Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AMACI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AMACI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ: SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AMACI
Avrupa Birliği 1992 Yılında Mastricht Antlaşması ile kurumuştur. Birliğin amacı ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın arasında ortaklıklar kurarak halklarının yaşam standartlarını yükseltmektir.

3 SOCRATES PROGRAMI Eğitim alanında işbirliği sağlamak için 1995 yılında Socrates Programı başlatılmıştır. Bu program eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunmayı öngörmektedir.

4 TÜRK EĞİTİM SİSİTEMİNİN SORUNLARI
Eğitime devlet bütçesinden yeteri kadar ödenek ayrılmamaktadır. Ülkedeki genel nüfus artış hızı ve kırsal kesimden kentlere doğru olan göç. Türkiye 1993 Kopenhag zirvesinden sonra Avrupa Birliğine uyum amacı ile Eğitim alanında çeşitli iyileştirmeler yapmıştır. Okul öncesi eğitim, ilköğretim,ortaöğretim, yükseköğretim. Gerekli sayıda ve nitelikte öğretim elemanı ve belli standartlarda alt yapı sorunları vardır.

5 AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER
Avrupa Birliğine üye ülkelerin eğitim sistemlerine entegrasyon sağlayabilmesi için var olan sorunları çözmeleri gerekmektedir. Birçok ülke ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik alanlarda dayanışmaya yönelmiş ve bu sürecin sonunda küreselleşme denilen olgu yaşanmıştır. Küreselleşme ülkelerin birçok alanda ortak hareket etme zorunluluğunu ortaya koymuştur.

6 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM BOYUTU VE TÜRKİYE
Türkiye Sokrates programının alanları içerisinde yer alan mesleki eğitim alanında işbirliğini sağlamak, politika ve uygulamaları desteklemek için Lonardo da Vinci ve gençlerin bireysel çalışmalarını desteklemek, iletişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş Youth gençlik programları yer almaktadır.

7 ÇÖZÜM VE ÖNERİLER Eğitim politikanın dışında tutulmalıdır.
Geleceğe yönelik insan kaynağı planlaması yapılmalıdır. Gelişme ve iyileşme sağlayabilmek için eğitim sisteminin çeşitli öğeleri çağdaş niteliklere kavuşturulmalıdır. İnsan ve insanın eğitimine gerekli yatırımlar yapılmalıdır.

8 Türkiye önümüzdeki yıl içerisinde hedeflediği gibi Avrupa Birliğine tam üye olsun veya olmasın, gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak için, bu süreyi mevcut sorunlardan kurtulmak için en etkili ve yararlı biçimde kullanmak ve çeşitli alanlarda gelişme kaydetmek zorundadır.


"AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AMACI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları