Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme (Akreditasyon) “5 Yıllık Deneyim Paylaşımı” Prof.Dr. İskender Sayek TEPDAD Başkanı 1.Bologna Araştırmaları Süreci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme (Akreditasyon) “5 Yıllık Deneyim Paylaşımı” Prof.Dr. İskender Sayek TEPDAD Başkanı 1.Bologna Araştırmaları Süreci."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme (Akreditasyon) “5 Yıllık Deneyim Paylaşımı” Prof.Dr. İskender Sayek TEPDAD Başkanı 1.Bologna Araştırmaları Süreci Kongresi Hacettepe Üniversitesi 17-18 Eylül 2105

2 Neler anlatacağım? Akreditasyona genel bakış Tıp eğitiminde akreditasyon neden gereklidir? Türkiye’de akreditasyonun gereklilik nedenleri ? TEPDAD deneyimi Sonuç

3 Eşyetkilendirme (Akreditasyon), önceden belirlenmiş ve kabul edilmiş kriterler, standartlar ve yollarla, eğitim kurumları ve programlarının niteliğinin dış değerlendirme sürecidir. Standartlar Nitelik geliştirme ve sürdürülmesi Eşyetkilendirme (Akreditasyon) Program hedefleri ve kazanımlarının karşılanmasının değerlendirilmesi

4 Eşyetkilendirme (Akreditasyon) eğitim kurumları ile toplum arasında sosyal bir sözleşmedir Güvence verme aracıdır Des Marchais JE, Bordage G Acad Med 1998;73:494-503

5 Eşyetkilendirmenin temel olarak bir süreç olarak algılanması önemlidir Sürdürülebilirlik/ Sürekli Değerlendirme ve Gelişim

6 Güvenilir bilgi ışığında eğitimin niteliğinin doğrulanması Kurumun kazandığı prestij ve onur Eğitim kurumu tarafından verilen diplomaların ulusal ve uluslararası denkliğinin kabul edilmesi Belirli dönemlerde değerlendirilme ve iyileştirme kültürü kazanılması Planlama ve geliştirme alanlarının belirlenmesi Kurumların derecelendirilmesi Eşyetkilendirmenin Yararları Cueto J ve ark Educ for Health 2006:19:207-222 Des Marchais JE, Bordage G Acad Med 1998;73:494-503 Çapraz tohumlama

7 Tıp Eğitiminde Akreditasyon Neden Gereklidir?

8 Tıp Eğitimi Tıp eğitimi ile ilgili önemli tehditler var Tehditler tıp eğitiminin niteliğini doğrudan etkilemektedir Eşyetkilendirme (Akreditasyon) bu tehditlere karşı bir araçtır

9 İç Tehditler Öğretilen ile gerçek arasındaki açık : "Bench- Bedside Gap" Eğitimin değer kaybı «Devaluation of Teaching» ABD’de eğitim- araştırma dengesi Türkiye’de eğitim- hizmet dengesi Kronik hastalıkların artması : Önemli bir kısmının tanı ve tedavisi birinci basamak/poliklinikte yapılır Ludmerer KM Trans Am Clin Climatol Assoc 2003;114:242-253

10 Dış Tehditler Bilginin aşırı artması : Bilgi yarı ömrü çok kısalmış durumda 1950: 50 y 1980: 7 y 2010: 3.5 y 2020:0.2 y (73 gün) Sosyal durum : Sağlıktaki eşitsizlikler, Hastalıkların önlenmesi, Yaşlı popülasyon, Sağlık paydaşlarının beklentileri Bireysel konular: Tıpta uzmanlaşma, Yaşam biçimi Densen P. Trans Am Clin Climatol Assoc 2011:122:48-58

11 Teknolojik gelişme : İnsan genom projesi- bireysel hastalık yönetimi, Yüksek-rezolusyonlu fonksiyonel görüntüleme, Simülasyon bilimi, Bilişim (zamanında öğrenme, bilgiye ulaşılabilirlik, öğrenci/hastanın hekimden daha çabuk adaptasyonu, eğiticiler eğitimi) Sağlık reformları : Mesleklerarası eğitim Densen P Trans Am Clin Climatol Assoc 2011:122:48-58

12 Sosyal ve ekonomik faktörler tıp eğitimini o kadar etkilemiştirki tıp eğitiminin niteliğinin değerlendirilmesini gerektirmiştir. Tıp eğitiminin nitelikli sağlık hizmetinin sunumundaki yeri ve önemi tartışılamaz konuma gelmiştir. Joshi MA Ind J Pharmacol 2012;44:285-87

13 Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme Süreci Neden Gereklidir?

14 Tıp eğitiminin karşısındaki tehditlerin önlenmesi Tıp fakültesi/programı sayısı : Kontrolsüz açılması/Alt yapı farklılıkları Öğrenci kontenjanları Sağlık politikaları ile eğitimin eşgüdümünün olmaması Standartların belirlenmesi ve izlenmesi Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme Süreci Neden Gereklidir?

15 Standartların belirlenmesi ve izlenmesi Eğitim çıktılarının belirlenmesi Tıp fakültelerinin yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması Tıp eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi Uluslararası tanınırlığın sağlanması Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme Süreci Neden Gereklidir?

16 TıpDek tarafından UTEAK’ın kurulması 2008 2009Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartların kabulü 2010 Akreditasyon sürecinin başlaması Ve TEPDAD’ın kurulması TEPDAD’ın Gelişimi

17 TEPDAD’ın Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması 2011 2013 TEPDAD’ın Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından tanınması CEENQA Üyeliği 2015 Lübnan Tıp Fakülteleri ile akreditasyon için protokol yapıldı

18 www.wfme.net

19 www.faimer.org

20 TEPDAD: Amaç Tıp eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de tıp eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

21 TEPDAD: Hedef Yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyini ileri götürmektir.

22 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları 2011 2012 2013 2014 Güncelemesi 2009

23 575525551575525551 alt başlık 585525661585525661 temel standart 1 8 5 8 4 11 6 4 1 gelişim standardı 4348 mutlak olması gereken niteliği arttırmaya yönelik 1.Amaç ve hedefler 2.Eğitim programı 3.Öğrencilerin değerlendirilmesi 4.Öğrenciler 5.Program değerlendirme 6.Öğretim elemanları 7.Eğitsel kaynak ve olanaklar 8.Yönetim ve yürütme 9.Sürekli yenilenme ve gelişim 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları

24 TEPDAD/UTEAK Temel Yetkinlikleri Profesyonel Savunucu Ekip üyesi Danışman Yönetici-Lider Bilim insanı İletişimci

25 Çalışmalar Tıp Fakültesinin öğrenci alması için minimum kriterler belirlendi.

26 Etkinliklerimiz “Tıp Eğitiminde Örnek Uygulamalar Sempozyumu UTEAK – 2012” – 18-19 Ekim 2012 İzmir – 34 tıp fakültesinden 115 katılımcı Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu-TEPDAD ortak çalıştayı “Tıp Eğitiminde Nitelik Güvencesi Amacıyla Akreditasyon” – 12-13 Nisan 2014 İstanbul – 29 ülkeden 110’un üstünde katılımcı

27 Bugüne kadar 23 tıp fakültesi (25 program) tam akreditasyon almıştır. Koşullu akreditasyon verilen 6 tıp fakültesi 6-18 ay içinde tekrar ziyaret sonrası tam akreditasyon almıştır. 5 tıp fakültesinde süreç devam etmektedir. Türkiye’de Tıp Eğitimi Eşyetkilendirmesi (Akreditasyonu) 2010-2015

28 2 tıp fakültesi öz değerlendirme sonrası süreci devam ettirmemişlerdir 4 tıp fakültesi bilgilendirme sonrası öz değerlendirme raporlarını sunmamışlardır / 1 tıp fakültesi ertesi yıl öz değerlendirme raporunu sunarak tam akreditasyon almıştır. Türkiye’de Tıp Eğitimi Eşyetkilendirmesi (Akreditasyonu) 2010-2015

29 Arşivleme ve kayıt sistemi : Kurumsal kararlar ile ilgili tutanaklar ve kanıtlar Ana Başlıklar/Standartlar –Amaç ve hedefler : Eğitim, araştırma ve hizmete yönelik –Öğrenci değerlendirmesi : Ölçme-değerlendirme –Eğitim programı : Eğitim modelinin tanımlanması –Program değerlendirme / geliştirme Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirmede Kurumların Güçlük Çektiği Alanlar Sürekli gelişim ve yenilenme gereksinimi

30 Türkiye Akreditasyon Yol Haritası 2010- 2015

31 68 000 km 9 900 kişi

32 STANDARDİZASYON HARMONİZASYON EŞYETKİLENDİRME Eğitim niteliğini arttırmak Nitelikli hizmet sunumu Sağlıklı toplum

33 Teşekkür ederim ……


"Türkiye’de Tıp Eğitiminde Eşyetkilendirme (Akreditasyon) “5 Yıllık Deneyim Paylaşımı” Prof.Dr. İskender Sayek TEPDAD Başkanı 1.Bologna Araştırmaları Süreci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları