Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VERSİYON –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VERSİYON –"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VERSİYON – 5 2015
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VERSİYON – 5 2015

2 Standartların Puanlandırılması
Puanlamada 10'luk puanlama sistemi kullanılmıştır. Standartlar puanlandırmaya esas 5 kategoriden oluşmaktadır:

3 Standartların Karşılanma Düzeyinin Belirlenmesi
Standartların karşılanma düzeyi belirlenirken amaçsal yorumlama yapılarak standart ve değerlendirme ölçütleri birlikte bir bütün olarak ele alınmalıdır. Standartların karşılanma düzeyleri üç kategoride ele alınır: • Karşılanıyor (K) • Kısmen Karşılanıyor (KK) • Karşılanmıyor (KM) Standardın karşılanma düzeyine göre aşağıdaki şekilde puanlama yapılır: • Karşılanıyorsa; Standart için belirlenen tam puan • Kısmen Karşılanıyorsa; Standart için belirlenen puanın yarısı • Karşılanmıyorsa; O (Sıfır) puan

4 Kalite Puanını Etkileyen Unsurlar
• Karşılanmayan her bir Çekirdek Standart için Hastane Kalite Puanı 5 puan düşürülür. • Karşılanmayan Çekirdek Standart sayısının 6 ve üzerinde olması durumunda, Hastane Kalite Puanı 30 puan düşürülür. • Hastane Kalite Puanı 80 ve üzerinde olmak koşulu ile; Hastane Kalite Puanına, karşılanan her bir opsiyonel standart için 0,5 puan, her bir opsiyonel gösterge için ise 0,25 puan eklenir. Opsiyonel standartlardan alınacak toplam puanın 5’i geçmesi durumunda 5 puan, opsiyonel göstergelerden alınacak toplam puanın 2’yi geçmesi durumunda ise 2 puan Hastane Kalite Puanına eklenir. Hastane Kalite Puanına toplamda en fazla 7 puan eklenebilir. • Hastane Kalite Puanı bu kurallar dâhilinde 100’ ü geçiyorsa Kalite Puanı 100 kabul edilir.

5

6 Kalite Puanının Hesaplanmasında Kullanılan Formül
[SKS’ de değerlendirilen bölümlerden elde edilen puan toplamı/(SKS’ de değerlendirilen bölümlerdeki standartların puan toplamı – SKS’ de değerlendirilen bölümlerdeki standartlardan değerlendirme dışı bırakılan puan toplamı)] x 100 +/- Kalite Puanını Etkileyen Unsurlar

7 1. ADIM * “Kurum Kalite El Kitabı” veya “ Kurumsal Yapı El Kitabı” oluşturulmalı, içinde amaç, misyon, vizyon, hedefler, organizasyon şeması gibi kurumun yapısı ile ilgili genel bilgiler yer almalıdır.

8 2. ADIM * Kalite sisteminizde kayıtlı tüm dokümanlarınızı SHKS’ de yer alan bölümlere göre ayırın ve “Doküman Yönetim Rehberi” nde yer alan kodlara göre kodlamalarını yapın (Doküman listesi üzerinde). * Yazılı düzenlemeleri ilgili sorumlulara yeni standartlar ile birlikte verin ve gerekli değişiklikleri yapmalarını isteyin. * Yapılacak olan revizyonu bu işlemleri yaptıktan sonra yapmaya özen gösterin. (Eğer doküman içeriğinde değişiklik söz konusu değilse ve sorumlu tarafından SHKS’ de yer alan standardı karşıladığı belirtiliyorsa beyanı yazılı ve imzalı alın.)

9 3. ADIM * SHKS’ ye yeni eklenen standartlar tespit edilmeli. Bu standartlar için gerekli olan sistem düzenlemeleri yapılmalı ve yazılı düzenlemeleri yapılmalıdır. Örneğin; Kırmızı Kod yönetimi ile ilgili olarak öncelikle sistem oluşturulmalı, prosedür ya da talimatı hazırlanmalı, personele eğitimleri verilmeli ve tatbikatı yapılmalıdır.

10 4. ADIM * SHKS’ ye yeni eklenen standartlar tespit edilmeli. Bu standartlar için gerekli olan sistem düzenlemeleri yapılmalı ve yazılı düzenlemeleri yapılmalıdır. Bunun için bölüm kalite sorumluları ile bilgilendirme toplantısı yapın. Bölümleri ile ilgili standartları tebliğ edin. Örneğin; Kırmızı Kod yönetimi ile ilgili olarak sistem oluşturulmalı, prosedür ya da talimatı hazırlanmalı, personele eğitimleri verilmeli ve tatbikatı yapılmalıdır.

11 5. ADIM * Standartların içinde yer alan “Çekirdek Standartları” gözden geçirin ve hastanenizde uygulanmasını sağlayın. Karşılanamayan her çekirdek standart hem puan kaybına hem de genel kalite puanınızdan 5 puanın düşmesine neden olacaktır.

12 6. ADIM * Opsiyonel standartları gözden geçirin ve içinden karşılayabileceğiniz standartlar varsa belirleyin ve gerekli düzenlemeleri yapın. Karşılayabildiğiniz her opsiyonel standart size artı puan kazandıracaktır.

13 7. ADIM * Versiyon – 5’ i kapsayan Özdeğerlendirme Planı yapılmalı ve uygulanmalı. Özdeğerlendirme planı yapılırken bölüm kalite sorumluları da plana dahil edilmeli. Böylece sorumlular standardın ne anlama geldiğini ve karşılanması için gerekenlerin neler olduğunu daha iyi kavrayacaklardır. Değerlendirici mantığı ile baktıklarında kendi birimlerindeki eksiklikleri daha iyi görebileceklerdir.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


"SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VERSİYON –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları