Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG AMACI NEDİR ?  Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek  Öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG AMACI NEDİR ?  Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek  Öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak."— Sunum transkripti:

1

2 TEOG AMACI NEDİR ?  Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek  Öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

3 TEOG AMACI NEDİR ?  Öğretmenin mesleki performansını artırmak  Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak. (Dershanelere ve Özel Derslere)  Öğrenci devamsızlığını en aza indirmek

4 TEOG Hangi Dersleri Kapsamaktadır? DERSLER KA Ç INCI SINAV OLDUĞU SINAV AYI T ü rk ç e 2.SINAV *KASIM Ayının Son Haftası(1. DÖNEM) * NİSAN Ayının son Haftası(2.DÖNEM) Matematik Fen ve Teknoloji İngilizce TC inkılap Tarihi ve Atat ü rk çü l ü k 1. SINAV Din K ü lt ü r ü ve Ahlak Bilgisi

5 1.DÖNEM: 26-27 Kasım 2014 2.DÖNEM: 29-30 Nisan 2015 Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

6 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 26 KASIM ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 27 KASIM PERŞEMBE 09.00 FEN VE TEKNOLOJİ 40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA 1.DÖNEM

7 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 29 NİSAN ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 30 NİSAN PERŞEMBE 09.00 FEN VE TEKNOLOJİ 40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA 2.DÖNEM

8 MAZARET SINAVI  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı 1.dönem 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacaktır.  Mazeret sınavı 2.dönem 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

9 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

10 BAŞVURU NASIL YAPILACAK?  8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.  b. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

11 8.SINIFLARIN PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK HAKKI  8’inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir.  Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde şartları tutan öğrencinin evrakları ile birlikte öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurması durumunda yapılacaktır.

12 ORTAK SINAV HANGİ KONULARI KAPSAYACAK? Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

13 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG)  Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek  A,B,C,D Kitapçıkları dağıtılacak

14 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin Uygulaması (TEOG)  Öğrenciler olağan üstü haller dışında sınavlara kendi okullarında girecekler  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı okullarda görev yapacaklar

15 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

16 TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

17 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Ders Notunun Hesaplanması)  Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır  Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. (5 PUAN)  Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir

18 YIL SONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI  Not ile değerlendirilen tüm derslerin yıl sonu puanlarının, o dersin haftalık ders sayısı ile çarpımının,haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puanı ifade eder.

19 AĞIRLANDIRIKLANMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI  Öğrencinin altı temel dersten girdiği,merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanı ifade eder.  Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

20 DERSLERİN KATSAYILARI DERS ADIAĞIRLIK KATSAYISI Türkçe4 Matematik4 Fen ve Teknoloji4 Din K. ve Ah.2 T.C İnkılap Tar.T ve Ata.2 Yabancı Dil2 TOPLAM18

21 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (OYP) Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

22 ORTAÖĞRETİMDE ESAS ALINACAK PUAN HESAPLAMASI 6,7,8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının Aritmetik ortalamasının %30 8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı %70

23  6, 7 ve 8. sınıfların toplam yılsonu başarı puanı 300 puan (100+100+100: 300) üzerinden (%30)  Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak (%70) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (OYP) ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

24 Kısacası 2015 TEOG’da OYP’yi - Öğrencinin okul başarısı %30 - TEOG başarısı % 70 etkileyecek.

25 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

26 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:85,000 7. Sınıf YBP:92,000 8. Sınıf YBP:87,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 85 + 92 + 87 +675=939 OYP= 968/2 = 469,5 olur.

27 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK  Yerleştirmeye esas puan,öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak  Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirme merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

28 PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA  Tercih Önceliği  Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının yüksekliği  Okulda özürsüz devamsızlık oranının azlığına bakılacak

29 EK PUAN  Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının  - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,  - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,  - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,  - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si  oranında ek puan eklenir.

30 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ  Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir  20 tl para yatırılacaktır

31 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ?

32 Tercihler okul kodlarına ve okul türlerine göre olmak üzere iki grupta alınacaktır. A Grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A Grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B Grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır. B Grubu tercih listesinden en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir. TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

33 A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirmesi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

34 8.SINIFTAN SONRA ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

35 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI.Fen liseleri Sosyal Bilimler liseleri Anadolu liseleri Anadolu İmam Hatip liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri.( Ticaret Lisesi, Sağ Mes Lis, Ent Mes Lis vb.)


"TEOG AMACI NEDİR ?  Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek  Öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları