Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ"— Sunum transkripti:

1 SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ
FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 25 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 25 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ

2 KONU: MADDENİN SINIFLANDIRILMASI
Adı Soyadı : Lütfen adınızı yazarak “tamam” butonuna basınız

3 Sınav Hakkında Sadece bir cevap hakkınız var.
Soruları dikkatli okuyunuz. Sadece bir cevap hakkınız var. Cevabınızdan sonra diğer soruya geçeceğinizi unutmayınız. Hazırsanız aşağıdaki butana basarak sınava başlayabilirsiniz. Başarılar.

4 II. Zeytinyağı – Su karışımı III. Alkol – Su karışımı
Soru 1 I. Yemek tuzu – Toz şeker karışımı II. Zeytinyağı – Su karışımı III. Alkol – Su karışımı Yukarıdaki karışımlardan hangisi ya da hangileri homojendir? A Yalnız I B I ve III C Yalnız II D II ve III

5 I. Yapısında bir cins atom vardır
Soru 2 I. Yapısında bir cins atom vardır II. Erime ve kaynama noktası sabittir III. Elektrik akımını iletirler Yukarıdaki özelliklerin tamamını yapısında taşıyan madde aşağıdakilerden hangisidir? A Fe metali B Buz C Tuzlu su D Kükürt

6 I. Erime ve kaynama noktaları sabittir
Soru 3 I. Erime ve kaynama noktaları sabittir II. Daha basit maddelere ayrıştırılabilirler III. Saftırlar Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri elementler için yanlış, bileşikler için doğrudur? A Yalnız II B I ve II C II ve III D I ve III

7 Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen karışıma örnektir?
Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen karışıma örnektir? A Şekerli su B Tuz – Toz şeker karışımı C Buz – Su karışımı D Çeşme suyu

8 I. Sabit kütle oranlarında birleşirler
Soru 5 I. Sabit kütle oranlarında birleşirler II. Yapılarında birden fazla cins atom vardır III. Kimyasal yollarla ayrıştırılır Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bileşik ve karışımların ortak özelliğidir? A Yalnız I B Yalnız II C I ve II D II ve III

9 Soru 6 Saf bir maddenin Öz kütle – Hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A B C D

10 Aynı maddenin katı, sıvı ve gaz halleri X, Y ve Z’dir.
Soru 7 Aynı maddenin katı, sıvı ve gaz halleri X, Y ve Z’dir. Z’nin düzensizliği en fazladır. X’de Y’ye dönüşürken ısı açığa çıktığı biliniyor. Buna göre maddenin halleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? X Y Z A Gaz Sıvı Katı B Katı Gaz Sıvı C Sıvı Katı Gaz D Gaz Katı Sıvı

11 Seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirebilmek
Soru 8 Seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirebilmek için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri uygulanabilir? I. Çözelti miktarı artırılır II. Çözelti Isıtılır III. Çözünen eklenir IV. Çözücü eklenir A I ve II B II ve III C I ve IV D II ve IV

12 çıkarıldığında hangilerinde hal değişimi gözlenir ?
Soru 9 Erime ve kaynama noktaları verilen saf maddelerin sıcaklığı -15 0C ‘den +10 0C’ye çıkarıldığında hangilerinde hal değişimi gözlenir ? Madde Erime Noktası ( 0C ) Kaynama Noktası X 15 90 Y -10 40 Z 8 A Yalnız X B X , Y ve Z C X ve Y D Y ve Z

13 I. Tebeşir tozu – Su karışımı II. Zeytinyağı – Su karışımı
Soru 10 I. Tebeşir tozu – Su karışımı II. Zeytinyağı – Su karışımı III. Demir tozu – Su karışımı IV. Benzin – Su karışımı Yukarıdaki karışımlardan hangi ikisi emülsiyona örnek olarak verilebilir? A II ve IV B I ve II C I ve III D III ve IV

14 I. Kimyasal yollarla ayrılmaları II. Belirli oranlarda birleşmeleri
Soru 11 I. Kimyasal yollarla ayrılmaları II. Belirli oranlarda birleşmeleri III. Homojen olmaları Bu özelliklerden hangileri bileşikleri karışımlardan ayırır? A I, II ve III B I ve II C I ve III D II ve III

15 Şeker suda çözünür, Naftalin suda
Soru 12 Şeker suda çözünür, Naftalin suda çözünmez. Toz şeker – Naftalin karışımından toz şekeri saf olarak ayırmak için; I. Buharlaşma II. Suda çözme III. Süzme işlemleri hangi sırayla yapılmalı? A III, II, I B I, II, III C II, III, I D III, I, II

16 I. Üçü de homojen yapıya sahip
Soru 13 X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. I. Üçü de homojen yapıya sahip II. Z kendisinden daha basit maddelere ayrışmamaktadır III.X ve Z’nin kaynama sırasında sıcaklığı sabit kalıyor Buna göre bu maddelerin cinsi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Element Bileşik Çözelti A X Y Z B Z X Y C Y X Z D Z Y X

17 Yukarıdaki Y+1 iyonunun elektron
Soru 14 Yukarıdaki Y+1 iyonunun elektron sayısı X-2 iyonunun elektron sayısına eşittir. Buna göre, X’in kütle numarası aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A 16 B 18 C 24 D 32

18 Y’nin kütle numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15 atomunun kütle numarasının yarısı Y atomunun elektron sayısına eşittir. Y’nin nötron sayısı atom numarasından 2 fazla olduğuna göre, Y’nin kütle numarası aşağıdakilerden hangisidir? A 23 B 25 C 48 D 44

19 Buna göre Y’nin nötron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16 iyonu iyonundan 3 elektron aldığında her ikisininde elektron sayıları birbirine eşit oluyor. Buna göre Y’nin nötron sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A 21 B 17 C 15 D 14

20 X +1 iyonunun elektron sayısı Y n iyonunun elektron sayısına eşittir.
Soru 17 X +1 iyonunun elektron sayısı Y n iyonunun elektron sayısına eşittir. X +1 iyonunun proton sayısı Y n iyonunun proton sayısından 3 fazla olduğuna göre n kaçtır? A 2 B - 2 C 4 D - 4

21 Bu atomlardan hangileri birbirinin izotopudur?
Soru 18 iyonları veriliyor. Bu atomlardan hangileri birbirinin izotopudur? A X ve Y B Y ve Z C Z ve R D X ve Z

22 Yan tarafta verilen X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili
Soru 19 Yan tarafta verilen X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Element Proton Elektron X 19 18 Y 35 36 Z 25 T 20 A Y anyondur B Z nötrdür C X katyondur D T anyondur

23 I. X ile Y aynı periyottadır II. Atom çapları X > Z >Y
Soru 20 19 X , 18Y , 16 Z ile ilgili; I. X ile Y aynı periyottadır II. Atom çapları X > Z >Y III. Y ile Z aynı periyottadır yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız II B Yalnız III C II ve III D I ve III

24 Soru 21 Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe aşağıdakilerden hangisi artar? A İyonlaşma enerjisi B Atom çapı C Metalik özellik D Yörünge sayısı

25 Bileşik meydana getiren atomlarda aşağıdakilerden hangisi değişmez?
Soru 22 Bileşik meydana getiren atomlarda aşağıdakilerden hangisi değişmez? A Elektron dağılımı B Nötron sayısı C Fiziksel özellik D Kimyasal özellik

26 Hacimleri ve sıcaklıkları eşit olan su ve buz için;
Soru 23 Hacimleri ve sıcaklıkları eşit olan su ve buz için; I. Her ikiside homojendir. II. Kütleleri eşittir. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız II B I ve III C II ve III D I, II ve III

27 olaylarından hangileri esneklik olayına örnektir?
Soru 24 Maddelerin kuvvet etkisi ile şeklinin ve hacminin değişmesine esneklik denir Buna göre, sabit sıcaklıkta, I. Süngerin sıkıştırılması II. Çelik yayın gerilmesi III. Mutfak tüplerinin doldurulması olaylarından hangileri esneklik olayına örnektir? A Yalnız II B Yalnız I C II ve III D I, II ve III

28 Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili;
Soru 25 Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili; I. X ve Z metaldir II. T hiçbir element ile bileşik oluşturmaz III. Y ve Z arasında bileşik oluşmaz Yargılarından hangileri doğrudur? A I ve II B II ve III C I ve III D I, II ve III

29 HAZIRLAYAN : RİFAT TÜRKAN
Sorular bitti sonucu görmek için aşağıdaki düğmeyi tıklayın.

30 Sınav Sonucu Adı Soyadı Toplam Cevap Sayısı Doğru Sayısı Yanlış Sayısı
Açıklama Ayrıca klasör içindeki “txt”dosyasından sonucu alabilirsiniz.


"SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları