Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Selçuk Burak Haşıloğlu Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Orta nokta bitaraf cevap mıdır? Bihaber cevap.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Selçuk Burak Haşıloğlu Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Orta nokta bitaraf cevap mıdır? Bihaber cevap."— Sunum transkripti:

1 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Orta nokta bitaraf cevap mıdır? Bihaber cevap mıdır? Yrd.Doç.Dr. Andım Oben Balce Prof.Dr. Ahmet Bardakcı Doç.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu Pamukkale Üniversitesi İİBF 1234512345

2 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Orta nokta bitaraf cevap mıdır? Bihaber cevap mıdır? 1234512345 Fikrim Yok Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

3 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Orta nokta bitaraf cevap mıdır? Bihaber cevap mıdır? 1234512345 Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Fikrim yok  3 Fikrim yok = null

4 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Zorlanmamış ölçek (nonforced scale) kullanmalı mıyız? 123450123450 Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Fikrim Yok

5 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Farazi nesne, olay, milliyet (Gill, 1947; Hawkins&Coney, 1981; Graef, 1999). Zorlanmış ölçek «forced scale» kullanımını savunanlar: –Bilmiyorum seçeneğinin sunulması, cevaplayıcılara kaçmak için fırsat vererek daha fazla oranda “bihaber” cevaplar türetir. –Cevaplayıcıları konu hakkında düşünüp bir şeyler ifade etmeye zorlar –Cevaplama oranı artacağı için araştırmacılar az sayıda alınan cevaplar üzerine bina edilmiş çıkarımlar yapmaya zorlanmaz –Cevaplamama hatası düşer. Zorlanmamış ölçek «nonforced scale» kullanımını savunanlar: –Kullandıkları cevaplar daha doğru ve geçerli bir dağılıma sahiptir. –Cevaplayıcıların bilmedikleri üzerine yargıda bulunması, bilmediği halde anlamsız tahminlerden hareketle cevaplamasından daha iyidir. –Bilmediği konuda cevap vermeye zorlanan cevaplayıcı muhtemelen anketin bütününde aynı şekilde davranacaktır. –Bihaber cevaplama hatasına neden olacaktır Graef, 1999; Graeff, 2003; Gill, 1947; Hawkins&Coney, 1981; Bishop vd. 1986; Friedman&Amoo, 1999; Spagna, 1984; Hughes, 1969; Malhotra & Birks, 2006

6 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Yöntem

7 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Hipotez H 0 : İki ölçek türü kullanılarak elde edilen cevapların dağılımları arasında farklılık yoktur. H A : İki ölçek türü kullanılarak elde edilen cevapların dağılımları arasında farklılık vardır.

8 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Verilerin toplanması PAÜ İİBF İşletme Bölümü Öğrencileri –En az 2 yıl eğitim görmüş (3 ve 4. sınıflar) –Daha önce hiç havayolu ile seyahat etmemiş olanlar –39 (zorlanmış) +39 (zorlanmamış)=78 SERVQUAL beklenti anketi –Birinci grup = 1 2 3 4 5 6 7 39x22madde=858 cevap –İkinci grup =1 2 3 4 5 6 7 + 0 39x22madde=858 cevap Homojenlik David Hughes (1969) –42 öğrenci, 30 madde –1260 cevap x 2grup

9 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Bulgular Ölçek12345670Toplam Zorlanmış (7'li) 44254230311296236 858 Zorlanmamış (7+0'lı) 585251253138203373858 H 0 yokluk hipotez testi reddedilmiştir (Ki-kare testi; p-değeri=0,000) Fikrim yok: %43,5 Uçlarda artış, ortada azalma. Crombach’s alpha katsayıları –Zorlanmış=0,919 –Zorlanmamış=0,937

10 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Orta Nokta Cevaplama Tarzı (ONC) ONC 7 = 0,3531 ONC 7+0 = 0,1914

11 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Tartışma Adı üstünde: «zorlanmış ölçek» Yıl 1999 = Graef, 1999 Zorlanmış ölçeklerde bihaber cevap yer alma olasılığı yüksek –Güvenirlik, geçerlilik –Ortalamada artış Zorlanmış ölçekte orta nokta, ortalama ve varyans –Cevapların ortalaması ölçeğin orta noktasına yaklaşacaktır –Zorlanmış ölçeklerin varyansı daha düşük –ARAŞTIRMACILAR!

12 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Tartışma Cevap alternatifi sayısı:4?6? Kısıtlı sayıda cevaplayıcı Farklılık –Maddeler arasında, –Araştırmanın konusu, –Cevaplayıcıların niteliğine göre değişiklik –Semantik farklılık ölçeği (Hughes,1949) Türkiye’nin cevaplama tarzı

13 Selçuk Burak Haşıloğlu selcukburak@hasiloglu.com Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu UPK’12 – UPK’20 Pamukkale Üniversitesi İİBF Pazarlama Araştırmaları –Cevaplama tarzı, cevap alternatifi sayıları ve etiketleri, ölçeklerin kullanımı, zorlanmamış ölçek.. Kitap Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu –2016, Denizli


"Selçuk Burak Haşıloğlu Odunpazarı/ ESKİŞEHİR A.O.Balce A.Bardakcı S.B.Haşıloğlu Orta nokta bitaraf cevap mıdır? Bihaber cevap." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları