Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme (Akreditasyon)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme (Akreditasyon)"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme (Akreditasyon)
“5 Yıllık Deneyim Paylaşımı” Prof.Dr. İskender Sayek TEPDAD Başkanı Bologna Araştırmaları Süreci Kongresi Hacettepe Üniversitesi 17-18 Eylül 2105

2 Neler anlatacağım? Akreditasyona genel bakış
Tıp eğitiminde akreditasyon neden gereklidir? Türkiye’de akreditasyonun gereklilik nedenleri ? TEPDAD deneyimi Sonuç

3 Program hedefleri ve kazanımlarının karşılanmasının değerlendirilmesi
Eşyetkilendirme (Akreditasyon) , önceden belirlenmiş ve kabul edilmiş kriterler, standartlar ve yollarla, eğitim kurumları ve programlarının niteliğinin dış değerlendirme sürecidir. Program hedefleri ve kazanımlarının karşılanmasının değerlendirilmesi Eşyetkilendirme (Akreditasyon) Nitelik geliştirme ve sürdürülmesi Standartlar

4 Güvence verme aracıdır
Eşyetkilendirme (Akreditasyon) eğitim kurumları ile toplum arasında sosyal bir sözleşmedir Güvence verme aracıdır Des Marchais JE, Bordage G Acad Med 1998;73:

5 Sürekli Değerlendirme ve
Eşyetkilendirmenin temel olarak bir süreç olarak algılanması önemlidir Sürdürülebilirlik/ Sürekli Değerlendirme ve Gelişim

6 Eşyetkilendirmenin Yararları
Güvenilir bilgi ışığında eğitimin niteliğinin doğrulanması Kurumun kazandığı prestij ve onur Eğitim kurumu tarafından verilen diplomaların ulusal ve uluslararası denkliğinin kabul edilmesi Belirli dönemlerde değerlendirilme ve iyileştirme kültürü kazanılması Planlama ve geliştirme alanlarının belirlenmesi Kurumların derecelendirilmesi Çapraz tohumlama Cueto J ve ark Educ for Health 2006:19: Des Marchais JE, Bordage G Acad Med 1998;73:

7 Tıp Eğitiminde Akreditasyon Neden Gereklidir?

8 Tıp Eğitimi Tıp eğitimi ile ilgili önemli tehditler var
Tehditler tıp eğitiminin niteliğini doğrudan etkilemektedir Eşyetkilendirme (Akreditasyon) bu tehditlere karşı bir araçtır

9 İç Tehditler Öğretilen ile gerçek arasındaki açık : "Bench-Bedside Gap" Eğitimin değer kaybı «Devaluation of Teaching» ABD’de eğitim- araştırma dengesi Türkiye’de eğitim- hizmet dengesi Kronik hastalıkların artması : Önemli bir kısmının tanı ve tedavisi birinci basamak/poliklinikte yapılır Ludmerer KM Trans Am Clin Climatol Assoc 2003;114:

10 Dış Tehditler Bilginin aşırı artması : Bilgi yarı ömrü çok kısalmış durumda : 50 y : 7 y : 3.5 y :0.2 y (73 gün) Sosyal durum : Sağlıktaki eşitsizlikler, Hastalıkların önlenmesi, Yaşlı popülasyon, Sağlık paydaşlarının beklentileri Bireysel konular: Tıpta uzmanlaşma, Yaşam biçimi Densen P. Trans Am Clin Climatol Assoc 2011:122:48-58

11 Sağlık reformları : Mesleklerarası eğitim
Teknolojik gelişme : İnsan genom projesi- bireysel hastalık yönetimi, Yüksek-rezolusyonlu fonksiyonel görüntüleme, Simülasyon bilimi, Bilişim (zamanında öğrenme, bilgiye ulaşılabilirlik, öğrenci/hastanın hekimden daha çabuk adaptasyonu, eğiticiler eğitimi) Sağlık reformları : Mesleklerarası eğitim Densen P Trans Am Clin Climatol Assoc 2011:122:48-58

12 Sosyal ve ekonomik faktörler tıp eğitimini o kadar etkilemiştirki tıp eğitiminin niteliğinin değerlendirilmesini gerektirmiştir. Tıp eğitiminin nitelikli sağlık hizmetinin sunumundaki yeri ve önemi tartışılamaz konuma gelmiştir. Joshi MA Ind J Pharmacol 2012;44:285-87

13 Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme Süreci Neden Gereklidir?

14 Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme Süreci Neden Gereklidir?
Tıp eğitiminin karşısındaki tehditlerin önlenmesi Tıp fakültesi/programı sayısı : Kontrolsüz açılması/Alt yapı farklılıkları Öğrenci kontenjanları Sağlık politikaları ile eğitimin eşgüdümünün olmaması Standartların belirlenmesi ve izlenmesi

15 Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme Süreci Neden Gereklidir?
Standartların belirlenmesi ve izlenmesi Eğitim çıktılarının belirlenmesi Tıp fakültelerinin yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması Tıp eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi Uluslararası tanınırlığın sağlanması

16 TEPDAD’ın Gelişimi 2008 2009 Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
TıpDek tarafından UTEAK’ın kurulması 2009 Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartların kabulü 2010 Akreditasyon sürecinin başlaması Ve TEPDAD’ın kurulması

17 TEPDAD’ın Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından tanınması
TEPDAD’ın Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması 2011 TEPDAD’ın Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından tanınması CEENQA Üyeliği 2013 2015 Lübnan Tıp Fakülteleri ile akreditasyon için protokol yapıldı

18

19

20 TEPDAD: Amaç Tıp eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de tıp eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

21 TEPDAD: Hedef Yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyini ileri götürmektir.

22 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları
2009 2011 2012 2013 2014 Güncelemesi Bu sunumla amacımız oldukça geniş ve kapsamlı olarak belirlenen Türkiye’de MÖTE Ulusal Satndartlarının sizlere tanıtılması 22

23 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları
niteliği arttırmaya yönelik temel standart gelişim standardı mutlak olması gereken alt başlık Amaç ve hedefler Eğitim programı Öğrencilerin değerlendirilmesi Öğrenciler Program değerlendirme Öğretim elemanları Eğitsel kaynak ve olanaklar Yönetim ve yürütme Sürekli yenilenme ve gelişim 5 7 2 1 5 8 2 6 1 1 8 5 4 11 6 Şemada yera alan bileşenler MÖTE ulusal standartlarının ana başlıklarını oluşturdu. Standartlar toplam 9 ana başlıkta toplandı. Bu ana başlıklar altında farklı özelliklere yoğunlaşan değişen sayıda alt başlık yer aldı. Alt başlıklar içinde standartlar tanımlandı. Bu standartlardan bir bölümü tıp eğitimi için olmazsa olmaz standartlar olarak düşünüldü ve mutlaka olması gereken temel standartlar olarak tanımlandı. Standartların bir bölümü ise tıp eğitiminde niteliği artırmayı hedefleyen standartlardan oluştu. Bu standartların bugün için karşılanmasının mümkün olmayabileceği ancak her fakültede eğitimin gelişim ve iyileşmesi adına hedef alınması gereken standartlar olduğu akılda tutulmalı. Yani gelişim standartları zaman içinde standartların güncellenmesi ile temel standartlara dönüşebilecektir. Halihazırda 42’si temel ve 28’i gelişim standardı olan topla 70 standart vardır. 43 48

24 TEPDAD/UTEAK Temel Yetkinlikleri
Profesyonel Savunucu Ekip üyesi Danışman Yönetici-Lider Bilim insanı İletişimci

25 Çalışmalar Tıp Fakültesinin öğrenci alması için minimum kriterler belirlendi.

26 Etkinliklerimiz “Tıp Eğitiminde Örnek Uygulamalar Sempozyumu UTEAK – 2012” 18-19 Ekim İzmir 34 tıp fakültesinden 115 katılımcı Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu-TEPDAD ortak çalıştayı “Tıp Eğitiminde Nitelik Güvencesi Amacıyla Akreditasyon” 12-13 Nisan 2014 İstanbul 29 ülkeden 110’un üstünde katılımcı

27 Türkiye’de Tıp Eğitimi Eşyetkilendirmesi (Akreditasyonu) 2010-2015
Bugüne kadar 23 tıp fakültesi (25 program) tam akreditasyon almıştır. Koşullu akreditasyon verilen 6 tıp fakültesi 6-18 ay içinde tekrar ziyaret sonrası tam akreditasyon almıştır. 5 tıp fakültesinde süreç devam etmektedir.

28 Türkiye’de Tıp Eğitimi Eşyetkilendirmesi (Akreditasyonu) 2010-2015
2 tıp fakültesi öz değerlendirme sonrası süreci devam ettirmemişlerdir 4 tıp fakültesi bilgilendirme sonrası öz değerlendirme raporlarını sunmamışlardır / tıp fakültesi ertesi yıl öz değerlendirme raporunu sunarak tam akreditasyon almıştır.

29 yenilenme gereksinimi
Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirmede Kurumların Güçlük Çektiği Alanlar Arşivleme ve kayıt sistemi : Kurumsal kararlar ile ilgili tutanaklar ve kanıtlar Ana Başlıklar/Standartlar Amaç ve hedefler : Eğitim, araştırma ve hizmete yönelik Öğrenci değerlendirmesi : Ölçme-değerlendirme Eğitim programı : Eğitim modelinin tanımlanması Program değerlendirme / geliştirme Sürekli gelişim ve yenilenme gereksinimi

30 Türkiye Akreditasyon Yol Haritası 2010- 2015

31 km 9 900 kişi

32 HARMONİZASYON STANDARDİZASYON EŞYETKİLENDİRME
Eğitim niteliğini arttırmak Nitelikli hizmet sunumu Sağlıklı toplum

33 Teşekkür ederim ……


"Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme (Akreditasyon)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları