Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28-29 NİSAN ORTAK SINAVLAR SINAV GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28-29 NİSAN ORTAK SINAVLAR SINAV GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28-29 NİSAN ORTAK SINAVLAR SINAV GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEMLERİ

2 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bina sınav komisyonu; sınavın yapılacağı okul müdürünün başkanlığında 2(iki) müdür yardımcısı, müdür yardımcısının yeterli olmadığı okullarda ise kıdemli öğretmenlerden görevlendirilmek üzere en fazla 3(üç) personelden oluşturulur. (24-25 Nisan) Sınav salon sayısı çok olan okullarda sınav komisyon sayısı artırılmalı, (örneğin: Salon sayısı fazla olan okullar iki komisyon kurabilir…!) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

3 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştıracak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip edecek, öğrenci fotoğrafları güncellenecek.(05 Mart 2014 tarihinde güncelleme işlemleri, 14 Mart 2014 tarihinde de son kontrollerin tamamlanmış olması gerekmektedir.) Öğretmenler kurulu yapılarak öğretmenlere sınavlar hakkında bilgi verilecek.(11-25 Nisan) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

4 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Okul rehberlik servisleri tarafından 8. sınıf öğrencilerine Ortak sınavlarla ilgili seminer verilmesi ve Bakanlığın hazırlamış olduğu öğrenci mektuplarının dağıtılması (09 – 25 Nisan 2014) Okul rehberlik servisleri tarafından 8. sınıf öğrenci velilerine Ortak sınavlarla ilgili seminer verilmesi ve Bakanlığın hazırlamış olduğu veli mektuplarının dağıtılması (09 – 25 Nisan 2014) (Müdürlüğümüzce hazırlanan sununun verilecek Seminerlerde izletilmesi sağlanacaktır) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

5 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6 ve/veya 7. sınıfı, yurt dışında öğrenim görmüş olup, Bakanlığa bağlı bir okulda 8. sınıfa kaydı yapılan öğrencilerin bilgilerini e-Okul sistemine işlemek,(14-18 Nisan) 8. sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin e-okul sistemi üzerinden alınarak okulda ilan etmek (25-29 Nisan) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

6 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Talim Terbiye Kurulunun belirlediği müfredata göre sınav tarihine kadar işlenmesi gereken konuların işlenip işlenmediği sınıf defterlerinden takip edilecek. Zorunlu hallerde telafi eğitimi yapılacak. (08 – 25 Nisan) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

7 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sınav salonlarını ve salondaki sıraları Bakanlığın gönderdiği sınav oturma planı doğrultusunda numaralandırarak, tekli oturma düzeninde salonların azami 20 kişilik olmasını sağlayacak ve sınavdan 1(bir) gün önce sınav salonlarının hazır duruma gelmesini sağlayacak. (25 Nisan) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

8 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl/ilçe Sınav Güvenlik Komisyonu üyeleri ihtiyaç duymaları halinde okulda yapılan hazırlık çalışmalarını izleyebilecek, sınav öncesi yapılacak toplantıya katılabileceklerdir.(25 Nisan) Ortak Sınavlar ile ilgili Bakanlıktan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen bilgi ve güncellemeleri takip ederek gerektiğinde gözetmenleri bilgilendirmek OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

9 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Okul Müdürü Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar. Telafi sınavı özendirilmeyecek bunun için gerekli tedbirler alınacak. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

10 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sınav günü, sınav evrak kutularını ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar. (Bu işlem okul müdürü tarafından yapılacaktır) Sınavdan iki saat önce okulda hazır bulunur ve sınav ile ilgili alınan tedbirlerin son kontrollerini yapar. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

11 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Salon görevlileri, öğrencilerin özellikle kitapçık türü, imza, cevap kağıdındaki bilgi eksikliği, cevap kağıtlarının sayılarak toplanması, kitapçıkların ön yüzündeki bilgileri doldurmaları, dışarıda evrak unutulmaması vb. hususlarda azami hassasiyet göstereceklerdir. Bu hususların göz ardı edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

12 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce (08.00’da) toplantı yapılacak; a.Sınav iş ve işlemleri hakkında sınav salon görelilerine bilgi verilecek. b.Kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirlenecek, görev ve sorumluluklarını açıklar. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

13 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ c.Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele yedek dâhil görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek millî eğitim müdürlüğüne bildirir. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

14 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ d.Sınav kolisini açar ve Salon Başkanlarına tutanak ile sınav poşetlerini teslim edilmesi hususlarında gerekli uyarıları yapar. e.Sınav poşetlerinin açma ve kapatılmasını izah ederek iş ve işlemlerin yapılmasına rehberlik eder. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

15 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ d.Sınav görevlilerinin tutum ve davranışları(cep telf., kopya, gürültü kirliliği) e.Yeteri kadar yedek/nöbetçi öğretmen veya rehber öğretmen görevlendirmesi. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

16 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yedek gözcü olarak belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır: a.Salon başkanları ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar. b.Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

17 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ c.Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar. d.Sınav bitiminde, adaylar salon ve katları tamamen boşaltana kadar görevine devam eder, salon ve katların boşaldığına dair sınav komisyonu başkanını bilgilendirir. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

18 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Okuldaki otomatik ziller kapatılacak. Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

19 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sınav listelerinde ismi olmayan (nakil gelen öğrenciler vb.) gerekli tutanakları hazırlayarak yedek salonda sınava alır. Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini ve sınavların gürültüsüz bir şekilde yapılamasını sağlar Engelli öğrencilerin yabancı dil tercihi velilerin talebine göre olacak. (Toplantı Kararı ve Bakanlığımız maili doğrultusunda) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

20 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Nakil gelen öğrenci olması durumunda veya engelli öğrenciler yedek salonda tutanak tutularak sınava alınacak. Engelli öğrencilere 15 dk. ek süre verilecek. (Bakanlığın göndermiş olduğu sınav tedbiri alınacak öğrenci listesinde isimleri bulunan öğrencilere) Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte, zil sesiyle başlamasını ve bitmesini sağlar, tutanakla tespit eder. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

21 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sınavın başlamasından sonra sınav binasına gelen adayların sınava katılmalarını sağlar. Bu adaylara ek süre vermez, Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

22 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer sınav evrakının bulunduğu ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini teslim alır. Merkezi ortak sınavlar birden fazla oturumlu yapılacağından dolayı, her oturuma ait sınav evrak poşetlerini yine ilgili sınav evrak poşetine koyarak kapatır ve sınav kolisine yerleştirir. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

23 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar. Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına koyarak usulüne uygun bir şekilde plastik güvenlik kilidi ile kilitleyip ilçe içi sınav kuryesine tutanakla teslim eder. (Bu işlem okul müdürü tarafından yapılacaktır) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

24 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sınav kitapçıkları ikinci gün sınavların bitiminden sonra öğrencilere dağıtılacaktır. Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek İL/İLÇE/OKUL ADI belirterek TUTANAK düzenler. Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV ESNASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

25 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sınav günü akşamına kadar mazeretli veya mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrenciler e-okul sistemine işlenecek. (28-29 Nisan) Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeretleri 5 gün içinde e-okul sistemine işlenecek.(28 Nisan.-2 Mayıs) 8.sınıf öğrencisi olan tüm okullar sınav merkezi olacaktır. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR

26 SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Taşımalı öğrencilerin yemeklerini verilmesi ve sınav sonrası evlerine intikalleri sağlanacak.(28-29 Nisan) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER SINAV SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR

27 SINAV HİZMETLERİ SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 28-29 NİSAN ORTAK SINAVLAR SINAV GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları