Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi."— Sunum transkripti:

1 Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi

2 MEVZUAT 03 Haziran 2012 tarih ve 28312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6318 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’ nun14’üncü maddesindeki değişiklik gereğince; a) Askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi b) yoksa geçici ikamet ettiği yere en yakın aile sağlığı merkezi veya resmi sivil sağlık kuruluşunda ya da asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılır. Aile hekimince veya sivil sağlık kuruluşunca hakkında karar verilemeyenler en yakın asker hastanesine sevk edilir.

3 Tanımlar * Askerliğe Elverişlidir: Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine (TSK SYY) göre; sağlık yönünden, askerlik hizmetini ifa etmesine mani bir hastalık veya arızası bulunmayan yükümlülerdir. * Askerliğe Elverişli Değildir: TSK SYY’ ne göre; sağlık yönünden askerlik hizmetini ifa edemeyecek derecede hastalık veya arızası bulunan yükümlüler.

4 * Geçici Sağlık Kurulu: Askerlik Şubesi Başkanı veya vekili ile mülki makamca görevlendirilen iki sivil tabipten (bunlardan bir tanesi askerlik şubesinin bulunduğu yerde varsa yükümlünün kayıtlı bulunduğu aile hekimi veya yükümlünün yoklamasını yapan en yakın sağlık kuruluşundaki hekimden) teşkil edilen kuruldur. Sivas Merkez’de bu kurulda resmi makamlara bildirilmiş iki tane toplum sağlığı merkezi hekimi görev almaktadır. * Yükümlü: Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu gereğince yerine getirecek olan her erkek Türk vatandaşıdır. Tanımlar

5 * Ertesi Yıla Terk: Yoklama sırasında yasada belirtilen sebeplerden dolayı askerlik işlemlerinin askerlik çağına girecek bir sonraki doğuma bırakılmasıdır. * Sevk Tehiri: Yoklaması yapılan yükümlülerin yasada yazılı sebeplerden dolayı askerliklerinin geri bırakılmasıdır. Tanımlar

6 Yoklama 1111 Sayılı As.Kanunu Md.:14 Yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi işlemine yoklama denir.

7 Yoklama Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Muayene; Askerlik Şubesinin bulunduğu yerde öncelikle kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından (ilçeler dahil), yoksa geçici ikametine en yakın aile sağlığı merkezinde misafir hasta olarak ya da resmi sivil sağlık kuruluşu veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılır. * Bu amaçla yapılan sağlık muayenesinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaz.

8 Yoklamanın Amaçları * Yükümlülerin; - Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak sağlık muayenelerinin yapılarak, “Askerliğe Elverişli” olup olmadıklarını tespit etmek. - Sınıflandırmalarına esas olmak üzere askerliğe elverişli olanların; öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerini belirlemektir.

9 Yükümlü Yoklaması Yoklama için gelen yükümlüye; askerlik şubesinde mülakat yapılacak ve aşağıdaki belgeler kontrol edilerek sağlık muayenesine gönderilecektir. * Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu * Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu * Yoklama Belgesi

10 Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu

11 Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu

12 Yoklama Belgesi

13 Sağlık Muayenesi Sağlık Muayenesi için gelen yükümlünün; * Ruh ve beden durumları ile organları dikkatle gözden geçirilir, * Nabzı sayılır, kan basıncı ölçülür, * Çıplak olarak belirlenen boy ve kiloları tespit edilir, * Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan hastalık ve arızalar kaydedilir.

14 Yükümlü Sağlık Muayenesi (Yoklama Dönemi) Askerlik Şubesi Aile Hekimi Resmi Sağlık Kurumu Tek Tabip Askeri Hastane Tek Tabip * Askerliğe Elverişlidir * A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir * Asker Hastanesine Sevk * Geçici Sağlık Kuruluna Sevk

15 “Askerliğe Elverişlidir” Kararı

16 Sağlık Muayenesi (Askerliğe Elverişlidir) Yükümlü beyanı ve yapılan muayene esasları neticesinde herhangi bir rahatsızlığı olmadığı görülenlerin Yoklama belgesine el yazısı ile örneğe uygun olarak “Askerliğe Elverişlidir” yazılır ve muayene eden tabip tarafından protokol numarası, ad, soyadı, sicil numarası ve unvanı yazılarak (kaşesi olanlar kaşe basabilir) imzalanır.

17 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Sağlık Muayenesi (Askerliğe Elverişlidir)

18 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre hastalık ve arızalar listesinde her madde hastalık ve arızaların ağırlık derecesine göre A, B, C, D dilimlerine, dilimlerde fıkralara ayrılmıştır. Buna göre;

19 *A dilimi; Askerliğe Elverişli olan hastalık ve arızalar * B dilimi; Barışta Askerliğe Elverişli Olmayan hastalık ve arızalar * C dilimi; A,B ve D diliminde toplanan hastalık ve arızaların tedavi ve nekahet hallerinde geçici olarak askerliğe elverişli olmayan hastalık ve arızalar * D dilimi; “Barışta ve Seferde Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Olmayan” hastalık ve arızalar belirtilmiştir. Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

20 Sağlık Karar Maddelerinin Verilmesi A/10 F/01 Hastalık ve Arızaların Yönetmelik maddesi Maddenin Dilimi Dilimin fıkrası

21 Sağlık muayenesi için gönderilen yükümlülerden rahatsızlığı tespit edilenler ile rahatsızlığı olduğunu beyan edenler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ilgili maddesi açılacak ve hastalık yada arızası olduğu tespit edilenlerden A Dilimine girenlerin; “ A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir” kararı verilecektir. Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

22 Yükümlüde “Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve vücutta ileri derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberkilidleri” var ise yoklama belgesine el yazısı ile “A29/F3 Askerliğe Elverişlidir” yazılır ve muayene eden tabip tarafından protokol numarası, ad, soyadı, sicil numarası ve unvanı yazılarak (kaşesi olanlar kaşe basabilir) imzalanır. Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

23 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

24 A29/F3 rahatsızlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki Deri Hastalıklarına uymaktadır. A Harfi Askerliğe elverişli hastalık ve arızayı, 29 Rakamı 29’ncu Maddeyi, F Harfi F Fıkrasını, 3 Rakamı ise 3’üncü Fıkrada belirtilen; “Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve vücutta ileri derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberkilidleri ifade eder.” Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

25 Yine başka bir örneğe göre; yükümlüde “Çeşitli nedenlerle meydana gelen vücudun bozukluğu yapmamış yanık sekelleri ve açık yaraları” var ise yoklama belgesine Sağlık Kararı bölümüne el yazısı ile “A25/F12 Askerliğe Elverişlidir” yazılır ve muayene eden tabip tarafından ad, soyadı, sicil numarası ve unvanı yazılarak (kaşesi olanlar kaşe basabilir) imzalanır. Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

26 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

27 A25/F12 rahatsızlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Plastik ve Rekonstrüktif Şirürji, Ağız, Çene, Yüz, Boyun ve Diş Hastalıklarına uymaktadır. A Harfi Askerliğe elverişli hastalık ve arızayı, 25 Rakamı 25’inci Maddeyi, F Harfi F Fıkrasını, 12 Rakamı ise 12’nci Fıkrada belirtilen; “Çeşitli nedenlerle meydana gelen vücudun bozukluğu yapmamış yanık sekelleri ve açık yaraları” ifade eder.” Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

28 TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yükümlülerin silah altına alınabilmelerinin en önemli şartlarından biri vücutlarının askerliğe yapmaya uygun şekilde gelişmiş olmasıdır. Vücutları askerlik yapmaya elverişli olacak şekilde gelişmemiş olanlar ile vücut kitle endeksleri (vücut ağırlığı kg./boy uzunluğunun karesi m²) uyumlu olmayanlar asker hastanelerine veya geçici sağlık kuruluna sevk edilirler. Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

29 Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesi BoyAğırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Sınır Cm.Kg.Kg 1505543 1515644 1525645 1535845 1545746 1555846 1565947 1576048 1586148 1596149 BoyAğırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Sınır Cm.Kg.Kg 1606150 1616250 1626351 1636451 1646452 1656553 1666653 1676754 1686854 1696855 BoyAğırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Sınır Cm.Kg.Kg 1706955 1717057 1727158 1737158 1747258 1757259 1767360 1777561 1787561 1797662

30 BoyAğırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Sınır Cm.Kg.Kg 1807763 1817864 1827965 1838066 1848166 1858267 1868368 1878469 1888569 1898670 BoyAğırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Sınır Cm.Kg.Kg 1908771 1918872 1928973 1939074 1949175 1959276 1969377 1979478 1989579 1999680 BoyAğırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Sınır Cm.Kg.Kg 2009781 2019882 2029983 20310084 20410185 20510286 20610387 20710488 20810589 20910690 21010791 Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesi

31 Boy:171 cm 57 kg (dahil) 110 kg (dahil) 56 kg (dahil) 100 kg (dahil) 71 kg (dahil) 70 kg (dahil) 111 kg (dahil) 37 kg (dahil) 36 kg (dahil) Askerliğe Elverişlidir A grubu arızalı Askerliğe Elverişlidir Geçici Sağlık Kuruluna Sevk Asker Hasta- nesine Sevk 46 kg (dahil) 101 kg (dahil) 47 kg (dahil) 100 kg (dahil)

32 Sağlık muayenesi için gelen yükümlünün boyu 160 cm. kilosu ise 40 kg. dir. “Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesi”ne baktığımızda boyu 160 cm. olan yükümlü için üst sınır 61 kg. alt sınır ise 50 kg. dir. Yükümlü 40 kg. olduğundan alt sınırından 10 Kg. dan daha fazla eksik olma şartını sağlamamaktadır. Bu nedenle A dilimi arızalı olarak Askerliğe elverişlidir. Eğer yükümlü 39 Kg. veya daha az kilolu olsa idi durumuna göre Geçici Sağlık Kuruluna veya Asker Hastanesine sevk edilmesi gerekecekti. Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

33 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir) 160 40

34 A32/F1 rahatsızlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 82’nci sayfasındaki İç Hastalıklarına uymaktadır. A Harfi Askerliğe elverişli hastalık ve arızayı, 32 Rakamı 32’nci Maddeyi, F Harfi F Fıkrasını, 1 Rakamı ise 1’inci Fıkrada belirtilen; “20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlıkta, Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki ağırlıkların alt sınırından 10 Kg. (Dahil)’a kadar eksiklik (Daha önce geçirilmiş hastalığa bağlı olsun veya olmasın) ifade eder.” Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

35 Sağlık muayenesi için gelen yükümlünün boyu 210 cm. kilosu ise 137 kg. dir. “Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesi”ne baktığımızda boyu 210 cm. olan yükümlü için üst sınır 107 kg. alt sınır ise 91 kg. dir. Yükümlü 137 kg. olduğundan üst sınırından 30 Kg. dan daha fazla ağırlığa sahip olma şartını sağlamamaktadır. Bu nedenle Askerliğe elverişlidir. Eğer yükümlü 138 Kg. veya daha fazla kilolu olsa idi Geçici Sağlık Kuruluna veya asker hastanesine sevk edilmesi gerekecekti. Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

36 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

37 A33/F1 rahatsızlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 85’inci sayfasındaki İç Hastalıklarına uymaktadır. A Harfi Askerliğe elverişli hastalık ve arızayı, 33 Rakamı 33’üncü Maddeyi, F Harfi F Fıkrasını, 1 Rakamı ise 1’inci Fıkrada belirtilen; “20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 30 Kg. (Dahil) fazlalığı ifade etmektedir. Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)

38 “Asker Hastanesine Sevk” Kararı Tek başına hastaneye gidemeyecek durumda olanlar için refaketle sevk yazınız. Refakatçi içinde yol ve iaşe bedeli ödenmesi sağlanır.

39 Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk) *Yapılan muayene sırasında; -Silah altına alınmasına engel olacak bir rahatsızlığı olduğu açıkça görülenler, -Muayene sonucunda haklarında karar verilemeyenler, -Herhangi bir rahatsızlık veya ameliyat geçirdiğini beyan edenler yada belgeleyenler,

40 - Gözlem altında bulunmaları, uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuar yada görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenler, - Hastaneye sevk isteyen yükümlüler sevk zincirinde belirtilen asker hastanesinin ilgili ünitesine sevk edilirler. Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)

41 Sağlık Muayenesi Ayrıca, sağlık muayenesi için gelen yükümlü hakkında Aile Hekimi veya Resmi Sivil Sağlık Kuruluşunca; “Askerliğe Elverişlidir”, “A grubu arızalı” yada “Geçici Sağlık Kuruluna Sevk” kararı verilemiyorsa bağlantı zincirinde belirtilen asker hastanesine sevk edilirler.

42 Sağlık muayenesine gelen yükümlülerden ruhsal ve sinirsel problemi olduğu açıkça görülenler ile vücudunda ameliyat izi olan, jilet izi bulunanlar derhal asker hastanesine sevk edileceklerdir. Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)

43 Bu yükümlülerin yoklama belgesine el yazısı ile “Kayseri Asker Hastanesi......... Polikliniğine sevki uygundur” yazılır ve muayene eden tabip tarafından hastalık ve arızaya ilişkin kod ve açıklama ile protokol numarası, ad, soyadı, sicil numarası ve unvanı yazılarak (kaşesi olanlar kaşe basabilir) imzalanır. Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)

44 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)

45 Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk) Aile hekimi yada Tek Tabip; sağlık muayenesi için kendisine gelen yükümlünün B, C ve D Dilimine giren rahatsızlığını açık olarak tespit etmiş olsa veya yükümlünün eski sağlık raporları ile görmüş olsa bile bu dilimlere ait kararı tek başına veremez. Yoklama Belgesinin Sağlık Kararı bölümüne örnekte gösterildiği gibi bu tanıyı yazamaz. Bu yükümlüler mutlaka sevk zincirindeki asker hastanesine veya Geçici Sağlık Kuruluna Sevk sevk edilmelidir.

46 Yükümlüde “Ameliyatla düzeltilmesi tam olmayan görünümü bozan, gıda ile el ayak fonksiyonlarını güçleştiren her türlü doğumsal anomaliler, posttravmatik deformitiler ve yanık sekellerini” ifade eden bir hastalık var. Bu hastalık “B25/F2 Askerliğe Elverişli Değildir” kodunu gerektirir. Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)

47 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Tek Tabip B Kodu Veremez Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)

48 Örnekte de belirtildiği gibi B25/F2 kodu tabip tarafından muayene esnasında kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 4’üncü maddesi bu yetkiyi Geçici Sağlık Kurulları ile Asker Hastanelerinin Sağlık Kurullarına verdiğinden böyle bir tanı tek tabip tarafından kesinlikle verilmeyecektir. Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)

49 Yükümlünün bir kolu dirsek üzerinden yoksa yoklaması önce varsa aile hekimi veya en yakın sağlık kuruluşundaki hekimce yapılacak, yoklama belgesine arıza kodu TSK SYY esaslarına göre kırmızı kalemle “Kol yada bacaklardan birinin veya bir bölümünün anadan doğma yokluğu Geçici Sağlık Kuruluna Sevk D/57 F-3 Askerliğe Elverişli Değildir” kararı elle yazılacaktır. Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)

50 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk) Geçici Sağlık Kuruluna Sevk D/57 F-3 Askerliğe Elverişli Değildir

51 Yükümlü Sağlık Muayenesi (Yoklama Dönemi) Askerlik Şubesi Aile Hekimi Resmi Sağlık Kurumu Tek Tabip Askeri Hastane Tek Tabip * Askerliğe Elverişlidir * A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir * Asker Hastanesine Sevk * Geçici Sağlık Kuruluna Sevk

52 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:1 57743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak * Askerliğe Elverişli Değildir * A/29 F-3 Askerliğe Elverişlidir * ………….. Asker Hastanesi Dahiliye Polikliğine sevki uygundur. * Geçici Sağlık Kuruluna Sevk D/57 F-3 Askerliğe Elverişli Değildir Yükümlü Sağlık Muayenesi

53 * Yatalak veya gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar (kol, bacak yokluğu gibi) ile boy kısalığı, kilo fazlalığı olanlar hakkında geçici sağlık kuruluna sevk ve karar maddesi yazılarak, * Hastalık ve arızaları gözle görülemeyen (iç organ noksanlığına dair ameliyat izi, hepatit, epilepsi, lösemi vb. kronik rahatsızlıklar ile ruhsal ve sinirsel problemi olan ) yükümlüler “………….. Asker Hastanesi ………..Polikliğine Sevki Uygundur vb.” yazılarak hastalık ve arızalarına ilişkin kod ve açıklama yazılarak yükümlü askerlik şubesine gönderilecektir. Yükümlü Sağlık Muayenesi

54 Sivas Askerlik Şubesi Kümbet Mevkii Merkez / Sivas (0346) 228 4687

55 Faydalanılan Kaynaklar * 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, * 1076 Sayılı Yedek Subay Kanunu, TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, (http://www.mevzuat.gov.tr)

56 Teşekkürler


"Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları