Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOGO BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA HİZMET EDECEK İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) OLUŞTURULMASI PROJESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOGO BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA HİZMET EDECEK İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) OLUŞTURULMASI PROJESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 LOGO BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA HİZMET EDECEK İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) OLUŞTURULMASI PROJESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2 Amaç; Dayanak; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete; 30.6.2012 / 28339 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete; 29.12.2012 / 28512 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütmek üzere Bakanlık Merkez Teşkilatında ve 81 İl’de İSGB oluşturulmasını sağlamak.

3 TANIMLAR : Bakanlık Merkez İSGB; Bakanlık Merkez İSGB; Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki Faaliyetlerin Mevzuatlar Çerçevesinde Yürütülmesinden, Taşra Teşkilatı Faaliyetlerinin İzlemesinden Sorumlu Birimi İfade Eder. Resmi Gazete; 29.12.2012 / 28512 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 4 ç bendi

4 Yönetim Şeması MEB. Daire Başkanı Bakanlık Merkez Teşkilatından Sorumlu Uzman Şef ve Diğer Memurlar Bakanlık Taşra Teşkilatından Sorumlu İSG Uzmanı 81 İl İSG Uzmanı MEB MERKEZ İSG KURULU İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik R.G.18.01.2013/28532 İş Güvenliği Uzmanları Şef ve Diğer Memurlar

5 ISG Kurulu Oluşurma İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik R.G.18.01.2013/28532 MADDE 6 – a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. (2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

6 Yönetim Şeması İl İSG KURULU İl Merkezden Sorumlu İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanları Okul ve Kurumlarda Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları Şef ve Diğer Memurlar Okul ve Kurumlardan Sorumlu İş Güvenliği Uzmanı Şef ve Diğer Memurlar İl İSG UZMANI İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik R.G.18.01.2013/28532 a) İl Milli Eğitim Müdürü, b) İş Güvenliği Uzmanı, c) İşyeri Hekimi, ç) İnsan kaynaklarından sorumlu Yönetici. d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan Temsilcisi, a) İl Milli Eğitim Müdürü, b) İş Güvenliği Uzmanı, c) İşyeri Hekimi, ç) İnsan kaynaklarından sorumlu Yönetici. d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan Temsilcisi,

7 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR Bakanlık bünyesinde İSG faaliyetlerinin koordine edilmesi ve planlanması için acil olarak bir komisyon oluşturulması ve Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genelge hazırlanması 1 Komisyon; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Teşkilatına bağlı Okul ve kurumları olan Genel Müdürlük temsilcileri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluşmalıdır. Komisyon, yürütülecek faaliyetleri planlamalı ve hazırlanacak Genelge ile tüm bakanlık birimlerine duyurulmalıdır.

8 LOGO Bakanlık Merkez İSGB oluşturulması 2 81 İlde İSGB oluşturulması 3 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR Resmi Gazete 29.12.2012 / 28512- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 2

9 Merkez Teşkilatındaki Birimler ile Taşra Teşkilatındaki Okul ve Kurumların Risk Değerlendirmesi ve Acil Eylem Planlarının Hazırlanması (1) 4 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları koordinesinde İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip öğretmenlere görev verilerek Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumların Risk Değerlendirmesi ve Acil Eylem Planları hazırlanacaktır. (1) Resmi Gazete 29.12.2012 / 28512- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 2

10 İllerde Oluşturulan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri koordinesinde İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına sahip öğretmenlerin belirlenmesi (1) 5 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları kendi illerinde İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip öğretmenleri tespit ederek ihtiyaç miktarına göre görevlendirilmelerin planlanması sağlayacaktır. (1) Resmi Gazete; 30.6.2012 tarih ve 28339 sayı - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 8 7. bendi

11 İllerde Oluşturulan İSGB koordinesinde belirlenen İş Güvenliği Uzmanları ile birlikte öncelik sırasına göre tüm okul ve Kurumlarda İSG Kurullarının oluşturularak defter, evrakların ve dokumantasyonun hazırlanması (1) 6 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip öğretmenlerin görevlendirilmesi planlanacak; öğretmenler, kendilerine bağlı okul ve kurumların tüm İSG faaliyetlerini yürüteceklerdir. (1) Resmi Gazete 18.01.2013 / 28532- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

12 İllerde oluşturulan İSGB koordinesinde belirlenen ve görevlendirilecek İş Güvenliği Uzmanlarının Planlanması ; (1) 7 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR Tam ve kısmi zamanlı İş Güvenliği Uzmanların görevlendirilmesi Bu hizmetler karşılığında Okul ve Kurumlara ödenek tahsis edilmesi, Tam ve kısmi zamanlı İş Güvenliği Uzmanların görevlendirilmesi Bu hizmetler karşılığında Okul ve Kurumlara ödenek tahsis edilmesi, (1) Resmi Gazete; 30.6.2012 tarih ve 28339 sayı - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 8 - 7. bendi

13 İllerde oluşturulan İSGB koordinesinde belirlenen ve görevlendirilecek İş Güvenliği Uzmanları ; (1) 8 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR Tehlikeli Okul ve Kurumlarda her 1500 kişiye 1 Az Tehlikeli Okul ve Kurumlarda her 2000 kişiye 1 Tam Zamanlı Tehlikeli Okul ve Kurumlarda her kişiye ayda 8 dakika Az Tehlikeli Okul ve Kurumlarda her kişiye ayda 6 dakika Kısmi Zamanlı (1) Resmi Gazete 29.12.2012 / 285312- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik- Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) Madde 12

14 İşyeri Hekim hizmeti için Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezlerinden destek alınması (1) 9 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İSGB’ ler Toplum Sağlığı Merkezleri, OSGB ve ya özel İşyeri Hekimlerinden İşyeri Hekimi desteği alacaklardır. (1) Resmi Gazete; 30/6/2012 tarih ve 28339 sayı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6

15 Çalışan temsilcilerinin seçilmesi ve belirlenmesi 10 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip görevlendirilecek öğretmenler kendilerine bağlı okul ve kurumlarda çalışan temsilcilerinin seçilmesini ve görevlendirilmelerini 6331 Sayılı Kanuna göre sağlayacaklardır. Resmi Gazete 29.08.2013 / 28750- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına İlişkin tebliğ Madde 5

16 Belirlenen İş Güvenliği Uzmanları ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini planlamak ve en kısa sürede tamamlamak (1) 11 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip görevlendirilecek öğretmenler İl İSGB denetiminde kendilerine bağlı okul ve kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yapacaklardır. Ayrıca; Gerekli görülmesi durumunda, Çevre Eğitimi (ISO 14001), Enerji Eğitimi (ISO 50001), OHSAS 18001 ISG Yönetim Standardı Eğitimlerinin yapılması için İl İSGB’ den destek alacaklardır. (1)Resmi Gazete 15.05.2013 / 28648- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

17 Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışanlara Mesleki Eğitim verilmeli 12 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip görevlendirilecek öğretmenler, görevlendirildikleri okul ve kurumlarda Mesleki Eğitim belgesi alması gerekenlerin Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde belgelendirmeleri sağlanacaktır. Resmi Gazete 13/07/2013 / 28706 - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

18 Ortam Ölçümleri, Analiz ve Tetkiklerin Yaptırılması (1) 13 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İSGB’ler bünyesinde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları koordinesinde gerekli İSG Analiz, Tetkik ve Ölçümlerin yapılması (1) Resmi Gazete 25.04.2013 / 28628- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

19 Çalışanlara İlkyardım ve Yangın Eğitimi Yaptırılması 14 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İSGB bünyesinde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları koordinesinde gerekli eğitimlerin yapılması. Resmi Gazete 18.03.2004/25406 - İlk Yardım Yönetmeliği Madde 16 Resmi Gazete 09.09.2009/ 27344 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete 18.06.2013/ 28681 - İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

20 Okul ve Kurumlarda İş Güvenliği Yönlendirme Tabela ve Basılı Dokümanların Sağlanması 15 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İSGB’ler okul ve kurumların ihtiyaç duyduğu tabela levha ve basılı materyali tespit ederek, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Birimler ile birlikte temin edilmesini sağlayacaktır. (1) Resmi Gazete 11.09.2013 / 28762- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

21 Teknik Eğitim Vakfı Kazan, basınçlı kaplar, paratoner, topraklama, elektrik tesisatı, elektrikli aletler ve jeneratörler vb. araç ve makinelerin kontrol ve bakımlarının yapılması (1) 16 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri okul ve kurumlarda bulunan ve periyodik kontrol ve bakımları yapılması gereken bu cihazlar için gerekli çalışmaları ve tedbirleri önceden planlayacaktır. (1) Resmi Gazete 25.04.2013 / 28628- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

22 İSG Kültürünün oluşturulması için Çalışma Bakanlığı ve Sivil Toplum Örgütleri ile Seminer, Hizmetiçi Eğitim, Çalıştay ve İyileştirme Ekiplerinin Kurulması 17 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İSG Kültürünün Oluşturulması için Paydaşlar ile Birlikte; Hizmetiçi Eğitim, Seminer, Çalıştay, Proje Çalışmaları Panel ‘ler düzenlenmeli, Okullarda Modüler Yapıda ISG Eğitim Programının OLUŞTURULMASI.

23 Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü E-Yaygın Otomasyonu Kapsamında, Çalışanların Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Uygulamalarının Sağlanması 18 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü E-YAYGIN Otomasyon yazılımı ve Belgelendirme sistemine ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK’te belirtilen İşyeri Tehlike Sınıfına Göre; Az Tehlikeli İşyerlerinde 3 YILDA 8 Saat Tehlikeli İşyerlerinde 2 YILDA 12 Saat Çok Tehlikeli İşyerlerinde YILDA 16 Saat Yapılacak Eğitimlerin Modüllerinin Oluşturulması ve Belgelendirmenin Yapılması.

24 Bakanlığımız İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca Yeni Okul/Kurumların Planlamasında İSG ‘ye Uyumlu Projeler Üretme, Eski Yapıların Gözden Geçirilmesi. 19 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında Yer Alan, Bina, Atölye, Spor ve Sosyal Donatı Alanlarının ISG Mevzuatına Göre Yeni Projelerin oluşturulması, Standart haline getirilmesi. Eski Yapıların ise; Zaman içinde, ISG’ye Uyumlu Hale Getirilmesi. Standart ve TİP Uygulamalar ile Bakanlığımız Sivil Savunma, ISG uygulamaları daha etkin ve verimli olacak, İsraftan uzak ve Ekonomik bir sistem kurulmuş olacaktır.

25 6331 Sayılı ISG Kanunu ve Diğer Mevzuatların MEB Birimlerinde Uygulamalarının İzleme ve Değerlendirilmesi. 20 ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR İSG Çalışmaları, 39 Maddelik 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna Dayalı Olarak Yürütülen 36 Yönetmelik Çerçevesi İçerisinde İşletilecektir. Uygulamalardaki Karşılaşılan Güçlükler ile Tereddüt Edilen Hususlar İçin İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturulması.

26 HALK İÇİNDE MUTEBER BİR NESNE YOK DEVLET GİBİ, OLMAYA DEVLET CİHAN’DA BİR NEFES SIHHAT GİBİ…


"LOGO BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA HİZMET EDECEK İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) OLUŞTURULMASI PROJESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları