Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğrudan Gözetimli Tedavi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğrudan Gözetimli Tedavi"— Sunum transkripti:

1 Doğrudan Gözetimli Tedavi
Uygulamaları Dr.Dilek Polat

2 Sunum Planı DGT nedir? Neden DGT? Gözetim planı DGT uygulamaları
DGT’nin izlenmesi, denetimi Sorunların giderilmesi

3 Doğrudan Gözetimli Tedavi
Bir hastanın tüberküloz ilaçlarını içerken, bir sağlıkçı ya da sorumlu bir kişi tarafından gözlenmesidir. EtkindSC.Med.Clin.NorthAM.1993;77(60)

4

5

6

7 Neden DGT ?

8 Tedavi sonucunu etkileyen faktörler
Hasta ve doktorun ( hemşirenin) kişisel ve sosyal özellikleri, Hasta ve doktorun bilgi düzeyi, inançları Tüberküloz tedavisini sağlayacak kuruluşun alt yapısı Hastanın tüberküloz hakkındaki bilgisi Tedaviyi yapacak kişinin eğitiminin kalitesi

9 Tüberkülozlu hastaların sağlık önerilerini uygulama durumları
Ne söylenirse yaparım %49.4 Şikayetlerim geçene kadar yaparım %50.6 Tülay Atay, Akciğer tüberkülozlu hastaların tedavilerini uygulama durumları,1997.Bilim Uzmanlığı Tezi Ankara

10 hemşire ilacını getirirse içiyor!
Hastaların %69’u hemşire ilacını getirirse içiyor! Tülay Atay.1997 Bilim Uzmanlığı Tezi Ankara

11 Tüberküloz hastalarının ilaç alımında uyum
p>0.05 Tülay Atay, Akciğer tüberkülozlu hastaların tedavilerini uygulama durumları,1997.Bilim Uzmanlığı Tezi Ankara

12 İlaç uyumu ile Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Okur yazarlık durumu,
Hastanede yatış süresi, Daha önce tedavi görme öyküsü, İtaatkar olup, olmama ARASINDA İLİŞKİ SAPTANMAMIŞTIR. Tülay Atay.1997 Bilim Uzmanlığı Tezi Ankara

13 Tedaviye uyumsuzluk Nüfusun çeşitli katmanları arasında, kişisel, demografik ve coğrafik bir fark göstermeden eşit olarak dağılır. Hangi hastanın tedavide uyumsuzluk yapacağını önceden kestirmek olanaksızdır. Sbarbaro J.Directly observed therapy.Who is responsible Clin.Ches.Med. 1997, 18 :

14 Tüberküloz hastasının tedavisinin sağlanmasından kim sorumludur?*
Tüberküloz hastasının tedavisinin sağlanmasından ne hasta, ne de doktor sorumludur. Sorumlu olan kişi toplum sağlını korumakla yükümlü olan kişidir. Sbarbaro J.Directly observed therapy.Who is responsible Clin.Ches.Med. 1997, 18 :

15 Hastanın eğitimi, hastalık ve tedavisi konusunda aydınlatılması, hasta ile iyi ilişki kurulması çok önemli, ancak tek başına yeterli değildir. İmproving patient adherence to tuberculosis treatment.1994.CDC.

16 Tedavi uyumu Doğrudan gözetim ile sağlanır.

17 İlaç gözetim şeklinin seçiminde
Her hasta tek tek ele alınmalı ve hasta ile birlikte kendisine özel bir gözetim planı yapılmalı Hastanın anlayabileceği bir dille konuşulmalı Hastayı eleştirmekten kaçınmalı Doktor kendi değerlerini hastaya kabul ettirmekten kaçınmalı Hastanın beklentileri karşılanmaya çalışılmalıdır.

18 Destek ve yardımlar Hastanın tedaviyi tamamlamasını kolaylaştıracak, teşvik edecek küçük ödüller verilebilir Hastanın ilaçlarını almasını sağlayacak yardımlar yapılabilir. (Örn. Otobüs parası v.b.)

19 Gözetimli Tedavi Hastane temelli olabilir. Ayaktan yapılabilir.
-Dispanser -S.O, AH -Özel hastane, poliklinik -İş yeri -Öğretmen, muhtar, imam -Cezaevi reviri -Evde vs.

20

21

22

23

24

25

26 DGT’NİN İZLENMESİ VE DENETİMİ
Her hasta ayda bir kez dispanserde kontrol edilmeli Ortaya çıkan sorunlar hasta ile birlikte değerlendirilmeli ve çözümler bulunmalı Herhangi bir zamanda denetim amacıyla hasta ve gözetmen ziyaret edilebilir.

27 HASTA İLACINI İÇMEYE GİTMEZSE
Mümkünse gözetmen hastayı arar. Sorun varsa aynı gün dispansere haber verir. Dispanser hastaya ulaşmaya çalışır ve gözetmene yönlendirir. DGT ‘nin birkaç kez aksatılması durumunda hasta dispansere davet edilir. Uyumsuz hasta İl Hıfzıssıhha Kurulu aracılığıyla hastaneye yatırılır.

28 Tüberküloz kontrolünün amacı, gelecek kuşakları tüberküloz enfeksiyonundan korumaktır.
Tüberküloz tedavisi, hasta uyumu veya doktorun iyi/ kötü olmasına bırakılamayacak kadar ÖNEMLİDİR.

29


"Doğrudan Gözetimli Tedavi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları