Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) –"— Sunum transkripti:

1 Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) –
ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (ECZAKDER) 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Hacettepe Üniversitesi Eylül, 2015 Ankara KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI: ECZACILIK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON DENEYİMİ III. PANEL Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, Akreditasyon ve Geleceğe Bakış 18-Eylül Panel-3 Sevim ROLLAS Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) – ECZAKDER

2 Sunum Planı Akreditasyon Kuruluşlarına Yönelik YÖK Toplantısı
ESG (Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları ): Kalite Güvencesi Standartları Eczacılık Eğitimi Akreditasyonu: ECZAK-ECZAKDER Geleceğe Bakış Güvencesi 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

3 Yükseköğretim kurumları ve öğrenci sayılarındaki ciddi artış,
ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (ECZAKDER) Dünyada bölgesel düzeyde yürütülen Avrupa Yüksek Eğitim Alanı (EHEA) projesinde kalite güvence sistemleri ve akreditasyon uygulamalarına önemli bir yer verilmektedir. Yükseköğretim kurumları ve öğrenci sayılarındaki ciddi artış, küreselleşme, uluslar arası öğrenci harekeliliğindeki artış, bilim ve teknoloji alanlarındaki değişimler ve gelişmeler, Bütçelerin uygun kullanılıp kullanılmadığı konusu, kalite güvence sistemlerini gündeme getirmiştir. u 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

4 Yükseköğretim Program Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarına Yönelik Değerlendirme Toplantısı
YÖK 12 Ağustos 2015 ECZAKDER EPDAD FEDEK HEPDAK MİAK MÜDEK TEPDAD TPD VEDEK YÖK tarafından Kalite Tescil Belgesi verilen kuruluşlar Katıldı. Yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine ilişkin değerlendirme yapıldı. Dış Değerlendirme Kuruluşları ve Tanınma Sürecinin nasıl uygulanacağına ilişkin bilgi paylaşıldı. Akreditasyon kuruluşlarının tescil sürecinde, Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları’nın (ESG) referans alındığı belirtildi. Akreditasyon kuruluşlarının yöneticileri ilk kez bir araya geldi. EC 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

5 ulusal kalite güvence birimlerinin yapısını oluşturmada,
Akreditasyon Sürecine Öğrencilerin Katılımı Kurum Değerlendirme raporlarının Yayınlanması Öğrencilerin; ulusal kalite güvence birimlerinin yapısını oluşturmada, dış inceleme takımlarındaki tam üyeler veya gözlemciler olarak, öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasında, dış incelemeler için karar verme aşamasında, izleme sürecinde yer almaları bekleniyor. Ülkemizde öğrencilerin süreçlerden üçüne katıldığı belirtilmiştir. Öğrencilerin süreçlerde üçüne 2012 Yılı Avrupa Yükseköğretim Alanı: Bologna Süreci Uygulama Raporu 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

6 ESG: İç kalite güvencesi için Avrupa standartları
Kalite güvencesi için yöntemler Programların planı ve onayı Öğrenci merkezli öğrenim, öğretim ve değerlendirme Öğrenci kabulü, kazanımları, tanınma ve belgeleme Öğretim kadrosu Öğrenme kaynakları ve öğrencilere sağlanan destek Bilgi yönetimi Toplumun bilgilendirilmesi Sürekli iyileştirme ve programları gözden geçirme Dış kalite güvencesi kuruluşları tarafından döngüsel değerlendirme Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, May 2015 Ana performans göstergeleri Öğrencilerin gelişimi, başarı oranları, programlardan memnuniyeti Öğrenci dağılımının profili Bütçe, öğrenme maliyeti Mezunların iş bulabilirliği A 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

7 ESG: Dış kalite güvencesi için Avrupa standartları
İç kalite güvencesi yöntemlerinin kullanılması Amaca uygun süreçlerin planı Uygulama süreci Uzman değerlendirmesi Karar İlkeleri Raporlama Şikayet ve itirazlar Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, May 2015 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

8 ESG: Dış kalite güvence ajansları için Avrupa standartları
Kalite güvencesine yönelik faaliyetler, politika ve süreçler Resmi statü Bağımsızlık Tematik analiz Kaynaklar İç kalite güvencesi ve profesyonel yönetim Ajansların döngüsel olarak dışarıdan gözden geçirilmesi Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, May 2015 Standart: Ajanslar düzenli olarak, dış kalite güvence aktivitelerinin bulgularını tanımlayan ve analiz eden raporlar yayınlamalıdır. K 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

9 Eczacılık Eğitimi Akreditasyonu
Uluslar Arası Akreditasyon Kuruluşları ACPE : Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (Accreditation Council Pharmacy Education-ABD). CCAPP : Kanada Eczacılık Programları Akreditasyon Kurulu (Canadian Council Accreditation Pharmacy Programs). APC: Avustralya Eczacılık Kurulu (Australian Pharmacy Council). u 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

10 ECZDEK-ECZAK-ECZAKDER: Kuruluş
Haziran 2009 ECZAK Eylül 2011 İlk toplantı Ocak 2012 ECZAKDER Mayıs 2014 İlk toplantı Ocak 2012 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

11 ECZAKDER: Örgüt Yapısı
Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu ECZAKDER ECZAK Çalışma Grupları DEK DİZK SBGK g ÖDRE DİZE 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

12 Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartlarının Hazırlanması
Kanada Eczacılık Programları Akreditasyon Kurulu standartları esas alınarak hazırlandı. Ulusal koşulları sağlayacak duruma getirildi. Paydaşların görüşü alındı. SBGK Eczacılık Fakülteleri Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) Türk Eczacıları Birliği (TEB) Sağlık Bakanlığı İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) Üniversite Rektörlerine, bilgi Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları 12 Temmuz 2013 CCAPP 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

13 TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON STANDARTLARI
7 Alan 83 Kılavuz 23 Standart 1. Misyon, Planlama ve Değerlendirme 2. Örgütlenme ve Yönetim 3. Akademik Program 4. Öğrenci 5. Öğretim Kadrosu ve Yönetici 6. Tesisler ve Öğrenme Kaynakları 7. Mali Kaynaklar MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 1: Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri Standart 2: Stratejik Planlama Standart 3: Performans Değerlendirmesi

14 TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON STANDARTLARI
1-Misyon, planlama ve değerlendirme Standart 1. Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri Standart 2. Stratejik Planlama Standart 3. Performans Değerlendirmesi 2- Örgütlenme ve yönetim Standart 4. Eczacılık Fakültesi ve Üniversite Arasındaki İlişkiler Standart 5. Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasında İlişkiler Standart 6. Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve Yönetimi Standart 7. Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları 3- Akademik program Standart 8. Eczacılıkta Akademik Program Standart 9. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik - Bilgi ve Beceriler Standart 10. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Stajlar ve mezuniyet projesi Standart 11. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri Standart 12. Öğrencinin Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi Standart 13. Akademik Programın Değerlendirilmesi 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

15 TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON STANDARTLARI
4- Öğrenci Standart 14. Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler Standart 15. Öğrenci Hizmetleri Standart 16. Öğrenci Temsili Standart 17. Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri 5- Öğretim kadrosu ve yönetici Standart 18. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel Etmenler Standart 19. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nitel Etmenler Standart 20. Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi 6- Tesisler ve öğrenme kaynakları Standart 21. Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Standart 22. Fiziksel Tesis ve Olanaklar 7- Mali kaynaklar Standart 23. Mali Kaynaklar 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

16 Taslak rapora dekanın cevabı
Akreditasyon Süreci 1. Başvuru ve Fakülte Bilgilendirme 2. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama 3. Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme 4. Saha Ziyareti 5. Akreditasyon ve Sonrası FÖDEK R Taslak rapora dekanın cevabı ECZAK-ECZAKDER Akreditasyon kararı

17 ECZAKDER: Program Değerlendirme ve Akreditasyon
TAM AKREDİTASYON 7 Fakülte ARA DEĞERLENDİRME a AKREDİTASYON BELGESİ 1. Bologna Süreci Araştırmaları i Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

18 Yüksek Öğretim Kurulu tarafından TANINDI
ECZAKDER TANINMA ECZAKDER Yüksek Öğretim Kurulu tarafından TANINDI 25 Aralık 2014 YÖDEK 2007 YÖDEK 2007 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

19 “Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Kayıt”
ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ HEDEF “Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Kayıt” Kuruluşuna başvurmak YÖDEK 2007 European Quality Assurance Register for Higher Education 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

20 GELECEĞE BAKIŞ: Öneriler ve beklentiler 1
Tüm yükseköğretim kurumlarının, kalite kültürü faaliyetlerini geliştirmeleri, kurum personellerinin, planlama ve değerlendirme sürçlerinde aktif olmaları, kaliteli eğitim için, kurumlar arasındaki kadro dağılımının, öğrenci başına düşen bütçenin dengeli olması, ülkemizdeki Dış Değerlendirme Kuruluşlarının, dış kalite güvencesi kapsamındaki standartlara uygun duruma gelmesi, Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Kayıt (EQAR) Kuruluşuna üye olmaları, 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

21 GELECEĞE BAKIŞ: Öneriler ve beklentiler 2
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nde tanımlanan, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi alan güvenilir kuruluşların artması, akreditasyon kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması, akreditasyon kuruluşlarının çalışmalarının desteklenmesi, akreditasyonun lisansüstü programlar için uygulanması, dış kalite güvence sistemlerine uluslar arası katılımın sağlanmasıdır. Güvencesi 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül, 2015 Ankara

22 ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (ECZAKDER)
1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Hacettepe Üniversitesi Eylül, 2015 Ankara Teşekkürler… ECZAKDER Kavaklıdere Mahallesi Tahran Caddesi. No: 40/1 Çankaya  – ANKARA TÜRKİYE Telefon : – Faks : – E-posta : Sevim ROLLAS


"Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları