Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Hacettepe Üniversitesi 17-18 Eylül, 2015 Ankara KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI: ECZACILIK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Hacettepe Üniversitesi 17-18 Eylül, 2015 Ankara KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI: ECZACILIK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON."— Sunum transkripti:

1 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Hacettepe Üniversitesi 17-18 Eylül, 2015 Ankara KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI: ECZACILIK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON DENEYİMİ ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (ECZAKDER) Sevim ROLLAS Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) – ECZAKDER III. PANEL Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, Akreditasyon ve Geleceğe Bakış 18-Eylül

2  Akreditasyon Kuruluşlarına Yönelik YÖK Toplantısı  ESG (Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları ): Kalite Güvencesi Standartları  Eczacılık Eğitimi Akreditasyonu: ECZAK-ECZAKDER  Geleceğe Bakış Sunum Planı 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara

3  Yükseköğretim kurumları ve öğrenci sayılarındaki ciddi artış,  küreselleşme,  uluslar arası öğrenci harekeliliğindeki artış,  bilim ve teknoloji alanlarındaki değişimler ve gelişmeler,  Bütçelerin uygun kullanılıp kullanılmadığı konusu, kalite güvence sistemlerini gündeme getirmiştir. Dünyada bölgesel düzeyde yürütülen Avrupa Yüksek Eğitim Alanı (EHEA) projesinde kalite güvence sistemleri ve akreditasyon uygulamalarına önemli bir yer verilmektedir. ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (ECZAKDER)

4  YÖK tarafından Kalite Tescil Belgesi verilen kuruluşlar Katıldı.  Yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine ilişkin değerlendirme yapıldı.  Dış Değerlendirme Kuruluşları ve Tanınma Sürecinin nasıl uygulanacağına ilişkin bilgi paylaşıldı.  Akreditasyon kuruluşlarının tescil sürecinde, Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları’nın (ESG) referans alındığı belirtildi.  Akreditasyon kuruluşlarının yöneticileri ilk kez bir araya geldi. Yükseköğretim Program Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarına Yönelik Değerlendirme Toplantısı YÖK 12 Ağustos 2015 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara ECZAKDER EPDAD FEDEK HEPDAK MİAK MÜDEK TEPDAD TPD VEDEK

5 Öğrencilerin;  ulusal kalite güvence birimlerinin yapısını oluşturmada,  dış inceleme takımlarındaki tam üyeler veya gözlemciler olarak,  öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasında,  dış incelemeler için karar verme aşamasında,  izleme sürecinde yer almaları bekleniyor.  Akreditasyon Sürecine Öğrencilerin Katılımı  Kurum Değerlendirme raporlarının Yayınlanması 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara 2012 Yılı Avrupa Yükseköğretim Alanı: Bologna Süreci Uygulama Raporu Ülkemizde öğrencilerin süreçlerden üçüne katıldığı belirtilmiştir.

6  Kalite güvencesi için yöntemler  Programların planı ve onayı  Öğrenci merkezli öğrenim, öğretim ve değerlendirme  Öğrenci kabulü, kazanımları, tanınma ve belgeleme  Öğretim kadrosu  Öğrenme kaynakları ve öğrencilere sağlanan destek  Bilgi yönetimi  Toplumun bilgilendirilmesi  Sürekli iyileştirme ve programları gözden geçirme  Dış kalite güvencesi kuruluşları tarafından döngüsel değerlendirme Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14-15 May 2015 ESG: İç kalite güvencesi için Avrupa standartları 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara  Ana performans göstergeleri  Öğrencilerin gelişimi, başarı oranları, programlardan memnuniyeti  Öğrenci dağılımının profili  Bütçe, öğrenme maliyeti  Mezunların iş bulabilirliği

7  İç kalite güvencesi yöntemlerinin kullanılması  Amaca uygun süreçlerin planı  Uygulama süreci  Uzman değerlendirmesi  Karar İlkeleri  Raporlama  Şikayet ve itirazlar Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14-15 May 2015 ESG: Dış kalite güvencesi için Avrupa standartları 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara

8  Kalite güvencesine yönelik faaliyetler, politika ve süreçler  Resmi statü  Bağımsızlık  Tematik analiz  Kaynaklar  İç kalite güvencesi ve profesyonel yönetim  Ajansların döngüsel olarak dışarıdan gözden geçirilmesi Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14-15 May 2015 ESG: Dış kalite güvence ajansları için Avrupa standartları 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara Standart: Ajanslar düzenli olarak, dış kalite güvence aktivitelerinin bulgularını tanımlayan ve analiz eden raporlar yayınlamalıdır.

9  ACPE : Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (Accreditation Council Pharmacy Education-ABD).  CCAPP : Kanada Eczacılık Programları Akreditasyon Kurulu (Canadian Council Accreditation Pharmacy Programs).  APC: Avustralya Eczacılık Kurulu (Australian Pharmacy Council). Eczacılık Eğitimi Akreditasyonu 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara Uluslar Arası Akreditasyon Kuruluşları

10 ECZAK Eylül 2011 ECZDEK Haziran 2009 ECZAKDER Mayıs 2014 İlk toplantı Ocak 2012 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara ECZDEK-ECZAK-ECZAKDER: Kuruluş

11 ECZAKDER ECZAK SBGK DEK DİZK ÖDRE DİZE Çalışma Grupları 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara ECZAKDER: Örgüt Yapısı Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu

12 SBGK Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları 12 Temmuz 2013 Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartlarının Hazırlanması Standartlar:  Kanada Eczacılık Programları Akreditasyon Kurulu standartları esas alınarak hazırlandı.  Ulusal koşulları sağlayacak duruma getirildi.  Paydaşların görüşü alındı. 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara Eczacılık Fakülteleri Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) Türk Eczacıları Birliği (TEB) Sağlık Bakanlığı İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) Üniversite Rektörlerine, bilgi

13 13 7 Alan 83 Kılavuz 23 Standart TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON STANDARTLARI 1. Misyon, Planlama ve Değerlendirme 2. Örgütlenme ve Yönetim 3. Akademik Program 4. Öğrenci 5. Öğretim Kadrosu ve Yönetici 6. Tesisler ve Öğrenme Kaynakları 7. Mali Kaynaklar 1.MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 1: Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri Standart 2: Stratejik Planlama Standart 3: Performans Değerlendirmesi

14 14 TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON STANDARTLARI 1-Misyon, planlama ve değerlendirme Standart 1. Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri Standart 2. Stratejik Planlama Standart 3. Performans Değerlendirmesi 2- Örgütlenme ve yönetim Standart 4. Eczacılık Fakültesi ve Üniversite Arasındaki İlişkiler Standart 5. Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasında İlişkiler Standart 6. Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve Yönetimi Standart 7. Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları 3- Akademik program Standart 8. Eczacılıkta Akademik Program Standart 9. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik - Bilgi ve Beceriler Standart 10. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Stajlar ve mezuniyet projesi Standart 11. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri Standart 12. Öğrencinin Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi Standart 13. Akademik Programın Değerlendirilmesi 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara

15 15 TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON STANDARTLARI 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara 4- Öğrenci Standart 14. Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler Standart 15. Öğrenci Hizmetleri Standart 16. Öğrenci Temsili Standart 17. Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri 5- Öğretim kadrosu ve yönetici Standart 18. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel Etmenler Standart 19. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nitel Etmenler Standart 20. Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi 6- Tesisler ve öğrenme kaynakları Standart 21. Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Standart 22. Fiziksel Tesis ve Olanaklar 7- Mali kaynaklar Standart 23. Mali Kaynaklar

16 1. Başvuru ve Fakülte Bilgilendirme 2. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama 3. Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme 4. Saha Ziyareti 5. Akreditasyon ve Sonrası Akreditasyon Süreci Taslak rapora dekanın cevabı ECZAK-ECZAKDER Akreditasyon kararı FÖDEK

17 TAM AKREDİTASYON 7 Fakülte ECZAKDER: Program Değerlendirme ve Akreditasyon 1. Bologna Süreci Araştırmaları i Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara ARA DEĞERLENDİRME AKREDİTASYON BELGESİ

18 ECZAKDER Yüksek Öğretim Kurulu tarafından TANINDI 25 Aralık 2014 YÖDEK 2007 ECZAKDER TANINMA 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara

19 ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ HEDEF “Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Kayıt” Kuruluşuna başvurmak European Quality Assurance Register for Higher Education 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara

20  Tüm yükseköğretim kurumlarının, kalite kültürü faaliyetlerini geliştirmeleri,  kurum personellerinin, planlama ve değerlendirme sürçlerinde aktif olmaları,  kaliteli eğitim için, kurumlar arasındaki kadro dağılımının, öğrenci başına düşen bütçenin dengeli olması,  ülkemizdeki Dış Değerlendirme Kuruluşlarının, dış kalite güvencesi kapsamındaki standartlara uygun duruma gelmesi,  Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Kayıt (EQAR) Kuruluşuna üye olmaları, GELECEĞE BAKIŞ: Öneriler ve beklentiler 1 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara

21  Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nde tanımlanan, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi alan güvenilir kuruluşların artması,  akreditasyon kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması,  akreditasyon kuruluşlarının çalışmalarının desteklenmesi,  akreditasyonun lisansüstü programlar için uygulanması,  dış kalite güvence sistemlerine uluslar arası katılımın sağlanmasıdır. GELECEĞE BAKIŞ: Öneriler ve beklentiler 2 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül, 2015 Ankara

22 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Hacettepe Üniversitesi 17-18 Eylül, 2015 Ankara ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (ECZAKDER) ECZAKDER Kavaklıdere Mahallesi Tahran Caddesi. No: 40/1 Çankaya – ANKARA TÜRKİYE Telefon : 0 312 305 21 78 – 309 29 58 Faks : 0 312 311 47 77 – 309 29 58 E-posta : belmagumusel@yahoo.com Teşekkürler… Sevim ROLLAS sevimrollas@gmail.com www.eczak.org


"1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Hacettepe Üniversitesi 17-18 Eylül, 2015 Ankara KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI: ECZACILIK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları