Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON Prof. Dr. Sema Savcı H.Ü. Sağlık Bilimleri Fak ü ltesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon B ö l ü m ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON Prof. Dr. Sema Savcı H.Ü. Sağlık Bilimleri Fak ü ltesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon B ö l ü m ü."— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON Prof. Dr. Sema Savcı H.Ü. Sağlık Bilimleri Fak ü ltesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon B ö l ü m ü

2 Yoğun bakıma kimler kabul edilir? Major cerrahi Ağır derecede kafa travması Solunum yetmezliği Koma, Hemodinamik yetmezlik, Ağır derecede sıvı dengesizliği, Çoklu organ yetmezliği.

3 Pulmonary Rehabilitation in ICU: the Team Koordinator Respiratuar terapist Fizyoterapist Hemşire Konuşma terapisti Psikolog Diyetisyen Aile

4 Pulmoner rehabilitasyon ekibi TEAM MEMBERS in Respiratory Rehabilitation

5 Yoğun bakımda fizyoterapistin rolü nedir? Kardiyopulmoner ve nörolojik fonksiyonları en iyi düzeye getirmektir. FİZYOTERAPİ=FONKSİYON

6 Türkiye fizyoterapistleri %56’sı lisans (n=31), %44’ü Ylisans (n=24), %70.9’u (n=39) üni hast, %92.7’si(n=51) cerrahi, % 74.5’i(n=41) dahili bilimler, %38.3’si pediatrik YBÜ Savcı, Yoğun Bakım Dergisi 2005 Fizyoterapiye alınma nedeni (%) Uygulanan tedaviler (%)

7 Yoğun bakımda değerlendirme SOAP parametrelerini içermez. Fizyolojik bozukluk Fonksiyonel düzey kayıpları

8 Klinik karar verme I Önceki fonksiyonel düzeyi, Mental durum (Bilinç kapalı /Sedasyon), Kardiyak durum (KH, KB, ritmi, EF, by-pass, stent, ilaçlar),

9 Klinik karar verme II Pulmoner durum (Ventilatör ayarları, FiO 2, AKG, X-Ray, ayırma prosedürü), Nörolojik durum (SVO, kafa travması, SCI), Kas- iskelet sistemi (NEH limitasyonu, gövde, bacak kontrolu, kas kuvvet ve enduransı),

10 Klinik karar verme III Renal durum (akut böbrek hasarı, dializ), Çoklu organ yetmezliği (prognoz, hemodinamik stabilite, sepsis, ensefalopati, nöropati, gangren, kontraktürler).

11 Klinik karar verme IV Güvenlik ölçümleri : ◦ ET Tüp/trakeostomi, ◦ IV hatlar, Beslenme tüpleri, ◦ Telemetre, KB, ◦ Pulse oksimetre, ◦ Yürüme becerisi (TS), ◦ Portabl O 2 desteği.

12 Klinik karar verme V MV’nun ayarları Ventilasyon modu Oksijen (FiO 2 ) PEEP Solunum frekansı, Tidal Volüm Ventilatör alarmı

13 Unutulmaması gereken Fizyoterapiye başlamadan önce, sırasında ve sonrasında ◦ Hemodinamik yanıtlar (KH, SF, SaO 2, KB) ◦ ICP- CPP ?? ◦ Hiperoksijenasyon ◦ Sedatize edilme

14 Unutulmaması gereken aletleri değil hastanın durumu ve hedefleri Fizyoterapi programı aletleri değil hastanın durumu ve hedefleri göz önüne alınarak planlanmalıdır.

15 Altta yatan patofizyoloji ile ilgili bilgi Klinik deneyim Tedavi uygulamalarının fizyolojik ve bilimsel kanıtları

16 KONDÜSYON AZLIĞI MOBİLİZASYON DÜZEYİ VE KENDİNE BAKIMIN AZALMASI KAS ZAYIFLIĞI MİYOPATİLER VE NÖROPATİLER MV’DAN AYIRMADA BAŞARISIZLIK YAŞAM KALİTESİ YBÜ VE HASTANEDE KALMA SÜRESİNDE UZAMA

17 Fizyoterapi uygulamalarının amaçları Önlem ve tedavi: ◦ Kardiyorespiratuar uygunluğun azalması ◦ Kas atrofisi ◦ Eklem konraktürleri ◦ Günlük yaşam aktiviteleri ◦ Yaşam kalitesi

18 Solunum fizyoterapi yöntemleri Pozisyonlama, mobilizasyon Kinetik terapi Göğüs fizyoterapi yöntemleri Manual hiperinflasyon Ventilatuar hiperinflasyon

19 Solunum fizyoterapi yöntemleri Egzersiz eğitimi Elektrik stimulasyonu Noninvaziv MV MV’dan ayırma

20 Pozisyonlama Akut Solunum Yetmezliği PaO 2 ↑ - yüzükoyun pozisyon Jolliet, Crit care med 26;1998. Gattinoni, N Engl J Med 345;2001. Unilateral akciğer hastalığı PaO 2 ↑ -sağlam taraf altta Gillepsie, Chest 91; 1987. Gastroözafageal reflu ! Beyin cerrahisi !

21 0 5 10 15 20 25 Ventilasyon Sırtüstü Dik durma 400 500 600 700 800 900 1000 Tidal Volüm 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Solunum frekansı ** ** **

22 Solunum fizyoterapi yöntemleri Postüral Drenaj, Santral ve periferal havayollarından sekresyon atılımı ↑, FRC ↑ Sutton, Resp Med 5; 1985. Göğüs duvarı perküsyonu, vibrasyon, shaking, Wanner, ARRD 130; 1984.

23 Yardımcı aletler

24 Mechanik In-Exsufflator Hava yoluna pozitif basınçdan negatif basınç uygulamasını içerir. Bronş duvarından sekresyonu koparmak için yüksek ekspiratuar akış hızı ve öksürmeyi sağlar Öksürük makinesi olarak adlandırılır

25 Solunum fizyoterapi yöntemleri Aspirasyon, santral havayolundan sekresyon atılımı ↑, öksürmeyi stimüle eder Öksürme, Ciesla, Phys Ther 1996.

26 Solunum fizyoterapi yöntemleri Manual hiperinflasyon (MHI) atelektaziyi önler, kollabe alveolleri genişletir oksijenasyonu ↑ akciğer kompliansını ↑. MV’na bağlı hastalarda belirgin atelektazi ve sekresyonların atılımı

27 Solunum fizyoterapi yöntemleri Solunum egzersizleri  MV’nun assist-kontrol modunda yapılması gerekli değildir.  Ayrılma döneminde uygulanmalı.  Farklı akciğer volümlerinde yapılması bronş ağacında hava akışının yayılımını sağlar. Ciesla, Phys Ther 1996.

28 Kas Dolaşım Ventilasyon CO 2 O2O2 O2O2 Oksijen transportu PATOLOJİ / İNFLAMASYON / HİPOKSEMİ İLAÇLAR İNAKTİVİTE / KONDÜSYON AZLIĞI Wasserman, Principles of Exercise Testing and Interpretation 1994

29 Beslenme durumu Kas Kütlesi Egzersiz Hormonlar (ilaçlar) Innervasyon İNFLAMATUAR MEDİATÖRLER YBÜ’de yatan hastalarda kas atrofisi

30 Kronik Hastalık Nöromiyopatisi Sepsis İmmobilizasyon İlaçlar Hiperglisemi Kontollü MV Critical Care Med 2007. Yüksek risk Düşük risk

31

32 Ayırma Solunum kas eğitimi Solunum kas yüklenmemesi

33 Eğitim programı: 6-8 soluk/set 4-6 set/gün Physical Therapy 2003; 83:171-176.

34

35 Non-Invaziv Ventilasyon MVd kalma süresi  Nazokomunial enfeksiyonlar  YBÜ’de kalma süresi  Nava et al. Ann Intern Med. 1998 128:721-8.

36 ASTD+NIMV, MV süresi  (1,7 gün) YBÜ kalış süresi  (1,3 gün) PaCO2 daha stabil ve daha fazla  Austr J Phys Ther 2004.

37 24 hasta (50 gün YBÜ) ◦ Grup I mobilizasyon ◦ Grup II elektrik stimulasyonu + mob 4 hafta 20 seans

38 50 AKTİF X ± SD * p<0.05 0 1 4 3 2 5 Zanotti, Chest 2003. AKTİF + EL. STİM. * * * 0 15 10 5 20 Kas kuvveti Transfer (gün) *

39 YBÜ katılım n=80 Arch. Phys. Med. Rehabil. 79: 849-854, 1998. 1. basamak: n=60 Fizyoterapi, postür 2. basamak: n=50 İlerleyici Mobilizasyon 3. basamak: n=50 Solunum ve periferal kas kuvveti 4. basamak: n=18 Egzersiz eğitimi 1. basamak n=20 Fizyoterapi, postür 2. basamak İlerleyici Mobilizasyon Genel fizyoterapi

40 Δ 6DYT (m) Pre Post Arch. Phys. Med. Rehabil. 79: 849-854, 1998.

41 9 gün - yatan hasta - 8 seans Dirençli eğitim+ Genel fizyoterapi (n=8) Genel fizyoterapi (n=9) KOAH’lı hastalar akut alevlenme Yaş: 67 yıl FEV 1 : % 44 QKK: % 80 Akut alevlenmeli KOAH’lı hastalarda dirençli egzersiz eğitimi Probst, ERS 2005.

42 Dirençli eğitim Probst, ERS 2005. p=0.02 -15.0 -7.5 0.0 7.5 15.0  QKK (% bekl.)

43

44 Egzersiz MV’dan ayrılmayı kolaylaştırır, Oksijenasyonu ↑, Kas kuvveti ve enduransı ↑, Fonksiyonu ↑.

45 Ling-Ling Chiang, Physical Therapy. Volume 86. Number 9. September 2006 METHODS: 39 hasta PMVuygulanıyor: Tedavi grubu (n 20), kontrol grubu (n 19). Tedavi grubu Fizyoterapi 5 gün/hafta, 6 hafta: Üst ekstremite egzersizleri : Normal eklem hareketleri(ROM) (fleksiyon ve ekstansiyon; abduksiyon, adduksiyon, ve internal and eksternal rotasyon, her hareket 10 tekrar, 2 set) Sırt üstü pozisyonda, oturma NEH, (10 tekrar 2 set, 0–600 g ağırlıkla çalışma) (RESULTS: Respiratuar ve ekstremite kas kuvveti, GYAtedavi grubunda anlamlı arttı

46

47 Üst ekstremite aktiviteleri VO 2 tüketimi, VCO 2, KH, VE ↑ Yardımcı solunum kasları aktivitesi ↑ Torakoabdominal bölge senkronizasyonu bozulur. Dispne artar.

48 Hasta sayısı : 8 Yaş,y 68±8 E, K, n° 5/3 BMI 19±4 Trakeostomi gün, 45±55 YBÜ kalma süresi,gün 22±3 MV süresi,gün 24±10 APACHE II 13±1 FEV 1 % 44±11 FVC % 54±11 FEV 1 /FVC 48±10 MIP, cmH20 65±3 pH 7.38±0.02 PaO 2 /F I O 2 240±15 PaCO 2, mmHg 48±6 M. Vitacca Intensive Care Medicine 2006 Trakeostomili KOAH’lı hastalarda: Spontan Solunum, Inspiratory Pressure Support sırasında kol ergometresi ile ilerleyici ve endurans testi yapılmıştır. Test öncesi-bitiş ve 30 dk sonra değerlendirildi.

49 Max yük IT (SB) 7.18±4.50 watt Max zaman ET (SB) 3.53±3.25 dk Max yük IT (MV) 10±6.12 watt Max zaman ET (MV) 4.78±3.68 dk M. Vitacca Intensive Care Medicine 2006

50 Solunum Paterni Solunum Paterni Tidal volüm Solunum frekansı MV SB MV

51 M. Vitacca Intensive Care Medicine 2006 Dispne Yorgunluk Dispne Yorgunluk S MV

52 YBÜ’de egzersizin izlenmesi ve değerlendirilmesinde güvenlik İstirahat KH <% 50 (maksimal KH) PaO 2 /F I O 2 >300 SpO 2 >% 90, <% 4 azalma KB <% 20 Ateş <38°C Solunum paterni EKG normal, göğüs ağrısı Ø Nörolojik, ortopedik sistem ve hasta bağlantılarında değişiklik Güvenli bir çevre Deneyimli bir ekip Fzt klinik kararı

53 Kanıta dayalı sonuçlar Akut lobar atelektazi tedavisi Sekresyonların atılımı Alveollerin solunuma yeniden katılımı Havayolu direncinin azaltılması Gaz değişimi Ventilatöre bağlı pnömoni insidansı  NIMV süresini  NHMRC, Phys Ther Rev, 2006.

54 Kanıta dayalı sonuçlar Aktivite Modalite kanıt düzeyi MV’dan AyırmaTYPC/D MobilizasyonPostür ekstremite egzersizleri DRT C D B-C Göğüs FztMH Perküsyon /vibrasyon B-C C Kas eğitimiRespiratuar kaslar Periferal kaslar ES C B-C B

55 Te ş ekkür ederim


"YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON Prof. Dr. Sema Savcı H.Ü. Sağlık Bilimleri Fak ü ltesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon B ö l ü m ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları