Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON"— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON
Prof. Dr. Sema Savcı H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

2 Yoğun bakıma kimler kabul edilir?
Major cerrahi Ağır derecede kafa travması Solunum yetmezliği Koma, Hemodinamik yetmezlik, Ağır derecede sıvı dengesizliği, Çoklu organ yetmezliği.

3 Pulmonary Rehabilitation in ICU: the Team
Koordinator Respiratuar terapist Fizyoterapist Hemşire Konuşma terapisti Psikolog Diyetisyen Aile

4 Pulmoner rehabilitasyon ekibi
TEAM MEMBERS in Respiratory Rehabilitation

5 Yoğun bakımda fizyoterapistin rolü nedir?
Kardiyopulmoner ve nörolojik fonksiyonları en iyi düzeye getirmektir. FİZYOTERAPİ=FONKSİYON

6 Türkiye fizyoterapistleri
Fizyoterapiye alınma nedeni (%) %56’sı lisans (n=31), %44’ü Ylisans (n=24), %70.9’u (n=39) üni hast, %92.7’si(n=51) cerrahi, % 74.5’i(n=41) dahili bilimler, %38.3’si pediatrik YBÜ Savcı, Yoğun Bakım Dergisi 2005 Uygulanan tedaviler (%)

7 Yoğun bakımda değerlendirme
SOAP parametrelerini içermez. Fizyolojik bozukluk Fonksiyonel düzey kayıpları 7

8 Klinik karar verme I Önceki fonksiyonel düzeyi,
Mental durum (Bilinç kapalı /Sedasyon), Kardiyak durum (KH, KB, ritmi, EF, by-pass, stent, ilaçlar),

9 Klinik karar verme II Pulmoner durum (Ventilatör ayarları, FiO2, AKG, X-Ray, ayırma prosedürü), Nörolojik durum (SVO, kafa travması, SCI), Kas- iskelet sistemi (NEH limitasyonu, gövde, bacak kontrolu, kas kuvvet ve enduransı),

10 Klinik karar verme III Renal durum (akut böbrek hasarı, dializ),
Çoklu organ yetmezliği (prognoz, hemodinamik stabilite, sepsis, ensefalopati, nöropati, gangren, kontraktürler).

11 Klinik karar verme IV Güvenlik ölçümleri : ET Tüp/trakeostomi,
IV hatlar, Beslenme tüpleri, Telemetre, KB, Pulse oksimetre, Yürüme becerisi (TS), Portabl O2 desteği.

12 Klinik karar verme V MV’nun ayarları Ventilasyon modu Oksijen (FiO2)
PEEP Solunum frekansı, Tidal Volüm Ventilatör alarmı

13 Unutulmaması gereken Fizyoterapiye başlamadan önce, sırasında ve sonrasında Hemodinamik yanıtlar (KH, SF, SaO2, KB) ICP- CPP ?? Hiperoksijenasyon Sedatize edilme

14 Unutulmaması gereken Fizyoterapi programı aletleri değil hastanın durumu ve hedefleri göz önüne alınarak planlanmalıdır.

15 Altta yatan patofizyoloji ile ilgili bilgi
Tedavi uygulamalarının fizyolojik ve bilimsel kanıtları Klinik deneyim

16 KONDÜSYON AZLIĞI MOBİLİZASYON DÜZEYİ VE KENDİNE BAKIMIN AZALMASI KAS ZAYIFLIĞI MİYOPATİLER VE NÖROPATİLER MV’DAN AYIRMADA BAŞARISIZLIK YAŞAM KALİTESİ YBÜ VE HASTANEDE KALMA SÜRESİNDE UZAMA

17 Fizyoterapi uygulamalarının amaçları
Önlem ve tedavi: Kardiyorespiratuar uygunluğun azalması Kas atrofisi Eklem konraktürleri Günlük yaşam aktiviteleri Yaşam kalitesi

18 Solunum fizyoterapi yöntemleri
Pozisyonlama, mobilizasyon Kinetik terapi Göğüs fizyoterapi yöntemleri Manual hiperinflasyon Ventilatuar hiperinflasyon

19 Solunum fizyoterapi yöntemleri
Egzersiz eğitimi Elektrik stimulasyonu Noninvaziv MV MV’dan ayırma

20 Pozisyonlama Akut Solunum Yetmezliği PaO2 ↑- yüzükoyun pozisyon Jolliet, Crit care med 26; Gattinoni, N Engl J Med 345;2001. Unilateral akciğer hastalığı PaO2 ↑-sağlam taraf altta Gillepsie, Chest 91; 1987. Gastroözafageal reflu ! Beyin cerrahisi !

21 ** ** ** Ventilasyon 25 20 15 10 Sırtüstü Dik durma 5 1000 900 800 700
600 Dik durma 5 500 400 Tidal Volüm Ventilasyon ** 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 Solunum frekansı

22 Solunum fizyoterapi yöntemleri
Postüral Drenaj, Santral ve periferal havayollarından sekresyon atılımı↑, FRC↑ Sutton, Resp Med 5; 1985. Göğüs duvarı perküsyonu, vibrasyon, shaking, Wanner, ARRD 130; 1984.

23 Yardımcı aletler

24 Mechanik In-Exsufflator
Hava yoluna pozitif basınçdan negatif basınç uygulamasını içerir. Bronş duvarından sekresyonu koparmak için yüksek ekspiratuar akış hızı ve öksürmeyi sağlar Öksürük makinesi olarak adlandırılır

25 Solunum fizyoterapi yöntemleri
Aspirasyon, santral havayolundan sekresyon atılımı↑, öksürmeyi stimüle eder Öksürme, Ciesla, Phys Ther 1996.

26 Solunum fizyoterapi yöntemleri
Manual hiperinflasyon (MHI) atelektaziyi önler, kollabe alveolleri genişletir oksijenasyonu ↑ akciğer kompliansını ↑. MV’na bağlı hastalarda belirgin atelektazi ve sekresyonların atılımı

27 Solunum fizyoterapi yöntemleri
Solunum egzersizleri MV’nun assist-kontrol modunda yapılması gerekli değildir. Ayrılma döneminde uygulanmalı. Farklı akciğer volümlerinde yapılması bronş ağacında hava akışının yayılımını sağlar Ciesla, Phys Ther 1996.

28 PATOLOJİ / İNFLAMASYON / HİPOKSEMİ İNAKTİVİTE / KONDÜSYON AZLIĞI
İLAÇLAR İNAKTİVİTE / KONDÜSYON AZLIĞI CO2 CO2 Kas Dolaşım Ventilasyon O2 O2 Oksijen transportu Wasserman, Principles of Exercise Testing and Interpretation 1994 28

29 YBÜ’de yatan hastalarda kas atrofisi İNFLAMATUAR MEDİATÖRLER
Egzersiz Beslenme durumu Hormonlar (ilaçlar) Innervasyon İNFLAMATUAR MEDİATÖRLER Kas Kütlesi

30 Kronik Hastalık Nöromiyopatisi
Yüksek risk Sepsis İmmobilizasyon İlaçlar Hiperglisemi Kontollü MV Critical Care Med 2007. Düşük risk

31

32 Ayırma Solunum kas eğitimi Solunum kas yüklenmemesi

33 Eğitim programı: 6-8 soluk/set 4-6 set/gün
Physical Therapy 2003; 83:

34 Physical Therapy 2003; 83:

35 Non-Invaziv Ventilasyon
MVd kalma süresi  Nazokomunial enfeksiyonlar  YBÜ’de kalma süresi  Nava et al. Ann Intern Med :721-8.

36 Austr J Phys Ther 2004. ASTD+NIMV, MV süresi  (1,7 gün)
YBÜ kalış süresi  (1,3 gün) PaCO2 daha stabil ve daha fazla  Austr J Phys Ther 2004.

37 Grup II elektrik stimulasyonu + mob 4 hafta 20 seans
24 hasta (50 gün YBÜ) Grup I mobilizasyon Grup II elektrik stimulasyonu + mob 4 hafta 20 seans 37

38 * * * * Transfer (gün) Kas kuvveti 50 5 20 4 15 3 10 2 5 1 AKTİF
AKTİF AKTİF + EL. STİM. X ± SD * p<0.05 Zanotti, Chest 2003.

39 YBÜ katılım n=80 1. basamak: n=60 1. basamak n=20 Fizyoterapi, postür
İlerleyici Mobilizasyon 2. basamak İlerleyici Mobilizasyon 3. basamak: n=50 Solunum ve periferal kas kuvveti Genel fizyoterapi 4. basamak: n=18 Egzersiz eğitimi Genel fizyoterapi Arch. Phys. Med. Rehabil. 79: , 1998.

40 250 Pre Post 200 150 100 50 Δ 6DYT (m) IMT/Egzersiz Rutin Mobilizasyon
50 100 150 200 250 IMT/Egzersiz Rutin Mobilizasyon Pre Post Δ 6DYT (m) Arch. Phys. Med. Rehabil. 79: , 1998.

41 Akut alevlenmeli KOAH’lı hastalarda dirençli egzersiz eğitimi
Dirençli eğitim+ Genel fizyoterapi (n=8) KOAH’lı hastalar akut alevlenme Yaş: 67 yıl FEV1: % 44 QKK: % 80 Genel fizyoterapi (n=9) 9 gün - yatan hasta seans Probst, ERS 2005.

42 Dirençli eğitim QKK (% bekl.) D 15.0 7.5 0.0 -7.5 -15.0
p=0.02 -15.0 -7.5 0.0 7.5 15.0 D QKK (% bekl.) Probst, ERS 2005.

43

44 Egzersiz MV’dan ayrılmayı kolaylaştırır, Oksijenasyonu ↑,
Kas kuvveti ve enduransı ↑, Fonksiyonu ↑.

45 Ling-Ling Chiang, Physical Therapy . Volume 86 . Number 9 . September 2006
METHODS: 39 hasta PMVuygulanıyor: Tedavi grubu (n 20), kontrol grubu (n 19). Tedavi grubu Fizyoterapi 5 gün/hafta, 6 hafta: Üst ekstremite egzersizleri: Normal eklem hareketleri(ROM) (fleksiyon ve ekstansiyon; abduksiyon, adduksiyon, ve internal and eksternal rotasyon, her hareket 10 tekrar, 2 set) Sırt üstü pozisyonda, oturma NEH, (10 tekrar 2 set, 0–600 g ağırlıkla çalışma) (RESULTS: Respiratuar ve ekstremite kas kuvveti, GYAtedavi grubunda anlamlı arttı

46

47 Üst ekstremite aktiviteleri
VO2 tüketimi, VCO2, KH, VE↑ Yardımcı solunum kasları aktivitesi ↑ Torakoabdominal bölge senkronizasyonu bozulur. Dispne artar.

48 Trakeostomili KOAH’lı hastalarda: Spontan Solunum,
Hasta sayısı : 8 Yaş,y 68±8 E, K, n° 5/3 BMI 19±4 Trakeostomi gün, 45±55 YBÜ kalma süresi,gün 22±3 MV süresi,gün 24±10 APACHE II 13±1 FEV1 % 44±11 FVC % ±11 FEV1/FVC 48±10 MIP, cmH ±3 pH ±0.02 PaO2/FIO ±15 PaCO2, mmHg 48±6 Trakeostomili KOAH’lı hastalarda: Spontan Solunum, Inspiratory Pressure Support sırasında kol ergometresi ile ilerleyici ve endurans testi yapılmıştır. Test öncesi-bitiş ve 30 dk sonra değerlendirildi. M. Vitacca Intensive Care Medicine 2006

49 Max yük IT (SB) 7.18±4.50 watt 3.53±3.25 dk Max zaman ET (SB)
Max yük IT (MV) 10±6.12 watt Max zaman ET (MV) 4.78±3.68 dk M. Vitacca Intensive Care Medicine 2006

50 Solunum Paterni Tidal volüm Solunum frekansı MV SB SB MV
M. Vitacca Intensive Care Medicine 2006

51 Dispne Yorgunluk SS MV M. Vitacca Intensive Care Medicine 2006

52 YBÜ’de egzersizin izlenmesi ve değerlendirilmesinde güvenlik
İstirahat KH <% 50 (maksimal KH) PaO2/FIO2 >300 SpO2 >% 90, <% 4 azalma KB <% 20 Ateş <38°C Solunum paterni EKG normal, göğüs ağrısı Ø Nörolojik, ortopedik sistem ve hasta bağlantılarında değişiklik Güvenli bir çevre Deneyimli bir ekip Fzt klinik kararı

53 Kanıta dayalı sonuçlar
Akut lobar atelektazi tedavisi Sekresyonların atılımı Alveollerin solunuma yeniden katılımı Havayolu direncinin azaltılması Gaz değişimi Ventilatöre bağlı pnömoni insidansı  NIMV süresini  NHMRC, Phys Ther Rev, 2006.

54 Kanıta dayalı sonuçlar
Aktivite Modalite kanıt düzeyi MV’dan Ayırma TYP C/D Mobilizasyon Postür ekstremite egzersizleri DRT C D B-C Göğüs Fzt MH Perküsyon /vibrasyon Kas eğitimi Respiratuar kaslar Periferal kaslar ES B

55 Teşekkür ederim


"YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları