yazınızı sadece alın terinizle silebilirsiniz. Halil Cibran

3 Paslanaca ğ ımıza, yıpranalım! R. Camberlang

4 Ünlü kemancı Hifetz ş öyle demi ş ti: “Bir gün çalı ş mazsam, ben farkına varırım; iki gün çalı ş mazsam, karım far keder; bir hafta çalı ş mazsam, dinleyicilerim; bir yıl çalı ş mazsam, o zaman belki ele ş tirmenler bile anlar! Daha iyi olmaya çalı ş mayan, iyi olarak da kalamaz." Oliver Cromwell

5 Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir. Türk Atasözü

6

7 ‘’Hiç kimse ba ş arı merdivenine elleri cebinde tırmanmamı ş tır.’’ J. Keth Moorhead

8 Sıkı bir çalı ş manın yerini hiçbir ş ey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. Thomas A. Edison

9 Bir milyon yıl süreyle resim yapsanız bile, başyapıtınız hep bir sonraki resminiz olacaktır. Her defasında resminizde geliştirmek istediğiniz bir şeyler göreceksiniz. Aldığım mektuplardan bazılarında şöyle şeyler yazılıdır: “Bir resim yaptım ama sonuçtan hiç memnun kalmadım…” Bu harika bir şeydir. Çünkü insanda bir sonraki resme başlama arzusu uyandırır. Yolunda gitmeyen şeyin ne olduğunu anlarsınız... Umarım yaşam boyu ara ara böyle duygulara kapılır ve sonuçta giderek en iyiye ulaşmaya çalışır ve kendinizi geliştirirsiniz. Bob Ross

10 İ nsano ğ lu için en kutsal ibadet; çalı ş mak, do ğ ruluk ve insan sevgisidir. Hacı Bekta ş -i Veli

11 Sevdi ğ iniz mesle ğ i seçin. Böylece bir gün bile çalı ş mak zorunda kalmazsınız. Konfüçyüs

12 Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalı ş mak lazım. Necip Fazıl Kısakürek

13 E ğ er bir insan, hem çalı ş kan hem akıllı ise takdir et; çalı ş kan fakat akıllı de ğ ilse dikkat et; akıllı fakat tembel ise ikaz et; hem akılsız hem tembel ise terk et. Hacı Bekta ş -i Veli

14 İ nsanın kanadı, gayretidir. Mevlana

15 Gençken yaptı ğ ım on ş eyden dokuzunun ba ş arısızlıkla sonuçlandı ğ ını gördüm. Ba ş arısız olmak istemiyordum; onun için ben de on kat daha fazla çalı ş tım. G. B. Shaw

16 Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse Micheangelo’nun resim yaptığı, Beethoven’ın beste yaptığı veya Shakespeare’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki, gökteki ve yerdeki herkes durup, burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin. Martin Luther King

17 Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere de ğ il, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. Çicero

18 İ nsan ancak de ğ erleriyle insandır.


"ŞUBAT AYI DEĞERLERİMİZ *ÇALIŞKANLIK *AZİM VE KARARLILIK HİLALKENT ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları