Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 SBS ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM. 2012-2013 Öğretim Yılında 8. sınıfta olacak öğrenciler, Ortaöğretime yeni sınav sistemiyle yerleştirileceklerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 SBS ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM. 2012-2013 Öğretim Yılında 8. sınıfta olacak öğrenciler, Ortaöğretime yeni sınav sistemiyle yerleştirileceklerdir."— Sunum transkripti:

1 2013 SBS ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM

2 2012-2013 Öğretim Yılında 8. sınıfta olacak öğrenciler, Ortaöğretime yeni sınav sistemiyle yerleştirileceklerdir.

3 YENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

4  Sınavdan alınacak puanın 500 değil, 700 tam puan üzerinden hesaplanması,  Okuldaki notlardan elde edilen Yıl Sonu Başarı Puanının, sınav puanına %50 oranında etki edecek olması

5  Şu anda uygulanan sistemde Yılsonu Başarı Puanları, Sınıf Puanlarının oluşumunda %30 etkili oluyordu.  Yılsonu Başarı Puanlarının yarısı (%50) doğrudan OYP’ye eklenecek  YBP hesaplanmasında öğrencinin başarısı diğer öğrencilerle ilişkilendirilmeyecek; yani okuldaki en başarılı öğrencinin başarısından diğer öğrenciler etkilenmeyecek.

6 2012-2013 öğretim yılından itibaren 8. sınıfta uygulanacak olan yeni sistemde Ortaöğretime Geçiş TEK SINAV ile olacaktır. Sınav sadece 8. sınıfta uygulanacaktır.

7 Seviye Belirleme Sınavı 8. sınıflar için yılda bir kez yapılacaktır, tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacaktır..

8 Yeni Seviye Belirleme Sınavı Sonucuyla; Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri Özel Okullar Anadolu Meslek Liselerine Kontenjanları doğrultusunda öğrenci alınacaktır.

9 SBS’ DE HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK ? 8. SINIF; Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım ve Seçmeli derslerden soru sorulmayacaktır.

10 SBS (Seviye Belirleme Sınavı) Puanı 100-700 aralığında hesaplanacaktır.

11 SBS’DE DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇEMATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL SBS AĞIRLIKLI PUAN 44332

12 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR?

13 İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflar ın da, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yıl sonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

14 Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecektir. Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin Yılsonu Başarı Puanı, sınıf tekrarı esas alınarak belirlenecektir.

15 DERSLERHAFTALIK DERS SAATİ YIL SONU NOTU AĞIRLIKLI YIL SONU BAŞARI PUANI TÜRKÇE 5905*90=450 MATEMATİK 4804*80=320 FEN VE TEKN. 4854*85=340 SOSYAL BİLG. 3803*80=240 YABANCI DİL 4704*70=280 DİN KÜLT. VE AHL. BİLG. 2902*90=180 GÖRSEL SANT. 11001*100=100 MÜZİK 1901*90=90 BEDEN EĞİTİMİ 21002*100=200 TEKNOLOJİ VE TAS. 2902*90=180 TOPLAM28785 2380 YIL SONU BAŞARI PUANI: 2380/28=85

16 6-7 ve 8. sınıfların sonunda oluşacak Yıl Sonu Başarı Puanının yarısı doğrudan Ortaöğretime Yerleştirme Puanına eklenecektir.

17 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞME (OYP) PUANININ HESAPLANMASI

18 OYP, öğrencinin 100 üzerinden hesaplanan 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanları ile 700 tam puan üzerinden hesaplanan SBS puanı toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

19 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf SBS:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2=484,000 olur.

20 Yerleştirme, öğrencilerin tercih başvuruları, ortaöğretime yerleştirme puanı ve puan üstünlüğü esasına dayalı olarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ?

21 PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK ?  OYP’lerin eşit olması halinde Seviye Belirleme Sınavı puanı,  Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı,  Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı,  Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı yüksek olana öncelik verilecektir. Bunların eşit olması halinde tercih önceliği dikkate alınacaktır.

22 EK PUAN NEDİR? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen Uluslar arası Bilim Olimpiyat Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

23 EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ? Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına;  Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u  Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u  Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i  Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.

24 Askeri okullara, polis kolejine sınavla girişler, kendi kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmektedir.

25 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SARMAL ÖĞRETİM VE SINAVLAR Yeni sistemde sınav sadece 8. sınıf konularından soru içerecektir; ancak 8. Sınıf konuları 6 ve 7. sınıf konuların bilgilerini içermektedir. Yeni müfredatta konular 6,7 ve 8. sınıfa dağıtılarak işlenmektedir. Konular birbirinin devamı niteliğinde ve birbirini tamamlayan bir özellik gösteriyor. Herhangi bir konunun %20’si 6. sınıfta, %30’u 7. sınıfta, %50’si de 8. sınıfta verilebilmekte ve böylece Sarmal Öğretim Anlayışı uygulanmaktadır.

26 HEDEFİNİZE ULAŞMANIZ DİLEĞİYLE…


"2013 SBS ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM. 2012-2013 Öğretim Yılında 8. sınıfta olacak öğrenciler, Ortaöğretime yeni sınav sistemiyle yerleştirileceklerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları