Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B. NİLÜFER GÜZEL Atatürk İlkokulu. “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.” Sınıf yönetimi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B. NİLÜFER GÜZEL Atatürk İlkokulu. “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.” Sınıf yönetimi,"— Sunum transkripti:

1 B. NİLÜFER GÜZEL Atatürk İlkokulu

2

3 “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.” Sınıf yönetimi,

4 4

5 Hiç düşündünüz mü?

6

7

8

9

10 Etkili ve başarılı bir öğretim ortamını şartı, iyi bir sınıf yönetimidir.

11 Sınıf Yönetimi, öğretmenin

12 Sınıftaki zamanı etkili kullanmak,

13 İlgi ve merak uyandıran bir atmosfer yaratmak,

14 Ve öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmek

15 için sınıfta yaptığı düzenlemelerdir.

16 Sınıf Yönetimi Modelleri 16

17 * Sınıf kurallarını öğretmen koyar, öğrenci itaat eder. * Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci olduğu gibi kabullenir. * Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler. 17

18 * İstenmeyen durum ya da davranışın düzeltilmesi amaçlanır. * Sonuç-tepki ilişkisi vardır. * Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir. 18

19 * Yapılma ihtimali olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır. * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır. 19

20 * Sınıftaki tüm etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyleri dikkate alınır. 20

21 * Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır. * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir. 21

22 Sınıf Yönetimi Değişkenleri

23 1. F i z i k i D e ğ i ş k e n l e r 2. B e ş e r i D e ğ i ş k e n l e r 3. Ö ğ r e t i m s e l D e ğ i ş k e n l e r

24 Fiziki Değişkenler

25 1. Öğrencilerin daha kolay öğrenmesini sağlamak. 2. Ö ğ r e n c i l e r i f i z i k s e l o l a r a k d a h a r a h a t h i s s e t t i r m e k. 3. Öğrencileri derslere karşı motive etmektir.

26 Bir sınıfta şu kadar öğrenci olmalıdır demek gerçekçi olmaz. Bu sayının belirleyicilerinden biri sınıfın düzeyidir. Sınıfın Büyüklüğü

27 Öğrenci sayısı; 20’nin altında ise küçük, 20-30 arasında ise orta, 30’dan daha fazla ise büyük, sınıf denebilir.

28 Işık Işıktaki değişmelerin öğrencilerin psikolojik yapılarını etkilediği belirlenmiştir.

29 Renk Renkler öğrencilerin fiziksel ve psikolojik davranışlarını etkiler.

30 Güç Sakinlik Uyarıcı Güven Rahatlatıcı

31 Temizlik ve Havalandırma Dersliğin temizliği öğrencilerin fiziksel ve ruhsal rahatlıkları açısından gereklidir. Oksijen azlığı ise öğrencileri dikkatsiz ve uykulu yapar.

32 32

33 Isı İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir. İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir.

34 Gürültü Gürültü, rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve ruhsal sağlığı bozucu bir değişkendir.

35 Sınıf Yerleşim Düzeni Geleneksel (sıralı) yerleşim düzeni Geleneksel (sıralı) yerleşim düzeni Bireyselleştirilmiş yerleşim düzeni Bireyselleştirilmiş yerleşim düzeni Tek grup yerleşim düzeni Tek grup yerleşim düzeni Çok gruplu yerleşim düzeni Çok gruplu yerleşim düzeni

36

37 Sınıf ikliminin değişkenleri Öğrenci Öğretmen Sınıf Yönetimi ve Teknoloji Okul Yönetimi Aile

38 Beşeri Değişkenler

39

40 Öğrenci, sınıf yaşamının nesnesi değil, öznesidir.

41 Sınıf İçinde 5 Zor Kişilik Gevezeler Yapışkanlar Boykotçular Tartışmacılar Somurtkanlar

42

43 Öğretmen; Öğrenme-öğretme etkinliklerini kılavuzlayan kişidir. Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir.

44 Öğrenci sevmediği öğretmenden hiç bir şey öğrenemez. 330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. 330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. Seven öğretmen, sevilen öğretmen demektir.

45 Öğretmenliğin;  Konu alanı bilgisi  Öğretmenlik meslek bilgisi  Genel kültür olmak üzere üç yeterlik alanı vardır.

46 Etkili bir öğretmen,

47 ☺Mesleğini seven, ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü, ☺ Değerleri güçlü, ☺ Bireysel ve ekiple çalışabilen,

48 ☺ Esprili ve şakacı, ☺Demokratik, ☺Güven verici, ☺Gelişmeye açık, ☺Rehber ve yönlendiricidir. ☺Sabırlı,

49 Öğretmen Tipleri1 1.Öğrenciden ziyade, kendi motifleri öne çıkar. 2.Hal dili; diyaloglar “bana bak da öğren!” tipidir. 3.Sınıftaki her ayrıntıdan sorumludur. 4.Düzeltilecek mutlaka bir şeyler vardır. 5.Siyah ve beyaz vardır; gri tonlar israftır. 6.Mevzuata uyar. 7.Notu baştan verir. 49

50 1.Diyaloglar empati taşır. 2.“Ben” ve “yapamam” demeyi beceremezler. 3.Duygu ve öğrenci merkezli motifler öne çıkar. 4.Aşırı korumacı anne-baba rolü oynayabilirler. 5.Sevilme, övülme, popüler olma beklentisi vardır. 6.Duygusal şantajı kullanabilir. 7.Doğal rehberdirler. Öğretmen Tipleri2 50

51 1.Değerli olmak başarılı olmaya bağlıdır. 2.Yapılacak iş ve elde edilecek kar önemlidir. 3.Duygular ertelenebilir. 4.“Ödev, proje, derece, başarı...” 5.Yönlendirici ve harekete geçirici etkileri vardır. 6.Fikirden aksiyona geçerler, analiz pek yoktur. 7.Bilgi sırdır paylaşılmaz. Öğretmen Tipleri3 51

52 1.Duyguları aşırı uçlarda yaşarlar. 2.Bardağın hep boş kısmını görürler. 3.Sahip olamadıkları şeyler için birilerini suçlarlar. 4.Mesai arkadaşlarıyla rekabetçidirler. 5.Alanlarına ve öğrencilerine bağlıdırlar. 6.Kendi başlarına üretmeyi severler. 7.Otoriteyle araları pek hoş değildir, takmazlar. Öğretmen Tipleri4 52

53 1.Mahremiyet ve öznellik önemlidir. 2.Bilgi güçtür; duygular yerine, zeka ön plandadır. 3.Bilmediklerinden dolayı öğrencileri aşağılayabilir. 4.Yargısız infaz kişiliklerinin bir parçası olabilir. 5.Planları ve kendi akılları üstündür. 6.Kervan tamam olmadan yola çıkmaz. 7.Öngörülüdürler, sürprizlerden hoşlanmazlar. Öğretmen Tipleri5 53

54 1.Akılcı, sorumluluk sahibi, sırlara önem veren. 2.“Bekçi Murtaza” tipler; komplo teorisyenleri. 3.Detayları bilmek ve kendisi çözmek ister. 4.Kararsızdır. 5.“Düşünmek”, “yapmaktan” daha önceliklidir. 6.Kurum aidiyet hissi yüksektir, temkinlidirler. 7.En kötü ihtimale göre hareket ederler, insanları çok kolay çizebilir. Öğretmen Tipleri6 54

55 1.Hayatla barışık, bir çok seçenek sahibi. 2.Zuhurata tabii, spontane, anlık yaşar. 3.“Hayal gücü” geniş. 4.Kafasında sürekli fikirler uçuşur ama bir türlü uygulamaya fırsat bulamaz. 5.Bir konuyu ikinci kez aynı cümlelerle anlatamaz. 6.Sıradanlıktan, rutinden, hoşlanmaz. 7.Bağımlılık, sorumluluktan kaçar. Öğretmen Tipleri7 55

56 1.Karşı karşıya gelmekten çekinmezler. 2.Çok kolay tartışabilirler. 3.Kendinizden eminseniz, ikna edebilirsiniz. 4.Sınıfta daha çok enerji, fikir hareketliliği isterler. 5.Sevdiği öğrenciye “baba”, sevmediğine “huysuz patron” dur. 6.Her zaman kendi doğruları vardır. 7.Her şeyi kontrol etmek isterler. Öğretmen Tipleri8 56

57 1.Çatışmadan kaçarlar, iyi arabulucudurlar. 2.Karar vermede ve önceliklerini belirlemede zorlanırlar, son ana bırakır. 3.“Benim için fark etmez” 4.Heyecan yoktur, sakin anlatım vardır. 5.Sınıf yönetiminde zorlanırlar. 6.İdarecilerin suyuna gitme öne çıkar. 7.Kendisine uymuyorsa sistemin dışına çıkar. Öğretmen Tipleri9 57

58 58 1. Tip: Mükemmeliyetçi, ahlakçı, titiz, idealist 2. Tip: Dost, gönüllü, gerçek fedakar 3. Tip: Başarı düşkünü, yarışçı 4. Tip: Özgün, zevk sahibi, duygusal, “çıtkırıldım” 5. Tip: Gözlemci, ölçülü, araştırmacı, filozof 6. Tip: Şüpheci, düşünceli, vefalı, tehlike avcısı 7. Tip: İyimser, eğlenceli, hevesli, hareketli 8. Tip: Patron, baba, kendinden emin, güç ve kontrol odaklı 9. Tip: Mekanın bilgesi, barışçı, müşfik, sevecen Hangi Öğretmen Tipisin?

59 Tembel-çalışkan, doğrucu-yalancı, pısırık-girişken, benzeri ikilemlerin kazanılması ailede başlar, gelişir, çoğu zaman da pekişir. Aile

60 Aileyle ilgili olarak öğretmenin yapması gerekenlerden ilki, ailenin tanınması, bunun aracı da öğretmen-veli iletişimidir.

61

62 Okul yöneticisi okulun öğretimsel lideri olmalıdır. Okul yönetimi, öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerine cevap vermelidir.

63 3. Öğretimsel Değişkenler Motivasyon Zaman Yönetimi Sınıf İçi İletişim Planlama

64 Planlama 64

65 Öğrencilerimizi öğrenmeye hazır hale nasıl getirelim? Hazırbulunuş

66 Öğrencilerimizin öğrenmeye istekli kılınması nasıl sağlanabilir? Motivasyon Motivasyon

67 Öğrencilerimizi öğrenme sürecinde daha aktif hale nasıl getirebiliriz? Aktif Katılım

68 Öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması konusunda neler yapabiliriz? Tekrar

69 Kazanılan olumlu davranışların yerleşmesini sağlamak için neler yapabiliriz? Pekiştirme Pekiştirme

70 Öğrenciye doğru ya da yanlış yaptığını nasıl bildiririz? Geribildirim Geribildirim

71 Öğrencinin öğrendiklerini başka alanlarda kullanabilmesi için neler yapabiliriz? Transfer Transfer

72 1. Dikkat Çekme 2. Güdüleme 3. Gözden Geçirme 4. Sunuş (Derse Geçiş) 5. Ölçme ve Değerlendirme Ders İşleniş Aşamaları

73 Adamın biri ormanda dolaşırken bir ormancıya rastlar. Ormancı bütün gücüyle henüz yeni kesilmiş olan bir ağaç kütüğünü parçalarına ayırmakla meşguldür. Adam ormancıya yaklaşır ve ormancının kan ter içinde, kör bir testere ile işini yapmaya çalıştığını görür ve dayanamaz: “Affedersiniz, testereniz kör ve siz hala kütüğü kesmeye, parçalamaya çalışıyorsunuz. Hiç testerenizi bilemeyi düşündünüz mü?” Bunun üzerine ormancı sinirlenerek adama döner ve “Bunun için hiç zamanım yok, bir an önce işimi bitirmek zorundayım, lütfen bana engel olmayın” diye söylenir.

74 İLETİŞİM Kim?KAYNAK Ne Söyledi? MESAJ Hangi Yolla? KANAL Kime?ALICI Ne Etkisi Oldu? GERİ BİLDİRİM G Ü R Ü L T Ü

75 ÖğretmenKAYNAK KazanımlarMESAJ Yöntem- Teknik KANAL ÖğrenciALICI Ölçme- Değerlendirme GERİ BİLDİRİM SINIFİÇİ İLETİŞİM G Ü R Ü L T Ü

76

77 Sınıf Kuralları

78 500 bin liralık soru Sınıftaki bir numaralı problem disiplin değildir. Nedir öyleyse?

79 Sınıf kurallarının olmaması ve ne yapılacağının bilinmemesidir. Cevap

80 Sınıf kuralları, sınıftakilerin ve okulun karşılıklı beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayacak düzeni kurmalıdır.

81 1. Sınıf kuralları okul kuralları ile uyumlu olmalıdır. 2. Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.

82 3. Sınıfta beklenen olumlu davranışlar tanımlanmalı, olumlu ifadelerle kural cümlesi haline getirilmelidir.

83 4. Kurallar önemli davranışları kapsamalıdır. 5. Kural sayısı az olmalıdır.

84 6. Kural ifadeleri, kısa ve açık olmalıdır. 7. Kurallar gözlenebilir davranışları belirtmelidir.

85 8. Kurallara uyma ya da uymama davranışının sonucu belirlenmelidir.

86 Kuralları Öğretme Teknikleri Posterler Oyun oluşturma Kukla oyunları Sınıflandırma

87 87 1. Tutarlı davranmak 2. Model olmak 3. Sık sık kuralları hatırlatmak 4. Yaptırım uygulamak

88

89 “Ahmet, her gün derse geç gelmektedir. Ali, sürekli arkadaşlarını şikâyet etmektedir. Ömer, verilen ödevleri yapmamaktadır. Mustafa, sırasında nadiren oturmakta, zamanının büyük bir kısmını kalem açmakla geçirmektedir. Oya, sık sık devamsızlık yapmaktadır. Gül, derste sürekli konuşarak dersi kesmektedir.”

90 Bu ve benzeri durumlar sınıf ortamında sıkça karşılaşılan davranış problemleridir.

91 İstenmeyen Davranışlara Karşı Eylem Adımları 1. Görmezden gelme, 2. Uyarma, 3. Doğru davranışı gösterme, 4. Umursamama, 5. Fiziksel müdahale, 6. Derste değişiklik yapmak, 7. Sorumluluk vermek, 8. Öğrenciyle konuşmak, 9. Okul yönetimi rehberlik servisi ve aile ile iletişim kurmak, 10. Ceza vermek.

92 Etkili Sınıf Yönetimi İçin Öneriler

93 1. Öğrencilerimize isimleri ile hitap edelim. 2. Zil çalar çalmaz sınıfa girip, zamanında dersi bırakalım. 3. Sınıf kurallarını öğrencilerle beraber belirleyip uygun bir yere asalım.

94 4. Öğrencilerimizi sık sık övelim. 5. Öğrencilere serbestçe kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturalım. 6. Her şeye evet ya da hayır demeyelim.

95 7. Verdiğimiz sözü yerine getirelim. 8. Sınıfta çok fazla sesimizi yükseltmeyelim. 9. Giyimimize dikkat edelim. 10. Öğrencilerimizi iyi tanıyalım.

96 11. Sözlerimizle değil davranışlarımızla öğrencilerimize örnek olalım. 12. Karşılaştırma yapmaktan kaçınalım. 13. Karışıklıklarla uğraşabilmek için açık stratejilerimiz olmalı.

97 Öğretmene sınıfı kolay yönetebilmesi için verebileceğimiz bir sihirli değnek var mı? 97

98 Evet, sihirli değnek; her öğretmenin sevgi dolu yüreğidir. Bu yürekle birlikte sabırlı olmak ve işini severek yapmak. 98

99


"B. NİLÜFER GÜZEL Atatürk İlkokulu. “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.” Sınıf yönetimi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları