Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde."— Sunum transkripti:

1 TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize yardım edebilmektir. Öğrencilerin kişisel problemlerinin çözümüne yönelik yardımları kapsar. Bu tür durumlarda öğrencinin kendiliğinden böyle bir yardımı talep etmesi öngörülürken, bazı durumlarda öğretmen, veli ya da yönetim; Rehberlik Birimi’ne öğrenciyi yönlendirebilir. Bunun yanı sıra yapılan uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci görüşmeye alınabilir

2 İLKELERİMİZ  TED Antalya Koleji PDR BİRİMİNDE ; İnsan haklarına ve kişiye saygı, Gönüllülük, Gizlilik, Süreklilik, Koşulsuz kabul, Eşitlik (tüm öğrenciler yararlanabilir), Bireysel farklılıklar esastır.  PDR çalışmaları; Planlı, programlı ve örgütlenmiş bir yapıdır. Profesyonel bir süreçtir. Tüm ilgililerin katılım ve işbirliği ile yürütülür

3 O RYANTASYON Yeni gelen öğrencilere, okula ve lise sistemine kolay uyum sağlayabilmeleri için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. BİREYİ TANIMA Öğrencileri tüm yönleriyle tanıyabilmek, onların da kendileriyle ilgili farkındalıklarını geliştirebilmek için yıl içerisinde uyguladığımız birçok test, envanter, form vardır. Yapılan bu uygulamaların sonuçları mutlaka öğrencilerle paylaşılmaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda bireysel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

4 E ĞITSEL R EHBERLIK Öğrencilerin eğitim yaşantıları ile ilgili bütün sorunlarına yönelik verilen psikolojik yardımlardır. Öğrencilerin akademik başarılarının takip edilmesi, verimli çalışma yöntemlerinin aktarılması, planlı çalışma, zamanı etkili kullanma, öğrenme stratejileri gibi konular bu alanda yapılan belli başlı çalışmalarımızdır.

5 M ESLEKI R EHBERLIK Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendisine en uygun mesleği seçmesi sürecinde, doğru bir karar verebilmesine yardımcı olmak amacıyla mesleki rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Bir üst eğitim kurumlarının türleri, programları, nitelikleri, giriş koşulları, iş ve meslekler hakkında öğrencilere ve ailelerine bilgiler verilmektedir.

6 MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Yapılan tüm çalışmalar öğrencinin yaş grupları, gelişim süreçleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanır ve okul-öğrenci-veli işbirliği ile yürütülür. Ders Seçme ve Sınıf Geçme Konusunda Öğrencilere Bilgilendirme Toplantısı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları (Testler, envanterler, formlar) Sınav Kaygısı Çalışmaları Aile Danışmanlığı Meslek Tanıtımları Üniversite Tanıtımları Üniversite Gezileri Meslek Tanıtım Ziyaretleri

7 Ü NIVERSITE G EZILERI Öğrencilerin en çok görmek istedikleri üniversite ve fakülteleri değerlendirerek, öğrencilerin en çok tercih ettikleri üniversitelere geziler düzenlenmektedir. Bu geziler 10.Sınıfta Ankara-11.Sınıfta İstanbul olmak üzere Okul Yönetimi ve PDR Birimi tarafından planlanmaktadır.

8 9.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS GEÇME SİSTEMİ SINAV, VE PROJELERLE İLE UYGULAMALAR 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİR. VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI e-Okul SİSTEMİNE İŞLENİR.

9 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 85,00-100PEKİYİ 70,00-84,99İYİ 60,00-69,99ORTA 50,00-59,99GEÇER 0-49,99GEÇMEZ

10 SINAVLARA KATILMAYAN ÖĞRENCİ Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci ; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 5 işgünü içinde bildirmek ve özrün bitimini işleyen 5 iş günü içinde de belgelendirip (rapor) okul yönetimine vermek zorundadır. Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, 5 iş günü içerisinde belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz. Özürsüz olarak sınava katılmayan, veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dahil edilir Kopya çekenlerin durumu puanla değerlendirilmez, e-okulda K diye belirtilir ve aritmetik ortalamaya dahil edilir.

11 SINIF GEÇME BİR DERSİN DÖNEM PUANININ HESAPLANMASI Bir dersin dönem puanı hesaplanırken; Sınavlardan alınan puanlar Performans çalışma puanları(sözlü/ödev teslim) Varsa proje puanının toplanıp aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur. Aritmetik ortalaması alınır Sonu. 80 Öğrencinin bu dersten Dönem Puanı 80’dir. Sınav Puanı Performans çalışması Proje 70809080

12 BİR DERSİN YILSONU PUANI Bir dersin yıl sonu puanı ; birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. BİR DERSİN AĞIRLIĞI Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. AĞIRLIKLI PUANI Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır YIL SONU BAŞARI PUANI Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı ; mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

13 Bir dersin yıl sonu puanı o dersin haftalık ders saati sayısı o dersin ağırlıklı puanı Derslerin ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saatleri toplamı Yıl sonu başarı puanı AĞIRLIKLI PUAN Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

14 DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA Öğrencinin,ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayıla bilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekmektedir Tarih Dersi 1.Dönem Puanı 2. Dönem Puanı Yıl Sonu Puanı 704055Başarılı 107040Başarılı

15 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; Tüm derslerden başarılı olan, Başarısız dersi/dersleri olanlardan yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer Yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçerler.

16 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Dersin AdıDers Saati I.Dönem Puanı II.Dönem Puanı Yıl Sonu PuanıAğırlık Türk Edebiyatı350 150 Din Kült. Ve Ahlak Bil.150 Tarih210704080 Coğrafya2257550100 Matematik6586361366 Biyoloji3455550150 Fizik250 100 Kimya250 100 Sağlık Bilgisi150 İngilizce650 300 Almanca250 100 Beden Eğitimi250 100 Dil Anlatım250 100 Resim/Müzik150 TOPLAM35 1796 Yıl Sonu başarı puanı 51,31 - öğrenci doğrudan sınıfını geçer. Yıl Sonu Başarı Puanı: 1796/35= 51,31

17 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. (2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.” Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.”

18 SINIF TEKRARI Doğrudan, Yıl sonu başarı puanıyla Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar Sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim sürecinde en fazla 1(bir) defa yapılır. İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencinin okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır

19 DERS SEÇİMİ Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve Rehber Öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ikinci dönemin ilk haftasında yapılır ve e-Okul sistemine işlenir Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

20 GEÇ GELME-DEVAMSIZLIK 1. Ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Devamsızlık yapan öğrenci, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine e-okul sistemine işlenir. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

21 Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. TEŞEKKÜR EDERİM TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ TUĞBA GÜNAL PDR UZMANI


"TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları