Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ www.egitimcininadresi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ www.egitimcininadresi.com."— Sunum transkripti:

1 FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ

2 Adı Soyadı : Lütfen adınızı yazarak “tamam” butonuna basınız KONU: MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

3 Sınav Hakkında  Soruları dikkatli okuyunuz.  Sadece bir cevap hakkınız var.  Cevabınızdan sonra diğer soruya geçeceğinizi unutmayınız.  Hazırsanız aşağıdaki butana basarak sınava başlayabilirsiniz.  Başarılar.

4 AAAA BBBB CCCC DDDD I. Yemek tuzu – Toz şeker karışımı II. Zeytinyağı – Su karışımı II. Zeytinyağı – Su karışımı III. Alkol – Su karışımı III. Alkol – Su karışımı Yukarıdaki karışımlardan hangisi ya da hangileri homojendir? Soru 1 Yalnız I I ve III Yalnız II II ve III

5 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 2 I. Yapısında bir cins atom vardır I. Yapısında bir cins atom vardır II. Erime ve kaynama noktası sabittir II. Erime ve kaynama noktası sabittir III. Elektrik akımını iletirler Yukarıdaki özelliklerin tamamını yapısında taşıyan madde aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki özelliklerin tamamını yapısında taşıyan madde aşağıdakilerden hangisidir? Fe metali Buz Tuzlu su Kükürt

6 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 3 I. Erime ve kaynama noktaları sabittir I. Erime ve kaynama noktaları sabittir II. Daha basit maddelere ayrıştırılabilirler II. Daha basit maddelere ayrıştırılabilirler III. Saftırlar III. Saftırlar Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri elementler için yanlış, bileşikler için doğrudur? Yalnız II I ve II II ve III I ve III

7 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen karışıma örnektir? karışıma örnektir? Şekerli su Tuz – Toz şeker karışımı Buz – Su karışımı Çeşme suyu

8 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 5 I. Sabit kütle oranlarında birleşirler I. Sabit kütle oranlarında birleşirler II. Yapılarında birden fazla cins atom vardır II. Yapılarında birden fazla cins atom vardır III. Kimyasal yollarla ayrıştırılır Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bileşik ve karışımların ortak özelliğidir? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bileşik ve karışımların ortak özelliğidir? Yalnız I Yalnız II I ve II II ve III

9 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 6 Saf bir maddenin Öz kütle – Hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Saf bir maddenin Öz kütle – Hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

10 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 7 Gaz Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Katı Gaz Sıvı Katı Gaz Sıvı Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Gaz Gaz Katı Sıvı Gaz Katı Sıvı Aynı maddenin katı, sıvı ve gaz halleri X, Y ve Z’dir. Z’nin düzensizliği en fazladır. X’de Y’ye dönüşürken ısı açığa çıktığı biliniyor. Buna göre maddenin halleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Buna göre maddenin halleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? X Y Z

11 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 8 I ve II II ve III I ve IV II ve IV Seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirebilmek Seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirebilmek için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri uygulanabilir? I. Çözelti miktarı artırılır II. Çözelti Isıtılır I. Çözelti miktarı artırılır II. Çözelti Isıtılır III. Çözünen eklenir IV. Çözücü eklenir

12 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 9 Yalnız X X, Y ve Z X ve Y Y ve Z Erime ve kaynama noktaları verilen saf maddelerin sıcaklığı C ‘den C’ye çıkarıldığında hangilerinde hal değişimi gözlenir ? MaddeErime Noktası ( 0 C ) Kaynama Noktası ( 0 C ) X1590 Y Z 815

13 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 10 II ve IV I ve II I ve III III ve IV I. Tebeşir tozu – Su karışımı I. Tebeşir tozu – Su karışımı II. Zeytinyağı –Su karışımı II. Zeytinyağı – Su karışımı III. Demir tozu – Su karışımı IV. Benzin – Su karışımı Yukarıdaki karışımlardan hangi ikisi emülsiyona örnek olarak verilebilir?

14 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 11 I, II ve III I ve II I ve III II ve III I. Kimyasal yollarla ayrılmaları I. Kimyasal yollarla ayrılmaları II. Belirli oranlarda birleşmeleri III. Homojen olmaları Bu özelliklerden hangileri bileşikleri karışımlardan ayırır? Bu özelliklerden hangileri bileşikleri karışımlardan ayırır?

15 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 12 III, II, I I, II, III II, III, I III, I, II Şeker suda çözünür, Naftalin suda Şeker suda çözünür, Naftalin suda çözünmez. Toz şeker – Naftalin karışımından toz şekeri saf olarak ayırmak için; I. Buharlaşma II. Suda çözme III. Süzme I. Buharlaşma II. Suda çözme III. Süzme işlemleri hangi sırayla yapılmalı? işlemleri hangi sırayla yapılmalı?

16 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 13 X Y Z X Y Z Z X Y Z X Y Y X Z Y X Z Z Y X Z Y X X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. I. Üçü de homojen yapıya sahip I. Üçü de homojen yapıya sahip II. Z kendisinden daha basit maddelere ayrışmamaktadır III.X ve Z’nin kaynama sırasında sıcaklığı sabit kalıyor Buna göre bu maddelerin cinsi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Element Bileşik Çözelti Buna göre bu maddelerin cinsi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Element Bileşik Çözelti

17 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru Yukarıdaki Y +1 iyonunun elektron sayısı X -2 iyonunun elektron sayısına eşittir. Buna göre, X’in kütle numarası aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru atomunun kütle numarasının yarısı Y atomunun elektron sayısına eşittir. Y’nin nötron sayısı atom numarasından 2 fazla olduğuna göre, atomunun kütle numarasının yarısı Y atomunun elektron sayısına eşittir. Y’nin nötron sayısı atom numarasından 2 fazla olduğuna göre, Y’nin kütle numarası aşağıdakilerden hangisidir?

19 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru iyonu iyonundan 3 elektron aldığında her ikisininde elektron sayıları birbirine eşit oluyor. iyonu iyonundan 3 elektron aldığında her ikisininde elektron sayıları birbirine eşit oluyor. Buna göre Y’nin nötron sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre Y’nin nötron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

20 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru X +1 iyonunun elektron sayısı Y n iyonunun elektron sayısına eşittir. X +1 iyonunun elektron sayısı Y n iyonunun elektron sayısına eşittir. X +1 iyonunun proton sayısı Y n iyonunun proton sayısından 3 fazla olduğuna göre n kaçtır? X +1 iyonunun proton sayısı Y n iyonunun proton sayısından 3 fazla olduğuna göre n kaçtır?

21 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 18 X ve Y Y ve Z Z ve R X ve Z iyonları veriliyor. iyonları veriliyor. Bu atomlardan hangileri birbirinin izotopudur? Bu atomlardan hangileri birbirinin izotopudur?

22 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 19 Y anyondur Z nötrdür X katyondur T anyondur Yan tarafta verilen X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? ElementProtonElektron X1918 Y3536 Z25 T2018

23 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 20 Yalnız II Yalnız III II ve III I ve III 19 X, 18 Y, 16 Z ile ilgili; 19 X, 18 Y, 16 Z ile ilgili; I. X ile Y aynı periyottadır I. X ile Y aynı periyottadır II. Atom çapları X > Z >Y II. Atom çapları X > Z >Y III. Y ile Z aynı periyottadır III. Y ile Z aynı periyottadır yargılarından hangileri doğrudur? yargılarından hangileri doğrudur?

24 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 21 İyonlaşma enerjisi Atom çapı Metalik özellik Yörünge sayısı Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe aşağıdakilerden hangisi artar?

25 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 22 Elektron dağılımı Nötron sayısı Fiziksel özellik Kimyasal özellik Bileşik meydana getiren atomlarda aşağıdakilerden hangisi değişmez?

26 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 23 Yalnız II I ve III II ve III I, II ve III Hacimleri ve sıcaklıkları Hacimleri ve sıcaklıkları eşit olan su ve buz için; I. Her ikiside homojendir. I. Her ikiside homojendir. II. Kütleleri eşittir. II. Kütleleri eşittir. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? yargılarından hangileri doğrudur?

27 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 24 Yalnız II Yalnız I II ve III I, II ve III Maddelerin kuvvet etkisi ile şeklinin ve hacminin değişmesine esneklik denir Buna göre, sabit sıcaklıkta, Maddelerin kuvvet etkisi ile şeklinin ve hacminin değişmesine esneklik denir Buna göre, sabit sıcaklıkta, I. Süngerin sıkıştırılması II. Çelik yayın gerilmesi III. Mutfak tüplerinin doldurulması olaylarından hangileri esneklik olayına örnektir?

28 AAAA BBBB CCCC DDDD Soru 25 I ve II II ve III I ve III I, II ve III Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili; I. X ve Z metaldir I. X ve Z metaldir II. T hiçbir element ile bileşik oluşturmaz II. T hiçbir element ile bileşik oluşturmaz III. Y ve Z arasında bileşik oluşmaz Yargılarından hangileri doğrudur? Yargılarından hangileri doğrudur?

29 Sorular bitti sonucu görmek için aşağıdaki düğmeyi tıklayın. HAZIRLAYAN : RİFAT TÜRKAN

30 Adı Soyadı Toplam Cevap Sayısı Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Açıklama Ayrıca klasör içindeki “txt”dosyasından sonucu alabilirsiniz.


"FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ www.egitimcininadresi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları