Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İŞLETMELERDE MOTİVASYON. 2 KONULAR...  Motivasyon nedir?  Motivasyon teorileri  Motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar  Motivasyon araçları 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İŞLETMELERDE MOTİVASYON. 2 KONULAR...  Motivasyon nedir?  Motivasyon teorileri  Motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar  Motivasyon araçları "— Sunum transkripti:

1 1 İŞLETMELERDE MOTİVASYON

2 2 KONULAR...  Motivasyon nedir?  Motivasyon teorileri  Motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar  Motivasyon araçları  Başarı-motivasyon ve toplam kalite ilişkisi

3 3 Motivasyon (Güdüleme) nedir ? Harekete Geçirici Hareketi Devam Ettirici Olumlu Yöne Yöneltici BİR VEYA BİRDEN ÇOK İNSANI BELİRLİ BİR YÖNE VE AMACA DOĞRU DEVAMLI ŞEKİLDE HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN YAPILAN ÇABALARIN TOPLAMIDIR.

4 4 Motivasyon (Güdüleme) nedir ?  Güdü, bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen içsel (bireye ait) bir güçtür.  Bir güdü veya güdüsel davranıştan söz edebilmemiz için aynı zamanda davranışın bir hedef ya da hedeflere yönelmesi gerekir.  Davranışın hangi hedef ya da hedeflere yöneleceğini, davranışı başlatan güdünün türü belirler.

5 5 Güdülerin Sınıflandırılması...  İçsel Güdüler: Fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan güdülerdir.  Dışsal Güdüler: Çevresel uyarıcılar yardımıyla bireyi harekete geçiren güdülerdir.

6 6 Güdülerin Sınıflandırılması...  Birincil Güdüler: Hedefleri doğuştan olan güdülerdir. Açlık ve susuzluk güdüleri Cinsellik ve analık güdüleri Faaliyet güdüleri  Sosyal Güdüler: Doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak diğer insanlarla ilgili olan güdülerdir. Bağlanma güdüsü Başarı güdüsü

7 7 MOTİVASYONUN AMACI... Motivasyonun amacı, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile birlikte özendirme olanaklarını araştırmak, uygulamak ve böylelikle verimliliği arttırmaktır.

8 8 Motivasyon Teorileri... Motivasyon konusunda çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmiştir. Bazıları kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere, bazıları ise teşviklere ağırlık vermektedir.Motivasyon teorilerini 2 ana grupta toplamak mümkün.

9 9 Motivasyon Teorileri... MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAM TEORİLERİSÜREÇ TEORİLERİ  Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi  Herzberg Modeli  Başarı güdüsü kuramı  Locke’ nin bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı  Davranış şartlandırması yaklaşımı  Bekleyiş teorileri  Amaç teorisi  Eşitlik teorisi

10 10 MASLOW’ UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ... Değer Ait Olma ve Sevgi Güvenlik Fizyolojik Yaratma ve Başarma


"1 İŞLETMELERDE MOTİVASYON. 2 KONULAR...  Motivasyon nedir?  Motivasyon teorileri  Motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar  Motivasyon araçları " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları