Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORAKSIN RADYOLOJİK ANATOMİSİ Loyola University Chicao.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORAKSIN RADYOLOJİK ANATOMİSİ Loyola University Chicao."— Sunum transkripti:

1

2 TORAKSIN RADYOLOJİK ANATOMİSİ Loyola University Chicao

3 TORAKSIN RADYOLOJİK ANATOMİSİ

4

5 Bütün hastalarda daima önce arka-ön akciğer (postero- anterior) grafisi ve gerekirse ilave olarak sol yan akciğer grafisi çekilir. Arka-ön projeksiyonda çekilen akciğer grafisinde x-ışınları sırt bölgesinden vücuda girer, ön kısımdan çıkarak filme gelir (kaset yada film önde yer alır). Sol yan grafide ise x-ışınları vücudun sağ tarafından girip sol yandan çıkar ve filme gelir.

6

7 Filmlerin Değerlendirilmesi: 1.Film doğru dozda çekilmiş mi? 2.Hastanın duruşu doğru mu? 3.Hasta yeterli inspirium yapmış mı?

8 Bu film santral pozisyonda mı çekilmiştir? Bunu nasıl saptarız? Bu niçin önemlidir?

9

10 Bu film santral pozisyonda mı çekilmiştir?

11

12 Doğru bir duruşta her iki klavikula ucunun orta hattaki spinöz çıkıntılara uzaklıkları eşit izleniyor.

13

14 a’da normal pozisyonda her iki akciğer dokusunun opasifikasyonunun aynı olduğuna b’de sola rotasyone durumda sol akciğer dokusunun; c’de sağa rotasyone durumda sağ akciğer dokusunun daha opak izlendiğine dikkat ediniz. Ayrıca klavikula uçlarının orta hatta uzaklıkları da eşit değil.

15 İlk torasik vertebrayı nasıl tanımlar sınız?

16

17 Bu film bir PA yada AP görünüm müdür? Bunu söyleyebilir miyiz?

18 PA bir görünümü yorumlarken nelere önem verilmelidir?

19

20 a’da normal pozisyonda skapulalar akciğer alanları dışında iken sağ akciğer periferinde izlenen lezyonun b’de scapulaya ait opasite tarafından gizlenip izlenemediğine dikkat ediniz.

21 Bu film bir PA yada AP görünüm müdür? Bunu söyleyebilir miyiz?

22

23

24 AP bir görünümü yorumlarken nelere önem verilmelidir?

25

26 Bu film normal dozda çekilmiş bir film midir? Bu dozu nasıl değerlendiririz?

27

28 Bu doz uygun bir doz mudur?

29

30 a’da normal dozda çekilen bir filmde rahat izlenebilen sağ akciğerdeki lezyonun b’de sert çekilen bir filmde çok zor seçilebildiğine c’de ise yumuşak çekilen bir filmde bronkovasküler yapıların daha da belirginleştiğine dikkat ediniz.

31 Bu hasta tam bir inspirasyon yapmış mıdır?

32

33 Eğer hasta tam bir inspirasyon yapmazsa hangi problemlerle karşılaşılır?

34 Yeterli bir inspiriumda diyafragmaların (kırmızı hatlar ile gösterilen bölümler) 5-6. ön kostalar (sol akciğerde gösterilmiştir) ; 10-11. arka kostalar (sağ akciğerde gösterilmiştir) düzeyinde oluşuna dikkat ediniz.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 A.AKCİĞERLERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ a. Dansitede artma  Konsolidasyon  Atelektazi  Nodül, kitle  Kist, kavite  İntertisiyel hastalık b. Dansitede azalma  Hava hapsi  Pnömotoraks  Oligemi

83 a. Opasite  X-ışınlarının çevre akciğer dokusuna göre daha fazla tutulması Bir bölgenin çevresine göre daha beyaz görünmesi (radyoopasite, dansite) b. Lüsensi  Bir oluşumun çevresindeki absorbe edicilere göre x-ışınlarını daha az olarak absorbe etmesi sonucu oluşur Sınırlı bir alanın çevresine göre daha siyah görülmesidir

84 c. c. Konsolidasyon  Homojen  Belli bir şekli olmayan  İçinde hava-bronkogramı bulunabilen  Keskin sınırlı olmayan, hacim kaybı göstermeyen opasifikasyon  Ödem: Hidrostatik, kapiller (leak) sızıntı (ARDS)  Enfeksiyon: Pnömoni  Kanama ve vaskülit: Travma, kanama diyatezi, Goodpasture’s sendromu, Wegener’s granülomatozisi, hemosiderozis  Kronik interstisiyel akciğer hastalığı: Bronşiolitis obliterans-organize pnömoni, pulmoner alveolar proteinozis, eozinofilik pnömoniler  Malign tümörler: Bronşioloalveolar kansinom, lenfoma  Aspirasyon: Lipid pnömonisi, boğulma

85 d. Hava bronkogramı  İçinde hava bulunmadığı için dansitesi artmış akciğer parankimi içinde hava ile dolu bronş veya bronşiollerin dallanma gösteren lüsensiler oluşturmaları e. Atelektaziler  Tüm akciğerde veya akciğerin bir kısmında hacim kaybı (kollaps= hacim kaybı) 1. Obstrüktif atelektazi (rezorptif ): Bronş içi veya bronş dışı nedenlerle olabilir 2. Pasif atelektazi (kompresif): Pnömotoraks, plevral effüzyon,bül, kitle 3. Skartrizasyon atelektazisi: Enfeksiyon (tb, fungal), radyoterapi, sarkoidozis, interstisiyel fibrozis 4. Adezif atelektazi: ARDS, hiyalen membran hastalığı

86 f. Nodül-Kitle  İyi sınırlı yuvarlak opasitelerdir. Nodül 3 cm  Soliter pulmoner nodülün % 95 nedeni: Malign tümörler: Primer veya metastatik Granülomlar: Tüberküloz veya fungal Benign tümörler: Hamartomlar

87 g. Kist  İnce duvarlı (>3 mm)  İyi sınırlı  Hava ile çevrili  İçinde sıvı mevcuttur h. Kavite  Konsolidasyon, kitle veya nodül içinde radyolüsen alan.  Lezyonun nekrotik kısmının bronşial sistem içine dökülmesi ve yerine hava dolması ile oluşur.  Genellikle duvarı 3 mm’den kalındır.

88 Kistler ve Kaviteler  Konjenital  Enfeksiyon: pnömotosel, pyojenik abse, tüberküloz, fungal enfeksiyon, septik enfarktlar  Vaskülit  Romatoid nodüller  Malignansiler: Primer veya metastatik tümörler, squamöz hücreli kanser, sarkomlar  Posttravmatik pnömotosel  Amfizem-bül  Bronşiektazi  Diffüz interstisiyel akciğer hastalığı

89 ı. Tek taraflı hiperlüsen akciğer  Havayolları obstrüksiyonu:  Büyük hava yolları: astma, mukus tıkacı, yabancı cisim  Küçük hava yolları: Swyer-James sendromu, (bronşiolitis obliterans)  Kompansatris: lobektomi veya lober kollaps sonrası  Amfizem, bül, hava kisti  Konjenital: Hipogenetik akciğer sendromu, konjenital lober amfizem  Vasküler (oligemi): Pulmoner emboli, pulmoner arter stenozu  Göğüs duvarı anormallikleri:  Mastektomi, Poland’s sendromu (konjenital pektoral kas yokluğu)  Plevral: Pnömotoraks

90 i. Plevral hastalık  Plevral efüzyonlar  Ampiyem  Pnömotoraks  Fokal plevral hastalık  Yaygın plevral hastalık

91 j. İnterstisiyel akciğer hastalığı  İnterstisiyel hastalıklarda görülen değişiklikler  Lineer veya retiküler opasiteler  Nodüller ve nodüler opasiteler  Buzlu cam dansitesi  Balpeteği (fibrozis bulgusu)

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157


"TORAKSIN RADYOLOJİK ANATOMİSİ Loyola University Chicao." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları