Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMELERDE MOTİVASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMELERDE MOTİVASYON"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMELERDE MOTİVASYON

2 KONULAR... Motivasyon nedir? Motivasyon teorileri
Motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar Motivasyon araçları Başarı-motivasyon ve toplam kalite ilişkisi

3 Motivasyon (Güdüleme) nedir ?
Hareketi Devam Ettirici Harekete Geçirici BİR VEYA BİRDEN ÇOK İNSANI BELİRLİ BİR YÖNE VE AMACA DOĞRU DEVAMLI ŞEKİLDE HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN YAPILAN ÇABALARIN TOPLAMIDIR. Olumlu Yöne Yöneltici

4 Motivasyon (Güdüleme) nedir ?
Güdü, bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen içsel (bireye ait) bir güçtür. Bir güdü veya güdüsel davranıştan söz edebilmemiz için aynı zamanda davranışın bir hedef ya da hedeflere yönelmesi gerekir. Davranışın hangi hedef ya da hedeflere yöneleceğini, davranışı başlatan güdünün türü belirler.

5 Güdülerin Sınıflandırılması...
İçsel Güdüler: Fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan güdülerdir. Dışsal Güdüler: Çevresel uyarıcılar yardımıyla bireyi harekete geçiren güdülerdir.

6 Güdülerin Sınıflandırılması...
Birincil Güdüler: Hedefleri doğuştan olan güdülerdir. Açlık ve susuzluk güdüleri Cinsellik ve analık güdüleri Faaliyet güdüleri Sosyal Güdüler: Doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak diğer insanlarla ilgili olan güdülerdir. Bağlanma güdüsü Başarı güdüsü

7 MOTİVASYONUN AMACI... Motivasyonun amacı, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile birlikte özendirme olanaklarını araştırmak, uygulamak ve böylelikle verimliliği arttırmaktır.

8 Motivasyon Teorileri... Motivasyon konusunda çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmiştir. Bazıları kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere, bazıları ise teşviklere ağırlık vermektedir.Motivasyon teorilerini 2 ana grupta toplamak mümkün.

9 Motivasyon Teorileri... MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAM TEORİLERİ
SÜREÇ TEORİLERİ Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi Herzberg Modeli Başarı güdüsü kuramı Locke’ nin bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı Davranış şartlandırması yaklaşımı Bekleyiş teorileri Amaç teorisi Eşitlik teorisi

10 MASLOW’ UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ...
Yaratma ve Başarma Değer Ait Olma ve Sevgi Güvenlik Fizyolojik


"İŞLETMELERDE MOTİVASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları