Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
B1: İşletmeler Hakkında Temel Bilgiler

2 İşletme Nedir

3 İşletme toplumda zenginlik yaratan ekonomik bir üretim merkezidir.
Toplumda ekonomik grupları oluşturan, ekonomik değerler yaratan, teknik, hukuki ve sosyal boyutlara sahip asal değer meydana getiren bir sistemdir. 

4 Toplumlarda zenginlik yaratan üç aşama: 1
Toplumlarda zenginlik yaratan üç aşama: 1. Artı ekonomik değer yaratılır, 2. Ekonomik artı değer, mal ve hizmet üretimiyle elde edilir, 3. Mal ve hizmet ise işletmede üretilir. 

5 İşletme nedir sorusuna verilecek cevap, toplumların kalkınması ve ekonomik zenginliğinin bu asal üretim merkezinde gerçekleştirilmesidir.

6 İhtiyaç, Kaynak ve İşletme
Yaşadığımız dünyada insanoğlunun önemli sorunu, kıt kaynakları en iyi şekilde kullanarak, bireylerin sınırsız istek ve ihtiyaçlarının mümkün olduğunca karşılanabilmesini sağlamaktır.

7 Kıtlık ile anlaşılması gereken, kolayca veya güç de olsa elde edilebilen, fakat ülkede yaşayan tüm insanların bütün ihtiyaçlarına yetecek kadar bol olmayan unsurlardır.  

8 İşte, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olan kıt mal ve hizmetlere ekonomik mal adı verilir. Tüm insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çok miktarda bulunan mallar kıt mal kavramı dışında tutulur ve serbest mal şeklinde isimlendirilirler

9 İşletme Tanımı İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve/veya hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimler şeklinde yapılabilir.

10 İnsanların İhtiyaçlarının Karşılanması
İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan iki ürün vardır. Biri mal diğeri de hizmettir

11 Mal Ve Hizmetler Mal ve hizmetler işletmede belirli prosedürlere göre üretim faktörlerinin bir araya getirilerek kullanımı sonucu meydana gelir Serbest mallar ekonomik bir harcamayı ve külfeti gerektirmeyen mallardır

12 Ekonomik Olma Ekonomik olma kavramını kısaca açıklarsak, işletmenin mal ve hizmet üretmek amacıyla katlandığı külfetle elde edeceği fayda arasında ki pozitif farktır

13 Teknik Olma  İşletmenin teknik kurallara göre nitelik kazanması gerekir.  Araçlar, cihazlar ve bunları kullanan personel tekniğin gereklerine göre örgütlenmelidir.

14 İŞLETME, TEŞEBBÜS, TİCARİ İŞLETME KAVRAMLARI ve FARKLI ÖZELLİKLERİ

15 Temel amacı kâr elde etmek olan teşebbüslere ticari işletme denir

16 İşletme ve teşebbüsün ortak tarafları, her ikisinin de insan istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mal ve/veya hizmet üreten ekonomik ve teknik birimler olmasıdır. Ancak, teşebbüs ile işletmeyi birbirinden ayıran önemli nokta, teşebbüsün bir piyasası olması ve bu piyasada gelir sağlayan bir işletme olmasıdır

17 Teşebbüsler, genel anlamda sadece kâr elde etmek için kurulan ekonomik ve teknik birimler değil.
Örneğin; Kızılay bir işletme iken; devlet hastaneleri, devletin örnek çiftlikleri, Düzce Üniversitesi birer teşebbüs. Oteller, satış mağazaları ve kuaförler, bakkallar, marketler ise, işletme ve teşebbüsün taşıdığı tüm özelliklere sahiptir.

18 ÜRETİM FAKTÖRLERİ

19 Doğal kaynaklar Doğal kaynaklar, mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için doğada var olan çok değişik maddelerden meydana gelmektedir.

20 Sermaye İnsanoğlunun çaba, beceri ve bilgisinin eseridir.
Sermayenin diğer bir tanımı da üretilmiş üretim malıdır. Sermaye; işletmede, mal veya hizmet üretebilmek için kullanılan ekonomik bir değer olarak ifade edilebilir. Genellikle para veya kredi şeklindeki fonlardır. Sermaye tek başına mal veya hizmet üretemez. Ancak, bir işletmenin makine, teçhizat gibi sermaye malları ve işgücü, doğal kaynak gibi diğer üretim faktörlerini satın almasına fırsat tanır..

21 Emek Önemli bir faktör olan emek, bir mal veya hizmetin üretilebilmesine yapılan fiziksel yada zihinsel katkılar şeklinde tanımlanabilir.

22 Girişimci ve Girişim

23 Ekonomik kalkınmanın işletmecilikteki iki temel faktörü: yatırım&üretim
Girişimci bu iki temel faktörü gerçekleştiren ve riskini yüklenen kişi Girişimci işletmelerin mal veya hizmet üretebilmesi için üretim faktörlerini ekonomik ve rasyonel bir biçimde bir araya getiren kişi 

24 Yönetim ve İnsan İlişkileri

25

26

27 İŞLETME FONKSİYONLARI


"İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları